Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – pozafinansowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – pozafinansowe."— Zapis prezentacji:

1

2 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – pozafinansowe

3 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Projekt „Spróbujmy się zrozumieć” projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa. celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy. projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.

4 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe Działania z obszaru zarządzania różnorodnością (z ang. Diversity Management) Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility) Dlaczego?

5 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe Działania z obszaru zarządzania różnorodnością (zwiększenie różnorodności w miejscu pracy) – Zapoznanie z nową kulturą – Wymiana kulturowa – Poznanie języka migowego (PJM)

6 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe  Karta Różnorodności – międzynarodowa inicjatywa, realizowana w krajach Unii Europejskiej  podpisany przez organizację dokument  zakaz dyskryminacji w miejscu pracy  działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności  gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania

7 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe  Karta Różnorodności – przykładowi sygnatariusze:  Agencja Rozwoju Innowacji S.A. (MŚP)  Bank BPH S.A. (duża firma)  ETTA Doradztwo i Treningi dla Biznesu (mikro)  Fundacja Aktywności Lokalnej (NGO)

8 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility) Koncepcja CSR: Firma zna wpływ, jaki wywiera swoją działalnością na otoczenie  negatywny wpływ minimalizuje  pozytywny wpływ maksymalizuje

9 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe Obszary CSR wg normy ISO 2600

10 Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Korzyści dla pracodawcy - pozafinansowe Działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – z ang. Corporate Social Responsibility) – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – Zwiększenie wrażliwości społecznej – Propagowanie wiedzy i świadomości społecznej


Pobierz ppt "Spróbujmy się zrozumieć Inaczej mówimy, tak samo pracujemy Głusi w pracy Korzyści dla pracodawcy – pozafinansowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google