Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PIENIĄDZ POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE. Definicja pieniądza  Potoczna: bardzo prosta:  To wszystko czym się płaci za dobra/usługi, które chce nabyć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PIENIĄDZ POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE. Definicja pieniądza  Potoczna: bardzo prosta:  To wszystko czym się płaci za dobra/usługi, które chce nabyć."— Zapis prezentacji:

1 PIENIĄDZ POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE

2 Definicja pieniądza  Potoczna: bardzo prosta:  To wszystko czym się płaci za dobra/usługi, które chce nabyć

3 Definicja wymagająca Wymagająca: aby dany środek uznać za pieniądz musi on spełniać wszystkie funkcje, a nie tylko jedną –środek płatniczy -Musi być ogólnie/oficjalnie uznany za legalny środek płatniczy -aby mógł zwalniać z długów -Musi być miarą wartości (aby porównywać ceny różnych dóbr i mierzyć ich wartośc rynkową) - musi umożliwiać przechowywanie wartości w czasie

4

5 Pomiar ilości pieniądza w gospodarce Pomiar ilości pieniądza w gospodarce

6

7

8 Miary pieniądza,NBP (od 2003 r.) 1.Gotówka w obiegu (bez kas banków) 2.Depozyty bieżące (łącznie z overnight) M1(1+2) 3.Depozyty terminowe-do 2 lat 4.Depozyty terminowe z terminem wypowiedzenia-do 3 mies.włacznie M2(M1+3+4) 5.Operacje z przyrzeczeniem odkupu 6.Dłużne papiery wartościowe z terminem do 2 lat włącznie M3 (M2+5 +6) RazemM3

9 Podaż pieniądza

10

11

12 Mnoznik pieniądza- faktyczny  M1  M = ------  M0

13

14

15 M0:13 % M, 120 bln.(2014)

16 Kredyty przewyższają depozyty…

17 M1,M0,mnożniki pienięzne i gotówka w wybranych krajach M0 % PKB M1 %PKB %PKBMnożnikM1/M0 Gotówka(% M1) Francja3,6121,245,8815,06 Niemcy10,3424,582,3830,86 Japonia10,5432,323,0723,54 W.Brytania3,9737,739,517,43 USA6,4518,282,8328,78 Jak widać duży udział gotówki w M1 w Niemczech i USA spowodował niski mnożnik (m) Źródło”M.Burda,Ch.Wyplosz:Makroekonomia. Podręcznik europejski,PWE 2000,s.278 Polska M0/M3 = 83,5 mld./ 627,5 mld.zł.= 13 %

18  STREFA EURO  M1 :42,9 % PKB M2 :86,5 % PKB M3 : 101,3 % PKB  USA  M1 : 11,1 % PKB M2 :57,5 % PKB Wielkośc podaży pieniądza (2008 r.)

19  Podaż pieniądza zmienia się,spada znacznie w recesji  Zmienna dynamika depozytów;zwiększają  się w kryzysie,spadają gdy stopa procentowa  spada  Firmy nie inwestują i mają duże depozyty

20 SKUMULOWANA ZMIANA BILANSÓW BANKÓW CENTRALNYCH

21

22

23

24

25

26 Czy ważna jest ilość pieniedzy?  Przykład: wzrost pieniedzy w USA (M1,M2,MZM)

27

28 Zmiany,dynamika M1, USA

29 Zmiany,dynamika kredytów, USA

30 Money Zero Maturity – pieniądz absolutnie płynny

31 Zmiany-dynamika M2, USA

32 Co banki robią z pozyskanymi pieniędzmi od FED-u

33 Luzowanie ilościowe-FED

34

35 wnioski  Polityka pieniężna ma duże ograniczenia  Zwłaszcza kiedy stopa procentowa Banku Centralnego (BC) zbliża się do zera  Samo „luzowanie ilościowe” nie zmienia sytuacji w sferze realnej,dostarcza tylko płynności w sferze finansowej  Dodatkowa plynnośc z banków centralnych powoduje rosnące dysproporcje w sferze finansowej,np.szybki wzrost aktywów finansowych na rynku,łatwośc spekulacji przy zaniżonej cenie pieniądza.To są jednak mylące informacje dla inwestorów  Nowy pieniądz pozyskany przez banki z Banku centralnego nie zamienia się automatycznie w nowy kredyt; może osiąśc na rachunkach rezerwowych i nie wpływa na koniunkturę

36 Stopy procentowe

37 Stopa nominalna i realna  Stopy wyznaczane przez bank centralny to stopy nominalne.  Oznaczamy je jako : (i)  Praktycznie ważna jest jednak stopa realna ( sr), uwzględniająca inflację :(ie) –oczekiwana inflacja.  sr = i – ie  Zatem:  i = sr + ie  np. obecnie sr= 4,5 – 3,5 =1 %

38  Podstawowa stopa banku centralnego  Stopa na rynku międzybankowym (LIBOR, WIBOR) WIBOR) Stopa kredytów prime –komercyjnych Stopa kredytów mieszkaniowych Stopa kredytów gotówkowych

39 Stopy procentowe i kursy rynkowe

40 Podstawowe stopy procentowe

41

42

43

44

45 Problem wejścia złotego do strefy euro ????

46 Warunki  Dług – do 60 %PKB  Stabilność cen -Inflacja  3 kraje w UE o najmniejszej inflacji  Deficyt budżetowy  3 %PKB  Długoterminowe stopy procentowe (np. stopa obligacji długoterminowych rządu)- maks.+2 pkt.% 3 krajów o najniższej stopie  ERM II (+/- 15% ) odchyleń od kursu euro


Pobierz ppt "PIENIĄDZ POCHODZENIE, FORMY, FUNKCJE. Definicja pieniądza  Potoczna: bardzo prosta:  To wszystko czym się płaci za dobra/usługi, które chce nabyć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google