Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie IV kadencji – wybrane działania Zarządu i Rady Powiatu Bolesławieckiego w latach 2011 (2010) - 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie IV kadencji – wybrane działania Zarządu i Rady Powiatu Bolesławieckiego w latach 2011 (2010) - 2014."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie IV kadencji – wybrane działania Zarządu i Rady Powiatu Bolesławieckiego w latach 2011 (2010) - 2014

2 Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Wnioski aplikacyjne Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Kraju Strategia rozwoju Województwa RPO PO KL PO IŚPO IGPOWTPO RPWPOPT

3 Projekty dofinansowane - informacja zbiorcza (lata 2007 – 2013) PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PO-IiŚ 1 „Przebudowa budynku przychodni na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu" w ramach działania 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego. Wnioskodawca: SP Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Całkowita wartość projektu: 5 461 994,49 zł, dofinansowanie z UE: 4 527 328,65 zł. Cel projektu: podniesienie efektywności funkcjonowania szpitala poprzez utworzenie i wyposażenie w wyroby medyczne Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Ma to zapewnić wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego wśród mieszkańców i osób przebywających na terenie powiatów bolesławieckiego i lwóweckiego oraz poza jego granicami.

4 Projekty dofinansowane - informacja zbiorcza (lata 2007 – 2013) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 1/8 1. „B ” 1. „Budowa systemu informacyjno-komunikacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu przy ul. Jeleniogórskiej 4” W Wnioskodawca: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 632 538 PLN, wartość dofinansowania wynosi: 1 387 657,30 PLN Głównym osiągnięciem projektu jest uporządkowanie struktury organizacyjnej szpitala, usprawnienie pracy zarówno personelu administracyjnego jak i medycznego. Przedkłada się to bezpośrednio na jakość usług świadczonych przez szpital i efektywność zarządzania szpitalem.

5 Projekty dofinansowane - informacja zbiorcza (lata 2007 – 2013) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 2/8 2. „Przebudowa ul. Karola Miarki i Żwirki i Wigury w Bolesławcu”: Wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 3.1.) Całkowita wartość zadania: 7.293.373 zł, w tym dofinansowanie z UE: 3.400.323 zł i z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec: 1.656.852 zł

6 Projekty dofinansowane - informacja zbiorcza (lata 2007 – 2013) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 3/8 3. „Podpis elektroniczny, zakup sprzętu komputerowego, wielofunkcyjnego i oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Bolesławcu – E-urząd”: Wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 2.2.). Całkowita wartość zadania: 392.277,99 zł, w tym dofinansowanie z UE: 333.397,07 zł Wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 2.2.). Całkowita wartość zadania: 392.277,99 zł, w tym dofinansowanie z UE: 333.397,07 zł http:// spboleslawiec.e-urzad.zeto.lublin.pl/eUrzad/login.faces

7 Projekty dofinansowane - informacja zbiorcza (lata 2007 – 2013) REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 4/8 4. „Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej w Bolesławcu”: wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 2.2.). 4. „Utworzenie Multimedialnego Centrum Informacji Pedagogicznej i Bibliotecznej w Bolesławcu”: wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 2.2.). Całkowita wartość zadania: 451.780,20 zł, w tym dofinansowanie z UE: 384.013,17 zł

8 Projekty dofinansowane - rok 2012 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 5/8 5. „Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego – siedziby MDK w Bolesławcu”. Wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 9.1). : wartość ogółem 6.938.191 zł (z UE = 1.209.562,86)

9 Projekty dofinansowane - rok 2012 5. „Remont i rozbudowa zabytkowego budynku Teatru Miejskiego – siedziby MDK w Bolesławcu” (c.d.) Zgodnie z protokołem odbioru robót zakończenie rzeczowe projektu nastąpiło w dniu 30.01.2012 r. Protokołem z dnia 19.04.2012 r. przekazano nakłady poniesione w ramach zadania aktualnemu użytkownikowi tj., Młodzieżowemu Domowi Kultury w Bolesławcu. Okres gwarancji Wykonawcy na realizację inwestycji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru i kończy się w dniu 30.01.2015 r.

10 Projekty dofinansowane - rok 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 6/8 6. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich” – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie Wnioskodawca: Powiat Bolesławiecki (Działanie 6.5) Wartość zadania: 435.718,89 zł, w tym dofinansowanie 302.668,56 zł. Zadanie zostało realizowane w formie partnerstwa następujących JST: Gminy Pieńsk, Węgliniec, Miejskiej Zgorzelec i Powiatu Bolesławieckieg o (Lider). 25.03.2013 r. zadanie zostało zakończone. Ostatnie wydatki w projekcie w roku 2013: opłata za domenę bory-dolnosląskie.eu na 5 lat, tj. w okresie trwałości projektu. Zadanie zostało realizowane w formie partnerstwa następujących JST: Gminy Pieńsk, Węgliniec, Miejskiej Zgorzelec i Powiatu Bolesławieckiego (Lider). 25.03.2013 r. zadanie zostało zakończone. Ostatnie wydatki w projekcie w roku 2013: opłata za domenę bory-dolnosląskie.eu na 5 lat, tj. w okresie trwałości projektu. www.bory-dolnoslaskie.eu

11 Projekty dofinansowane - rok 2013 6. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich” – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie W ramach projektu realizowana była kampania promująca subregion Bory Dolnośląskie, a także produkty turystyczne oferowane przez JST wchodzące w jego skład. Przyjęta strategia promocji polega na wykorzystaniu walorów krajobrazowych i przyrodniczych, potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia atrakcyjności subregionu. Głównym celem projektu był wzrost atrakcyjności turystycznej oraz zwiększenie ruchu turystycznego w subregionie.

12 Projekty dofinansowane - rok 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – 8 projektów RPO WD 7/8 7. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”: wniosek partnerski „projekt sieciowy”; patronat – Konwent Powiatów wniosek partnerski „projekt sieciowy”; patronat – Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego; wnioskodawca – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego; wnioskodawca – Urząd Marszałkowski we Wrocławiu (Działanie 7.2) we Wrocławiu (Działanie 7.2) Wartość całego projektu ponad 67.375.732,72 zł, wartość projektu dla naszego powiatu wynosi 7.480.500 zł. Wkład własny powiatu = 15% wartości projektu (podobnie wkład Województwa Dolnośląskiego). Projekt został już zrealizowany – dostawy sprzętu do szkół Powiatu Bolesławieckiego od 14.11.2012 r. do 18.02.2012 r. Termin realizacji: - rozpoczęcie realizacji projektu: 27.01.2009r. - zakończenie rzeczowe projektu: 22.11.2013r. - zakończenie finansowe projektu 20.12.2013r.

13 Model 9 centrów w 4 subregionach Powiatbranża BITMEMSEE bolesławiecki głogowski Jelenia Góra M kłodzki Legnica M oleśnicki świdnicki wałbrzyski Wrocław M 7. c.d. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”

14 3 CENTRA Lp.SzkołaBranża Liczba pracowni 1. ZSBBUDOWLANA19 2. ZSM MECHATRONICZNO- -ELEKTRONICZNA 4 ZSE4 3. ZSMSAMOCHODOWA19 3 FILIE 1. ZSEINFORMATYCZNA5 2. ZSMMECHANICZNA9 3. ZSOiZTURYSTYCZNA11 Razem 71 7. c.d. „Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” Projekty dofinansowane - rok 2012

15 Projekty dofinansowane - rok 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – „Dolnośląska e-szkoła” – projekt systemowy RPO WD 8/8 8. Dolnośląska e-szkoła Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działanie 2.2 Rozwój usług elektronicznych. Projekt ma charakter strategiczny polega na wdrożeniu komplementarnych, efektywnych rozwiązań z zakresu ICT w kilkudziesięciu dolnośląskich szkołach. Dzięki temu projektowi szkoły staną się ośrodkami rozwoju lokalnego oraz kształcenia ustawicznego. Projektowana tutaj regionalna platforma e-learningowa (Dolnośląska Platforma Edukacyjna), dostępna dla wszystkich szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, zapewni wsparcie procesu nauczania/uczenia się oraz umożliwi wymianę informacji, doświadczeń i materiałów edukacyjnych usprawniając współpracę szkół i nauczycieli.

16 Projekty dofinansowane - rok 2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO – „Dolnośląska e-szkoła” – projekt systemowy RPO WD 8/8 8. cd. Dolnośląska e-szkoła W projekcie uczestniczą cztery powiatowe szkoły ponadgimnazjalne. Dolnośląska e-szkoła SzkołaWartość sprzętu ZSOiZ143.643 zł ZSB94.805 zł ZSHiU142.491 zł ZSE154.023 zł Wartość doposażenia ogółem: 534.962 zł (poza budżetem powiatu)

17 PROJEKTY W LATACH 2010-2014 REALIZOWANE SĄ W RAMACH PRIORYTETÓW: VI – Powiatowy Urząd Pracy (1 projekt wieloletni) VII – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (1 projekt wieloletni) III i IX – szkoły i placówki edukacyjne [wsparcie dla uczniów i nauczycieli] (72 projekty)

18 Projekty dofinansowane: lata 2008-2014 PROGRAM OPERACYJNY „KAPITAŁ LUDZKI” POKL 1. 1. Wnioskodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, projekt systemowy pn. „Projekt nowych możliwości” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”; Poddziałania 6.1.3. „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. Całkowita wartość projektu w roku 2014 wynosi: 17.283.654,00 zł, w tym 85% to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, a 15% tej kwoty to środki z funduszu pracy PUP. Powiatowe urzędy pracy realizują w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2014r. projekty systemowe w Poddziałaniu 6.1.3. Obecnie trwa siódmy rok realizacji projektu. W projekcie w latach 2008-2014 zostały objęte wsparciem 4447 osoby. http://pup.boleslawiec.ibip.pl/public/ get_file_contents.php?id=225711

19 Projekty dofinansowane: 2011 - 2014 PROGRAM OPERACYJNY „KAPITAŁ LUDZKI” POKL 2. 2. Wnioskodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, projekt systemowy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL) – Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”; nazwa projektu: „Aktywni Społecznie w Powiecie Bolesławieckim 2008 – 2013”. Celem Projektu jest zwiększenie integracji społecznej i zawodowej oraz podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bolesławieckiego. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2014 wynosi 2.371.591,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 85%, a wkład własny Powiatu Bolesławieckiego to 15% tej kwoty. W 2014 r. wsparciem w ramach projektu objęto ponad 300 osób, w tym: osoby niepełnosprawne oraz osoby w wieku 15-25 lat,przebywające w rodzinach zastępczych. http://boleslawiec.pcpr.info/projekt_aktywni_spolecznie_w_ powiecie_boleslawieckim_2008_2013

20 Projekty dofinansowane: 2011 - 2014 PROJEKTY EDUKACYJNE (172) = PROJEKTY EDUKACYJNE (172) =  PO „KAPITAŁ LUDZKI” (72 projekty - Priorytety III i IX)  LLP - „Uczenie się przez całe życie”: realizowane w ramach tzw. programów sektorowych, tu: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+, Młodzież w działaniu (27 projektów)  Europejska Wspólnota Terytorialna [EWT] (9 projekty)  Pozostałe ( w tym z RPO, programów unijnych, rządowych lub dotacji firm ) – 64 projektów EWT 9 POKLLLP 2772

21 SOS – Szkoły Otwartych Szans Nasz wielki autorski sukces ! SOS – Szkoły Otwartych Szans Nasz wielki autorski sukces ! Projekt pn.” SOS - szkoły otwartych szans” program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół Powiatu Bolesławieckiego prowadzących kształcenie ogólne realizowany był w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS. Okres realizacji projektu przypadał na lata 2009-2011 zgodnie z umową nr UDA – POKL.09.01.02-02-249/08-00 z dnia 14 września 2009 r. Wartość projektu: ok. 2 mln zł (1.957.154,27 zł ); wsparcie w postaci ponad 11.000 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i wychowanków, wartość zakupu sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – w ramach C-F – ok. 200.000 zł. Początek naszych edukacyjnych, ponadstandardowych sukcesów! Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom Wartość projektu: ok. 2 mln zł (1.957.154,27 zł ); wsparcie w postaci ponad 11.000 godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i wychowanków, wartość zakupu sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – w ramach C-F – ok. 200.000 zł. Początek naszych edukacyjnych, ponadstandardowych sukcesów! Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom

22 Projekty dofinansowane - rok 2014 W ramach projektu uczniowie ZSE, ZSOiZ, ZSHiU, ZSM, ZSB i PZSiPS korzystają z dodatkowych zajęć DW, KK, projektów zawodoznawczych, staży zawodowych, wycieczek zawodoznawczych, wyjazdów praktycznych, forów zawodowych, kursów kwalifikacyjnych i innych form wsparcia Wsparcie tylko w roku szk. 2013/2014 = 1,8 mln zł!!!

23 Realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń”, dofinansowanego w ramach POWT Polska-Saksonia 2007- 2013 Realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Kształcenia Zawodowego wraz z modernizacją warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu jako baza do transgranicznej wymiany doświadczeń”, dofinansowanego w ramach POWT Polska-Saksonia 2007- 2013 Umowa o dofinansowanie podpisana w lipcu 2014 r. o wartości 785.263,45 EUR, z czego 85% stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% wkład własny Powiatu Realizacja tzw. „części miękkiej” projektu umożliwi refundację kosztów inwestycji poniesionych w latach 2010- 2013. Projekty dofinansowane - rok 2014 skuteczna dogrywka, czyli pieniądze, które dają możliwość działania!

24

25 Projekty w budżecie Powiatu w latach 2010-2014 ROKLICZBA PROJEKTÓWWARTOŚĆ 20101411.469.424,08 zł 201175.094.038,72 zł 201294.893.277.03 zł 201394.959.285,31 zł 2014

26 IV kadencja - czas podsumowań…. Inwestycje drogowe = prawie 30.000.000 zł ROKWARTOŚĆ 20107.544.136.71 zł 20115.395.932,61 zł 20122.668.409,59 zł 20135.414.436,53 zł 20148.741.469,44 zł Łączna wartość = 29.764.384,88 zł

27 IV kadencja - czas podsumowań…. Inwestycje drogowe = NPPDL („schetynówki”) w latach 2009 - 2014 ROKWARTOŚĆ 20097.069.062 zł 20103.589.933 zł 20113.632.953 zł 20121.453.857 zł 20134.117.686 zł 20144.188.538 zł Łączna wartość = 24.052.029,97 zł Długość dróg = 52,6 km

28 Spłaty poręczeń = 451.400 zł Odsetek od kredytów = 270.903 zł Projekty modernizacyjne, w tym: SOR + „Informatyzacja” + termomodernizacja + oddział zakaźny Tworzenie nowych pododdziałów i poradni, np. Projekty modernizacyjne, w tym: SOR + „Informatyzacja” + termomodernizacja + oddział zakaźny Tworzenie nowych pododdziałów i poradni, np. onkologii, nadciśnienia tętniczego, stacji dializ, gastroenterologii, neurologii Nasze wsparcie dla szpitala – łącznie: 4.739.803 zł Spłaty kredytów i pożyczek: 2010 – 2014 4 lata po 650.000 zł = 2.600.000 zł IV kadencja - czas podsumowań…. Szpital powiatowy, czyli… „Z każdym dniem coraz bliżej pacjenta” Dotacje dla szpitala – w sumie: 1.417.500 zł (w tym rok 2014 – 924 zł)

29 172 projekty edukacyjne zrealizowane przez szkoły i placówki!!! Od lat… „nadwyżka uczniów” z ościennych powiatów (kiedyś 3. obecnie 1 – 2 oddziały więcej każdego roku) jako „twardy” dowód na popularność i pozycję naszych szkół w subregionie UWAGA: jedna klasa więcej to 2.2 etatu nauczycielskiego) Najlepiej zdawane matury na Dolnym Śląsku – miejsca I – III, w roku 2014… 1 miejsce! IV kadencja - czas podsumowań…. Edukacja powiatowa, czyli … nasz towar eksportowy! Działania ponadstandardowe = dodatkowe formy edukacji, np. „SOS” oraz MKZ I i KMZ II (dziesiątki tysięcy godzin zajęć edukacyjnych) + utworzenie centrów kształcenia zawodowego Działania ponadstandardowe = dodatkowe formy edukacji, np. „SOS” oraz MKZ I i KMZ II (dziesiątki tysięcy godzin zajęć edukacyjnych) + utworzenie centrów kształcenia zawodowego Współpraca powiatowego systemu edukacji z organizacjami rynku pracy, w tym z Cechem Rzemiosł Różnych (182 rzemieślników w 2014 r.), BTG, OHP oraz licznymi pracodawcami

30 IV kadencja - czas podsumowań…. Nasza nowa siedziba – czyli prezent dla mieszkańców powiatu na 15 rocznicę urodzin 1.Świetna lokalizacja 2.Wszystkie wydziały obsługujące mieszkańców w jednym miejscu! 3.Parking na... 56 miejsc postojowych 4.Do dyspozycji mieszkańców oddajemy 2.700m2 (obecnie wydziały i jednostki tam przenoszone zajmują 2.500 m2). 5. Łączna kwota modernizacji budynku = 12.432/956,26 zł (razem z kosztem obsługi bankowej), w tym wartość robót dodatkowych i nadzoru budowlanego = 497.213 zł. 6.Funkcjonowanie starostwa w nowej siedzibie przyniesie nam - mieszkańcom - minimum 300.000 zł oszczędności rocznie.

31 Zakończenie realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 (PO WT SN-PL 2007-2013) Priorytety działań w roku 2015 Kontynuacja efektywnej realizacji projektu systemowego MKZ III (wsparcie dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe) Realizacja projektów systemowych PUP, PCPR i innych (Uwaga: wskazane – jeśli będzie taka możliwość – uczestnictwo w projektach konkursowych) Planowanie strategii z wykorzystaniem nowego okresu programowania 2014-2020, przygotowanie wniosków aplikacyjnych do RPO WD 2014-2020 oraz innych programów Realizacja większej liczby projektów w ramach EWT (transgranicznych – edukacyjnych, sportowych, zdrowotnych i innych, np. partnerskiego projektu promocyjnego)


Pobierz ppt "Podsumowanie IV kadencji – wybrane działania Zarządu i Rady Powiatu Bolesławieckiego w latach 2011 (2010) - 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google