Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc"— Zapis prezentacji:

1 Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc
Prezentacja klasy IIB

2 W tej prezentacji przedstawimy Wam biografie czterech wybitnych osób, urodzonych i wychowanych w Zemborzycach. Ich życiowe drogi prowadziły niejednokrotnie daleko poza naszą dzielnicę. Wybitni krajanie z dużym powodzeniem pełnili (lub czynią to nadal) funkcje ważne dla kraju i Lublina. Są to: Leszek Daniewski (przewodniczący Rady Miasta Lublina), Stanisław Kukuryka (minister i ambasador), Ryszard Wójcik (redaktor TVP), Jan Frąk (dowódca jednostki wojskowej).

3 Leszek Daniewski

4 Urodził się 8 lipca 1952 r. w Lublinie
Urodził się 8 lipca 1952 r. w Lublinie. Od początku mieszkał w Zemborzycach. W latach uczęszczał do szkoły podstawowej w Zemborzycach, natomiast w latach uczył się w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie. W roku 1976 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie. W 1986 uzyskał tytuł doktora i powrócił z Koszalina do rodzinnych Zemborzyc. Tam rozpoczął pracę pedagogiczną w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Zawodowych Elektromontaż. W 1992 roku został dyrektorem zemborzyckiej szkoły podstawowej.

5 Zasłużył się w pozyskiwaniu środków na budowę ulic: Ku Słońcu i Kukułczej, przyczyniając się swoimi działaniami do dofinansowania tych inwestycji przez Urząd Miasta Lublin. 27 maja 1990 roku- w pierwszych demokratycznych wyborach- został wybrany radnym Rady Miasta w Lublinie. Pełnił tę funkcję nieprzerwanie do 2002 roku. W kadencji był Przewodniczącym Rady Miasta Lublina i delegatem do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego. Pełnienie tych funkcji zobligowało go do prowadzenia intensywnych działań na rzecz budowy kanalizacji w rejonie Zalewu Zemborzyckiego i nowej szkoły w swoich rodzinnych Zemborzycach. W tym okresie przeprowadził generalny remont budynków i obiektów sportowych szkoły.

6 Aktywnie uczestniczył w pracach Rady Miejskiej, podejmując uchwałę o nadaniu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Lublina. 22 października 1997 roku był członkiem oficjalnej delegacji władz miasta, która podczas prywatnej audiencji w Watykanie uroczyście wręczyła Papieżowi akt nadania honorowego obywatelstwa, a także obraz przedstawiający katedrę lubelską.

7 W 2000 roku, dzięki swojej konsekwencji oraz uporowi doprowadził do opracowania koncepcji rozbudowy szkoły. W 2001 Rada Miejska przeznaczyła środki na prace przy projekcie przyszłej szkoły. Już 26 kwietnia 2002 roku udzielone zostało pozwolenie na jej budowę. W grudniu 2002 rozpoczęły się prace przy nowym budynku szkoły.

8 Odznaczenia: -Srebrny Krzyż Zasługi (2009), -Brązowy Krzyż Zasługi (1989), -Medal wojewody „ Za Zasługi dla Województwa Lubelskiego”, -Medal Wojewody z okazji 20 lecia pracy samorządowej ( 2010), -Medal „Zasłużony dla Miasta Lublina”, -Medal Prezydenta Lublina, -Medal Akademii Medycznej „Za wkład wniesiony w rozwój uczelni”, -Medal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Szpital Przyjazny -Dziecku”, -Medal Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, -Srebrna Odznaka Polskiego Związku Kajakowego, -Złota Odznaka MPWiK w Lublinie Sp. z o.o, -Złota Odznaka AZS, -Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, -Medal PTTK.

9

10 Urodził się 14 czerwca 1928 roku w Zemborzycach
Urodził się 14 czerwca 1928 roku w Zemborzycach. Szkołę podstawową ukończył w 1942 roku, zaś Technikum Budowlane i Liceum Ogólnokształcące (jednocześnie!) w 1947. Następnie rozpoczął pracę w Centrali Mięsnej w Lublinie w pionie inwestycji i budownictwa. W 1947 roku podjął studia na Wydziale Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z powodu likwidacji tego wydziału, dyplom magistra otrzymał na UMCS-ie. Od 1950 roku był dyrektorem pionu budownictwa Państwowych Ośrodków Maszynowych, a następnie dyrektorem Zarządu budownictwa Wiejskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Przez 10 lat pracy przyczynił się do budowy sieci tuczarni zwierząt rzeźnych, mleczarni, Państwowych Ośrodków Maszynowych oraz magazynów zbóż i pasz.

11 Ryszard Wójcik

12 Urodził się w 1935 r. w Zemborzycach Podleśnych, w rodzinie chłopskiej.
Po maturze w Gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, w 1952 wyjechał na studia do Związku Radzieckiego. Studiował rusycystykę na uniwersytetach w Moskwie i Saratowie. Po powrocie do kraju, w 1957 roku podjął pracę w redakcji tygodnika Związku Młodzieży Wiejskiej Zarzewie, potem w Sztandarze Młodych. Następnie związał się z telewizją.

13

14 Urodził się 14 października 1927 roku w rodzinie chłopskiej
Urodził się 14 października 1927 roku w rodzinie chłopskiej. Rodzinne gospodarstwo znajdowało się w Zemborzycach Dolnych. 11 stycznia 1933 roku zmarł jego ojciec. W 1934 roku rozpoczął edukację w szkole I stopnia w Jakubówce. Czwartą klasę dokończył w siedmioklasowej szkole w Zemborzycach Kościelnych. Niebezpieczeństwa okresu okupacji hitlerowskiej zmusiły go do zaprzestania nauki. 14 października 1948 roku został powołany do służby wojskowej w pułku artylerii w Radomiu, gdzie rozpoczął naukę w szkole podoficerskiej.

15 Bibliografia: Ryszard Łoziński, Zemborzyce. Szkice z dziejów wsi i dzielnicy miasta Strona pana Leszka Daniewskiego ( )

16 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc"

Podobne prezentacje


Reklamy Google