Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ogólnopolski Tydzień Kariery"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnopolski Tydzień Kariery
„Bliżej zatrudnienia i kariery - z instytucjami rynku pracy” 20 październik 2014 roku

2 Program Seminarium Powitanie uczestników, przedstawienie celu i porządku spotkania Idea Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Poznajmy pracę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu Przerwa na kawę (13.30 – 13.45) Wymiana wiedzy i doświadczeń, czyli doradcy doradcom doradzają.. Prezentacja CAZ. Przedstawienie warsztatu pracy doradcy zawodowego, pośrednika pracy i specjalisty ds. Rozwoju zawodowego Zakończenie

3 Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PUP w Radomiu
Z-ca Dyrektora PUP ds. Rynku Pracy Schemat organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu Dyrektor PUP Główny Księgowy Dział ds. Finansowo-Księgowych Wieloosobowe Stanowisko ds. Windykacji Sądowej Referat ds. Kadr i Płac Kontroli Wewnętrznej Dział Organizacji i Koordynacji Radca Prawny Filia w Pionkach Dział Wspierania Zatrudnienia ds. Ewidencji i Świadczeń Dział ds. Ewidencji i Świadczeń Filia w Iłży Filia w Przytyku Filia w Wierzbicy Stanowisko ds. BHP Referat Prawny Referat ds. Programów Dział ds. Poradnictwa Zawodo- wego i Szkolenia Bezrobotnych Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego PUP w Radomiu Dział ds. Administracyjno- Gospodarczych Filia w Skaryszewie Filia w Goździe Dział ds. Pośrednictwa Pracy Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Wieloosobowe Stanowisko ds. Promocji FP DN PM WZ PP PS DR FK OR AG KW ZP BH WS RP KP RzP FI PR DE FS FW FA FG Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ Referat List Zasiłkowych i Korekt RW

4 PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY ŚWIADCZONE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
POŚREDNICTWO PRACY ORGANIZACJA SZKOLEŃ PORADNICTWO ZAWODOWE

5 POŚREDNICTWO PRACY

6 ORGANIZACJA SZKOLEŃ

7 ORGANIZACJA SZKOLEŃ POWIATOWY URZĄD PRACY W ODPOWIEDZI NA POTRZEBY OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY może: sfinansować szkolenie zawodowe (grupowe i indywidualne), udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, dofinansować koszty studiów podyplomowych sfinansować koszty egzaminów przyznać i realizować bony szkoleniowe realizować szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. szkolenia pracowników

8 ORGANIZACJA SZKOLEŃ Działania te służą:
podniesieniu kwalifikacji zawodowych zwiększeniu aktywności zawodowej Szkolenia organizowane są w formie: szkoleń grupowych, szkoleń indywidualnych

9 PORADNICTWO ZAWODOWE

10 PORADNICTWO ZAWODOWE Poradnictwo zawodowe jest usługą polegającą na udzieleniu osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także w przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy.

11 PORADNICTWO ZAWODOWE Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie:
porady indywidualnej, porady indywidualnej na odległość, porady grupowej, informacji indywidualnej, informacji indywidualnej na odległość, informacji grupowej, pomocy pracodawcy krajowemu.

12 PORADNICTWO ZAWODOWE Bank programów

13 PORADA GRUPOWA "Bądź atrakcyjna na rynku pracy"
„Moje szanse na lokalnym rynku pracy” „Jak skutecznie poruszać się po rynku pracy, aby odnieść sukces” "Autoprezentacja - pierwszy krok do sukcesu" „Bilans kompetencji – badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych” „Odkrycie swojego potencjału zawodowego” „Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych – skarbnicą wiedzy o sobie”

14 INFORMACJA GRUPOWA „Poznaj usługi rynku pracy”.
„ Własna firma- krok po kroku”. „Mama na obcasach”. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę”. „Oferta Publicznych Służb Zatrudnienia” „ GIZ 50+ „ „ GIZ- Dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku pracy”

15 Programy pomocowe dla młodzieży

16 Przerwa na kawę 13.30 – 13.45

17 Okiem szkoły/poradni:
O potrzebach, szansach i zagrożeniach karier młodzieży oraz jej dojrzałości do wejścia na rynek pracy Problemy i doświadczenia edukacyjnego doradztwa zawodowego

18 Okiem urzędu pracy: „Ich pierwszy raz” w Powiatowym Urzędzie Pracy w poszukiwaniu pracy „ - doświadczenia z „pierwszej pomocy” doradców zawodowych i pośredników pracy; praktyczne wskazówki do pracy szkolnych doradców zawodowych

19 Okiem urzędu pracy O deficytach i mocnych stronach kompetencji młodzieży, istotnych dla powodzenia na rynku pracy

20 ATUTY OSÓB MŁODYCH Zainteresowanie elastycznymi formami zatrudnienia.
Młodzi zainteresowani są stażami oraz bezpłatnymi praktykami. Mniejsze pozapłacowe koszty ponoszone przez pracodawcę w przypadku zatrudniania studentów- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego. Większa skłonność do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Atuty osób młodych: Mobilność, dyspozycyjność, otwartość, innowacyjne spojrzenie na różne kwestie, brak obarczenia obowiązkami rodzinnymi, młody wiek, brak złych nawyków, szybko się uczą, szybko dostosowują się do nowych warunków i zmian w otoczeniu.

21 SŁABE STRONY OSÓB MŁODYCH
Brak doświadczenia zawodowego- osoby młode mają przygotowanie teoretyczne, natomiast nie posiadają umiejętności praktycznych. Trudności w pogodzeniu nauki z praca- dotyczy to studentów, którzy maja ograniczone możliwości zdobycia praktyki. Zbyt małe zainteresowanie kierunkami zamawianymi. Rozbieżność miedzy oczekiwaniami absolwentów a ich kwalifikacjami nabytymi w trakcie nauki. Brak jednoznacznego wyobrażenia na temat własnej kariery zawodowej. Wysokie oczekiwania finansowe i roszczeniowa postawa.

22 BARIERY NA RYNKU PRACY Spowolnienie gospodarcze i malejąca liczba ofert pracy. System kształcenia nie odpowiada potrzebom pracodawców- nadmiar absolwentów studiów humanistycznych i ekonomicznych, duże zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych i matematyczno przyrodniczych. Ograniczona współpraca pracodawców z uczelniami i szkołami średnimi. Niewystarczająca widza jest przekazywana uczniom o przedsiębiorczości i rynku pracy. Nie propaguje się systemu tworzenia indywidualnych ścieżek rozwoju zawodowego.

23 KOMPETENCJE jakich oczekują pracodawcy
Utrzymywanie kontaktu z ludźmi, klientami Nie potrafią napisać dokumentu czy urzędowego pisma Kłopoty z rozwiązywaniem problemów Komunikatywność Kultura osobista Umiejętność autoprezentacji Odpowiedzialność Dyscyplinę uczciwość, Kreatywność i punktualność

24 KOMPETENCJE jakich brakuje młodym ludziom wg nich samych
Za słabo znają języki obce Nie potrafią się należycie zaprezentować Trudności w łączeniu teorii z praktyką Mają problemy z organizacją pracy czy pracą w zespole (rzadko zauważane)

25 Statystyki zatrudnienia i bezrobocia absolwentów;
Bezrobotni do 25 roku życia – 2150 W tym kobiety – 997 Podział osób bezrobotnych do 25 roku życia z uwzględnieniem wykształcenia: Wyższe -202 Policealne i średnie zawodowe – 448 Średnie ogólnokształcące - 404 Zasadnicze zawodowe – 419 Gimnazjalne i poniżej - 677

26 Zawody i kierunki kształcenia
Zawody nadwyżkowe w obrazie lokalnego rynku pracy Salowa Operator myjni Agent ubezpieczeniowy Pakowacz Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca operator wózka jezdniowego Technik prac biurowych Fizjoterapeuta Pielęgniarka Elektryk Fryzjer Magazynier Brukarz Mechanik samochodów ciężarowych Szwaczka Sprzedawca

27 Zawody i kierunki kształcenia
Zawody deficytowe w obrazie lokalnego rynku pracy Wizażysta/stylista Pracownik centrum obsługi telefonicznej (calla center) Grafik komputerowy DTP Asystent prawny Opiekun medyczny Psycholog Opiekun w domu pomocy społecznej Archiwista Operator CNC Terapeuta zajęciowy Laborant chemiczny Elektromechanik Asystentka stomatologiczna Spawacz metodą TIG

28 Zawody i kierunki kształcenia
Obszary gospodarki wraz z konkretnymi zawodami na które przewidywane jest zapotrzebowanie w najbliższych latach Obszar informacji, technologii informacyjnych, Internetu i technik multimedialnych Administrator baz danych Administrator systemów komputerowych Projektant systemów komputerowych Programista Projektant stron internetowych (webmaster) Inspektor bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Analityk systemów komputerowych Specjalista zastosowań informatyki Broker (wyszukiwacz) informacji z Internetu Administrator sieci informatycznych (w przyszłości bezprzewodowych)

29 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar nowoczesnych operacji finansowych i handlu Specjalista ds. finansów (analityk finansowy) Doradca podatkowy Doradca inwestycyjny Makler papierów wartościowych Dealer aktywów finansowych Organizator obsługi sprzedaży internetowej Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej (internetowej) Telemarketer Sprzedawca w sieci internetowej

30 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar biznesu – zarządzanie firmą, transport i logistyka Kierownik małego przedsiębiorstwa Inżynier organizacji i planowania produkcji Specjalista organizacji i rozwoju przemysłu Audytor Specjalista analizy rynku Doradca personalny i specjalista ds. rozwoju zawodowego Specjalista ds. konsultingu Inżynier transportu logistyk Księgowy Doradca przy tworzeniu nowych firm Negocjator Spedytor

31 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar ochrony zdrowia, domowej opieki i pomocy społecznej Lekarz Farmaceuta Pielęgniarka Kosmetolog Psychoterapeuta Specjalista organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia Dietetyk Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka domowa Asystent osoby niepełnosprawnej Specjalista pracy socjalnej

32 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar budownictwa, nieruchomości oraz ochrony osób i mienia Architekt, architekt wnętrz i krajobrazu Inżynier budownictwa Inspektor budowlany Pośrednik w handlu nieruchomościami Zarządca nieruchomości Gospodarz domu Policjant Portier

33 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar kultury, edukacji i dziedzin pokrewnych Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Redaktor/dziennikarz on-line Scenarzysta, fotoedytor Instruktor dyscypliny sportu Menadżer programów multimedialnych i mediów Organizator czasu wolnego Menadżer wielokulturowości Specjalista ds. szkoleń i rozwoju zawodowego Wykładowca na kursach (edukator, trener) Tłumacz tekstów, tłumacz konferencyjny Mediator Specjalista ds. public relations

34 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar biotechnologii i nowych technologii Biotechnolog Inżynier środowiska – gospodarka wodna i hydrologia, melioracje, oczyszczanie miast i gospodarka odpadami, systemy wodociągowe i kanalizacyjne Inżynier cybernetyki i inżynierii biomedycznej Bioinżynier genetyczny i chemiczny Biotechnolog białka, farmaceutyczny, środowiska Biofizyk Genetyk

35 Zawody i kierunki kształcenia
Obszar administracji unijnej Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych Specjalista ds. integracji europejskiej Specjalista administracji publicznej Sekretarka

36 Zawody i kierunki kształcenia
Tendencje spadkowe zachodzące na rynku pracy. Według prognoz i aktualnych statystyk bezrobocia coraz trudniej będzie znaleźć pracę w zawodach i dziedzinach, które bazują na fizycznej pracy człowieka oraz w zawodach nie wymagających wysokich kwalifikacji. Spadku zapotrzebowania można oczekiwać w działach gospodarki: Przemyśle maszynowym i metalurgicznym Przemyśle wydobywczym i energetyce Rolnictwie W następujących grupach zawodów: Mechanicy maszyn i urządzeń Robotnicy przemysłu lekkiego Górnicy i robotnicy obróbki kamieni Rolnicy upraw polowych

37 Czy można zaprzyjaźnić się z rynkiem pracy? - Dyskusja

38 PREZENTACJA Centrum Aktywizacji Zawodowej
Przedstawienie warsztatu pracy: doradcy zawodowego, pośrednika pracy specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Ogólnopolski Tydzień Kariery"

Podobne prezentacje


Reklamy Google