Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energia w środowisku (13). Polska energetyka - zasoby Duże zasoby węgla Duże zasoby węgla oszacowane na 45 Gton (3% zasobów światowych) oszacowane na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energia w środowisku (13). Polska energetyka - zasoby Duże zasoby węgla Duże zasoby węgla oszacowane na 45 Gton (3% zasobów światowych) oszacowane na."— Zapis prezentacji:

1 Energia w środowisku (13)

2 Polska energetyka - zasoby Duże zasoby węgla Duże zasoby węgla oszacowane na 45 Gton (3% zasobów światowych) oszacowane na 45 Gton (3% zasobów światowych) Małe zasoby ropy naftowej Małe zasoby ropy naftowej Dość małe zasoby gazu ziemnego – klasycznego Dość małe zasoby gazu ziemnego – klasycznego Duże, ale nie potwierdzone zasoby gazu łupkowego Duże, ale nie potwierdzone zasoby gazu łupkowego Nizinne rzeki Nizinne rzeki Brak złóż uranu Brak złóż uranu Stosunkowo słabe wiatry Stosunkowo słabe wiatry Obfite złoża energii ciepłych wód ale o stosunkowo niskiej temperaturze Obfite złoża energii ciepłych wód ale o stosunkowo niskiej temperaturze Umiarkowane nasłonecznienie Umiarkowane nasłonecznienie

3 Zużycie energii pierwotnej w Polsce Źródło Zużycie [M toe] Źródło Zużycie [M toe] 2000 2010 2000 2010 Węgiel kamienny 61.5 56.0% 48% Węgiel kamienny 61.5 56.0% 48% Węgiel brunatny 12.2 11.0% 13% Węgiel brunatny 12.2 11.0% 13% Ropa naftowa 21.8 19.9% 24% Ropa naftowa 21.8 19.9% 24% Gaz ziemny 11.3 10.3% 12% Gaz ziemny 11.3 10.3% 12% Pozostałe 3.1 2.8% 3% Pozostałe 3.1 2.8% 3% Energia podana w jednostkach M toe nic nie mówi o rzeczywistym wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego w milionach ton węgla

4 Zużycie energii pierwotnej w Polsce

5 Energia pierwotna Charakterystyczna cecha polskiej energetyki Charakterystyczna cecha polskiej energetyki Świat: Węgiel 24% Ropa 40% Świat: Węgiel 24% Ropa 40% Polska: Węgiel 61% Ropa 24% Polska: Węgiel 61% Ropa 24% Polska energetyka to głównie węgiel z własnych kopalń węgla kamiennego i węgla brunatnego Polska energetyka to głównie węgiel z własnych kopalń węgla kamiennego i węgla brunatnego

6 Zużycie energii finalnej Paliwa stałe (węgiel, koks) 24.6 34.1% Paliwa stałe (węgiel, koks) 24.6 34.1% Paliwa płynne 16.8 23.3% Paliwa płynne 16.8 23.3% Gaz ziemny 10.1 14.0% Gaz ziemny 10.1 14.0% Energia cieplna (c.o.) 7.4 10.3% Energia cieplna (c.o.) 7.4 10.3% Energia elektryczna 8.1 11.3% Energia elektryczna 8.1 11.3% Pozostałe paliwa 5.0 7.0% Pozostałe paliwa 5.0 7.0%

7 Zużycie energii finalnej w 2010 wg GUS Węgiel kamienny [milion ton] Gaz ziemny [10 15 J] Ciepło Energia elektryczna [TWh] Razem82.0520458141.6 Elektrowniekopalnie50.553-22.8 Przemysł18.723024044.7 Transport-1424.7 Drobni odbiorcy 12.822321669.2

8 Zużycie energii elektrycznej

9 Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

10 Energia finalna Zasadnicze cechy struktury zużycia energii finalnej: Mały udział energii elektrycznej Mały udział energii elektrycznej Wielki udział węgla jako energii finalnej ! Wielki udział węgla jako energii finalnej ! Węgiel spalany jest w indywidualnych gospodarstwach, w których oczywiście nie ma instalacji wyłapujących gazy i elektrofiltrów

11 Węgiel kamienny Węgiel kamienny to główne źródło energii Węgiel kamienny to główne źródło energii Wydobywany jest w kopalniach głębinowych o głębokości nawet 1000 metrów Wydobywany jest w kopalniach głębinowych o głębokości nawet 1000 metrów Zagł ę bia węglowe to: Zagł ę bia węglowe to: Górny Śląsk Górny Śląsk Wsch. Lubelszczyzna Wsch. Lubelszczyzna Dolny Śląsk (zamknięte) Dolny Śląsk (zamknięte)

12 Węgiel kamienny Pokłady węgla kamiennego Pokłady węgla kamiennego Wielkość wydobycia Wydobycie węgla szybko rosło aż do roku 1980. Po dużym spadku osiągnęło poziom 100 mln ton w 2004 i dalej spada (88mln ton w 2007)

13 Węgiel kamienny - wykorzystanie Na przykładzie 1997 roku 2007 Wydobycie 137.8 mln 88 mln Wydobycie 137.8 mln 88 mln Import 3.2 mln 7 mln Import 3.2 mln 7 mln Eksport 29.5 mln ton 2 mln Eksport 29.5 mln ton 2 mln Elektrownie 56.2 mln ton Elektrownie 56.2 mln ton Przerób 14.3 mln ton Przerób 14.3 mln ton Sprzedaż det. 36.4 mln ton Sprzedaż det. 36.4 mln ton Zapasy 4.6 mln ton Zapasy 4.6 mln ton Do indywidualnych odbiorców 36.4 mln ton Do indywidualnych odbiorców 36.4 mln ton ( 34% zużytego węgla zostało spalone w piecach indywidualnych odbiorców ) ( 34% zużytego węgla zostało spalone w piecach indywidualnych odbiorców )

14 Węgiel kamienny - elektrownie Około połowy wydobytego węgla spalana jest w dużych elektrowniach na węgiel kamienny Około połowy wydobytego węgla spalana jest w dużych elektrowniach na węgiel kamienny Elektrownie znajdują się: Elektrownie znajdują się: - na Śląsku (Łaziska, Rybnik, Jaworzno) - na Śląsku (Łaziska, Rybnik, Jaworzno) - wzdłuż Wisły (Skawina, Połaniec, Kozienice) - wzdłuż Wisły (Skawina, Połaniec, Kozienice) - wzdłuż Odry (Opole, Dolna Odra) - wzdłuż Odry (Opole, Dolna Odra) Elektrownie usytuowane są nad rzekami, gdyż planowany był transport węgla rzeką. Woda potrzebna jest do chłodzenia Elektrownie usytuowane są nad rzekami, gdyż planowany był transport węgla rzeką. Woda potrzebna jest do chłodzenia

15 Produkcja energii elektrycznej w Polsce Prawie cała energia elektryczna produkowana jest w elektrowniach na węgiel kamienny i brunatny Produkcja energii ze źródeł odnawialnych:woda 2.4%, inne 0.3%

16 Produkcja energii elektrycznej w innych krajach Europy Nie ma w Europie drugiego kraju, którego energetyka w takim stopniu jak w Polsce oparta byłaby wyłacznie na węglu (Polska 97%, Czechy 70%)

17 Wykorzystanie węgla brunatnego Węgiel brunatny wydobywany w Polsce Węgiel brunatny wydobywany w Polsce jest w 99% wykorzystywany do produkcji elektryczności i ciepła w przemysłowych elektrowniach i elektrociepłowniach jest w 99% wykorzystywany do produkcji elektryczności i ciepła w przemysłowych elektrowniach i elektrociepłowniach Wydobycie rosło do roku 1990 Wydobycie rosło do roku 1990 Obecnie ustabilizowało się na poziomie około 60 milionów ton Obecnie ustabilizowało się na poziomie około 60 milionów ton

18 Węgiel brunatny - odkrywki KopalniaTuroszów Kopalnia Bełchatów

19 Węgiel brunatny - wydobycie Lokalizacja złóż KopalniaDziała Od roku Wydobycie w 2003 r. Adamów1964 4.5 4.5 Bełchatów198034.5 Konin194711.5 Turów194710.5

20 Węgiel brunatny - elektrownie Praktycznie w 100% węgiel brunatny wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej Praktycznie w 100% węgiel brunatny wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej Elektrownie znajdują się w pobliżu kopalń a węgiel transportowany jest taśmociągami Elektrownie znajdują się w pobliżu kopalń a węgiel transportowany jest taśmociągami Elektrownie węgla brunatnego: Elektrownie węgla brunatnego: Adamów - 600 MW Adamów - 600 MW Bełchatów - 4320 MW Bełchatów - 4320 MW Konin - 580 MW i Pątnów – 1600 MW Konin - 580 MW i Pątnów – 1600 MW Turów – 2000 MW Turów – 2000 MW

21 Węgiel brunatny - perspektywy Kopalnia Okres pracy do lub od roku Wydobycie w mln ton Adamów do 2024 ok 4 Bełchatów do 2032 35-43 Konin do 2040 ok 10 Turów ponad 2040 ok 10 Legnica od 2020 20-50

22 Wydobycie węgla w Polsce - porównanie Kamienny (8 miejsce) Brunatny (6 miejsce)

23 Rozmieszczenie polskich elektrownii Największe elektrownie: Węgiel brunatny: Węgiel brunatny: Bełchatów 4320 MW Bełchatów 4320 MW Węgiel kamienny: Węgiel kamienny: Kozienice 2600 MW Kozienice 2600 MW Wodna przepływowa: Wodna przepływowa: Włocławek 160 MW Włocławek 160 MW Wodna szczytowo-pompowa: Wodna szczytowo-pompowa: Żarnowiec 720 MW Żarnowiec 720 MW

24 Elektrownie wodne - zasoby Zasoby energii wodnej Wszystkie zasoby mogą dać około 13.7 TWh rocznie Wszystkie zasoby mogą dać około 13.7 TWh rocznie (Wisła 45%, Odra 10%, ich dorzecza razem 43%, rzeki Pomorza 2%) (Wisła 45%, Odra 10%, ich dorzecza razem 43%, rzeki Pomorza 2%) Wszystkie jednostkowe elektrownie mogą być stosunkowo małymi elektrowniami. Opłacają się lokalizacje w górach, na Roztoczu i na Pomorzu. Wszystkie jednostkowe elektrownie mogą być stosunkowo małymi elektrowniami. Opłacają się lokalizacje w górach, na Roztoczu i na Pomorzu.Wykorzystanie Obecnie wykorzystuje się około 12% zasobów Obecnie wykorzystuje się około 12% zasobów Posiadamy elektrownie o łącznej mocy 2040 MW Posiadamy elektrownie o łącznej mocy 2040 MW - 3 elektrownie szczytowo pompowe ( służą do - 3 elektrownie szczytowo pompowe ( służą do magazynowania a nie do produkcji energii magazynowania a nie do produkcji energii - kilka małych i bardzo dużo (łącznie około 420) zupełnie małych - kilka małych i bardzo dużo (łącznie około 420) zupełnie małych elektrownii zbiornikowych i przepływowych. W krajowym elektrownii zbiornikowych i przepływowych. W krajowym systemie energetycznym znajduje się 125 elektrownii wodnych systemie energetycznym znajduje się 125 elektrownii wodnych ale tylko 15 o mocy powyżej 5 MW ale tylko 15 o mocy powyżej 5 MW

25 Elektrownie wodne - położenie

26 Widok elektrownii wodnych Czorsztyn Zbiornik przeciw- powodziowy + 92 MW (6 miejsce) Dobczyce Ujęcie wody + 2 MW (43 miejsce

27 Największe elektrownie wodne ElektrowniaRzeka/jezioro Moc w MW ŻarnowiecJ.Żarnowieckie716 Porąbka-ŻarSoła500 SolinaSan198 ŻydawoRadew150 WłocławekWisła160 CzorsztynDunajec 92 92 DychówBóbr 80 80 RożnówDunajec 50 50 KoronowoBrda 25 25 TresnaSoła 21 21

28 Elektrownia na Wiśle we Włocławku Elektrownia na Wiśle we Włocławku została wybudowana w 1970 roku, z myślą, że to na 10 lat. Jest to największa elektrownia wodna w Polsce (160 MW) produkująca energię netto. Miała być jedną z kilku elektrownii ustawionych w kaskadzie w dolnym biegu Wisły Dane techniczne: Spad: 8.8 m Przesmyk: 2190 m 3 /s Średnia roczna produkcja energii: 739 GWh/rok (gdyby pracowała pełną mocą przez cały czas byłoby 1400 GWh) Produkcja 53% nominalnej mocy.

29 Elektrownia Solina – Myczkowce na Sanie Budowa zespołu elektrowni: - zapory ziemnej i Elektrowni Myczkowce w latach 1956-1960 - budowa zapory betonowej i Elektrowni Solina w latach 1961-1968 Stworzenie tak olbrzymiego Jeziora jak Solińskie wymagało zalania terenów kilku wsi. Pod wodą znalazły się: Solina, Teleśnica Sanna, Sokole, Chrewt i część Wołkowyji. Elektrownia szczytowo-pompowa Solina ma cztery turbozespoły o łącznej mocy 198 MW Produkcji rocznej energii elektrycznej ~ 230 GWh. Gdyby pracowała bez przerwy pełną mocą to: 200 MW x 8640 h = 1728GWh Przepływ wody wystarczy tylko na efektywność 13%

30 Zbiorniki elektrownii Żar i Solina

31 Produkcja energii elektrycznej Moc zainstalowana w elektrowniach nie jest równoznaczna z ilością wyprodukowanej energii. W przypadku energii wodnej energia wyprodukowana zależy głównie od przepływu wody w rzece Np..w 2003 spadek produkcji o 25%.

32 Moc zainstalowana w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną ze wszystkich źródeł odnawialnych w latach 2002-2004 Moc zainstalowana [MW] 2002 2003 2004 Moc zainstalowana [MW] 2002 2003 2004 Biogaz 15,0 18,0 22,0 Biogaz 15,0 18,0 22,0 Biogaz rolniczy b.d. 1,0 2,0 Biogaz rolniczy b.d. 1,0 2,0 Gaz wysypiskowy 15,0 15,0 17,0 Gaz wysypiskowy 15,0 15,0 17,0 Gaz ze ścieków b.d. 2,0 3,0 Gaz ze ścieków b.d. 2,0 3,0 Biomasa w tym: 1,1 16,6 51,9 Biomasa w tym: 1,1 16,6 51,9 Elektrownie i ciepłownie przemysłowe b.d. 15,5 50,5 Elektrownie i ciepłownie przemysłowe b.d. 15,5 50,5 Elektrownie pozostałe 1,1 1,1 1,4 Elektrownie pozostałe 1,1 1,1 1,4 Elektrownie wodne (w tym) 840,0 873,0 881,0 Elektrownie wodne (w tym) 840,0 873,0 881,0 Duże elektrownie wodne > 10 MW 630,0 637,0 638,0 Duże elektrownie wodne > 10 MW 630,0 637,0 638,0 Małe elektrownie wodne < 10 MW 210,0 236,0 243,0 Małe elektrownie wodne < 10 MW 210,0 236,0 243,0 Elektrownie wiatrowe 59,0 60,0 65,0 Elektrownie wiatrowe 59,0 60,0 65,0 Suma OZE 915,1 967,0 1019,9 Suma OZE 915,1 967,0 1019,9 OZE bez elektrowni wodnych 75,1 94,0 138,9 OZE bez elektrowni wodnych 75,1 94,0 138,9

33 Moc zainstalowana w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną ze źródeł odnawialnych - komentarz Wszystkie elektrownie oparte na odnawialnych źródłach energii produkują mniej niż 3% całej energii elektrycznej produkowanej w naszym kraju Elektrownie szczytowo – pompowe (1370 MW) nie są wliczone ponieważ nie wytwarzają energii netto a tylko magazynują energię wytworzoną z innych źródeł. Elektrownie szczytowo – pompowe (1370 MW) nie są wliczone ponieważ nie wytwarzają energii netto a tylko magazynują energię wytworzoną z innych źródeł. Aż 63% mocy elektrownii odnawialnych zainstalowana jest w 10 elektrowniach wodnych o jednostkowej mocy powyżej 10 MW Aż 63% mocy elektrownii odnawialnych zainstalowana jest w 10 elektrowniach wodnych o jednostkowej mocy powyżej 10 MW Dodatkowo ponad 400 małych elektrownii posiada moc 243 MW czyli 24% mocy wszystkich elektrownii bazujących na źródłach odnawialnych Dodatkowo ponad 400 małych elektrownii posiada moc 243 MW czyli 24% mocy wszystkich elektrownii bazujących na źródłach odnawialnych Biomasa (5%), biogaz (2%) i elektrownie wiatrowe (6%) dają łączny wkład około 13% do energii z odnawialnych źródeł. Biomasa (5%), biogaz (2%) i elektrownie wiatrowe (6%) dają łączny wkład około 13% do energii z odnawialnych źródeł.

34 Elektrownie wiatrowe – dobre lokalizacje Najlepsze lokalizacje znajdują się wzdłuż wybrzeża Bałtyku i w okolicach Suwałk Najlepsze lokalizacje znajdują się wzdłuż wybrzeża Bałtyku i w okolicach Suwałk Dość dobra lokalizacja to pas w środkowej Polsce od zachodniej granicy do Mazowsza Dość dobra lokalizacja to pas w środkowej Polsce od zachodniej granicy do Mazowsza Słabe warunki na ogół panują w górach i na pogórzu Słabe warunki na ogół panują w górach i na pogórzu

35 Elektrownie wiatrowe Rozmieszczenie elektrownii wiatrowych w Polsce Farma wiatrowa -Zagórze Dynamika rozwoju energetyki wiatrowej

36 Elektrownie wiatrowe a NrMiejscowośćMoc 1Dąbrowa200 kW 2Nowogard225 kW 3Zagórze30 MW 4Jagniątkowo30,6 MW 5Tymień50 MW 6Cisowo18 MW 7Barzowice5 MW 8 Zajączkowo i Widzino (w budowie) 90 MW 9Zwarcienko320 kW 10Starbienino250 kW 11Lisewo10,8 MW 12Lisewo150 kW 13Połczyno1,6 MW 14Swarzewo1,2 MW 15Puck22 MW 16Bogatka850 kW 17Malbork (w budowie)18 MW 18Kisielice40,5 MW 19Wrocki160 kW 20Kłonowo450 kW 21Zagorzyce750 kW 22Sokoły600 kW 23Kramsk750 kW 24Kwilcz160 kW 25Sosnowiec160 kW 26Słup160 kW 27Kamieńsk30 MW 28Rembertów250 kW 29Chwałowice300 kW 30Mielec250 kW 31Zawoja160 kW 32Rytro160 kW 33Pielgrzymka150 kW 34Sieniawa600 kW 35Wróblik Szlachecki320 kW 36Wiżajny600 kW Największe elektrownie – 2012 3. Zagórze 30MW 4. Jagniątkowo 30MW 5. Tymień 50MW 8. Zajączkowo 90MW 18. Kisielice 40MW 27. Kamieńsk 30MW

37 Wykorzystanie energii słonecznej Energia słoneczna w Polsce jest tylko sporadycznie wykorzystywana jako żródło ciepłej wody lub dodatkowe źródło ciepła w systemie grzewczym, w który jest inne tradycyjne źródło. Małe zróżnicowanie – największe nasłonecznienie na wschodzie kraju

38 Energia geotermalna - zasoby Pod dużą częścią terytorium kraju znajdują się źródła ciepłej wody. Woda ma temperaturę poniżej 100 o C. Może służyć do ogrzewania, do rekreacji i do pewnych technologii. Jest zmineralizowana i po wykorzystaniu powinna zostać wpompowana do złoża.

39 Zakłady geotermalne w Polsce ZakładDziała od roku Odwierty Temperatur a wody Wydajnośćźródła Bańska-Niżna19934=2+2 86 o C 670 m 3 /h Pyrzyce2 61 o C 340 m 3 /h Mszczonów20001 42 o C 55 m 3 /h 55 m 3 /h Uniejów20012 68 o C 120 m 3 /h StargardSzczeciński2005 Toruń w budowie

40 Wykorzystywanie ropy i gazu Gaz Gaz ziemny wydobywany w kraju 2.7 mld m 3 Gaz ziemny wydobywany w kraju 2.7 mld m 3 Gaz ziemny z importu z Rosji 7.7 mld m 3 Gaz ziemny z importu z Rosji 7.7 mld m 3 Zaazotowany krajowy 3.0 mld m 3 Zaazotowany krajowy 3.0 mld m 3 Zużycie w około 40% gospodarstwach domowych Ropa naftowa: Import ropy 17-18 mln ton Import ropy 17-18 mln ton Krajowe wydobycie 0.8 mln ton Krajowe wydobycie 0.8 mln ton Produkcja gazu i ropy

41 Złoża ropy i gazu w Polsce Gaz Zagłębie Karpackie Zagłębie Karpackie Zagłębie Pomorskie Zagłębie Pomorskie Zach Wielkopolska Zach Wielkopolska Ropa naftowa Zagłębie Karpackie Zagłębie Karpackie Ziemia Lubuska Ziemia Lubuska Zagłębie Pomorskie Zagłębie Pomorskie pod dnem Bałtyku pod dnem Bałtyku

42 Gaz łupkowy w Polsce

43 Zasoby gazu w Polsce na tle zasobów światowych Gaz konwencjonalny Gaz łupkowy

44 Paliwa ciekłe - rafinerie Ropę naftową przerabia się na paliwa, oleje, smary, asfalty Ropę naftową przerabia się na paliwa, oleje, smary, asfalty Polskie rafinerie: Polskie rafinerie: Płock (PKN Orlen – przerabia ropę rosyjską doprowadzoną rurociądiem Płock (PKN Orlen – przerabia ropę rosyjską doprowadzoną rurociądiem Gdańsk (Lotos – przerabia importowaną ropę przywożoną statkami i polską spod dna Bałtyku Gdańsk (Lotos – przerabia importowaną ropę przywożoną statkami i polską spod dna Bałtyku Gorlice, Jedlicze – ropa z Podkarpacia Gorlice, Jedlicze – ropa z Podkarpacia Trzebinia, Czechowice – specjalistyczne, np.. produkują biopaliwo Trzebinia, Czechowice – specjalistyczne, np.. produkują biopaliwo

45 Wykorzystanie źródeł energii finalnej Węgiel kamienny – duże własne zasoby - ponad połowa zamieniana na energię elektryczną – główne źródło tej energii Węgiel kamienny – duże własne zasoby - ponad połowa zamieniana na energię elektryczną – główne źródło tej energii Węgiel brunatny – duże zasoby - w 100% spalany w elektrowniach – dziś tanie źródło energii elektrycznej Węgiel brunatny – duże zasoby - w 100% spalany w elektrowniach – dziś tanie źródło energii elektrycznej Ropa naftowa – ponad 90% z importu – przerabiana w polskich rafineriach na paliwa płynne Ropa naftowa – ponad 90% z importu – przerabiana w polskich rafineriach na paliwa płynne Gaz ziemny – około 30% z własnych złóż – potencjalnie własny gaz łupkowy Gaz ziemny – około 30% z własnych złóż – potencjalnie własny gaz łupkowy Energia wodna – brak perspektyw dynamicznego rozwoju Energia wodna – brak perspektyw dynamicznego rozwoju Energia wiatrowa – kosztowna – rozwija się dynamicznie dzięki polityce promującej OZE Energia wiatrowa – kosztowna – rozwija się dynamicznie dzięki polityce promującej OZE Energia geotermalna – duże potencjalne możliwości wykorzystania jako źródło ciepła Energia geotermalna – duże potencjalne możliwości wykorzystania jako źródło ciepła Energia słoneczna – dla entuzjastów Energia słoneczna – dla entuzjastów

46 Problemy polskiej energetyki - plany Produkcja energii elektrycznej w 2008 roku Produkcja energii elektrycznej w 2008 roku 130 TWh 130 TWh (130 TWh / 8760 h = 15 GW) (130 TWh / 8760 h = 15 GW) Założenia planu Rządu RP na 2030 rok Założenia planu Rządu RP na 2030 rok Planowana produkcja: Planowana produkcja: 210 TWh 210 TWh Elektrownie oparte na węglu w 2030 : 56% energii (?) Elektrownie oparte na węglu w 2030 : 56% energii (?) Elektrownie jądrowe: 16% ! Elektrownie jądrowe: 16% ! Gazowe (?) Inne odnawialne (?) Gazowe (?) Inne odnawialne (?)

47 Problemy polskiej energetyki - polityka Największym zagrożeniem jest „pakiet klimatyczny” ponieważ Polska jest jedynym krajem na świecie prawie pełnej monokultury węgla Największym zagrożeniem jest „pakiet klimatyczny” ponieważ Polska jest jedynym krajem na świecie prawie pełnej monokultury węgla Opłaty za emisję CO 2 - w 2013 roku 3 mld zł. Opłaty za emisję CO 2 - w 2013 roku 3 mld zł. Gdy będą obowiązywały wszystkie regulacje (2020rok) cena energii elektrycznej z tego tylko powodu wzrośnie u nas o 60% Gdy będą obowiązywały wszystkie regulacje (2020rok) cena energii elektrycznej z tego tylko powodu wzrośnie u nas o 60%

48 Problemy polskiej energetyki - podsumowanie Polska energetyka bazuje na węglu – nie można szybko tego zmienić - tak będzie przez kilkadziesiąt lat – pojawia się duże opodatkowanie ze względu na emisją CO 2 Polska energetyka bazuje na węglu – nie można szybko tego zmienić - tak będzie przez kilkadziesiąt lat – pojawia się duże opodatkowanie ze względu na emisją CO 2 Energia z innych źródeł odnawialnych (poza wodną) jest dziś bardzo droga – może pojawią się lepsze technologie w przyszłości Energia z innych źródeł odnawialnych (poza wodną) jest dziś bardzo droga – może pojawią się lepsze technologie w przyszłości Ewentualny r ozwój energii wodnej nie rozwiązuje problemu bo zapotrzebowanie o rząd wielkości przekracza potencjalne możliwości tej energetyki Ewentualny r ozwój energii wodnej nie rozwiązuje problemu bo zapotrzebowanie o rząd wielkości przekracza potencjalne możliwości tej energetyki Jedyna recepta na najbliższe 30 lat: Jedyna recepta na najbliższe 30 lat: - unowocześnianie energetyki węglowej - unowocześnianie energetyki węglowej - budowa elektrowni jądrowej - budowa elektrowni jądrowej - inwestowanie we własne źródło gazu - inwestowanie we własne źródło gazu - wykorzystanie energii geotermalnej jako źródło ciepła - wykorzystanie energii geotermalnej jako źródło ciepła - rozwój energetyki wiatrowej, aby spełniać wskaźniki korzystania z OZE - rozwój energetyki wiatrowej, aby spełniać wskaźniki korzystania z OZE


Pobierz ppt "Energia w środowisku (13). Polska energetyka - zasoby Duże zasoby węgla Duże zasoby węgla oszacowane na 45 Gton (3% zasobów światowych) oszacowane na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google