Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje kiełży rodzimych oraz pochodzących z regionu pontokaspijskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje kiełży rodzimych oraz pochodzących z regionu pontokaspijskiego"— Zapis prezentacji:

1 Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje kiełży rodzimych oraz pochodzących z regionu pontokaspijskiego http://www.paas.co.uk/2010/09/invasive-species-alert-dikerogammarus-villosus/ Dikerogammarus villosus Małgorzata Poznańska * Jarosław Kobak * Maciej Krzyżyński * Tomasz Kakareko ** * Zakład Zoologii Bezkręgowców UMK w Toruniu ** Zakład Hydrobiologii UMK w Toruniu

2 Gammarus fossarum Pontogammarus robustoides Dikerogammarus haemobaphes Dikerogammarus villosus Wstęp Rodzimy Najbardziej inwazyjny Nijaki Piaskolubny

3 Cel pracy Celem pracy było: zbadanie przeżywalności kiełży w zależności od uwodnienia podłoża piaszczystego zbadanie możliwości migracji horyzontalnych i pionowych pod wpływem przesuszania podłoża

4 woda osady Założenia

5 ? Migracja horyzontalna w ślad za opadającą wodą Pozostanie na miejscu Śmierć w przypadku dalszego przesuszania Migracja w głąb osadów Założenia Co robić po obniżeniu się poziomu wody?

6 Przeżywalność 190 mm 160 mm 45 mm piasek (20 mm) woda (15 mm) Introdukcja 5 kiełży kuweta Badania prowadziliśmy w 5 powtórzeniach

7 Stopniowe wysychanie Codzienne sprawdzanie przeżywalności kiełży i uwodnienia podłoża Przeżywalność Równoległa kontrola w kuwetach o stałym poziomie wody kuweta

8 Przeżywalność Stopniowe wysychanie Codzienne sprawdzanie przeżywalności kiełży i uwodnienia podłoża kuweta Równoległa kontrola w kuwetach o stałym poziomie wody

9 Przeżywalność Stopniowe wysychanie Codzienne sprawdzanie przeżywalności kiełży i uwodnienia podłoża kuweta Równoległa kontrola w kuwetach o stałym poziomie wody

10 Przeżywalność Koniec eksperymentu po stwierdzeniu 100% śmiertelności kiełży Stopniowe wysychanie Codzienne sprawdzanie przeżywalności kiełży i uwodnienia podłoża Analizowana zmienna: uwodnienie podłoża, przy którym następowała 90% śmiertelność kiełży kuweta czas trwania: do 8 dni

11 G. fossarum zawartość wody w podłożu, która powodowała 90% śmiertelność kiełży (%) P. robustoides D. haemobaphes D. villosus 0 51015 N = 5 x 5 osobników 95% przedział ufności Probit analysis * istotnie różne od pozostałych gatunków Przeżywalność LC 90 w odniesieniu do uwodnienia podłoża P. robustoides ginął przy niższym uwodnieniu podłoża niż pozostałe gatunki Brak istotnych różnic w śmiertelności kiełży w kontroli 1,8 9,8 7,1 10,5

12 Introdukcja 10 kiełży Migracje horyzontalne 80 mm 120 mm 200 mm przegrody piasek (15 mm) woda (30 mm)

13 Po 24 h - podniesienie krawędzi akwarium Migracje horyzontalne 45 mm 15 mm 45 mm

14 Wyjęcie przegród Migracje horyzontalne Po 24 h - podniesienie krawędzi akwarium 45 mm 15 mm Badania prowadziliśmy w 5 powtórzeniach

15 Stopniowe wysychanie Migracje horyzontalne Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody

16 Migracje horyzontalne Stopniowe wysychanie Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody

17 Migracje horyzontalne Stopniowe wysychanie Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody

18 Migracje horyzontalne Stopniowe wysychanie Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody

19 Migracje horyzontalne Stopniowe wysychanie Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody

20 Migracje horyzontalne 15 mm strefa sucha strefa zalana strefa z wodą interstycjalną Stopniowe wysychanie Koniec eksperymentu: 3 strefy o jednakowej powierzchni Po 7 dniach Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody 17% 18% 20%

21 Wstawienie przegród i sprawdzenie lokalizacji kiełży Migracje horyzontalne strefa sucha strefa zalana strefa z wodą interstycjalną 15 mm Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody 17% 18% 20%

22 * D. haemobaphes ** D. villosus ***** G. fossarum 33% P. robustoides 33% Preferowały zalaną strefę Ginęły w strefie odsłoniętej Brak preferencjiPreferowały strefę z wodą interstycjalną Migracje horyzontalne N = 5 x 10 osobników istotne odstępstwo od rozkładu losowego (test t) martwe

23 Migracje w głąb podłoża 120 mm 200 mm piasek (150 mm) woda (30 mm) Introdukcja 5 kiełży Badania prowadziliśmy w 5 powtórzeniach

24 Migracje w głąb podłoża Stopniowe wysychanie Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody

25 Migracje w głąb podłoża Po obniżeniu poziomu wody poniżej poziomu osadów: Podzielenie osadów na warstwy 25 mm Sprawdzenie położenia żywych kiełży Stopniowe wysychanie Równoległa kontrola w akwariach o stałym poziomie wody Czas trwania: 4-5 dni

26 Tylko P. robustoides wykazywał tendencję do zakopywania się w podłożu Behawior ten był niezależny od przesuszania podłoża Kiełże zakopywały się tuż pod powierzchnią piasku Migracje w głąb podłoża 0 20406080 100 G. fossarum zakopane osobniki (%) P. robustoides D. haemobaphes D. villosus * N = 5 x 5 osobnikówANOVA: Różnice między gatunkami: F 3, 27 = 19,7 P < 0,0001 Wpływ przesuszania podłoża nieistotny istotnie różne od pozostałych gatunków (test Tukey’a) zalana kontrola wysychające podłoże 12% 8% 73% 78%

27 Podsumowanie i wnioski Pontogammarus robustoides był najbardziej odporny na ubytek wody z podłoża. Przystosowaniem tego gatunku jest zagrzebywanie się tuż pod powierzchnią odsłoniętego piasku i czekanie na podniesienie poziomu wody. Dikerogammarus villosus i Gammarus fossarum były najmniej odporne na ubytek wody z podłoża. Dikerogammarus haemobaphes migrował za wodą. Osobniki, które nie przemieściły się, ginęły na odsłoniętym podłożu. Dikerogammarus villosus był znajdowany tam, gdzie wody nie było, ale podłoże było silnie uwodnione (strefa z wodą podsiąkową). Przystosowaniem Gammarus fossarum jest migracja horyzontalna w ślad za opadającą wodą.

28 Dziękujemy za uwagę! Niniejsze badania zostały wsparte przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika grant 308-B oraz przez Narodowe Centrum Nauki grant N N304 306840. Poznańska M., Kakareko T., Krzyżyński M., Kobak J., 2012: Effect of substratum drying on the survival and migrations of Ponto-Caspian and native gammarids (Crustacea: Amphipoda). Hydrobiologia, DOI 10.1007/s10750-012-1218-6.


Pobierz ppt "Wpływ przesuszania podłoża na przeżywalność i migracje kiełży rodzimych oraz pochodzących z regionu pontokaspijskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google