Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk."— Zapis prezentacji:

1 materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

2 Ludzie znajdują się w stanie kryzysu, kiedy napotykają na przeszkody w osiąganiu ważnych celów życiowych – przeszkody, które w tym czasie wydają się nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązywania problemów. Powoduje to stan dezorganizacji i zamieszania, w którym podejmowane są liczne próby nieudanych rozwiązań (Caplan, 1961) materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

3 Interwencja kryzysowa, to kompleks zintegrowanych, interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób, rodzin, a czasem całych grup będących w stanie kryzysu, których celem jest zapobieganie utracie lub przywracanie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania i autonomii. materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

4 Centrum Interwencji Kryzysowej Pomorski Oddział Okręgowy PCK w Gdańsku 1996 - 1997 wstępna koncepcja ośrodka 1997 (listopad) powołanie Centrum na mocy trójstronnej umowy (WZPS-MOPS-PCK) 1997 (listopad/grudzień) pozyskanie środków z programu „Przeciw Przemocy-Wyrównać szanse” UNDP/Biuro Pełnomocnik ds. Rodziny i Kobiet 1998 uroczyste otwarcie Centrum z udziałem minister – pełnomocnik ds. rodziny i kobiet, ambasadora UNDP w Polsce, przedstawicieli Miasta Gdańska, Wojewody Gdańskiego materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

5 1998 - rozpoczęcie działania placówki (tylko ambulatoryjna pomoc) w Gdańsku Wrzeszczu 1999 – wyróżnienie CIK, jako „innowacyjnej placówki” przez ambasadora - przedstawiciela UNDP w Polsce 2000 - nagroda dla wolontariuszy CIK - „Niestrudzeni - Wolontariat 2000” 2001 – przeniesienie placówki – Gdańsk Przymorze materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

6 2003 – nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Bursztynowy Mieczyk” 2006 – nowa siedziba w Gdańsku Nowym Porcie, utworzenie Hostelu Kryzysowego 2007 – CIK koordynuje „Niebieską Sieć” na terenie województw pomorskiego i warmińsko- mazurskiego; 2008 – powołanie filii w Starogardzie Gdańskim i Kościerzynie 2009 – powołanie Poradni Rodzinnej‚ działania na ”Piramowicza” materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

7 2010 – włączenie CIK w działania Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw – porozumienie o współdziałaniu z Ministerstwem Sprawiedliwości (CIK jednym z 16 ośrodków w Polsce) 2012 – rozpoczęcie działania w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości 2012 – rozpoczęcie działania Poradni Młodzieżowej „Impuls” materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

8 CIK w liczbach 24h/dobę; 7 dni w tygodniu; 8-10 pracowników etatowych (4 osoby z certyfikatem specjalisty); 20- 25 wolontariuszy; 15-20 współpracowników; 4.500 nowych zgłoszeń rocznie; materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

9 500-600 osób korzystających z dłuższych form pomocy; 1.700 specjalistycznych porad rocznie (głównie psychologicznych) 300 porad prawnych rocznie 40 – 50 osób rocznie korzystających ze schronienia w Hostelu Kryzysowym materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

10 Projekt nr 1 „ośrodek interwencji kryzysowej z hostelem na 10 miejsc” porady, konsultacje prawne, psychologiczne, pedagogiczne związane z przeżywanym kryzysem psychologicznym; działania interwencyjne ambulatoryjne - ochrona życia, zdrowia, inne działania osłonowe; działania interwencyjne ratownicze – na miejscu zdarzeń, prowadzenie zespołów kryzysowych; pomoc psychologiczna związana z przeżyciem ostrego kryzysu; terapia kryzysu; materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

11 pomoc ofiarom przestępstw, ofiarom „handlu ludźmi”, ofiarom „zbrodni z nienawiści”; korygowanie zachowań i edukacja sprawców przemocy; działania prewencyjne - udział, inspirowanie działań edukacyjnych, integrujących działania służb miejskich; uczestniczenie w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego udział w działaniach psychologicznych związanych z przebiegiem katastrof, klęsk, innych zdarzeń traumatyzujących społeczność. materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

12 Projekt nr 2: „hostel kryzysowy” udzielanie tymczasowego schronienia (do 3 miesięcy) związanego z rozpoznanymi destrukcyjnymi konsekwencjami ostrego kryzysu; pomoc i interwencja stacjonarna - intensywna, skoncentrowana praca nad symptomami kryzysu, dostosowana do obranej strategii. materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

13 Projekt nr 3 „poradnia rodzinna” Terapia indywidualna – dorośli Konsultacje i terapia dla par/rodzin Konsultacje, terapia – dzieci i młodzież Poradnictwo psychoseksualne Szkoła dla Rodziców materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

14 Projekt nr 4 „punkt interwencji kryzysowej Starogard Gdański” Starogard Gdański, ul. Mickiewicza 9, tel. 58/5622226, e-mail: pik_stg@wp.pl 10 współpracowników 5 dni w tygodniu, 11.00-19.00 zadania ambulatoryjne ośrodka interwencji kryzysowej oraz ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

15 Projekt nr 5 „akademia wolontariatu” 8 edycji projektu edukacyjno – stażowego adresowanego do studentów i absolwentów trójmiejskich uczelni; projekt realizowany jako inicjatywa całkowicie non-profit przez pracowników CIK materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

16 Projekt nr 6 „poradnia młodzieżowa Impuls” budynek Bursy Gdańskiej, Gdańsk Wrzeszcz, ul. Piramowicza ½; poradnictwo, konsultacje, terapia dla młodzieży i w sprawach młodzieżowych; projekt realizowany jako inicjatywa całkowicie non-profit przez doświadczonych wolontariuszy i pracowników CIK materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

17

18

19

20 80- 543 Gdańsk Nowy Port plac ks. Gustkowicza 13 tel. 58/ 511 01 21 58/ 511 01 22 0801 011 843 www.cik.sos.pl e-mail: centrum@cik.sos.pl materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

21 Zadanie dofinansowywane ze środków: Miasta Gdańska Miasta Starogard Gdański Samorządu Województwa Pomorskiego Ministerstwa Sprawiedliwości materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk

22 M INISTERSTWO S PRAWIEDLIWOŚCI F UNDUSZ P OMOCY P OKRZYWDZONYM ORAZ P OMOCY P OSTPENITENCJARNEJ materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk


Pobierz ppt "Materiały Centrum Interwencji Kryzysowej PCK Gdańsk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google