Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednym z najbardziej interesujących, a także znanym i ciekawym jest Rezerwat Jata. Znajduje się nieopodal miejscowości Żdżary. Rezerwat przyrody Jata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednym z najbardziej interesujących, a także znanym i ciekawym jest Rezerwat Jata. Znajduje się nieopodal miejscowości Żdżary. Rezerwat przyrody Jata."— Zapis prezentacji:

1

2 Jednym z najbardziej interesujących, a także znanym i ciekawym jest Rezerwat Jata. Znajduje się nieopodal miejscowości Żdżary. Rezerwat przyrody Jata – leśny kompleks znajdujący się na terenie gminy Łuków w województwie lubelskim, na północno-zachodnim skraju Równiny Łukowskiej. Przedmiotem ochrony (według aktu powołującego) jest zachowanie wielogatunkowego lasu o charakterze naturalnym z udziałem jodły, występującej tu na północno-wschodniej granicy swego zasięgu. Rezerwat ma powierzchnię 337,42 ha i objęty jest ochroną ścisłą, pozostała część, o powierzchni 779,52 ha, to rezerwat częściowy. Z bagien na terenie rezerwatu wypływają rzeki Krzna Północna i Krzna Południowa.

3

4 W terenie ścisłym Rezerwatu zdecydowanie dominuje jodła słusznie nazywana królową rezerwatu. Natomiast w części rezerwatu częściowego dominują rożne typy drzew, takie jak dąb, świerk i sosna.

5 Obelisk z 1996 roku upamiętniający żołnierzy AK uczestniczących w operacji Burza

6 W rezerwacie istnieją szlaki, którymi możemy przejść podziwiając piękno tego lasu. Ważne szlaki : -dydaktyczna ścieżka przyrodnicza "Rezerwat Jata": leśniczówka Jata – pomnik żołnierzy AK, -zielony szlak pieszy: Szlak Powstańców Styczniowych ks. Brzóski, -żółty szlak rowerowy: leśniczówka Jata - pomnik partyzantów polskich i radzieckich – pomnik ks. Brzóski – Żdżary

7 W warstwie runa rezerwatu występują gatunki rzadkie i objęte ochroną lub charakterystyczne dla innych stref geograficznych i klimatycznych. Występujące tu gatunki objęte ochroną, to: widłak jałowcowaty, widłak goździsty, wawrzynek wilcze łyko, orlik pospolity, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, bagno zwyczajne, podkolan biały, a objęte ochroną częściową to m.in. kruszyna pospolita, kalina koralowa, kopytnik pospolity, przytulia wonna, porzeczka czarna.

8 Zawierucha II wojny światowej w latach 1939-1945 nie ominęła również rezerwatu. Okupant niemiecki w tym okresie korzystał rabunkowo bardziej z lasów gospodarczych niż z rezerwatu ze względu na znaczne zabagnienie i niedostępność terenu. Poważniejsze straty rezerwat poniósł w latach 1945-1946, kiedy ludność okolicznych wsi dokonała wycięcia znacznej masy drewna w celu odbudowy zniszczonych przez pożogę wojenną gospodarstw. W latach 1942-1945 na terenie rezerwatu znajdowały się 3 obozy partyzanckie. W dniu 4.08.1952 roku dokonano przywrócenia rezerwatu Jata. Rezerwat zyskał jednocześnie statut ścisłego. Określono cel rezerwatu, jego dokładny zasięg, opracowano mapy tematyczne, uszczegółowiono sposób korzystania z tej formy ochrony.. Jata jest obecnie jednym z 83 rezerwatów na terenie woj. lubelskiego (i jednym z 6 rezerwatów ścisłych na wymienionym terenie). Jest wyjątkowym miejscem - to najstarszy i największy rezerwat w województwie lubelskim.

9 Rzeźba terenu rezerwatu i jego otoczenia została utworzona przez lądolód warciański podobny do tego, który kształtował Pojezierze Mazurskie, Pomorskie czy Wielkopolskie w czasie późniejszego zlodowacenia Wisły i pierwotnie morfologią oraz swoją świeżością przypominała tą, którą znamy z obszarów obecnych pojezierzy. W ciągu dziesiątków tysięcy lat została jednak znacznie zdenudowana (obniżona, zrównana), szczególnie w warunkach klimatu peryglacjalnego (mroźnego i suchego) w okresie zlodowacenia Wisły, gdy w bezpośrednim zasięgu oddziaływania tego lądolodu kształtowały się wspomniane pojezierza. Na południe od lądolodu Wisły panował klimat peryglacjalny, niesprzyjający wegetacji roślinności, ale dzięki temu sprzyjający powstawaniu wydm, gdyż odsłonięte podłoże było podatne na przewiewanie przez wiatr oraz procesy denudacji.

10 Jata- perła przyrody Paweł Janczak Jedlanka ul.Warszawska 16 21-450 Stoczek Łukowski Tel. 518 569695 Ur. 09.08.1999


Pobierz ppt "Jednym z najbardziej interesujących, a także znanym i ciekawym jest Rezerwat Jata. Znajduje się nieopodal miejscowości Żdżary. Rezerwat przyrody Jata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google