Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współczesne zmiany klimatu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współczesne zmiany klimatu"— Zapis prezentacji:

1 Współczesne zmiany klimatu

2 Naturalne zmiany klimatu, czy globalne ocieplenie?

3 IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change
Rządy potrzebują informacji o zmianach klimatu do prowadzenia negocjacji IPCC utworzono w 1988 pod auspicjami ONZ Celem jest ocena naszej wiedzy o zmianach klimatu Społeczność naukowa bierze w tym udział społecznie 75% autorów WG1 IPCC (2007) nie brało udziału w opracowaniu WG1 IPCC (2001) Treść Raportów IPCC WG1 zależy od naukowców

4 Drugi Raport IPCC (1995): "The balance of evidence suggest a discernible human influence on global climate" "Porównanie dowodów wskazuje na dostrzegalny wpływ człowieka na klimat globalny" Trzeci Raport IPCC (2001): "There is new and stronger evidence that most of the warming observed over the last 50 years is attributable to human activities" "Istnieją nowe i silniejsze dowody, że przeważająca część ocieplenia obserwowanego w ciągu ostatnich 50 lat jest skutkiem działalności człowieka"

5 Czwarty Raport IPCC (2007):
"Human – induced warming of the climate system is widespread" "Ocieplenie wywołane przez człowieka jest powszechne"

6 Piąty Raport IPCC (2013): "Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice and rising global average sea level" "Ocieplenie jest bezsprzeczne, przejawia się obserwowanym wzrostem temperatury powietrza i oceanu, topnieniem śniegu i lodu oraz wzrostem średniego poziomu mórz"

7 Stwierdzenie zmian Określenie przyczyny

8 Czy Ziemia rzeczywiście się ociepla ?

9 Uśredniając globalnie, Ziemia jest 0.75°C niż była w 1860.
Jedenaście z ostatnich 12 lat jest w 12 najcieplejszych lat od czasu 1850.

10 IPCC, 2013 Na podstawie trzech zbiorów danych. U góry:
Średnie roczne anomalie temperatury względem średniej z lat U dołu: Średnie dziesięcioletnie wartości, według jednego zbioru danych wraz z odchyleniem standardowym. IPCC, 2013

11 Trendy liniowe według jednego ze zbiorów danych
Trendy liniowe według jednego ze zbiorów danych. Kropki wskazują na gridy, w których trend jest statystycznie istotny.

12 Czy część ekspertów nie twierdzi, że ocieplenie wcale nie jest takie pewne ?

13 Spadek pokrywy śnieżnej na Płk. Pn.
Ocieplenie jest pewne Wzrost temperatury powietrza Wzrost poziomu mórz Spadek pokrywy śnieżnej na Płk. Pn. I oceany... I górna atmosfera….

14 Paleoklimat: Nowe niezależne dowody z przeszłości
np., zmiany w lodowcach, wskazujące na zmianę temperatury w XX w. zgodną ze wskazaniami termometrów. I korale. I pierścienie drzew. I odwierty. I rdzenie lodowe.

15 Arktyka ociepliła sie również w latach 1925-1940, ale to ocieplenie nie było powszechne.
Spodziewane są duże zmiany zasięgu lodu morskiego w Arktyce . Zmiany lodu morskiego nie mają wpływu na poziom oceanu. Zmiany lodu w lodowcach na kontynentach – tak. Spadek zasięgu lodu morskiego w Arktyce jest wyraźny w ostatnich latach

16 Zasięg lodu morskiego w Arktyce

17

18 śnieg i lód na powierzchni Ziemi

19

20 Zasięg pokrywy śnieżnej, marzec-kwiecień
Zasięg pokrywy lodowej w Arktyce latem (lipiec- wrzesień)

21 Zmiany zawartości ciepła w oceanie w warstwie 0-700 m względem lat 2006-2010.
Średni poziom morza względem lat

22 Koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, pomiary z Mauna Loa i bieguna południowego.
Ciśnienie cząstkowe CO2 rozpuszczonego w oceanie i kwasowość wody morskiej na Atlantyku (ciemne i średnie) i Pacyfiku (jasne)

23 Rozkład zmian temperatury lata od 1880
• Są pewne wyjątki od ogólnych trendów, a także wzrosty i spadki w kolejnych latach • Upalne lato 2003 prawdopodobnie nie było bezpośrednim skutkiem ocieplenia

24

25

26 Trendy temperatury w troposferze i dolnej stratosferze

27 Czy taki niewielki przyrost temperatury rzeczywiście stanowi problem w skali całej Ziemi?

28 Już niewielki przyrost temperatury oceanu w strefie gorącej może przynieść znaczny wzrost częstości cyklonów tropikalnych Nieznaczny przyrost średniej temperatury może spowodować znaczne zmiany częstości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. fal upałów)

29

30 Lato 2003: średnia temperatura powietrza w środkowej Europie wg ECMWF (European Center for Medium range Weather Forecasting ). Dane z godzin 00, 06, 12, 18 GMT i średnie dobowe (linia gruba) w porównaniu ze średnią wieloletnią (ERA-40). Anomalie temperatury w Europie na podstawie danych ECMWF, okres referencyjny: (ERA-40). F. Grazzini, i in.,2003, ECMWF Newsletter No. 99 Emily Black, i in., Weather, Vol. 59, No. 8

31

32

33 Jak człowiek może zmienić klimat?

34 Eksplozywne erupcje wulkaniczne: dowód na szybką odpowiedź klimatu
Jeśli wulkany mogą powodować ochłodzenie, to gazy cieplarniane powodują ocieplenie

35 Obecna koncentracja gazów cieplarnianych i tempo jej wzrostu są bezprecedensowe
Dwutlenek węgla Metan Tlenki azotu

36

37 350 ostatni intergalacjał dwutlenek węgla (ppmv) 300 Ostatnia Epoka Lodowa Zlodowa-cenia nie pojawiają się przypadk-owo. Są spowowo-dowane przez cykle zmian orbity ziemskiej, zmiany ilości energii słonecznej 250 200 [n apodstawie Figure 6.3, ©IPCC 2007: WG1-AR4] 600 500 400 300 200 100 Tysiące lat temu Człowiek oddziałuje na system klimatyczny w inny sposób. Wzrost CO2 jest skutkiem głównie spalania paliw kopalnych. Poziom CO2 w atmosferze nie był tak wysoki od milionów lat

38 Czy zmiany mogą mieć przyczyny naturalne?

39 Hadley Center, IPCC TAR, 2001

40

41

42 Naturalne i antropogeniczne czynniki zmian klimatu
Dwutlenek węgla jest podstawowym czynnikiem Średnio, przebywa ponad 100 lat w atmosferze i dlatego wpływa na klimat w długiej skali czasowej.

43 Jak odkryto, że to człowiek jest przyczyną ?

44 Edme Mariotte (1681) promieniowanie słoneczne przenika przez szkło, a ciepło z innych źródeł nie
Horace Benedict Saussure (1760) eksperyment z heliotermometrem – wczesny analog cieplarni

45 Joseph Fourier francuski matematyk (1768-1830)
Opracował koncepcję bilansu radiacyjnego Ziemi. W 1824 roku opublikował tezę, że gazy w atmosferze mogą powodować wzrost temperatury przy powierzchni Ziemi (pojęcie "efekt cieplarniany"). Odkrył, że planety emitują promieniowanie podczerwone w stopniu zależnym od ich temperatury. Dopływ i straty energii równoważą się, a atmosfera działa w kierunku, zmniejszenia strat energii.

46 John Tyndall fizyk irlandzki (1820-1893)
gazy w atmosferze są zdolne do absorpcji i emisji promieniowania pierwszy spektrofotometr do pomiaru absorpcji przez azot, tlen, dwutlenek węgla, para wodna najlepiej absorbuje promieniowanie ozon, to postać tlenu

47 Svante Arrhenius chemik szwedzki (1859-1927)
laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii za osiągnięcia w zakresie elektrochemii W 1896 zasugerował, że 40% przyrost lub spadek zawartości CO2 może wywołać rozwój lub zanik lodowców. Rozważał niską aktywność wulkaniczną (i związaną z nią niską zawartość CO2 w atmosferze) jako możliwą przyczynę zlodowaceń Oszacował zmianę temperatury przy podwojeniu koncentracji CO2 na 5°C.

48 Guy Stewart Callendar angielski inżynier (1898-1964)
Zaproponował teorię łączącą stężenie dwutlenku węgla w atmosferze z temperaturą globalną. Opublikował szereg prac na temat ocieplenia globalnego, promieniowania podczerwonego i antropogenicznego dwutlenku węgla. Podobnie ja Arrhenius uważał, że zwiększona koncentracja CO2 chroni Ziemię przed kolejnym zlodowaceniem.

49

50 krzywa Keelinga

51

52

53 Główne gazy szklarniowe pochodzenia antropogenicznego i ich procentowy udział w dodatkowym efekcie cieplarnianym

54 Co się dzieje z dwutlenkiem węgla wyemitowanym do atmosfery?
45 % pozostaje w atmosferze wpływając na zwiększenie całkowitej ilości CO2 w atmosferze 25 % zostaje pochłonięte przez oceany, 30 % zostaje pochłonięte przez biosferę lądową i gleby fotosynteza – dwutlenek węgla jako sposób nawożenia (użyźnienia atmosfery) kluczowym i jeszcze nierozpoznanym problemem jest, jak długo zbiorniki lądowe (biosfera lądowa) będą stanowić "netto" zbiornik węgla

55 Jaki wkład do globalnej emisji antropogenicznej mają różne formy działalności człowieka?
przemysł: ponad 40 %, budynki (gospodarstwa domowe, biura): 31 %, transport: 22 %, rolnictwo: 4 %

56 Procent globalnej emisji (paliwa kopalne, produkcja cementu i gaz ziemny)
Stany Zjednoczone 20.9 Meksyk 1.5 Chiny 17.3 Afryka Południowa Rosja 5.3 Iran Indie 4.6 Indonezja 1.3 Japonia 4.3 Francja Niemcy 2.8 Brazylia 1.1 Kanada 2.2 Hiszpania Wielka Brytania 2.0 Ukraina Korea Południowa 1.6 Australia Włochy Arabia Saudyjska Źródło: US Carbon Dioxide Information Analysis Centre

57 Emisja na 1 mieszkańca (w tonach CO2)
Katar 21.6 Norwegia 5.2 Kuwejt 10.1 Antyle Holenderskie 5.1 UAE 9.3 Australia 4.4 Aruba 8.3 Falklandy 4.1 Luksemburg 6.8 Wyspy Faroe 3.9 Trinidad/Tobago Estonia 3.8 Brunei 6.6 Oman 3.7 Bahrajn 6.5 Arabia Saudyjska Stany Zjednoczone 5.6 Gibraltar 3.6 Kanada 5.5 Kazachstan Źródło: US Carbon Dioxide Information Analysis Centre

58 Wydajność węgla (w tonach CO2 na 1 mln USD GDP )
Ukraina 483 Stany Zjednoczone 162 Rosja 427 Turcja 149 Arabia Saudyjska 260 Indonezja 127 Polska 230 Meksyk 125 Iran 223 Pakistan 112 Chiny 201 Niemcy 111 Afryka Południowa 200 Wielka Brytania 110 Australia 193 Unia Europejska 107 Korea Południowa 185 Japonia 104 Kanada 172 Hiszpania Źródło: Pew Center Report: Climate Data: Insights and Observations

59 MIARY NATĘŻENIA UPAŁÓW
Długotrwałość: długość najdłuższej fali upału w roku liczba dni z temperaturą przekraczającą wartość progową Intensywność: najwyższa temperatura maksymalna skumulowana suma temperatur powyżej wartości progowej średnia miesięczna temperatura maksymalna

60 FALA UPAŁÓW Próg termiczny: t max > 25°C, t max > 30°C
Czas trwania: 1 dzień co najmniej 3 dni co najmniej 5 dni t max > 30°C przez co najmniej trzy dni i nie spada poniżej 25°C, średnia t max > 30°C

61 Zdarzenia ekstremalne w perspektywie ocieplenia
wzrost średniej funkcja gęstości rozkładu klimat przyszły klimat obecny dużo więcej dni gorących dużo mniej dni chłodnych więcej dni upalnych wzrost średniej

62 wzrost zmienności funkcja gęstości rozkładu klimat obecny
klimat przyszły nieco więcej dni gorących nieco więcej dni chłodnych nieco więcej dni upalnych wzrost zmienności

63 wzrost średniej i zmienności
funkcja gęstości rozkładu wzrost średniej klimat obecny klimat przyszły więcej dni gorących mniej dni chłodnych dużo więcej dni upalnych wzrost średniej i zmienności

64

65 Liczba zgonów w Paryżu latem 2003 (Ch 8)
4th IPCC Report

66 Fala upałów w sierpniu 2003 w Anglii i Walii
Glenn McGregor, Department of Geography, King’s College London

67 Liczba zgonów wywołanych falą upałów w 2003 według Munich Re, 2004
Francja 14 800 Hiszpania 2 000 Portugalia 1 300 Włochy 4 000 Niemcy 3 500 Wielka Brytania 900 Holandia 500

68 Characteristic features of urban climate urban heat island
typical daily course of thermal contrasts urban – rural and intensity of UHI

69 Glenn McGregor, Department of Geography, King’s College London

70 Cumulated sum of temperatures exceeding 30°C
1994 Łódź 1963 1992 2006 1994 2006 1963 1992 Frequency of days with maximum temperature >30°C

71 Source: http://www.knmi.nl/samenw/eca/index.html

72 Source: http://www.knmi.nl/samenw/eca/index.html

73 Trend of the frequency of very warm days tmax>25ºC
ECA&D European Climate Assessment and Datasets

74 Summer 2003: Not Anomalous by 2050
Stott et al., 2004 Nature

75 Zmiany średniej Tmax dla lata (VI-VIII)
(Różnice między a (HIRHAM RCM) Mean 99% quantile Brigitte Koffi, University of Fribourg Here are the corresponding changes between the two periods for the summer season, for The mean with changes ranging from 3 to 6 °C The 90th percentile, with changes reaching 8 degrees The 99th percentile, with changes reaching until 10 degrees Then, more we look at higher values and more the change is important °C

76 Temperatura powietrza podczas pierwszej fali upałów w Łodzi w lipcu 2006

77

78

79 Opady nad lądami wzrosły o około 1% (średnio na kuli ziemskiej), jest to wartość statystycznie nieistotna. Zmiany opadów są różne w różnych strefach klimatycznych. Wzrost opadów jest obserwowany w wysokich szerokościach geograficznych i w szerokościach okołorównikowych. W strefie zwrotnikowej notuje się znaczne spadki rocznych sum opadu. Obserwowane są zmiany sezonowych sum opadu – w wyższych szerokościach geograficznych rośnie udział opadów zimowych w rocznej sumie opadu, a spada opadów letnich. Nawet tam, gdzie nie obserwuje się zmian rocznych sum opadu, można zauważyć zmiany ekstremalnych sum. Częściej zdarzają się opady nawalne, i udział opadów nawalnych w rocznej sumie opadów wzrasta. Oznacza to, że częstsze mogą być przypadki powodzi spowodowanych bardzo silnymi opadami, ale również susze i to często w tym samym obszarze.

80

81

82 PALMER DROUGHT SEVERITY INDEX

83 PALMER DROUGHT SEVERITY INDEX

84 Pożary leśne Każdego roku pożary niszczą miliony hektarów lasu na świecie. Straty są w przybliżeniu równe spowodowanymi przez wyrąb i wylesianie na potrzeby rolnicze. Wpływa to istotnie na bioróżnorodność, zdrowie i ekonomię. Złe i dobre pożary. Niektóre pożary są niezbędne dla regeneracji lasu lub przynoszą korzyści miejscowej ludności. W innych przypadkach są destrukcyjne i prowadzą do strat ekonomicznych. Pożary lasów są naturalnym zjawiskiem. W wielu ekosystemach leśnych: w lasach borealnych i suchych lasach strefy gorącej są częstym i spodziewanym wydarzeniem, natomiast w wilgotnych lasach równikowych są rzadkością.

85

86 Daty zamarzania i rozmarzania wybranych rzek i jezior

87 Skutki zaniku wiecznej zmarzliny:
zapadanie się gruntu zagrożenia dla budynków zagrożenia dla gazociągów problemy z komunikacją emisja metanu problemy dla zwierząt

88 Shishmaref (Alaska) - mniej lodu morskiego – zagrożenie falami podczas sztormu (najwyższy punkt na wyspie to tylko 6.7 m) - rozmarzanie wiecznej zmarzliny – wzrost erozji gleby brzegi znikają w tempie około 3m/rok Inuici zamieszkujący na wyspie jeszcze kilkanaście lat temu przenieśliby po prostu swe obozowiska w bardziej dogodne miejsce, niestety obecnie mieszkają w nowoczesnych domach i operacja przeniesienia całego miasteczka na stały ląd stała się bardzo kosztowna.

89


Pobierz ppt "Współczesne zmiany klimatu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google