Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wycieczka do Skandynawii Norwegia, Szwecja, Finlandia Biuro podróży „Skandynawia”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wycieczka do Skandynawii Norwegia, Szwecja, Finlandia Biuro podróży „Skandynawia”"— Zapis prezentacji:

1 Wycieczka do Skandynawii Norwegia, Szwecja, Finlandia Biuro podróży „Skandynawia”

2 Spis tre ś ci 1.Strona tytu ł owa 2.Spis tre ś ci 3.Ramowy plan wycieczki – tydzie ń 1 4.Ramowy plan wycieczki – tydzie ń 2 5.Co mo ż na zwiedzi ć ? 6.Zakwaterowanie 7.Wy ż ywienie 8.Klimat norweski 9.Cennik 10.Zako ń czenie Spis tre ś ci

3 Ramowy plan wycieczki: tydzie ń 1 1 dzień: WYJAZD 2 dzień: SZWECJA 3 dzień: OSLO 4 dzień: TRONDHEIM 5 dzień: LODOWIEC 6 dzień: LOFOTY MOSKENES 7 dzień: NARVIK

4 Ramowy plan wycieczki: tydzie ń 2 8 dzie ń : ALTA 9 dzie ń : NORDKAPP 10 dzie ń : FINLANDIA 11 dzie ń : ROVANIEMI 12 dzie ń : SZWECJA 13 dzie ń : SZTOKHOLM 14 dzie ń : GNIEZNO

5 Co mo ż na zwiedzi ć ? FINLANDIAOSLO

6 ZAKWATEROWANIE W zwi ą zku z objazdowym charakterem wycieczki, zakwaterowanie b ę dzie si ę zmienia ć. Przez ca ł y okres wycieczki noclegi sp ę dza ć b ę dziemy w hotelach trzy- lub czterogwiazdkowych, 2 noce sp ę dzimy na promie.

7 WY Ż YWIENIE Ś niadania wliczone w cele noclegów, je ść b ę dziemy rano przed wyjazdem z hotelu. II ś niadania: suchy prowiant- wydawa ć b ę dziemy w autokarze Obiadokolacje: w miejscu zwiedzania Napoje i inne posi ł ki nale ż y zakupi ć w zakresie w ł asnym

8 Klimat norweski W zwi ą zku z klimatem panuj ą cym w Skandynawii prosimy o odpowiednie przygotowanie (zabranie ciep ł ych ubra ń, odpowiedniego obuwia). W czasie wycieczki (01.13.2015-14.03.2015r.) planowana temperatura waha ć si ę b ę dzie mi ę dzy 5stopniami, a 10. Wielce prawdopodobne s ą ulewy i silne wiatry.

9 CENNIK DZIECI DO LAT 6 (POD OPIEK Ą MIN. 2 OSÓB DOROS Ł YCH) – bezp ł atnie DZIECI 6-12 LAT – 1200z ł DZIECI I M Ł ODZIE Ż 12-18 LAT – 2400z ł DORO Ś LI – 2600z ł W razie pyta ń o dodatkowe ulgi prosimy o zg ł oszenie si ę pod numer telefonu: 9375292749

10 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIA Ł U W WYCIECZCE DO SKANDYNAWII! ZAPISY W SIEDZIBIE NASZEGO BIURA PODRÓ Ż Y: UL. CHROBREGO 21 62-200 GNIEZNO


Pobierz ppt "Wycieczka do Skandynawii Norwegia, Szwecja, Finlandia Biuro podróży „Skandynawia”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google