Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie"— Zapis prezentacji:

1 57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie
„Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoją Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój ludów i narodów. Nie jest to zawłaszczenie historii. Jest bowiem historia Europy wielką rzeką, do której wpadają rozliczne dopływy i strumienie, a różnorodność tworzących ją tradycji i kultur jest jej wielkim bogactwem. Zrąb tożsamości Europy jest zbudowany na chrześcijaństwie. A obecny brak jej duchowej jedności wynika głównie z kryzysu tej chrześcijańskiej samoświadomości”. (św. Jan Paweł II)

2 57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie
Na fladze Unii Europejskiej widnieje okrąg z dwunastu gwiazd na lazurowym tle. Autorami pomysłu flagi są hiszpański dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo oraz francuski plastyk Arsen Heitz. Symbolika gwiazd nawiązuje do biblijnego symbolu Dziewicy Maryi (z Apokalipsy św. Jana): „Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1n). Gwiaździsty okrąg symbolizuje jedność, perfekcję i całość, a właśnie to leży u podstaw łączenia się narodów Europy.

3 kontynentowi jego tożsamość.
57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie Chrześcijaństwo wycisnęło swój trwały ślad w sztuce, piśmiennictwie, jak również w myśli i kulturze Europy. Mimo to w Konstytucji Europejskiej nie ma odniesienia do transcendencji ani do wartości chrześcijańskich. Świadczy to o całkowitym zlekceważeniu faktów historycznych i chrześcijańskiego charakteru Europy. Kościół, podejmując wyzwanie, jakie stawia przed nim zlaicyzowana Europa, chce służyć prawdzie i przez ewangelizację przywrócić naszemu kontynentowi jego tożsamość.

4 „Panno Najświętsza, pomagaj Europie! Modlę się do Maryi o to,
57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie „Panno Najświętsza, pomagaj Europie! Modlę się do Maryi o to, by z macierzyńską życzliwością spoglądała na Europę – kontynent usiany niezliczoną ilością Jej sanktuariów. Oby Jej wstawiennictwo mogło wyjednać dla współczesnych mieszkańców tego kontynentu żywe poczucie owych niezniszczalnych wartości, które niegdyś czyniły z Europy przedmiot podziwu całego świata i prowadziły ją ku świetlanym celom kultury i dobrobytu… Panno Najświętsza, która zajmujesz pierwsze miejsce wśród odkupionej ludzkości, pomagaj Europie w tym, by była godna swoich historycznych zadań; wspieraj ją w stawianiu czoła wyzwaniom, które czekają ją w przyszłości”. (św. Jan Paweł II)


Pobierz ppt "57. Europa wspólnotą ducha – Kościół w zjednoczonej Europie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google