Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dlaczego warto angażować się w życie szkoły?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dlaczego warto angażować się w życie szkoły?"— Zapis prezentacji:

1 Dlaczego warto angażować się w życie szkoły?
5 1

2 Współpraca w Naszej Szkole
Debata rodziców Współpraca w Naszej Szkole Szkoła Podstawowa w Przygodzicach 26 lutego 2014 r.

3 Miejsce debaty: Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa
w Przygodzicach Czas: 26 lutego 2014 roku Czas trwania: 2 godziny Liczba uczestników: 20 rodziców Sposób zapraszania rodziców: informacja przekazywana przez uczniów w formie pisemnej Metoda pracy: Burza mózgów, metoda przystanków Prowadzący: Ewa Koszycka, Małgorzata Sroka

4 Jednym z podstawowych celów projektu:
DEBATA - RODZICE Jednym z podstawowych celów projektu: „Szkoła Współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” jest wzmocnienie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami tworzącymi społeczność szkolną.

5 WSPÓŁPRACA W NASZEJ SZKOLE
W trakcie debaty, jako Rodzice udzieliliśmy odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania i zaangażowania poszczególnych grup, tworzących społeczność NASZEJ SZKOŁY.

6 PYTANIE KLUCZOWE DEBATY
Co powinno się zmienić, żeby zarówno uczniowie jak i rodzice chcieli się angażować w życie szkoły, byli aktywni, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w „NASZEJ SZKOLE”?

7 Pytania, na które udzieliliśmy odpowiedzi
DEBATA Pytania, na które udzieliliśmy odpowiedzi

8 DEBATA Pytanie 1 Jaka jest Nasza Szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?

9

10 kontakt nauczyciel-rodzic szkoła w miarę bezpieczna jedynie sentyment
Jaka jest Nasza Szkoła ? Co w niej cenimy: kontakt nauczyciel-rodzic szkoła w miarę bezpieczna jedynie sentyment

11 Jaka jest Nasza Szkoła? Co nam przeszkadza:
brak bezpiecznego boiska i świetlicy zdarzyła się niedostateczna opieka w czasie przerwy brak lub mała ilość ciekawych zajęć dodatkowych (kółka zainteresowań i zbyt mała pomoc dzieciom w nauce) brak chęci i działań w stosunku do modernizacji szkoły, także dbania o estetykę ze strony pracownika obsługi atmosfera w szkole, niechęć okazywana przez niektórych nauczycieli brak poświęcania dodatkowego czasu i zaangażowania naszych nauczycieli w życie naszych dzieci bardzo mała liczba zaangażowanych rodziców

12 Wzmocnić kontakty rodziców z nauczycielami
Jaka jest Nasza Szkoła? WNIOSKI: Wzmocnić kontakty rodziców z nauczycielami Wskazywać na konkretne oczekiwania rodziców wobec nauczycieli i prowadzonych zajęć Doprowadzić do spotkania z przedstawicielem organu prowadzącego Wypracować sposoby zwiększenia zaangażowania rodziców w życie szkoły

13 Jak wygląda współpraca w szkole
DEBATA Pytanie 2 Jak wygląda współpraca w szkole (w odniesieniu do uczniów, rodziców, nauczycieli)?

14

15

16 Jak wygląda współpraca w szkole?
WNIOSKI: Słaba aktywność rodziców i nauczycieli przekłada się na zniechęcenie dzieci Proponujemy wypracowanie konkretnych działań, które wzmocnią zaufanie między „ogniwami naszej szkoły” Utworzenie grupy zadaniowej w skład której wejdą rodzice, nauczyciele i uczniowie

17 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ?
DEBATA Pytanie 3 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ? (jej wygląd zewnętrzny, wyniki nauczania, zajęcia dodatkowe, bezpieczeństwo, imprezy i działania okazjonalne, stronę internetową, wizerunek, aktywność w środowisku lokalnym, itp.) ?

18 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ?
organizowanie imprez okolicznościowych i pomoc przy ich prowadzeniu( mikołajki, bal przebierańców) opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych (których brak) wpajanie dzieciom zasad dobrego wychowania, poszanowania osób i mienia zaangażowanie w akcje społeczne, które w jakiś sposób mogą pomóc innym lub szkole („nakrętki”, Góra Grosza) pomoc rodziców dzieciom w przygotowaniu się do zajęć szkolnych ( dodatkowe kursy np. językowe, korepetycje) wpajanie dzieciom bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym (droga krajowa)

19 W jakim stopniu czujemy się współodpowiedzialni za naszą szkołę ?
WNIOSKI: Małe grono rodziców aktywnie uczestniczy w organizowaniu i prowadzeniu różnych akcji na rzecz uczniów jednak czują się odpowiedzialni za przygotowanie i realizację tych działań Rodzice deklarują chęć większego zaangażowania się w życie szkoły, aby wzmocnić w środowisku lokalnym znaczenia roli, jaką powinna pełnić szkoła

20 Jak możemy współdziałać, angażować się
DEBATA Pytanie 4 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?

21

22 spotkania rodziców z dyrekcją, władzami gminy
Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? Angażowanie się spotkania rodziców z dyrekcją, władzami gminy oferowanie swojego czasu wolnego dla dzieci poszukiwanie źródeł finansowania pomysłów pomaganie w organizowaniu imprez okolicznościowych związanych ze szkołą i środowiskiem LOKALNYM wykonywanie drobnych prac remontowych ( wyjść z ofertą do rodziców)

23 aktywniejsze uczestnictwo w akcjach na rzecz szkoły
Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? Współdziałanie aktywniejsze uczestnictwo w akcjach na rzecz szkoły pomoc w organizowaniu i pozyskaniu środków na rozwój szkoły zaangażowanie w wykonanie pomocy dydaktycznych ułatwiających dzieciom naukę częstszy kontakt szkoły z rodzicami (budowanie zaufania)

24 Jakich efektów oczekujemy
Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy? Jakich efektów oczekujemy bardziej widocznej, aktywna współpracy szkoły i rodziców z władzami gminy bliższego kontaktu rodzic- nauczyciel sprawozdań z wykorzystania zdobytych środków oraz podjętych działań większego zaangażowania nauczycieli w rozwój szkoły i ucznia organizowaniu przez nauczycieli i rodziców np. półkolonii, krótkich wycieczek

25 Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?
WNIOSKI Położyć nacisk na zaangażowanie większej grupy aktywnych rodziców Przedkładać nauczycielom konkretne oczekiwania w odniesieniu do pracy z dziećmi w czasie wolnym od zajęć i wspierać te działania (projekty, które mogą zasilić np. wyposażenie naszej szkoły, organizowanie półkolonii, wycieczek itp.) Odbudować wizerunek szkoły w środowisku lokalnym poprzez współdziałanie nauczycieli i rodziców w trosce o wszechstronny i kreatywny rozwój uczniów

26

27 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?
DEBATA Pytanie 5 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie? W jakiej szkole chcielibyśmy aby uczyły się nasze dzieci, gdyby nic nie ograniczało naszej wyobraźni?

28

29 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?
utworzenie świetlicy, stołówki, szafek dla dzieci starszych, boiska szkolnego, sali gimnastycznej zorganizowanie dodatkowych zajęć – ciekawych i interesujących dla dzieci organizowanie wycieczek współpraca na linii rodzice-nauczyciele umożliwienie częstsze kontaktu rodzic-nauczyciel (np. raz w miesiącu obecność wszystkich nauczycieli w godzinach dostosowanych do rodziców, którzy pracują do późna) wyposażenie dla klas młodszych-tablice multimedialne stworzenie dziennika elektronicznego (oceny do wglądu rodzica) nauczyciele przyjaźni uczniom dobra współpraca między nauczycielami

30 Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?
WNIOSKI Tylko zbudowanie pozytywnych relacji na drodze porozumienia i wyrzeczeń zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli doprowadzi do sukcesu szkoły Rodzice dostrzegają u każdej ze stron zniechęcenie do podejmowania działań, dlatego proponują otwartą rozmowę, w której zostaną wypracowane działania, które pozwolą na wzmocnienie wartości szkoły w oczach innych rodziców, a tym samym przyczynią się do ich pozyskania

31 pozwala przenosić góry, ale zła jest gorsza niż żadna”
PODSUMOWANIE „Dobra współpraca pozwala przenosić góry, ale zła jest gorsza niż żadna” Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Dlaczego warto angażować się w życie szkoły?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google