Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE"— Zapis prezentacji:

1 POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE
PIENIĄDZ POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE

2 Definicja pieniądza Potoczna: bardzo prosta:
To wszystko czym się płaci za dobra/usługi, które chce nabyć

3 Definicja wymagająca Wymagająca: aby dany środek uznać za pieniądz musi on spełniać wszystkie funkcje, a nie tylko jedną –środek płatniczy -Musi być ogólnie/oficjalnie uznany za legalny środek płatniczy -aby mógł zwalniać z długów Musi być miarą wartości (aby porównywać ceny różnych dóbr i mierzyć ich wartośc rynkową) musi umożliwiać przechowywanie wartości w czasie

4

5 Pomiar ilości pieniądza w gospodarce

6

7

8 Miary pieniądza ,NBP (od 2003 r.)
1.Gotówka w obiegu (bez kas banków) 2.Depozyty bieżące (łącznie z overnight) M1 (1+2) 3.Depozyty terminowe-do 2 lat 4.Depozyty terminowe z terminem wypowiedzenia-do 3 mies.włacznie M2 (M1+3+4) 5.Operacje z przyrzeczeniem odkupu 6.Dłużne papiery wartościowe z terminem do 2 lat włącznie M3 (M2+5 +6) Razem

9 Podaż pieniądza

10

11

12 Mnoznik pieniądza-faktyczny

13

14

15 M0:13 % M, 120 bln.(2014)

16 Kredyty przewyższają depozyty…

17 M1,M0,mnożniki pienięzne i gotówka w wybranych krajach
% PKB M1 %PKB Mnożnik M1/M0 Gotówka(%M1) Francja 3,61 21,24 5,88 15,06 Niemcy 10,34 24,58 2,38 30,86 Japonia 10,54 32,32 3,07 23,54 W.Brytania 3,97 37,73 9,51 7,43 USA 6,45 18,28 2,83 28,78 Jak widać duży udział gotówki w M1 w Niemczech i USA spowodował niski mnożnik (m) Źródło”M.Burda,Ch.Wyplosz:Makroekonomia. Podręcznik europejski,PWE 2000,s .278 Polska M0/M3 = 83,5 mld./ 627,5 mld.zł.= 13 %

18 Wielkośc podaży pieniądza (2008 r.)
STREFA EURO M1 :42,9 % PKB M2 :86,5 % PKB M3 : 101,3 % PKB USA M1 : 11,1 % PKB M2 :57,5 % PKB

19 Podaż pieniądza zmienia się,spada znacznie w recesji
Zmienna dynamika depozytów;zwiększają się w kryzysie,spadają gdy stopa procentowa spada Firmy nie inwestują i mają duże depozyty

20 SKUMULOWANA ZMIANA BILANSÓW BANKÓW CENTRALNYCH

21

22

23

24

25

26 Czy ważna jest ilość pieniedzy?
Przykład: wzrost pieniedzy w USA (M1,M2,MZM)

27

28 Zmiany,dynamika M1, USA

29 Zmiany,dynamika kredytów, USA

30 Money Zero Maturity –pieniądz absolutnie płynny

31 Zmiany-dynamika M2, USA

32 Co banki robią z pozyskanymi pieniędzmi od FED-u

33 Luzowanie ilościowe-FED

34

35 wnioski Polityka pieniężna ma duże ograniczenia
Zwłaszcza kiedy stopa procentowa Banku Centralnego (BC) zbliża się do zera Samo „luzowanie ilościowe” nie zmienia sytuacji w sferze realnej ,dostarcza tylko płynności w sferze finansowej Dodatkowa plynnośc z banków centralnych powoduje rosnące dysproporcje w sferze finansowej,np.szybki wzrost aktywów finansowych na rynku,łatwośc spekulacji przy zaniżonej cenie pieniądza .To są jednak mylące informacje dla inwestorów Nowy pieniądz pozyskany przez banki z Banku centralnego nie zamienia się automatycznie w nowy kredyt; może osiąśc na rachunkach rezerwowych i nie wpływa na koniunkturę

36 Stopy procentowe

37 Stopa nominalna i realna
Stopy wyznaczane przez bank centralny to stopy nominalne. Oznaczamy je jako : (i) Praktycznie ważna jest jednak stopa realna ( sr) , uwzględniająca inflację :(ie) –oczekiwana inflacja. sr = i – ie Zatem: i = sr + ie np. obecnie sr= 4,5 – 3,5 =1 %

38 Podstawowa stopa banku centralnego
Stopa na rynku międzybankowym (LIBOR, WIBOR) Stopa kredytów prime –komercyjnych Stopa kredytów mieszkaniowych Stopa kredytów gotówkowych

39 Stopy procentowe i kursy rynkowe

40 Podstawowe stopy procentowe

41

42

43

44

45 Problem wejścia złotego do strefy euro ????

46 Warunki Dług – do 60 %PKB Stabilność cen -Inflacja  3 kraje w UE o najmniejszej inflacji Deficyt budżetowy  3 %PKB Długoterminowe stopy procentowe (np. stopa obligacji długoterminowych rządu)- maks.+2 pkt.% 3 krajów o najniższej stopie ERM II (+/- 15% ) odchyleń od kursu euro


Pobierz ppt "POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google