Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dunajec jest prawym dopływem Wisły. Jego długość wynosi 247 km. Powierzchnia dorzecza jest równa 6840km², z czego 4854,1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dunajec jest prawym dopływem Wisły. Jego długość wynosi 247 km. Powierzchnia dorzecza jest równa 6840km², z czego 4854,1."— Zapis prezentacji:

1 http://www.gory.info/img/70a.jpg

2 Dunajec jest prawym dopływem Wisły. Jego długość wynosi 247 km. Powierzchnia dorzecza jest równa 6840km², z czego 4854,1 km² znajduje się w Polsce, reszta na Słowacji. Słowo DUNAJEC oznacza MAŁY DUNAJEC. Z kolei cząstka DUN w językach starosłowiańskich oznacza WODĘ. http://www.pieninypn.pl/

3 Biały i Czarny Dunajec wypływają z Tatr. Biały Dunajec tworzą wody Olczyskiego Potoku, Bystrego, Cichej Wody, Zakopianki, Porońca oraz kilku innych, mniejszych cieków. Czarny Dunajec zbiera wody potoków mających źródła w Dolinie Kościeliskiej i Chochołowskiej. Czarny Dunajec ma długość 48 km. Z kolei Biały Dunajec liczy 31 km. Obie rzeki łączą się w Nowym Targu, tworząc Dunajec. http://z-ne.pl

4 http://www.e-gory.pl

5

6 http://krakow.gazeta.pl

7 http://www.rzekipolski.info/ Dunajec przepływa najpierw przez Kotlinę Nowotarską, następnie przełamuje się przez Pieniny, tworząc między Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą najpiękniejszy przełom rzeki. Dunajec przepływa między Gorcami a Beskidem Zachodnim, dalej płynie przez Kotlinę Sądecką. Potem przełamuje się przez Pogórze Rożnowskie i wpływa do Kotliny Sandomierskiej. Uchodzi do Wisły w okolicach Opatowca i Ujścia Jezuickiego.

8 Dopływy Dunajca prawe: Białka, Grajcarek, Poprad, Kamienica Nawojowska, Biała lewe: Ochotnica, Kamienica (Gorczańska), Łososina. http://commondatastorage.googleapis.com

9 Średni spadek doliny w górnym biegu około 20%o, w środkowym ok. 3,3%o, średni roczny przepływ (1951-90) w Nowym Targu 14,3 m3/s, w Pieninach (Czorsztyn) 22-29 m3/s, przy ujściu 85,2 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu 10,5 m; średnia temperatura wody o godz. 7.00 w Pieninach (Krościenko) w zimie (XII-III) 2,3 °C, w lecie (V1I-VIII) 12,9°C, przy ujściu odpowiednio 3,6°C i 15,8°C. Dunajec jest znany z gwałtownych wezbrań powodujących powodzie; zbiorniki w Czorsztynie- Niedzicy, Sromowcach Wyżnych, Rożnowie i w Czchowie służą do regulowania przepływów i do celów energetycznych oraz rekreacji.

10 ZBIORNIK CZORSZTYŃSKI ZNAJDUJE SIĘ NA RZECE DUNAJEC, NA POGRANICZU PIENIN ORAZ GORCÓW. POWSTAŁ ON W WYNIKU SPIĘTRZENIA WÓD DUNAJCA POTĘŻNĄ ZAPORĄ ZIEMNO- BETONOWĄ. ZBIORNIK CZORSZTYŃSKI www.pieniny.net.pl

11

12 ZMIANY KRAJOBRAZU DOLINY DUNAJCA NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KARTOGRAFICZNYCH Historia sięga początku naszego stulecia, a ściślej 1905 roku z którego pochodzą pierwsze materiały dotyczące utworzenia w rejonie Czorsztyna sztucznego zbiornika. Uściślenie tych zamysłów stanowiły plany budowy czterech zbiorników na najgroźniejszych dopływach karpackich górnej Wisły - w Rożnowie i Czorsztynie na Dunajcu, Porąbce na Sole i Mucharzu na Skawie. http://www.zzw-niedzica.com.pl/

13 Katastrofalna powódź w 1934 roku doprowadziła do podjęcia natychmiastowej decyzji o budowie, jako pierwszego na Dunajcu zbiornika w Rożnowie. Następny miał być zbiornik z zaporą usytuowaną w Niedzicy, dla którego dokumentację przygotowano w latach 1938-1939 W powojennej historii miała miejsce ewolucja poglądów na kształt inwestycji związana z rosnącą wagą problemów gospodarki wodnej i wymogów ochrony środowiska, jakie musiały być zachowane przy realizacji tak dużej inwestycji w regionie o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych. http://www.zzw-niedzica.com.pl

14 Główne daty związane z historią budowy zbiornika 1950-64 Studia i projekty koncepcyjne zbiornika obejmujące bardzo różne rozwiązania począwszy od koncepcji zbiornika rzędu 600 mln m3 z zaporą przy Zielonych Skałkach i przerzutem wody do Tylmanowej, gdzie przewidywano kolejny zbiornik aż do koncepcji zastąpienia zbiornika czorsztyńskiego większą liczbą małych zbiorników w jego zlewni. Zakończeniem tego etapu studiów było opracowanie w roku 1963 kompleksowych założeń zagospodarowania całego dorzecza Dunajca, wynikających z porównania wszystkich rozpatrywanych uprzednia rozwiązań oraz dodatkowych studiów i badań. W wyniku tych prac wskazany został do realizacji wariant z zaporą betonową w Niedzicy, o pojemności ograniczonej do ok. 250 mln m3, bez sztolni przerzutowej. 1965-68 Zatwierdzenie założeń w/w wersji zbiornika, zatwierdzenie projektu wstępnego po badaniach uzupełniających i uzgodnieniach. 1970-71 Podział przedsięwzięcia na dwa zadania inwestycyjne: I - zagospodarowanie otoczenia obiektów, II - obiekty podstawowe. Rozpoczęcie realizacji zadania I. 1970-71 Aktualizacja założeń zadania II wynikająca zmiany typu zapory z betonowej na ziemną. 1975 Rozpoczęcie realizacji zadania II. 1986 Rozszerzenie zakresu inwestycji o budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w zlewni zespołu zbiorników. 1994 Oddanie do użytku zbiornika wyrównawczego Sromowce Wyżne. 1995 Rozpoczęcie piętrzenia zbiornika głównego przy jednoczesnym wykonywaniu górnej części korpusu zapory. 1997 Zakończenie budowy i oddanie całości obiektów do eksploatacji.

15 PLAC BUDOWY http://www.zzw-niedzica.com.pl/

16 http://upload.wikimedia.org/ http://www.zzw-niedzica.com.pl/

17 Zmiany w krajobrazie Doliny Dunajca związane z budową zbiornika zaporowego w oparciu o analizy kartograficzne. Porównanie krajobrazu z okresu poprzedzającego budowę zbiornika (przed 1997) oraz z okresem po jego uruchomieniu. Zmiany w krajobrazie zostaną przeanalizowane pod kątem zmian użytkowania oraz zagospodarowania przestrzennego rozpatrywanego obszaru. www.wikipedia.pl

18 LITERATURA: http://www.e-gory.pl http://www.rzekipolski.info http://www.dunajec.info http://www.odkryjmalopolske.pl Sylwester SMOROŃ, Stanisław TWARDY WPŁYW ZMIENNEGO NASILENIA RUCHU WCZASOWO-TURYSTYCZNEGO NA JAKOŚĆ WÓD BIAŁEGO I CZARNEGO DUNAJCA


Pobierz ppt "Dunajec jest prawym dopływem Wisły. Jego długość wynosi 247 km. Powierzchnia dorzecza jest równa 6840km², z czego 4854,1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google