Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto angażować się w życie szkoły? 5. Debata rodziców Współpraca w Naszej Szkole Szkoła Podstawowa w Przygodzicach 26 lutego 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto angażować się w życie szkoły? 5. Debata rodziców Współpraca w Naszej Szkole Szkoła Podstawowa w Przygodzicach 26 lutego 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego warto angażować się w życie szkoły? 5

2 Debata rodziców Współpraca w Naszej Szkole Szkoła Podstawowa w Przygodzicach 26 lutego 2014 r.

3 Miejsce debaty: Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa w Przygodzicach Czas: Czas: 26 lutego 2014 roku Czas trwania Czas trwania: 2 godziny Liczba uczestników Liczba uczestników: 20 rodziców Sposób zapraszania rodziców: informacja przekazywana przez uczniów w formie pisemnej Metoda pracy: Burza mózgów, metoda przystanków Prowadzący: Ewa Koszycka, Małgorzata Sroka

4 DEBATA - RODZICE Jednym z podstawowych celów projektu: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną.

5 WSPÓŁPRACA W NASZEJ SZKOLE W trakcie debaty, jako Rodzice udzieliliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność NASZEJ SZKOŁY.

6 PYTANIE KLUCZOWE DEBATY Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

7 DEBATA Pytania, na które udzieliliśmy odpowiedzi

8 DEBATA Pytanie 1 Jaka jest Nasza Szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?

9

10 Jaka jest Nasza Szkoła ? Co w niej cenimy: kontakt nauczyciel-rodzic szkoła w miarę bezpieczna jedynie sentyment

11 Jaka jest Nasza Szkoła? Co nam przeszkadza: brak bezpiecznego boiska i świetlicy zdarzyła się niedostateczna opieka w czasie przerwy brak lub mała ilość ciekawych zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań i zbyt mała pomoc dzieciom w nauce) brak chęci i działań w stosunku do modernizacji szkoły, także dbania o estetykę ze strony pracownika obsługi atmosfera w szkole, niechęć okazywana przez niektórych nauczycieli brak poświęcania dodatkowego czasu i zaangażowania naszych nauczycieli w życie naszych dzieci bardzo mała liczba zaangażowanych rodziców

12 Jaka jest Nasza Szkoła? WNIOSKI: Wzmocnić kontakty rodziców z nauczycielami Wskazywać na konkretne oczekiwania rodziców wobec nauczycieli i prowadzonych zajęć Doprowadzić do spotkania z przedstawicielem organu prowadzącego Wypracować sposoby zwiększenia zaangażowania rodziców w życie szkoły

13 DEBATA Pytanie 2 Jak wygląda współpraca w szkole (w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli)?

14

15

16 Jak wygląda współpraca w szkole? WNIOSKI: Słaba aktywność rodziców i nauczycieli przekłada się na zniechęcenie dzieci Proponujemy wypracowanie konkretnych działań, które wzmocnią zaufanie między „ogniwami naszej szkoły” Utworzenie grupy zadaniowej w skład której wejdą rodzice, nauczyciele i uczniowie

17 DEBATA Pytanie 3 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ? (jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp.) ?

18 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ? organizowanie imprez okolicznościowych i pomoc przy ich prowadzeniu( mikołajki, bal przebierańców) opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych (których brak) wpajanie dzieciom zasad dobrego wychowania, poszanowania osób i mienia zaangażowanie w akcje społeczne, które w jakiś sposób mogą pomóc innym lub szkole („nakrętki”, Góra Grosza) pomoc rodziców dzieciom w przygotowaniu się do zajęć szkolnych ( dodatkowe kursy np. językowe, korepetycje) wpajanie dzieciom bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym (droga krajowa )

19 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ? WNIOSKI: Małe grono rodziców aktywnie uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu różnych akcji na rzecz uczniów jednak czują się odpowiedzialni za przygotowanie i realizację tych działań Rodzice deklarują chęć większego zaangażowania się w życie szkoły, aby wzmocnić w środowisku lokalnym znaczenia roli, jaką powinna pełnić szkoła

20 DEBATA Pytanie 4 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?

21

22 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? Angażowanie się spotkania rodziców z dyrekcją, władzami gminy oferowanie swojego czasu wolnego dla dzieci poszukiwanie źródeł finansowania pomysłów pomaganie w organizowaniu imprez okolicznościowych związanych ze szkołą i środowiskiem LOKALNYM wykonywanie drobnych prac remontowych ( wyjść z ofertą do rodziców)

23 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? Współdziałanie aktywniejsze uczestnictwo w akcjach na rzecz szkoły pomoc w organizowaniu i pozyskaniu środków na rozwój szkoły zaangażowanie w wykonanie pomocy dydaktycznych ułatwiających dzieciom naukę częstszy kontakt szkoły z rodzicami (budowanie zaufania)

24 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? Jakich efektów oczekujemy bardziej widocznej, aktywna współpracy szkoły i rodziców z władzami gminy bliższego kontaktu rodzic- nauczyciel sprawozdań z wykorzystania zdobytych środków oraz podjętych działań większego zaangażowania nauczycieli w rozwój szkoły i ucznia organizowaniu przez nauczycieli i rodziców np. półkolonii, krótkich wycieczek

25 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? WNIOSKI Położyć nacisk na zaangażowanie większej grupy aktywnych rodziców Przedkładać nauczycielom konkretne oczekiwania w odniesieniu do pracy z dziećmi w czasie wolnym od zajęć i wspierać te działania (projekty, które mogą zasilić np. wyposażenie naszej szkoły, organizowanie półkolonii, wycieczek itp.) Odbudować wizerunek szkoły w środowisku lokalnym poprzez współdziałanie nauczycieli i rodziców w trosce o wszechstronny i kreatywny rozwój uczniów

26

27 DEBATA Pytanie 5 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy aby uczyły się nasze dzieci, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

28

29 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? utworzenie świetlicy, stołówki, szafek dla dzieci starszych, boiska szkolnego, sali gimnastycznej zorganizowanie dodatkowych zajęć – ciekawych i interesujących dla dzieci organizowanie wycieczek współpraca na linii rodzice-nauczyciele umożliwienie częstsze kontaktu rodzic-nauczyciel (np. raz w miesiącu obecność wszystkich nauczycieli w godzinach dostosowanych do rodziców, którzy pracują do późna) wyposażenie dla klas młodszych-tablice multimedialne stworzenie dziennika elektronicznego (oceny do wglądu rodzica) nauczyciele przyjaźni uczniom dobra współpraca między nauczycielami

30 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? WNIOSKI Tylko zbudowanie pozytywnych relacji na drodze porozumienia i wyrzeczeń zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli doprowadzi do sukcesu szkoły Rodzice dostrzegają u każdej ze stron zniechęcenie do podejmowania działań, dlatego proponują otwartą rozmowę, w której zostaną wypracowane działania, które pozwolą na wzmocnienie wartości szkoły w oczach innych rodziców, a tym samym przyczynią się do ich pozyskania

31 PODSUMOWANIE „Dobra współpraca pozwala przenosić góry, ale zła jest gorsza niż żadna” Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dlaczego warto angażować się w życie szkoły? 5. Debata rodziców Współpraca w Naszej Szkole Szkoła Podstawowa w Przygodzicach 26 lutego 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google