Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Modyfikacja powierzchni stali nierdzewnej przeznaczonej do produkcji implantów Monika Cieślik Środowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN – UJ z zakresu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Modyfikacja powierzchni stali nierdzewnej przeznaczonej do produkcji implantów Monika Cieślik Środowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN – UJ z zakresu."— Zapis prezentacji:

1 Modyfikacja powierzchni stali nierdzewnej przeznaczonej do produkcji implantów Monika Cieślik Środowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN – UJ z zakresu Inżynierii Materiałowej

2 Implant - ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu ( Wikipedia) 40% z 3.6 mln wykonywanych operacji to operacje wszczepiania implantów rynek implantów obejmuje 6 mld $ 5 na100 amerykanów nosi w swoim ciele kawałek metalu Dane statystyczne (USA): Historia implantów sięga czasów starożytnych http://czasnazmiane.pl/artykuly/Implanty/Implanty___troche_historii.html

3 W Polsce: Cena 1 endoprotezy : 3 000 – 10 000 zł Cena 1 implantu stomatologicznego – ok. 1 000 zł !!! Wykonuje się ok. 1/6 operacji wstawiania implantów ! Okres oczekiwania na implant : ok. 3 lata !! Najpopularniejszy metal stosowany obecnie na implanty – tytan (materiał alternatywny – stal)

4 austenityczna stal nierdzewna (316L) stopy na bazie kobaltu (Co-Cr-Mo) stopy na bazie tytanu (TI-Al-V) stopy z pamięcią kształtu (Al-Ni) Materiały metalowe na implanty:Grupy biomateriałów: metalowe, ceramiczne, polimerowe, węglowe, kompozytowe. - wysoką odporność na korozję, - dostosowane własności mechaniczne - wysoką jakość metalurgiczną i jednorodność - zgodność tkankową – nietoksyczność, - brak odczynów alergicznych, - odporność na zużycie ścierne, - brak tendencji do tworzenia zakrzepów, - dostosowane własności elektryczne, - możliwe do przyjęcia koszty wytwarzania [1]. Biomateriały przeznaczone na implanty powinny wykazywać:

5 Pierwiastki wchodzące w skład biomateriałów metalowych stosowanych do produkcji implantów

6 MetaleNiedobórNadmiar Fe anemia wolne rodniki, miażdżyca naczyń, nowotwory Ni anemia, zahamowanie wzrostutoksyczny, kancerogenny i alergiczny Cr wzrost poziomu cholesterolu i cukru we krwi uszkodzenie tkanek i narządów miąższowych, alergie, Co związany z vit. B 12 pobudza procesy krwiotwórcze, pomaga w regeneracji organizmu i w metabolizmie aminokwasów toksyczny, może wywołać alergie, Mn reakcje biochemiczne i przemiany vit. C, aktywator enzymów utleniających niedobór: niedorozwój kości i narządów płciowych podrażnienie dróg oddechowych i zaplenia płuc, uszkadza układ nerwowy Mo niedobór wpływa na kości i zębyalergie Ti obojętny biologiczniealergie Al nie bierze udziału w procesach biochemicznych jeśli występuje w postaci Al 2 O 3 tolerowanej przez organizm powoduje bóle mięśni i rozmiękczenie kości, uszkadza komórki nerwowe i może spowodować nieodwracalne zmiany dróg oddechowych i płuc.

7 Uwalnianie jonów metali ciężkich do organizmu (korozja) M  M + +e - powierzchnia Płyn fizjologiczny Fe Cr Ni Fe 2+ Cr 3+ Ni 2+ Implant Metaloza – toksyczne działanie implantu na tkanki Główny problem badawczy Główny problem badawczy : Niejednorodność chemiczna stopu Złożone kształty implantów Nieciągłości warstwy pasywacyjnej Szczeliny i rysy na powierzchni implantów Naprężenia cykliczne Właściwości środowiska biologicznego (płyny ustrojowe, bioprądy) Korozja implantów Żółte produkty korozji otoczone komórkami - gigantami Korozja wżerowa

8 W ramach projektu Ventures: Optymalizacja obróbki powierzchniowej implantów stalowych w celu ograniczenia ilości uwalnianych jonów metali ciężkich do organizmu dobre własności mechaniczne łatwość nadania pożądanego kształtu odporność na zużycie ścierne dostosowane własności elektryczne niska cena niska cena Stal nierdzewna: Polerowanie Pasywacja Metody przygotowania powierzchni: powierzchnia Płyn fizjologiczny Fe Cr Ni Fe 2+ Cr 3+ Ni 2+ Implant Obróbka powierzchni Powłoki polimerowe Pokrywanie powłokami ochronnymi

9 Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów Program VENTURES Więcej na: www.fnp.org.pl Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Monika Cieślik – laureatka II edycji konkursu Zdjęcie: Grzegorz Krzyżewski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, PAN Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński KIMAB Polymeric Materials Department KTH Corrosion Science Division LfC Sp. z o.o. Projekt jest wykonywany we współpracy z:

10 Kwota środków przeznaczonych na realizację projektów przez doktorantów i absolwentów W tym roku:: 850 000 zł Termin składania wniosków - 15 kwietnia 2010 roku - 15 kwietnia 2010 roku ! Termin realizacji projektów: 1-3 lat Finansowaniu podlegają: imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów); grant badawczy w wysokości nieprzekraczającej 35 tys. zł rocznie.

11 Składane papiery: Formularz wniosku (www.fnp.org.pl) + w formie papierowej i elektronicznej 1) opis projektu badawczego (do 4 stron A4), 2) opis potencjału komercyjnego projektu ( do 4 stron A4), 3) życiorys Kandydata ( 6 stron A4), 4) opis dwóch najważniejszych osiągnięć naukowych kandydata: 5) życiorys opiekuna naukowego projektu ( 10 stron A4), 6) list rekomendacyjny wystawiony przez opiekuna naukowego projektu, 7) list intencyjny organizacji/instytucji będącej ewentualnym partnerem 8) plan akcji promocyjnej realizowanego projektu( do 2 stron A4), 9) harmonogram realizacji projektu, + wyłącznie w wersji papierowej (oryginały albo kopie poświadczone za zgodność z oryginałem): 1) zaświadczenie o zatrudnieniu lub promesa zatrudnienia na etacie naukowo-dydaktycznym w jednostce naukowej (dotyczy absolwenta), 2) kopia dyplomu lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego (dotyczy absolwenta), 3) zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich (dotyczy doktoranta), 4) oświadczenie jednostki o kwalifikowalności VAT jednostki, 5) pełnomocnictwo do podpisania wniosku (jeśli dotyczy).

12

13

14 Modyfikowany powierzchniowo TiO2 do zastosowań optoelektronicznych. Wpływ warunków śniegowych i terenowych na wielkość obszarów zagrożenia lawinowego w wybranych masywach górskich Karpat i Sudetów Zastosowanie grzybów mikoryzowych w komercyjnej uprawie storczyków Modelowanie adaptacyjne niestacjonarnych procesów hutniczych z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji Przez grzyby do... kłębka - biokatalizatory grzybowe w syntezie bio-barwników Podsumowując: Do tej pory przeznaczono na projekty ok. 4 300 000 zł Realizowane są tematy z różnych dziedzin życia: I wiele innych Termin składania wniosków godz.16.00, 15.04.2010 Powodzenia !!! Powodzenia !!!


Pobierz ppt "Modyfikacja powierzchni stali nierdzewnej przeznaczonej do produkcji implantów Monika Cieślik Środowiskowe Studium Doktoranckie IMIM PAN – UJ z zakresu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google