Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka

2 Powtórzenie wiadomości
Zadanie domowe Co to są prawa człowieka? Jakie są ich cechy? Jakie dokumenty mówią o prawach człowieka? Jakie mamy generacje praw człowieka?

3 System ochrony praw człowieka
ukształtował się po II wojnie światowej Główne nurty systemu: system uniwersalny (Organizacja Narodów Zjednoczonych) systemy regionalne (Unia Europejska, Rada Europy, OBWE) system międzynarodowych organizacji pozarządowych (np. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża)

4 Organizacja Narodów Zjednoczonych
Rada Praw Człowieka ONZ (Human Rights Council) – siedziba w Genewie Rada opracowała tekst Powszechnej deklaracji praw człowieka Polska po raz pierwszy weszła w kadencji 2007 – 2010, a w roku 2013 funkcję przewodniczącego pełnił Polak – Remigiusz Henczel Urząd Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka – siedziba w Genewie – utworzony w 1993 roku

5 Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka
Navanethem Pillay od 2008 roku pełni tę funkcję pochodzi z RPA

6 Rada Europy (Council of Europe)
Utworzona 5 maja 1949 z siedzibą w Strasburgu organizacja działa na rzecz umacniania demokracji, przestrzegania prawa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Najważniejsze organy to Komitet Ministrów (MSZ poszczególnych krajów) i Zgromadzenie Parlamentarne Urząd Komisarza Praw Człowieka (utworzony w 1999 roku) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

7 Rada Europy (Council of Europe)
Komisarz Praw Człowieka Rada Europy od 2012 roku to Nils Raimonds Muižnieks

8 Europejski Trybunał Praw Człowieka
Działa na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu Zadania trybunału: rozpatruje skargi indywidualne lub międzypaństwowe skargę można wnieść tylko i wyłącznie w wypadku naruszenia artykułów EKPC oraz jeśli dotyczy to sądów, administracji państwowej i samorządowej skargę wnosimy tylko i wyłącznie przeciwko działaniom bądź braku działania ze strony władz państwowych, a nie przeciwko osobom fizycznym Trybunał odrzuca ok. 90% wpływających do niego zażaleń ze względu na uchybienia formalne Skarga – str. 129

9 Europejska karta społeczna
Główne narzędzie przestrzegania praw socjalnych i ekonomicznych prawo do odpowiednich warunków pracy ochrona kobiet zakaz pracy dzieci prawo do opieki społecznej Polska ratyfikowała ją 15 czerwca 1997 roku

10 Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958)
Unia Europejska Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1952) Europejska Wspólnota Gospodarcza (1958) Unia Europejska (1993)

11 Unia Europejska

12 Karta praw podstawowych
Polska podobnie jak Zjednoczone Królestwo podpisała protokół ograniczający stosowanie Karty

13 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Powstała z polskiej inicjatywy w 1964 roku Celem jest poszanowanie praw człowieka oraz podstawowych wolności Przy OBWE działa Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych Urząd Przedstawiciela do spraw Wolności Mediów

14 Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE)
Urząd Wysokiego Komisarza do spraw Mniejszości Narodowych Knut Vollebæk

15 Amensty International
Jest ogólnoświatowym ruchem mającym na celu ochronę praw człowieka. Zajmuje się badaniem i dokumentowaniem naruszeń tych praw, prowadzi kampanie w celu powstrzymania takich incydentów. AI jest zorganizowana w taki sposób, aby uniemożliwić zwykłym ludziom wypowiedzenie się na rzecz osób zagrożonych naruszeniem praw człowieka.

16 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża
Jest jednym z najstarszych ruchów humanitarnych o zasięgu ogólnoświatowym. Składa się z: Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, stowarzyszeń krajowych Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

17 Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Została założona w 1989r. w Warszawie. Komitet Helsiński działał w Polsce w podziemiu od 1982r. (powstał w trakcie stanu wojennego). Po zmianie ustroju politycznego w naszym kraju w 1989r. członkowie Komitetu postanowili ujawnić i stworzyć niezależny instytut zajmujący się edukacją w zakresie praw człowieka oraz kultury wolności a także odpowiednimi badaniami.

18 Human Rights Watch To pozarządowa organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka, powstała w 1988r. z przekształcenia Helsinki Watch – organizacji założonej przez Roberta L.Bersteina. Misja HRW polega na zapobieganiu dyskryminacji, walce o wolność polityczną i godne traktowanie ofiar wojen. Siedziba organizacji znajduje się w Nowym Jorku.


Pobierz ppt "Międzynarodowy System Ochrony Praw Człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google