Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk"— Zapis prezentacji:

1 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

2 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają na przeszkody w osiąganiu ważnych celów życiowych – przeszkody, które w tym czasie wydają się nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. Powoduje to stan dezorganizacji i zamieszania, w którym podejmowane są liczne próby nieudanych rozwiązań (Caplan, 1961) materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

3 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
Interwencja kryzysowa, to kompleks zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób, rodzin, a czasem całych grup będących w stanie kryzysu, których celem jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii. materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

4 Centrum Interwencji Kryzysowej Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku
wstępna koncepcja ośrodka 1997 (listopad) powołanie Centrum na mocy trójstronnej umowy (WZPS-MOPS-PCK) 1997 (listopad/grudzień) pozyskanie środków z programu „Przeciw Przemocy-Wyrównać szanse” UNDP/Biuro Pełnomocnik ds. Rodziny i Kobiet 1998 uroczyste otwarcie Centrum z udziałem minister – pełnomocnik ds. rodziny i kobiet, ambasadora UNDP w Polsce, przedstawicieli Miasta Gdańska, Wojewody Gdańskiego materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

5 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
rozpoczęcie działania placówki (tylko ambulatoryjna pomoc) w Gdańsku Wrzeszczu 1999 – wyróżnienie CIK, jako „innowacyjnej placówki” przez ambasadora - przedstawiciela UNDP w Polsce nagroda dla wolontariuszy CIK - „Niestrudzeni - Wolontariat 2000” 2001 – przeniesienie placówki – Gdańsk Przymorze materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

6 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
2003 – nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Bursztynowy Mieczyk” 2006 – nowa siedziba w Gdańsku Nowym Porcie, utworzenie Hostelu Kryzysowego 2007 – CIK koordynuje „Niebieską Sieć” na terenie województw pomorskiego i warmińsko- mazurskiego; 2008 – powołanie filii w Starogardzie Gdańskim i Kościerzynie 2009 – powołanie Poradni Rodzinnej‚ działania na ”Piramowicza” materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

7 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
2010 – włączenie CIK w działania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – porozumienie o współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości (CIK jednym z 16 ośrodków w Polsce) 2012 – rozpoczęcie działania w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 2012 – rozpoczęcie działania Poradni Młodzieżowej „Impuls” materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

8 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
CIK w liczbach 24h/dobę; 7 dni w tygodniu; 8-10 pracowników etatowych (4 osoby z certyfikatem specjalisty); wolontariuszy; 15-20 współpracowników; 4.500 nowych zgłoszeń rocznie; materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

9 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
osób korzystających z dłuższych form pomocy; 1.700 specjalistycznych porad rocznie (głównie psychologicznych) 300 porad prawnych rocznie 40 – 50 osób rocznie korzystających ze schronienia w Hostelu Kryzysowym materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

10 Projekt nr 1 „ośrodek interwencji kryzysowej z hostelem na 10 miejsc”
porady, konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne związane z przeżywanym kryzysem psychologicznym; działania interwencyjne ambulatoryjne - ochrona życia, zdrowia, inne działania osłonowe; działania interwencyjne ratownicze – na miejscu zdarzeń, prowadzenie zespołów kryzysowych; pomoc psychologiczna związana z przeżyciem ostrego kryzysu; terapia kryzysu; materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

11 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
pomoc ofiarom przestępstw, ofiarom „handlu ludźmi”, ofiarom „zbrodni z nienawiści”; korygowanie zachowań i edukacja sprawców przemocy; działania prewencyjne - udział, inspirowanie działań edukacyjnych, integrujących działania służb miejskich; uczestniczenie w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego udział w działaniach psychologicznych związanych z przebiegiem katastrof, klęsk, innych zdarzeń traumatyzujących społeczność. materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

12 Projekt nr 2: „hostel kryzysowy”
udzielanie tymczasowego schronienia (do 3 miesięcy) związanego z rozpoznanymi destrukcyjnymi konsekwencjami ostrego kryzysu; pomoc i interwencja stacjonarna - intensywna, skoncentrowana praca nad symptomami kryzysu, dostosowana do obranej strategii. materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

13 Projekt nr 3 „poradnia rodzinna”
Terapia indywidualna – dorośli Konsultacje i terapia dla par/rodzin Konsultacje, terapia – dzieci i młodzież Poradnictwo psychoseksualne Szkoła dla Rodziców materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

14 Projekt nr 4 „punkt interwencji kryzysowej Starogard Gdański”
Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, tel. 58/ , 10 współpracowników 5 dni w tygodniu, zadania ambulatoryjne ośrodka interwencji kryzysowej oraz ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

15 Projekt nr 5 „akademia wolontariatu”
8 edycji projektu edukacyjno – stażowego adresowanego do studentów i absolwentów trójmiejskich uczelni; projekt realizowany jako inicjatywa całkowicie non-profit przez pracowników CIK materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

16 Projekt nr 6 „poradnia młodzieżowa Impuls”
budynek Bursy Gdańskiej, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Piramowicza ½; poradnictwo, konsultacje, terapia dla młodzieży i w sprawach młodzieżowych; projekt realizowany jako inicjatywa całkowicie non-profit przez doświadczonych wolontariuszy i pracowników CIK materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

17 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

18 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

19 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

20 80- 543 Gdańsk Nowy Port plac ks. Gustkowicza 13
tel. 58/ 58/ materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

21 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk
Zadanie dofinansowywane ze środków: Miasta Gdańska Miasta Starogard Gdański Samorządu Województwa Pomorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

22 Ministerstwo Sprawiedliwości
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk


Pobierz ppt "materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk"

Podobne prezentacje


Reklamy Google