Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program IW INTERREG III A Czechy – Polska Podsumowanie dotychczasowych naborów Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program IW INTERREG III A Czechy – Polska Podsumowanie dotychczasowych naborów Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Program IW INTERREG III A Czechy – Polska Podsumowanie dotychczasowych naborów Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu INTERREG III A Czechy – Polska

2 Harmonogram (1) 5 maja 2005 r. 5 maja 2005 r. – informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu (za wyjątkiem działania 2.2 „mikoroprojekty”) 5 maja – 18 maja 2005 r. 5 maja – 18 maja 2005 r. – termin składania wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Komitetu Sterującego 20 – 21 czerwca 2005 r. w Kudowie Zdroju 11 kwietnia 2005 r. 11 kwietnia 2005 r. – pierwsze szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 4 maja 2005 r. 4 maja 2005 r. – szkolenie – przygotowanie wniosków w generatorze ELZA 20 – 21 czerwca 2005 r. 20 – 21 czerwca 2005 r. – posiedzenie Komitetu Sterującego w Kudowie Zdroju

3 Harmonogram (2) 19 sierpnia 2005 r. 19 sierpnia 2005 r. – informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu (za wyjątkiem działania 2.2 „mikoroprojekty”) 19 sierpnia – 30 września 2005 r. 19 sierpnia – 30 września 2005 r. – termin składania wniosków rozpatrywanych na posiedzeniu Komitetu Sterującego 18 stycznia 2006r. w Libercu 29 lipca 2005 r. 29 lipca 2005 r. –szkolenie dla potencjalnych beneficjentów przeprowadził WST 9 września 2005 r. 9 września 2005 r. – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 18 stycznia 2006 r. 18 stycznia 2006 r. – posiedzenie Komitetu Sterującego w Libercu

4 Nabór do 18 maja 2005 r.- przyjęte wnioski Podział przyjętych projektów według regionów INTERREG III A Czechy – Polska KrajLiczba projektów WojewództwoLiczba projektów Liberecki13Dolnośląskie39 Pardubicki5Opolskie11 Kralowohradecki21Śląskie29 Ołomuniecki12 Morawskośląski31 Łącznie CZ82Łącznie PL79 Łącznie projektów161

5 Projekty wnioskodawców z Województwa Śląskiego wg. działań 1.1 Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej. 1.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej. 2.1 Rozwój turystyki 2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej

6 Posiedzenie Komitetu Sterującego 20 – 21 czerwca 2005 r. w Kudowie Zdroju Dot. Priorytetu 1 – Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgrancznym oraz Priorytetu 2 – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza (za wyjątkiem działania 2.2) Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 23 polskim projektom - 6 z Województwa Śląskiego 5 z Województwa Opolskiego 12 z Województwa Dolnośląskiego Łączna kwota dofinansowania z EFRR przyznanego polskim projektom: ok. 30,9 mln złotych W tym projektom z terenu Województwa Śląskiego: ok. 7,9 mln złotych

7 Beneficjenci z terenu województwa śląskiego Projekty zatwierdzone do dofinansowania na I posiedzeniu Komitetu Sterującego: lp.beneficjenttytuł projektu Działanie 1.1 Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 1Gmina IstebnaPoprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację drogi lokalnej Olecki w Istebnej 2Gmina BuczkowiceModernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicach – poprawa infrastruktury transportowej Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej. 3Gmina GoleszówRewitalizacja granicznej rzeki Olzy – budowa kanalizacji Puńców etap I zad. 2 i 3 oraz etap II 4Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Transgraniczny system ostrzegania i reagowania na zagrożenia powodziowe na przygranicznym obszarze Województwa Śląskiego Działanie 1.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej. 5Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki w Żywcu Modernizacja infrastruktury turystycznej Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystycznej w Żywcu oraz utworzenie Akademickiego Centrum Rozwoju Pogranicza w Międzybrodziu Bialskim 6Miasto RacibórzUtworzenie polsko – czeskiego ośrodka współpracy gospodarczej w Raciborzu przy ul. Batorego 7

8 Nabór do 30 września 2005 r.- przyjęte wnioski Podział przyjętych projektów według regionów INTERREG III A Czechy – Polska KrajLiczba projektów WojewództwoLiczba projektów Liberecki11Dolnośląskie41 Pardubicki5Opolskie17 Kralowohradecki12Śląskie24 Ołomuniecki 17 Morawskośląski 24 Łącznie CZ 69 Łącznie PL82 Łącznie projektów151

9 24 wnioski Z Województwa Śląskiego wpłynęły 24 wnioski o dofinansowanie projektów o charakterze transgranicznym w ramach następujących działań: 1.1 Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgranicznym – 7 projektów 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej – 3 projekty 1.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej – 6 projektów 2.1. Rozwój turystyki – 5 projektów 2.3. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej - 3 projekty

10 Posiedzenie Komitetu Sterującego 18 stycznia 2006 r. w Libercu Dot. Priorytetu 1 – Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgrancznym oraz Priorytetu 2 – Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza (za wyjątkiem działania 2.2) Decyzja o przyznaniu dofinansowania: 40 polskim projektom:8 z Województwa Śląskiego 13 z Województwa Opolskiego 19 z Województwa Dolnośląskiego + 3 projekty rezerwowe ( w tym 1 z Województwa Śląskiego) Łączna kwota dofinansowania z EFRR przyznanego polskim projektom (bez projektów rezerwowych) : ok. 21, 37 mln złotych W tym projektom z terenu Województwa Śląskiego: ok. 6,7 mln złotych

11 Beneficjenci z terenu województwa śląskiego: Projekty zatwierdzone do dofinansowania na II posiedzeniu Komitetu Sterującego: I Priorytet: Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności obszaru pogranicza lp.beneficjenttytuł projektu Działanie 1.1 Wspieranie infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 1 Powiat CieszyńskiPrzebudowa drogi S 2644 w Jaworzynce 2 Powiat RaciborskiZwiększenie dostępności komunikacyjnej przejścia Siherovice - Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S 3532 Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej. 3 Gmina ZebrzydowiceBudowa kanalizacji sanitarnej w Kaczycach - etap III c Działanie 1.3. Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej. 4 Gmina JaworzeJaworze Europie - Europa Jaworzu. Greenways 2006. Modernizacja ścieżki dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Zdrojowej w Jaworzu

12 Beneficjenci z terenu województwa śląskiego: Projekty zatwierdzone do dofinansowania na II posiedzeniu Komitetu Sterującego: II Priorytet: Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza lp.beneficjenttytuł projektu Działanie 2.1 Rozwój turystyki 5 Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku - Białej Beskidzki Trójkąt – przez kulturę i tradycję do turystyki 6 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej ODRY Transgraniczna promocja gmin Euroregionu Silesia 7Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku Stworzenie produktu turystycznego opartego o ścieżki rowerowe Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz jego promocja Działanie 2.1. Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej 8Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej ODRY Od Arboretum do Arboretum – sieć placówek edukacyjnych w Euroregionie Silesia Ponadto Komitet Sterujący podjął decyzję o umieszczeniu na liście rezerwowej projektu „Jaworze Europie – Europa Jaworzu. Turystyka 2006. Modernizacja widowni Amfiteatru w Jaworzu”, którego wnioskodawcą jest Gmina Jaworze. Projekt ten złożony został w ramach działania 1.3 Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej.

13 Harmonogram (3) 10 lutego 2006 r. 10 lutego 2006 r. – informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu (za wyjątkiem działania 2.2 „mikoroprojekty”) 10 lutego – 31 marca 2006 r. 10 lutego – 31 marca 2006 r. (do godz. 14.00) – termin składania wniosków 16 lutego 2006 r- 16 lutego 2006 r- szkolenie dla potencjalnych beneficjentów organizował Wspólny Sekretariat Techniczny 10 marca 2006 r. – 10 marca 2006 r. – szkolenie dla potencjalnych beneficjentów/ beneficjentów Czerwiec 2006 r. Czerwiec 2006 r. – planowane posiedzenie Komitetu Sterującego

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program IW INTERREG III A Czechy – Polska Podsumowanie dotychczasowych naborów Bielsko - Biała, 10 marca 2006 r. Szkolenie finansowane ze środków Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google