Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny w gimnazjum. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny w gimnazjum. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym."— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny w gimnazjum

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zaliczenie jednego wybranego projektu edukacyjnego w trzyletnim cyklu kształcenia gimnazjalisty jest konieczne dla uzyskania przez niego statusu absolwenta.

3 Projekt edukacyjny w Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi Uczniowie naszej szkoły projekty edukacyjne realizują w klasie II. Zaangażowanie ucznia w projekt edukacyjny ma wpływ na jego ocenę z zachowania. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu oraz temat projektu są wpisywane na świadectwo ukończenia gimnazjum.

4 Tematyka projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/ 2015 Gazetka szkolna - projekt dziennikarsko-informatyczny (mgr I. Bujłow, mgr D. Gajewska); Wariacje na temat wierszy W. Szymborskiej – projekt literacko-artystyczny (mgr R. Bobeł, mgr D. Gajewska); Jasełka – okolicznościowy projekt teatralny (mgr R. Skutnik, mgr U. Rasek); Myśl w ruchu – projekt taneczny (mgr A. Fortuna); Projekt przedmiotowy z fizyki (mgr. I. Bujłow); Gimnazjum nr 3 w obiektywie – projekt fotograficzny (mgr A. Fortuna, mgr M. Studnik);

5 Tematyka projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/ 2015 Doświadczenia chemiczne – projekt przedmiotowy (mgr K. Skiba, mgr J. Stach); Tajemnicza liczba Pi – projekt matematyczny (mgr A. Kazior, mgr I. Malewska); Czar wiedeńskiej kawiarenki – projekt językowo- gastronomiczny (mgr A. Adamczyk, mgr I. Burakowska); -Projekt przedmiotowy z biologii - (mgr R. Król, mgr K. Matusik); Tea time in Britain – językowy projekt gastronomiczny (mgr B. Krysztofik-Waleczek);

6 Tematyka projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/ 2015 Słynni Polacy i ich wkład w odkrycia geograficzne – projekt geograficzno-historyczny (mgr M. Cieplik–Pochopień); Pustynie na świecie - projekt geograficzny (mgr M. Cieplik–Pochopień); Patroni naszych ulic - projekt biograficzny (mgr M. Lizoń); –Wycieczka – projekt geograficzno-turystyczny (mgr M. Lizoń);

7 autor prezentacji mgr Katarzyna Matusik.

8 Bibliografia 1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU, nr 156, poz. 1046) 2.źródło zdjęć: www.ceo.org.pl/.../ja_zrealizowac_projekt_edukacyjny_w_gimn azjum_s.


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny w gimnazjum. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google