Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawdy oczywiste Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawdy oczywiste Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"— Zapis prezentacji:

1 Prawdy oczywiste Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl Część 56

2 Czym jest ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop? Ekwiwalent pieniężny to świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi w sytuacji, w której nie wykorzystał on z należnego mu urlopu. Przepisy szczegółowo określają, kiedy możliwe jest jego wypłacenie, a strony stosunku pracy nie mogą zaś umówić się inaczej. Wyjątek, który uzasadnia wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, to ustanie stosunku pracy. Takie podejście ma na celu ochronę pracowników przed arbitralnym nieprzyznawaniem im przez pracodawców urlopów i wypłacaniem w zamian za nie określonej kwoty. Dopuszcza się jednak wypłacenie ekwiwalentu w całości bądź w części. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

3 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U.1997.2.14 ze zm.) stanowi podstawę prawna określającą wysokość przysługującego pracownikowi ekwiwalentu w razie niewykorzystania urlopu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

4 Podstawa obliczenia ekwiwalentu Podstawę do obliczenia ekwiwalentu stanowią: 1.składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej, w stałej wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu, 2.wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy nie dłuższe, niż jeden miesiąc), 3.wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc). - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

5 Współczynnik do wyliczenia wysokości ekwiwalentu Co rok ustalany jest nowy współczynnik służący do wyliczenia wysokości ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Stosowany jest on później do obliczania ekwiwalentów dla pracowników, którzy nabyli prawo do urlopu w danym roku. Ustalając współczynnik od liczby dni w danym roku należy odjąć łączną liczbę dni ustawowo wolnych od pracy, niedziel oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymaną liczbę należy podzielić przez 12. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy liczbę tą obniża się w sposób proporcjonalny do wymiaru czasu pracy tego pracownika. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

6 Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Po ustaleniu wartości współczynnika ekwiwalentu oraz łącznej kwoty miesięcznych wynagrodzeń pracownika w danym roku można obliczyć wysokość samego ekwiwalentu przysługującego za niewykorzystany urlop. Aby to zrobić, należy podzielić sumę miesięcznych wynagrodzeń przez współczynnik – wówczas otrzymujemy ekwiwalent za jeden dzień urlopu pracownika w danym roku. Jeśli podzielimy go przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy pracownika, otrzymamy ekwiwalent za jedną godzinę urlopu pracownika. Aby ustalić, jaka kwota faktycznie przysługuje pracownikowi z tytułu niewykorzystanego urlopu, ekwiwalent za 1 godzinę urlopu należy pomnożyć przez liczbę rzeczywiście niewykorzystanych godzin. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

7 Kiedy przysługuje częściowy ekwiwalent za urlop Pracownik, który nie świadczył pracy podczas pełnego okresu wskazanego wcześniej otrzyma pensję za ten okres podzieloną przez liczbę dni pracy, za które przysługiwała. Otrzymany w ten sposób wynik należy pomnożyć przez liczbę dni, jakie pracownik powinien był przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Przy ustaleniu ekwiwalentu w średniej wysokości z danego okresu pod uwagę należy wziąć składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okres dłuższy niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu. - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

8 Zachęcamy do śledzenia dalszych części naszej serii ;) W razie problemów z prowadzeniem księgowości, niezadowolenia z obecnej obsługi lub planowaniem założenia nowej działalności zachęcamy do kontaktu z nami: POLECAMY: ACCOUNT Kancelaria Rachunkowa ul. Warowna 1 lok.3, 02-654 Warszawa tel. kom.: 535 513 733, tel.: 22 493 08 67 m.sagala@ksiegi.comm.sagala@ksiegi.com, www.ksiegi.comwww.ksiegi.com - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl

9 Biuro Rachunkowe FINITE INFOLINIA: 801 007 196 ul. Przejazd 6/67 | 02-654 Warszawa| tel. 22 266 86 44 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196 http://www.finite.plhttp://www.finite.pl | e-mail: kontakt@finite.plkontakt@finite.pl


Pobierz ppt "Prawdy oczywiste Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop - Księgowość bez tajemnic! INFOLINIA: 801 007 196"

Podobne prezentacje


Reklamy Google