Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Psychologia organizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Psychologia organizacji"— Zapis prezentacji:

1 Psychologia organizacji
doc. dr Tomasz Ochinowski psycholog, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Wydział Zarządzania UW dyżur: piątek – pokój 514B doradca i trener umiejętności społecznych (cywilny doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, wcześniej także doradca Prezesa Spółki „Szpital Mazowiecki) „Trener roku 2006” zdaniem klientów firmy Institute for International Research badacz historii organizacyjnej (związany z IH PAN, IH UW i Towarzystwem Historiograficznym)

2 moja główna perspektywa
badanie i popularyzowanie historii organizacyjnej, czyli tego, (1) co przeszłość robi z teraźniejszością i przyszłością organizacji oraz jej otoczenia społecznego, jak również tego, (2) jak wykorzystuje się przeszłość w teraźniejszości organizacyjnej i do budowania przyszłości; szczególnie: przeszłość/ tradycje biznesowe jako źródło dobrych praktyk, konkurencyjnych dziś i pomagających konstruować przyszłość firmy, a także jako źródło przestróg; pamiętanie, zapominanie i przypominanie organizacyjne

3 nie ma „całowania przez szybkę”
udział w badaniach związanymi z tematyką zajęć nr 7 i 8. Warunki zaliczenia przedmiotu Czytanie lektur i aktywne ujawnianie tego podczas zajęć 35% (metodą “warsztatu przyszłości” propagowaną w Polsce przez dr. Tadeusza Kowalewskiego z PWSZIiP w Łomży) 2. Udział w badaniach 30% 3. Egzamin końcowy (ustny) z treści zajęć i lektur 35% Uwaga: jest możliwość odbycia stażu z zakresu zarządzania projektami ( w związku z tematyką zajęć nr 8 oraz wizytami przewidzianymi w toku niektórych zajęć)

4 proponowane zagadnienia
1 Wprowadzenie. Myślenie psychologiczne w pracy i życiu 2. Wybrane problemy organizacji w świetle głównych nurtów współczesnej psychologii cz. I. Dziedzictwo psychoanalizy a problematyka kultury i zmiany organizacyjnej Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, punkt , s oraz fragment punktu , s Wybrane problemy organizacji w świetle głównych nurtów współczesnej psychologii cz. II. Psychologia poznawcza a decyzje menedżerskie Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, tłum. Szymczak, P. Poznań: Media Rodzina, cz. I., rozdz. 1, s i cz. III., s

5 proponowane zagadnienia c.d.
4. Wybrane problemy organizacji w świetle głównych nurtów współczesnej psychologii cz. III. Psychologia dyskursywna a problem stereotypów w zarządzaniu organizacją Billig, M.(2006). „Poznawcze aspekty uprzedzeń”. Henri Tajfel a psychologia dogmatyzmu, tłum. Szymonik, M. Problemy zarządzania, 1, s 5. Wybrane problemy organizacji w świetle głównych nurtów współczesnej psychologii cz. IV. Podejście biologiczne w psychologii a problematyka konkurencji i kooperacji De Waal, F. (2014). Jeden za wszystkich. Świat Nauki, 10, s Stix, G. (2014). To „coś”. Świat Nauki, 10, s Hay, D. (2006). Jakość życia/ jakość zarządzania: znaczenie świadomości relacyjnej, tłum. Przednowek, E. Problemy zarządzania, 1, s

6 proponowane zagadnienia c.d.
6. Wybrane problemy organizacji w świetle głównych nurtów współczesnej psychologii cz. V. Psychologia pozytywna: organizacje a szczęście Henry, J. (2007). Pozytywna i kreatywna organizacja. W: Linley, P. A i Joseph, St.(red.), Psychologia pozytywna w praktyce, tłum. Jaworowska-Surma, A. Warszawa: PWN, s Hoggard, L. (2006). Jak być szczęśliwym, tłum. Jurga, E. Poznań: Rebis, Wprowadzenie, s , rozdz. 5 i 6, s oraz rozdz. 16, s Kondycja psychiczna (nie tylko menedżera) Seligman, E. P. (2011). Pełnia życia. Nowe spojrzenie na kwestię szczęścia i dobrego życia, tłum. P. Szymczyk. Poznań: Media Rodzina, rozdz. 1, s i rozdz. 10, s Ochinowski, T. (2012). Proteusz na rynku pracy tymczasowej, czyli trening kondycji psychicznej i motywacji konsultanta. W: Bogdanienko, J. (red.)., Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, s. 116 – 128.

7 proponowane zagadnienia c.d.
8. Pamięć organizacyjna (spotkanie z przedstawicielem środowiska rodzin byłych przemysłowców Warszawy) Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, rozdz. III, punkt 3.1., s oraz tenże (2014/2015) Materiały przygotowane do druku na temat organizacyjnego pamiętania, zapominania i przypominania . Klasyczne eksperymenty psychologii społecznej - Stanelya Milgrama i Philipa Zimbardo- a psychologiczne problemy współczesnych organizacji (wizyta w jednostce penitencjarnej, także w związku z tematem nr 12) Shermer, M. (2012), Lęk kontra skrupuły. Świat Nauki, 12, s. 74; tenże (2013), Alpiniści zła. Świat Nauki, 1, s. 74. Zimbardo, Ph, G. i Gerrig, R. J. (2012). Psychologia i życie, tłum. Czerniawska, E. i in. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, s i Ventulani, J. i Siemienowicz, J. (2012). Ten zły w nas. Z Jerzym Ventulanim rozmawia Justyna Siemienowicz. Znak, 11, s

8 proponowane zagadnienia c.d.
12. Organizacja totalna i kultowość korporacyjna (zajęcia z udziałem refleksyjnego pracownika korporacji lub wizyta w korporacji) Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, rozdz. I, paragraf , s Wpływ społeczny i komunikacja w organizacji (wizyta w instytucji medycznej podlegającej transformacji) Kenrick, D. T., Goldstein, N. J. i Barver, S. L.(red.), (2014). Sześć poziomów wpływu społecznego. Nauka, praktyka i psychologia Roberta Cialdiniego, tłum. Walczak, T. Gliwice: Helion, rozdz. 1, s , rozdz. 3, s , rozdz. 4, s , rozdz. 9, s i rozdz. 11, s Cwalina, W. (2012). Wieloznaczność poznawcza w komunikacji: prawo, zarządzanie i polityka. W: Falkowski, A. i Zaleśkiewicz, T. (red.). Psychologia poznawcza w praktyce. Ekonomia, biznes, polityka. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, s

9 proponowane zagadnienia c.d.
14. Przywództwo w biznesie- perspektywa psychospołeczna (zajęcia z udziałem eksperta w zakresie przedsiębiorczości społecznej) Praszkier, R. i Nowak, A. (2012). Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, cz. IV, s Ochinowski, T. (2013). . Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, rozdz. VI, punkt 6.3., s Psychologiczne aspekty organizacji wirtualnej Wieczorkowska- Wierzbińska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, rozdz. IV, s Ochinowski, T. (2013). . Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe WZ UW, rozdz. I., fragment punktu 1.2., s

10 w I połowie XIX wieku „nauka i technika parły do przodu, jak nigdy dotąd” (N. Davis)
Georg Ohm 1827, Kolonia: opór elektryczny Michael Faraday 1831, Londyn: indukcja elektoromagentyczna Charles Darwin 1859, Londyn: teoria ewolucji Gregor Mendel 1865, Brno: genetyka Dimitrij Mendelejew 1869, Petersburg: układ okresowy pierwiastków George Stephenson 1825, Stockton: kolej pasażerska Nicephore Niepce 1826, Chalon-sur-Saone: fotografia Charlse Babbage 1834, Cambridge: kalkulator mechaniczny Wilhelm Bauer 1850, Kilonia: łódź podwodna Henry Bessemer 1857, St Pancras: udoskonalenie wytopu stali

11 1851 Wielka Wystawa Przemysłu Wszystkich Narodów Crystal Palce, Londyn

12 5 miesięcy i 15 dni 14 tysięcy wystawców miliony (6?) widzów

13 „Przekonanie, że metody naukowe można
i powinno się stosować do badania zjawisk dotyczących człowieka w tej samej mierze co do wyjaśniania zjawisk natury, było w istocie jedną z cech charakterystycznych zachodzących w tym okresie przemian. W efekcie – obok ekonomii i etnografii – pojawiły się socjologia, antropologia, geografia człowieka, nauki polityczne i wreszcie psychologia i psychiatria.” (Norman Davis)

14 Wilhelm Wundt, 1879

15 William James


Pobierz ppt "Psychologia organizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google