Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

System podnoszenia jakości i promocji ekonomii społecznej. „Zakup prospołeczny” Prelegent: Tomasz Mika Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "System podnoszenia jakości i promocji ekonomii społecznej. „Zakup prospołeczny” Prelegent: Tomasz Mika Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi."— Zapis prezentacji:

1 System podnoszenia jakości i promocji ekonomii społecznej. „Zakup prospołeczny” Prelegent: Tomasz Mika Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi

2 Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi – przedstawienie się

3

4 Rozpoznawalność pojęć i terminów, mówienie o ekonomii społecznej Po co podmiotom ekonomii społecznej znaki jakości? Europejskie znaki jakości o wymiarze społecznym… Ekonomia społeczna w komunikacji społecznej

5

6 To jeden z najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych na krajowym rynku, kojarzony przede wszystkim z polskim pochodzeniem oraz wysoką jakością.

7 W jakim stopniu Godło „Teraz Polska” przyczynia się do rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jakie korzyści dla firmy niesie ze sobą używanie Godła w działaniach promocyjnych i marketingowych

8 Godło „Najlepsze w Polsce” („The Best in Poland”) usankcjonowane jest przez Unię Europejską i przez Komisję Europejską. Stanowi ono prestiżowy wyróżnik solidności i jakości pracy wyróżnionej firmy. Ten Konsumencki Konkurs Jakości Usług to dwudziestoletnia tradycja eksponowania i promowania firm usługowych i konkretnych usług uznanych przez konsumentów za najlepsze spośród dobrych. 1993 - 2003 od 2004 roku

9 Uczciwy Handel (Fair Trade) Znak oceniający podłoże społeczne i etyczne produkcji. Dotyczy przede wszystkim produktów importowanych z krajów ubogich, gdzie oprócz środowiska trzeba chronić także ludzi – robotników pracujących dla międzynarodowych koncernów.

10 Znak produkcji ekologicznej Znak ten został wprowadzony w marcu 2000 roku na mocy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 331/2000. Celem tego znaku jest identyfikacja na rynku produktów żywnościowych otrzymywanych metodami ekologicznymi.

11 Welfare Italia – nadawanie marki przedsiębiorstwom społecznym we Włoszech Comunità Solidali, konsorcjum spółdzielni socjalnych oferujących usługi opiekuńcze dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych psychicznie, stworzył i zarejestrował znak towarowy przeznaczony dla spółdzielni zarządzających domami opieki psychiatrycznej. Znak daje gwarancję wysokiej jakości usług za rozsądną cenę, zaplanowanych i realizowanych we współpracy z lokalnymi władzami, rodzinami podopiecznych i społecznościami lokalnymi.

12 Znak Social Enterprise jest znakiem certyfikacji dla przedsiębiorstw społecznych. Został ustanowiony w 2010 roku w Wielkiej Brytanii i jest przyznawany firmom, które spełniają określone kryteria dla przedsiębiorstw społecznych.

13

14 Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” Cel jego istnienia jest bardzo prosty. Z jednej strony, daje on klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym dokonywania ważnych społecznie działań – takie prospołeczne zakupy pozwalają podejmować decyzje na rzecz ludzi potrzebujących, walczących o swoją samodzielność życiową i zawodową. Z drugiej strony, certyfikowane podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o jakość i konkurencyjność. Decyzja o zakupie ich produktów i usług wynika z potrzeb klienta i jakości oferty, zaś aspekt społeczny jest i powinien być dodatkowym bodźcem.

15 Opracowano i zarejestrowano Znak, który – podobnie jak najlepsze europejskie znaki jakości – intuicyjnie informuje klienta/kontrahenta o swoim przesłaniu. Wykorzystano w nim rozpoznawalne elementy: kod kreskowy, serce, torbę na zakupy. Stał się znakiem wysokiej jakości produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej.

16 Uroczysta inauguracja Znaku miała miejsce w 2010 roku w Poznaniu. Pomysłodawcą certyfikacji i organizatorem akcji jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi. Aby otrzymać certyfikat, trzeba się poddać weryfikacji, którą przeprowadza Kapituła Certyfikująca. Znak „Zakup prospołeczny” jest już obecny w Wielkopolsce, Małopolsce, w województwie łódzkim, zachodniopomorskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Do tej pory wyróżniono w Polsce kilkadziesiąt podmiotów ekonomii społecznej.

17

18 Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej: daje klientom szansę kupowania produktów i usług ekonomii społecznej, a tym samym wspierania ludzi walczących o swoją samodzielność życiową sprawia, że podmioty ekonomii społecznej muszą dbać o konkurencyjność

19 Ekonomia społeczna daje pracę i szansę na samodzielność życiową osobom niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym – i innym mającym niewielkie szanse na rynku pracy. Podmioty ekonomii społecznej – jak spółdzielnie socjalne, firmy społeczne, zakłady aktywności zawodowej – to instytucje tworzone przez takie osoby i dla takich osób. Podmioty ekonomii społecznej muszą skutecznie konkurować na rynku. Wiele z nich nie otrzymuje już żadnych dotacji, wiele innych przestanie je otrzymywać po wyczerpaniu się unijnych środków, jakie zostały dla Polski przeznaczone w latach 2007–2013. Przedsiębiorstwa społeczne zabiegają więc o miejsce na rynku, starają się konkurować z innymi firmami. Potrzebują rozeznania potrzeb klienta, nowoczesnej polityki jakości, umiejętnego kształtowania cen itd. A do tego wszystkiego koniecznie potrzebny jest marketing.

20 Korzyści dla PES „Zakup prospołeczny” jest coraz szerzej rozpoznawalny Dodatkowe narzędzie promocji i reklamy Zyskanie wiarygodności w oczach partnerów biznesowych Potwierdzenie wysokiej jakości produktów i usług Wpływ na profesjonalizację działalności Korzyści dla biznesu Wiarygodny partner Idea CSR Możliwość odliczeń na PFRON

21 Korzyści dla klienta Gwarancja wysokiej jakości kupowanych produktów i usług Możliwość dokonywania społecznie odpowiedzialnych zakupów Okazja do kupienia produktów, które pod względem jakościowym nie odbiegają od oferty firm komercyjnych. Aspekt społeczny jest wartością dodaną

22 Znak ekonomii społecznej a Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej Działanie IV.3. Samoorganizacja ekonomii społecznej Istotnym elementem rozwoju ekonomii społecznej jest samoorganizacja sektora, umożliwiająca reprezentację interesów podmiotów ekonomii społecznej w wymiarze terytorialnym i sektorowym, jak również wsparcie budowy systemu samokontroli odnośnie do standardów działania. Dlatego też realizowane będą następujące zadania: (…) 5) wspieranie oddolnych systemów znaków jakości, certyfikacji; zmierzających do poprawy jakości usług i produktów podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

23 Posiadanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie. Przyznanie Znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego. Certyfikacja efektywnie wspomaga działania prowadzone przez odznaczone podmioty ekonomii społecznej w zakresie marketingu i public relations.

24 Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” następuje poprzez udzielenie licencji na 1 rok. Po upływie tego okresu podmiot zainteresowany przedłużeniem certyfikacji składa wniosek o przedłużenie na kolejny rok. Przedsięwzięcie ma charakter non-profit. Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi nie pobiera żadnych opłat ani od podmiotów certyfikowanych, ani od podmiotów certyfikujących w danym województwie.

25

26 www.zakupprospoleczny.pl www.facebook.com/zakupprospoleczny

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "System podnoszenia jakości i promocji ekonomii społecznej. „Zakup prospołeczny” Prelegent: Tomasz Mika Wiceprezes Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google