Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH SZKOŁY ZAWODOWEJ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH SZKOŁY ZAWODOWEJ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH SZKOŁY ZAWODOWEJ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014

2 WSTĘP: Badania losów absolwentów ZSZ nr30 rozpoczęto w 2009 roku. Obejmują one wszystkich absolwentów kończących ZSZ nr 30 w danym roku szkolnym. CELE EWALUACJI : Celem badania jest uzyskanie informacji dotyczących losów absolwentów kończących szkołę zawodową oraz dokonanie analizy wyników. Zbieranie danych o absolwentach i dokonywanie statystyki porównawczej jest bazą do wyciągania wniosków dotyczących edukacji zawodowej uczniów, możliwości przekwalifikowania lub dalszej edukacji. Realizacja wniosków jest podstawą do opracowania planów pracy dających większe szanse młodzieży w usamodzielnianiu się. GRUPA BADANYCH: Absolwenci wszystkich kierunków zawodowych, kończący naukę w danym roku szkolnym.

3 TABELA 1. zestawienie danych statystycznych dotyczących uczniów kończących szkołę w roku szkolnym 2014 NAZWA ZAWODU LICZBA KOŃCZĄC YCH SZKOŁĘ LICZBA PRACUJĄC YCH W ZAWODZIE LICZBA KSZTAŁCĄCYCH SIĘDALEJ/ WYDŁUŻAJĄCYCH LICZBA BEZROB O- -TNYCH BIERNI ZAWODOWO TERAPIA LICZBA WYKONUJĄC YCH INNY ZAWÓD BRAK DANYCH PRACOWNIK OBSŁ.HOTEL. 73/211--- MECHANIK 7-/23--2- KALETNIK 14-/73-3-1 KRAWIEC 1011/4--4-- KUCHARZ MAŁEJ GAS. 103/61---- TECHNOLOG ROBÓT 8--1--25 KUCHARZ 61/13-1-- SPRZEDAWC A 613-1-1- CUKIERNIK 1-----1- RAZEM 69926122866

4 WNIOSKI: Niewielu absolwentów pracuje w swoim zawodzie. Są jednak tacy, którzy podejmują pracę w zawodzie dopiero po około 2-3 latach, a nawet później, od ukończenia szkoły. Pojawiają się również absolwenci bierni zawodowo. Absolwenci korzystają z warsztatów terapii zajęciowej. Duża liczba absolwentów wydłużyła naukę w klasie III. Coraz częściej nikły kontakt z absolwentami w związku z częstą zmianą numerów telefonu. Ze względu na to, że badamy sytuację w sumie krótko od zakończenia szkoły, ona nie jest jeszcze stabilna i miarodajna.

5 REKOMENDACJE: W trakcie roku, jeżeli wyrażą zgodę, zbierać oprócz kontaktów telefonicznych,adresy mailowe od uczniów klas III, którzy będą absolwentami. Pytać absolwentów odwiedzających szkołę czym się zajmują i czy mają informacje o kolegach z klasy. Prosimy wychowawców o większe zaangażowanie się w badanie losów absolwentów.


Pobierz ppt "EWALUACJA KIERUNKÓW PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH SZKOŁY ZAWODOWEJ NR30 W ODNIESIENIU DO LOSÓW ABSOLWENTÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ W ROKU SZKOLNYM 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google