Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany."— Zapis prezentacji:

1 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Panel obywatelski Myszyniec 12.09.2014 r. Program panelu obywatelskiego: -12.00 – 12.10 Otwarcie, przywitanie uczestników - Bogdan Glinka, Burmistrz Myszyńca -12.10 – 12.30 Wprowadzenie do tematu konsultacji społecznych i panelu obywatelskiego - Ireneusz Żuchowski, Rektor WSE-S w Ostrołęce -12.30 – 12.45 Prezentacja tematu konsultacji społecznych oraz sposobu komunikowania się ze społecznością - Sławomir Kamiński, Sekretarz Gminy -12.45 – 13.30 Dyskusja uczestników, zebranie wniosków - Marek Mielnicki - moderator -13.30 – 13.45 Podsumowanie

2 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Panel obywatelski Myszyniec 12.09.2014 r. -Panel obywatelski realizowany jest w ramach projektu „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych”. -Udział w projekcie biorą 3 koalicje samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z subregionu ostrołęckiego oraz 3 koalicje samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z subregionu łomżyńskiego. -Konsultacje społeczne w Gminie Myszyniec zostały przygotowane przez koalicję samorządu terytorialnego oraz Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca.

3 Partnerstwo projektu Projekt realizowany jest przez Partnerstwo Lider Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce Partnerzy Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce Gmina Kadzidło ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sposób prowadzenia konsultacji – z udziałem koalicji samorządu oraz organizacji pozarządowych Towarzystwem Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej i Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca jest nowym podejściem do zwiększenia udziału obywateli w planowaniu Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

5 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultacje społeczne przygotowane przez koalicję: - Miasto i gmina Myszyniec wraz z partnerami społecznymi: - Towarzystwem Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej oraz - Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

6 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konsultacje społeczne nie wynikają wyłącznie z obowiązku ustawowego, lecz są nowym podejściem samorządu w formie „dobrego rządzenia”, promowanego w ramach strategii Unii Europejskiej „EUROPA 2020”. Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

7 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z wykorzystaniem odpowiednich technik i narzędzi konsultacji, np. warsztatów konsultacyjnych, debat publicznych, spotkań, wysłuchań publicznych, paneli obywatelskich. Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

8 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Koalicja zaproponowała poddanie pod konsultacje społeczne pytanie: Jaki obszar życia społecznego jest najważniejszy dla mieszkańców, wyboru można dokonać wskazując jeden spośród trzech obszarów: - edukacja, - kultura, - sport i rekreacja. Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

9 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel panelu obywatelskiego: efektywne wykorzystanie konsultacji społecznych jako narzędzia partycypacji społecznej w tworzeniu lokalnych polityk. Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

10 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie panelu obywatelskiego: -Jak zwiększyć zainteresowanie mieszkańców udziałem w konsultacjach społecznych, -Jak promować temat konsultacji i przekazywać informacje o konsultacjach. Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

11 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strategia Rozwoju Gminy Uchwała Nr XIX/124/04 CEL STRATEGICZNY I POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY MYSZYNIEC CEL OPERACYJNY 2: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenu gminy oraz tworzenie warunków do rozwoju alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnym poprawie warunków nauki w szkołach publicznych. CEL OPERACYJNY 6: Zwiększenie poziomu dostępności i różnorodności oferty kulturalnej wraz z racjonalizacją wydatków publicznych z tym związanych.

12 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL STRATEGICZNY II ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ GMINY, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AGROTURYSTYKI CEL OPERACYJNY 1: Zdefiniowanie form i rodzajów działalności turystyczno-rekreacyjnej oraz określenie potencjalnych rynków, na których produkt turystyczny gminy mógłby sprostać konkurencji, funkcjonując w oparciu o walory położenia, środowiska naturalnego oraz kulturowe. Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

13 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CEL STRATEGICZNY IV NOWOCZESNY SPOSÓB ZARZĄDZANIA GMINĄ, UWZGLĘDNIAJĄCY ROLĘ PARTNERÓW LOKALNYCH. CEL OPERACYJNY 3: Pobudzanie i wspieranie aktywności obywatelskiej dla rozwiązywania lokalnych problemów Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

14 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partnerzy społeczni w Gminie Myszyniec – organizacje pozarządowe -Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny im. A. Chetnika -Fundacja "Kulturalni Kurpie" -Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Biskupa Edwarda Samsela -Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” -Kółko Rolnicze w Wykrocie -Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wykrot -Ochotnicza Straż Pożarna w Zdunku -Ochotnicza Straż Pożarna w Krysiakach -Ochotnicza Straż Pożarna Wydmusy -Ochotnicza Straż Pożarna Wolkowe -Ochotnicza Straż Pożarna Myszyniec -Ochotnicza Straż Pożarna Wykrot Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

15 Partnerzy społeczni w Gminie Myszyniec – organizacje pozarządowe cd. -ALDO "Bartnik" w Myszyńcu -Koło Łowieckie KURP -Związek Kurpiów – Odział w Myszyńcu -Stowarzyszenie na Rzecz Osób Sprawnych Inaczej w Myszyńcu -Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca” -Kurpiowskie Stowarzyszenie Twórczości Ludowej i Agroturystyki -Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Gminny w Myszyńcu -Katolickie Stowarzyszenie „Pokój i Dobro” Oddział w Myszyńcu -Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Kurpiowsko - Mazurski Oddział Terenowy w Myszyńcu ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

16 Partnerzy społeczni w Gminie Myszyniec – organizacje pozarządowe cd. -Towarzystwo Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej w Myszyńcu -Polski Związek Wędkarski – Koło nr 40 w Myszyńcu -Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca -Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód. Szkolne Koło w Myszyńcu ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Innowacje społeczne w Gminie Myszyniec

17 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 ____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę! Ireneusz Żuchowski Rektor Wyższa Szkoła Ekonomiczna – Społeczna w Ostrołęce


Pobierz ppt "____________________________________________________________________________ „Lokalne koalicje na rzecz konsultacji społecznych” Projekt współfinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google