Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serwery WWW Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański Wyższa Szkoła Bankowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serwery WWW Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański Wyższa Szkoła Bankowa."— Zapis prezentacji:

1 Serwery WWW Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański Wyższa Szkoła Bankowa

2 Wstęp Celem wykładu jest przedstawienie tematyki serwerów WWW wraz z zagadnieniami praktycznymi z zakresu administrowania popularnymi serwerami WWW, szczególnie w ujęciu przygotowania jako serwerów aplikacji internetowych. W ramach wykładu pokazane zostaną praktyczne aspekty administrowania serwerami WWW IIS jako serwer aplikacyjny ASP.NET oraz Apache jako serwer aplikacji PHP.

3 Tematyka Temat 1: Podstawowe zagadnienia sieciowe związane z serwerami WWW Temat 2: Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Temat 3: Administrowanie serwerem IIS Temat 4: Administrowanie serwerem Apache Temat 5: Wdrożenie dedykowanego serwera WWW Temat 6: Zintegrowane serwery WWW Temat 7: Testowanie wydajności serwera WWW

4 Serwery WWW Temat 1: Podstawowe zagadnienia sieciowe związane z serwerami WWW

5 Tematyka Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Komunikacja sieciowa - pakiety Standardy komunikacyjne Podział sieci komputerowych TCP / IP Adresowanie Porty

6 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych bit – najmniejszą jednostką pomiaru informacji, reprezentuje wartość 0 lub 1 bajt - zbiór ośmiu bitów sieć komputerowa – system wzajemnie połączonych autonomicznych komputerów host – urządzanie korzystające z sieci (np. ruter, komputer) architektura klient-serwer: – serwer – system wykonujący usługi na rzecz innych użytkowników (klientów) sieci; dotyczy programu a nie komputera – klient – host korzystający z usług

7 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych protokół – zbiór reguł i zaleceń dotyczących wymiany danych pomiędzy dwoma urządzeniami protokół sieciowy – ustalone zasady porozumiewania się komputerów w sieci karta sieciowa – urządzenie łączące hosta z siecią DTE – Data Terminal Equipment, czyli urządzenia końcowe, np. komputery, routery DCE – Data Communication Equipment, czyli urządzenia pośredniczące w transmisji, np. switche, modemy, huby

8 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Podstawowe pojęcia z zakresu sieci komputerowych pakiet – porcja informacji przesłana siecią ruter – urządzenie sterujące ruchem pakietów w sieci ruting (trasowanie) – wybór drogi przez ruter transmisja danych - od jednej maszyny do drugiej polega na przesyłaniu ciągu bitów przez nośniki sieci za pomocą prądu elektrycznego, fal radiowych lub światła (satelity, mikrofale, światło laserowe, podczerwień)

9 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Komunikacja sieciowa - pakiety Komputery przesyłają dane małymi porcjami zwanymi pakietami, które są wysyłane niezależnie od pozostałych. Działanie sieci komputerowych opiera się na przesyłaniu pakietów. System sieciowy pozwalający programowi na wyłączny dostęp do dzielonych zasobów, blokuje działanie innych komputerów na niedopuszczalnie długi czas. Plik 10 MB, przesyłanie z prędkością 56000 bitów/s to czas wysyłki ok. 24 minut. Jeżeli dokonamy podziału na pakiety o rozmiarze 1000 bajtów (8000 bitów) to pakiet można wysłać w 0,143 s. Tyle wynosi czas oczekiwania przez inny host na rozpoczęcie wysyłania danych. Dla koordynacji nadawania i odbierania oraz sprawnego i szybkiego dostępu do dzielonego zasobu, sieci komputerowe dzielą dane na pakiety. Komputery na przemian wysyłają pakiety przez dzielone łącze. Każdy pakiet jest a tyle mały, że żaden komputer nie musi długo czekać na dostęp do łącza. Każda technologia sieciowa (protokół) definiuje format przesyłanych pakietów przesyłanych przez sprzęt sieciowy.

10 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Standardy komunikacyjne Wymagania dotyczące standaryzacji sprzętu komputerowego są publikowane w dokumentach nazwanych standardami, opracowanymi przez organizacje, takie jak: ISO - International Organization for Standardization, IEEE - Institute of Electronic and Electronic Engineers Grupa 802 zajmuje się standaryzacją sieci lokalnych IETF - Internet Engineering Task Force - standardy na poziomie TCP/IP ITU-T - International Telecommunication Union - Telecommunications Sector TIA/EIA - Telecommunications Industry Associations / Electronics Industry Associations – zajmuje się określaniem norm dotyczących okablowania

11 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Sieci komputerowe – podział Sieci rozległe WAN (Wide Area Network) ZSK (zdalne sieci komputerowe) – łączą sieci lokalne – przykładem jest globalna sieć Internet Sieci lokalne LAN (Local Area Network) LSK (lokalne sieci komputerowe ) – biura, uczelnie, fabryki Sieci miejskie MAN (Metropolitan Area Network) MSK (miejskie sieci komputerowe) – do łączenia sieci lokalnych Sieci personalne PAN (Personal Area Network) Sieci VPN (Virtual Private Network) WSP (Wirtualne sieci prywatne) – wirtualne sieci prywatne tworzone w ramach publicznej architektury

12 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Sieci komputerowe – podział

13 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych TCP / IP TCP / IP – Transmition Control Protocol / Internet Protocol Nazywany protokołem, tak naprawdę jest stosem protokołów 1975 – przetestowany Stanford and University College London (UCL) Marzec 1982 – protokół TCP/IP przyjęty jako standard komunikacji sieciowej przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych 01.01.1983 – migracja ARPANET na TCP/IP

14 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych TCP / IP - model Aplikacji Transportowa Sieciowa Fizyczna Aplikacji Transportowa Sieciowa

15 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych TCP / IP - warstwy Application DNS, TFTP, TLS/SSL, FTP, Gopher, HTTP, IMAP, IRC, NNTP, POP3, SIP, SMTP, SMPP, SNMP, SSH, Telnet, Echo, RTP, PNRP, rlogin, ENRP Routing protocols like BGP and RIP which run over TCP/UDP, may also be considered part of the Internet Layer. TransportTCP, UDP, DCCP, SCTP, IL, RUDP, RSVP Internet IP (IPv4, IPv6), ICMP, IGMP, and ICMPv6 OSPF for IPv4 was initially considered IP layer protocol since it runs per IP-subnet, but has been placed on the Link since RFC 2740 LinkARP, RARP, OSPF (IPv4/IPv6), IS-IS, NDP

16 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Adresowanie – adresy IPv4 i IPv6 IPv4 Każdy host w sieci ma przypisany adres IP który jest unikalny przynajmniej w ramach sieci lokalnej Adres IP składa się z 4 oktetów, z których każdy jest cyfrą z zakresu od 0 do 255 Adresy z puli adresów prywatnych: – Klasa A – 10.x.x.x – Klasa B – 172.16.x.x – 172.31.x.x – Klasa C – 192.168.x.x Pula adresów dla testowania – 127.0.x.x IPv6 Rozmiar adresu wynosi 128 bitów (4 x IP4) 8 bloków 16-bitowych Przykład https://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443

17 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Adresowanie przyjazne Przypisywane adresom IP przy wykorzystaniu systemu DNS FQDN – system jednoznacznego identyfikowania hostów w oparciu o hierarchiczną strukturę DNS – np. wsb.pl

18 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Porty Umożliwiają wykonywanie wielu zadań „równocześnie” Są elementem abstrakcyjnym – uchwytem do strumienia wejściowego i (lub) wyjściowego Mogą być przydzielone konkretnej usłudze Każdy port jest identyfikowalny liczbą z zakresu od 1 do 65 535 Zarezerwowane dla znanych usług – 1-1023

19 Temat 1 - Podstawowe pojęcia sieci komputerowych Porty NazwaNumer portuTyp echo7TCP/UDP daytime13TCP/UDP ftp-data20TCP FTP21TCP Telnet23TCP SMTP25TCP finger79TCP HTTP80TCP POP3120TCP NNTP119TCP SSL443TCP

20 Serwery WWW Temat 2: Podstawowe zagadnienia serwerów WWW

21 Tematyka Serwer internetowy Serwer WWW Serwer aplikacyjny Aplikacyjny Serwer Webowy Udział w rynku serwerów aplikacyjnych Porównanie serwerów WWW Przeciążenia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 HTML Diagnozowanie połączeń z serwerami WWW

22 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer Internetowy (Sieciowy) Serwer Internetowy jest serwerem z uruchomionymi specjalistycznymi usługami internetowymi (sieciowymi), takimi jak: HTTP – Hypertext Transfer Protocol FTP – File Transfer Protocol SMTP – Simple Mail Transfer Protocol DNS – Domain Name System DHCP – Dynamic Host Transfer Protocol Routing VPN – Virtual Private Network (L2TP, PPP)

23 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer WWW Serwer WWW wg Wikipedii jest programem działającym na serwerze internetowym, obsługujący żądania protokołu HTTP. Z serwerem WWW łączą się przeglądarki internetowe dla wczytania wskazanej przez użytkownika strony internetowej oraz inne aplikacje pobierające dane. Serwer WWW może pośredniczyć w realizacji innych usług, przede wszystkim przekazywania wywoływania aplikacji internetowych, jak PHP.

24 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Historia 1989 – Tim Berners-Lee zaproponował pracodawcy, organizacji CERN (European Organization for Nuclear Research) projekt wymiany danych pomiędzy naukowcami jako hypertekstu 1990 – wynikiem projektu zapoczątkowanego w roku 1989 były dwa programy: – przeglądarka WorldWideWeb; – serwer webowy CERN httpd 1994 – powstanie World Wide Web Consortium (W3C) standaryzowania i rozwijania technologii web-owych (http, html, xml, …)

25 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer Aplikacyjny Serwer aplikacyjny to zintegrowane środowisko do opracowania i osadzania aplikacji, umożliwiające integrację w sieci takich usług jak: Uruchamianie aplikacji Zarządzanie dostępem i uprawieniami Optymalizacja działania Pracę w ramach klastrów

26 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Korzyści serwerów Aplikacyjnych Integracja kodu i danych Centralizacja konfiguracji Bezpieczeństwo Wydajność Total Cost of Ownership (TCO) Wspieranie transakcji

27 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Serwer Aplikacyjny Popularne technologie serwerów aplikacyjnych: Java: – Apache Geronimo – WebSphere Application Server.NET Framework – COM+ Inne platformy – Appaserver – Zope – Spring Framework XML Web Services (SOAP)

28 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Aplikacyjny Serwer Webowy Aplikacyjny serwer webowy jest zintegrowanym środowisko do osadzania i uruchamiania aplikacji webowych. Do popularnych technologii obsługiwanych przez aplikacyjne serwery webowe należy zaliczyć: PHP ASP JSP CGI

29 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Aplikacyjny Serwer Webowy / Serwer WWW Do popularnych serwerów WWW należy zaliczyć: Apache - PHP, CGI IIS - ASP.NET, PHP Tomcat – JSP, Java Serverlet Zend platform - PHP Zintegrowane serwery WWW (obsługa PHP i MySQL): – EasyPHP – WebSrv – Krasnal Webowe serwery aplikacyjne: – WebObjects - Apple – Sapphire/Web - Bluestone Software – HatSite - Hat Software Tango – Pervasive – Netscape Application Server – Oracle Application Server

30 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Udział w rynku poszczególnych serwerów WWW – stan 01.2010, Netcraft survey ProducentAplikacjaIlość hostowanych stron (mln) Udział w rynku Apache 11154% MicrosoftIIS5024% Igor Sysoevnginx168% GoogleGWS157% lighttpd 10,46%

31 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Udział w rynku poszczególnych serwerów WWW – dynamika zmian, Netcraft survey

32 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Porównanie serwerów WWW http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_ server_software

33 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Przyczyny przeciążenia serwera Zbyt mocno obciążona komunikacja sieciowa względem przepustowości Zbyt duża ilość połączeń Ataki DDOS (DDoS) Robaki, wirusy Boty Błędy w oprogramowaniu / sprzętowe

34 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Symptomy przeciążenia serwera Długi czas obsługi zdarzeń Błędy http: 500 (Internal Server Error), 502 (Bad Gateway), 503 (Service Unavailable), 504 (Gateway Timeout) Połączenia TCP / IP są odrzucane lub resetowane Częściowe wyświetlenie zawartości

35 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Zabezpieczanie serwera przed przeciążeniem Firewalle Menadżery ruchu HTTP Cache – stron, obiektów Różne nazwy domenowe Stosowanie wielu serwerów WWW (programowo) – różne pracują na różnych kartach sieciowych (adresach IP) Stosowanie wielu serwerów WWW (sprzętowo) – Farmy Webowe Zwiększanie parametrów serwera (RAM, CPU) Optymalizacja kodu aplikacji webowych

36 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 URI, URL, URN URI, czyli Uniform Resource Identifier URL, czyli Uniform Resource Locator URN, czyli Uniform Resource Name Spojrzenie Klasyczne (URI = [URL lub URN]) Obecne (URI = URL)

37 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Składnia URI :// ? Przykłady typowych schematów http://localhost:80/index.php?z1=w1&z2=w2 ftp://user:pass@serwer.pl:21/dokument.txt mailto:pawel@ii.uni.wroc.pl news://pl.comp.os.linux/ telnet://156.17.4.4/

38 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Przykład schematu http http://my.host.pl:8080/index.php?z1=w1&z2=w2 http: – schemat, rodzaj protokołu //my.host.pl – autoryzacja, nazwa hosta 8080 – nr portu /index.php – ścieżka do zasobu z1=w1&z2=w2 – zapytanie

39 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Metody protokołu HTTP: GET – pobiera zasoby HEAD – działa tak samo jak GET, ale zwraca tylko sam nagłówek bez treści dokumentu POST – przesłanie danych do serwera DELETE - żąda, aby serwer usunął zasób OPTIONS – pozwala klientowi ustalić opcje i/lub wymagania związane z danym zasobem (np. listę dostępnych metod)

40 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Nagłówki ogólnego przeznaczenia: Cache-Control: – żądanie: no-cache|no-store – warunki buforowania – odpowiedź: public|private – określa rodzaj cache’a (wspólny, prywatny) Connection: keep-alive|close – typ połączenia Date: HTTP-date – data utworzenia Pragma: no-cache – informacje dla serwerów pośredniczących

41 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Nagłówki klienta: Accept: typ/podtyp – akceptowane typy danych Accept-Charset: alfabet – akceptowany zestaw znaków Accept-Encoding: compress | gzip | deflate – metoda kodowania Accept-Language: język – akceptowany język Host: nazwa-hosta[:port]

42 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Nagłówki klienta: If-Modified-Since: HTTP-date – jeśli dokument został zmodyfikowany od data Range: bytes=początek-koniec – wybieramy fragment dokumentu Referer: URI – adres URL dokumentu zawierającego odwołanie do adresu żądanego dokumentu User-Agent: nazwa – informacje o kliencie

43 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Nagłówki serwera: Accept-Ranges: bytes | none – czy serwer akceptuje żądania cześci dokumentu Location: URI – nowy adres zasobu Retry-After: HTTP-date | delta-miliseconds – informuje po jakim czasie należy ponownie pobrać zasób (razem z kodem 5xx lub 3xx) Server: product – informacje o sofcie po stronie serwera

44 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Pola zawartości: Allow: GET, HEAD – dozwolone metody Content-Encoding: gzip – rodzaj kodowania Content-Language: en - język Content-Length: liczba – wielkość dokumentu Content-Range: początek-koniec/rozmiar – pobrano bajty od początek do koniec, a całość ma rozmiar

45 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Pola zawartości: Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-2 – typ zawartości dokumentu Expires: HTTP-date – moment, po którym dokument jest już nieaktualny Last-Modified: HTTP-date – data ostatniej modyfikacji dokumentu

46 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Kody odpowiedzi: 1xx – informacyjne, żądanie zostało przyjęte 2xx – pomyślne, żądanie zostały poprawnie przetworzone 3xx – przeadresowanie, w celu zakończenia czynności trzeba podjąć dalsze kroki 4xx – błędny URL lub inny błąd występujący po stronie klienta 5xx – błąd w pracy serwera

47 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Przykładowa komunikacja Żądanie: swiatowit:pawel:~> telnet www.ii.uni.wroc.pl 80 Trying 156.17.4.1... Connected to swiatowit.ii.uni.wroc.pl. Escape character is '^]'. GET /~pawel/index.html HTTP/1.1 Host: www.ii.uni.wroc.pl Connection: keep-alive

48 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Protokół HTTP/1.1 Przykładowa komunikacja c.d. I odpowiedź: HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 21 Feb 2004 19:34:11 GMT Server: Apache/1.3.28 (Unix) mod_ssl/2.8.15 OpenSSL/0.9.6h PHP/4.3.4 Last-Modified: Tue, 08 Oct 2002 16:48:55 GMT ETag: "bc6b-339-3da30c77" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 825 Keep-Alive: timeout=15, max=100 Connection: Keep-Alive Content-Type: text/html

49 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW HTML Typy dokumentów HTML

50 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW HTML Struktura dokumentu

51 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW HTML Nagłówek, czyli znacznik HEAD: TITLE – tytuł dokumentu wyświetlany w pasku przyglądarki META – metainformacje LINK – wzajemne relacje między dokumentami BASE – adres bazowy dla relatywnych odwołań ze strony

52 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW HTML Nagłówek, META name, content – atrybuty zawierające dodatkowe informacje o dokumencie http-equiv, content – atrybuty zawierające nagłówki serwera protokołu HTTP lang – określa język wartości atrybutu content scheme – określa dodatkowy kontekst, który ułatwia interpretację zawartości content

53 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW HTML Nagłówek, META, przykłady Ogólna składnia content dla Robots content = "ALL" | "NONE" | directives directives = directive ["," directives] direcitve = INDEX,NOINDEX,FOLLOW,NOFOLLOW

54 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Narzędzia diagnostyczne stosowane do testowania połączeń internetowych Dokument RFC1147 (Request for Comments): Tools for Monitoring and Debugging PCP/IP Internets and Interconnected Devices przedstawia narzędzia służące do monitorowania i diagnozowania połączeń w sieci Internet. Należą do nich: ping - wskazuje czy można połączyć się ze zdalnym komputerem, ping wyświetla także statystyki na temat zagubionych i dostarczonych pakietów kontrolnych, nslookup - narzędzie przekazujące informacje na temat serwisu nazw (DNS), dig - udostępnia także informacje na temat serwisu nazw, jest funkcjonalnie podobny do nslookup, traceroute - wskazuje drogę przesyłania pakietów od Twojego komputera do komputera zdalnego, wyświetla informacje na temat każdego pośredniego rutera.

55 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Polecenie ping Gdy użytkownik wywołuje program ping, musi podać argument określający nazwę względnie adres numeryczny (IP) odległego komputera, np.: ping zsk.p.lodz.pl Ping wysyła komunikat ICMP (internet Control Message Protocol) prośba o echo/odpowiedź z echem. Podstawowa składnia komendy ping jest następująca: ping komputer [rozmiar pakietu][licznik] – komputer - nazwa lub adres IP testowanego komputera, – rozmiar pakietu - określa w bajtach rozmiar pakietów testowych, pole to wykorzystywane jest tylko w połączeniu z polem licznik, domyślny rozmiar pakietu to 56 bajtów, – licznik - liczba pakietów, która ma być wysłana w teście.

56 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Polecenie ping Kluczowymi statystykami są: kolejność nadchodzenia wysłanych pakietów, wyświetlana jako sekwencyjny numer ICMP (icmp_seq) dla każdego pakietu, czas drogi pakietu tam i z powrotem wyświetlany w milisekundach po napisie time=, procent utraconych pakietów, wyświetlany w podsumowaniu na końcu wydruku polecenia ping.

57 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Polecenie ping - przykłady

58 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Traceroute Program traceroute umożliwia określenie komputerów pośredniczących (ruterów) na trasie do odległego odbiorcy. Należy podać argument, który określa adres lub nazwę odległego komputera. Traceroute śledzi drogi pakietów UDP (User Datagram Protocol) z komputera lokalnego do komputera zdalnego i drukuje nazwy i adresy IP wszystkich ruterów znajdujących się na drodze do komputera zdalnego. Do śledzena pakietów wykorzystuje dwie techniki: małe wartości ttl (time-to-live) i błędny numer portu. Program wysyła ciąg datagramów i czeka na odpowiedzi dotyczące każdego z nich. Czas życia pierwszego datagramu jest ustalony na 1. Pierwszy ruter otrzymując ten datagram zmniejsza wartość ttl, porzuca datagram i wysyła do nadawcy komunikat ICMP o przekroczeniu terminu. Komunikaty ICMP wędrują w datagramach IP, zatem program traceroute zna adres IP nadawcy komunikatu i podaje go jako adres pierwszego na trasie. Następnie traceroute wysyła komunikaty z ttl=2. Pierwszy ruter zmniejsza wartość ttl o 1 i przekazuje go dalej. Drugi ruter zmniejsza wartość ttl, porzuca datagram i odsyła komunikat ICMP informujący o błędzie. Po otrzymaniu odpowiedzi od rutera odległego o 2 etapy traceroute wysyła pakiety z ttl=3, potem 4 itd.

59 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Traceroute Gdy komputer docelowy otrzyma pakiet, zwraca komunikat ICMP „Unreachable Port”. Traceroute celowo wykorzystuje zły numer portu (wysyła komunikat UDP do nieistniejącego programu na docelowym komputerze), po odebraniu tego komunikatu adresat odsyła komunikat ICMP o nieosiągalności odbiorcy. Datagramy mogą ginąć, być duplikowane lub docierać w zaburzonej kolejności (traceroute musi obsługiwać zduplikowane odpowiedzi oraz retransmitować zagubione datagramy). Kolejny pakiet może wędrować trasą dłuższą lub krótszą (dynamiczna zmiana tras). Używanie traceroute ma sens w sieciach, w których trasy zmieniają się rzadko. Traceroute drukuje (*), gdy odpowiedź nie nadchodzi. Najważniejsze informacje udostępniane przez traceroute to: – Czy pakiet dotarł do punktu przeznaczenia? – Jeśli nie, to gdzie się zatrzymał? – W jakiej odległości jest maszyna docelowa od nadawcy (ile etapów)?

60 Temat 2 - Podstawowe zagadnienia serwerów WWW Traceroute - przykłady

61 Serwery WWW Temat 3: Administrowanie serwerem IIS

62 Temat 3 - Administrowanie serwerem IIS Dane podstawowe Pełna nazwa: Internetowe Usługi Informacyjne (ang. Internet Information Services) Producent: Microsoft Udział w rynku: 35% (2008 rok) - od tego momentu spadek Funkcje serwera: FTP, HTTP, HTTPS, NNTP oraz SMTP Systemy operacyjne: Windows XP i Vista, Windows Server NT, 2000, 2003, 2008, Linux (Mono) Preferowana technologia aplikacyjna: ASP.NET (Active Server Pages) Zarządzanie: graficzny interfejs http://news.netcraft.com/archives/2008/09/30/september_2008_web_server_s urvey.html

63 Temat 3 - Administrowanie serwerem IIS Czynności administracyjne 1. Instalacja 2. Definiowanie witryny 3. Konfiguracja witryny 4. Instalowanie usługi serwera aplikacji ASP.NET 5. Definiowanie puli aplikacyjnej 6. Rejestrowanie usługi ASP.NET 7. Definiowanie wielu witryn 8. Szyfrowanie 9. Dodawanie katalogów wirtualnych 10. Zabezpieczanie komunikacji i dostępu 11. Administracja poprzez witrynę WWW 12. Instalowanie i konfiguracja serwera FTP

64 Serwery WWW Temat 3: Administrowanie serwerem Apache

65 Temat 4 - Administrowanie serwerem Apache Dane podstawowe Pełna nazwa: Apache Producent: Apache Software Foundation Udział w rynku: 47% (2008 rok) – od tego momentu wzrost Funkcje serwera: HTTP Systemy operacyjne: UNIX, GNU/Linux, BSD, Microsoft Windows Preferowana technologia aplikacyjna: różne – PHP, CGI, ASP http://news.netcraft.com/archives/2008/09/30/september_2008_web_server_s urvey.html

66 Temat 4 - Administrowanie serwerem Apache Czynności administracyjne 1. Instalacja i definiowanie witryny 2. Konfiguracja witryny 3. Instalowanie usługi PHP 4. Konfigurowanie usługi PHP 5. Definiowanie aliasów 6. Wirtualne hosty 7. Szyfrowanie 8. Uwierzytelnianie


Pobierz ppt "Serwery WWW Michał Kuciapski Uniwersytet Gdański Wyższa Szkoła Bankowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google