Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy wodociągowe - rodzaje Wykład nr 10 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy wodociągowe - rodzaje Wykład nr 10 „Systemy zaopatrzenia w wodę”"— Zapis prezentacji:

1 Systemy wodociągowe - rodzaje Wykład nr 10 „Systemy zaopatrzenia w wodę”

2 Wymagania odnośnie ciśnienia wody w sieci wodociągowej wysokość wymaganego ciśnienia roboczego wody (H r ) w miejscu jej zużycia musi zapewnić jej swobodny pobór przez użytkowników ciśnienie robocze wody w sieci nie powinno spaść poniżej wartości minimalnej (H min ), zależnej od wysokości zabudowy i wyposażenia w instalacje sanitarne (jedynie w czasie pożaru możliwe jest obniżenie ciśnienia do wartości H poż = 10 mH 2 O) ciśnienie robocze nie powinno też wzrastać powyżej ustalonej wartości maksymalnej (H max ), ze względu na zwiększone straty wody w sieci (zwykle przyjmuje się H max = 60 mH 2 O)

3 Ciśnienie minimalne w sieci wodociągowej H min = H 1 + H 2 + H 3 gdzie: H 1 – geometryczna wysokość najwyżej położonego punktu czerpalnego H 2 – wysokość niezbędnego ciśnienia wylotowego dla punktu czerpalnego H 3 – wysokość strat ciśnienia w przyłączu i instalacji wewnętrznej

4 Rozkład ciśnienia w różnych godzinach doby

5 Rodzaje systemów wodociągowych ze względu na strukturę dzielimy na: jednostrefowe wielostrefowe grupowe ze względu na sposób doprowadzenia wody dzielimy na: grawitacyjne pompowe

6 Systemy wodociągowe jednostrefowe charakteryzują się tym, że cały obszar zasilania mieści się w jednej strefie wymaganego i wywołanego ciśnienia, które jest na tyle wysokie, aby zapewnić dostawę wody do wszystkich odbiorców nie wyróżniamy w tym przypadku pojedynczych budynków b. wysokich, które zakłada się, że będą wyposażone w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia wody (np. hydrofory)

7 Schemat wodociągu jednostrefowego grawitacyjnego

8 Schemat wodociągu jednostrefowego pompowego ze zbiornikiem końcowym

9 Schemat wodociągu jednostrefowego pompowego ze zbiornikiem centralnym

10 Schemat wodociągu jednostrefowego pompowego ze zbiornikiem początkowym

11 Systemy wodociągowe wielostrefowe występują wówczas gdy obszar zasilania charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem wysokościowym i nie można utrzymać ciśnień roboczych w wymaganej wysokości w granicach jednej strefy ciśnień (10 – 60 mH 2 O) na granicy stref zasilania znajduje się z reguły urządzenie regulujące ciśnienie w jednej ze stref (zawór redukujący ciśnienie, zbiornik, pompownia strefowa)

12 Schemat wodociągu wielostrefowego grawitacyjnego ze zbiornikiem strefowym

13 Schemat wodociągu wielostrefowego grawitacyjnego z zaworem redukcyjnym

14 Schemat wodociągu wielostrefowego pompowego szeregowego

15 Schemat wodociągu wielostrefowego pompowego równoległego

16 Systemy wodociągowe grupowe umożliwiają zaopatrzenie w wodę miejscowości, które z uwagi na małe zapotrzebowanie wody lub znaczne oddalenie od źródeł wody, nie mogłyby być wyposażone w sieć wodociągową z uwagi na wysokie koszty jednostkowe

17 Przykład wodociągu grupowego z ujęciem centralnym


Pobierz ppt "Systemy wodociągowe - rodzaje Wykład nr 10 „Systemy zaopatrzenia w wodę”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google