Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metodologia badań empirycznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metodologia badań empirycznych"— Zapis prezentacji:

1 Metodologia badań empirycznych
Zasady zaliczenia wykładu Zadanie Praktyczne tzw. konspekt pracy naukowej

2 Praca zaliczeniowa Konspekt pracy naukowej
Proszę zapoznać się z całością podręcznika; Szczegółowe wskazówki dotyczące zadania (tzw. konspekt pracy naukowej) zawarte są w Rozdziale I., pkt. 4, str , W zadaniu proszę uwzględnić wskazówki metodyczne oraz uwagi zawarte w zaproponowanym podręczniku. Wydanie I, Kraków 2013,

3 Praca zaliczeniowa Konspekt pracy naukowej
Ważne jest podjęcie próby zastosowanie jednego ze wskazanych w podręczniku formatów badań; Do wyboru pozostawiona jest kwestia czy ma to być badanie jakościowe, ilościowe czy mieszane; Projekt konspektu powinien być od strony formalnej i technicznej przygotowany zgodnie z zawartymi w podręczniku wytycznymi; Proszę korzystać z przedstawionych tam licznych wskazówek badawczych; Liczyć będzie się także klarowność i jasność tekstu. Ważna jest także jego komunikatywność oraz poziom opanowania profesjonalnej (prawniczej i metodologicznej) terminologii.

4 Praca zaliczeniowa Konspekt pracy naukowej
Projekt ma zawierać podstawowe rozstrzygnięcia dotyczące planowanego opracowania naukowego, przygotowywanego przez doktoranta w związku z rozpoczętymi studiami doktoranckimi; Ważne jest precyzyjne sformułowanie tematu, Postawienie problemu naukowego, Określenie celu pracy, jego zakresu oraz pytań badawczych lub hipotez, Ważne jest także odtworzenie podstawowych założeń metodologicznych (procedury gromadzenia danych, strategie oceny, zasady analizy, narzędzia gromadzenia danych, populacja, próba, uczestnicy), Wskazać należy ewentualne problemy etyczne oraz znaczenie i przydatność projektu dla nauki, bądź praktyki.

5 Praca zaliczeniowa Konspekt pracy naukowej
Podstawowe ramy konspektu badawczego w/g J.A.Maxwella (2005): Czego potrzebują czytelnicy, aby lepiej zrozumieć temat? Jakiej wiedzy o twoim temacie brakuje czytelnikom? Co zamierzasz badać? Jak określisz warunki badania i jakich dobierzesz uczestników? Jakimi metodami zamierzasz uzyskać dane będące podstawą projektu? Jak będziesz analizował zebrane dane? Jak przeprowadzisz walidację wyników? Jakie możliwe problemy etyczne wystąpią w twoim projekcie? Co można powiedzieć na podstawie wstępnych wniosków o praktycznym znaczeniu i wartości planowanej pracy?

6 Praca zaliczeniowa Konspekt pracy naukowej
Zaliczenie odbędzie się w formie dyskusji nad treścią i założeniami konspektu w ramach indywidualnych konsultacji, Praca musi być wcześniej dostarczona w formie wydruku (oraz pliku elektronicznego).

7 Powodzenia Oby wszystkie projekty znalazły finał w postaci interesującej i wartościowej publikacji, a praca zaliczeniowa nie była czystą zabawą.


Pobierz ppt "Metodologia badań empirycznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google