Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonała : Agnieszka Konieczka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonała : Agnieszka Konieczka"— Zapis prezentacji:

1 Wykonała : Agnieszka Konieczka
Powódź Wykonała : Agnieszka Konieczka

2 Czym jest powódź? Wezbranie wód w rzece, powodujące
wymierne straty materialne i społeczne, w wyniku wystąpienia wody poza łożysko rzeczne i zalania terasy zalewowej, a także obszarów przyległych.

3 Rodzaje powodzi Rzeczne Spływowe Gwałtowne Zatorowe Sztormowe
Gromadzenie się wód

4 Typy powodzi Opadowe Roztopowe Zatorowe

5 Przyczyny Nadmierne opady deszczu Wiosenne roztopy
Sztormowe fale oraz silny północny wiatr Awarie urządzeń hydrotechnicznych (takich jak: piętrzące wodę tamy, zapory, stopnie wodne)

6 Skutki Utrata życia ludzi i zwierząt Zalane grunty uprawowe
Zniszczenia w infrastrukturze Utraty zdrowotne i moralne Zniszczone budynki mieszkalne i gospodarcze, ale także miejsca pracy Uszkodzenia wałów/ zapor przeciwpowodziowych Ewakuacja ludzi Uwolnienie bakterii chorobotwórczych

7 Jak zapobiegać powodziom?
Budowa naturalnych terenów zalewowych Budowa dużych zbiorników retencyjnych oraz wałów wzdłuż rzek Sadzić więcej lasów Dokładniejsza ochrona mokradeł, torfowisk i terenów podmokłych Większy rozwój „ małych retencji”

8 Pomoc dla powodzian Caritas Polska Polska Akcja Humanitarna
Polski Czerwony Krzyż Fundacja D.O.M.

9 Największe powodzie w historii Polski
1997 „Powódź tysiąclecia” rozpoczęły kilkudniowe, obfite opady deszczu, które spowodowały nagły przybór wody w rzekach. Kataklizm dotknął dopływy Odry, dorzecze Nysy Łużyckiej, dorzecze i dopływy Wisły. 2009 Pod koniec czerwca nad znaczną częścią Europy przeszła potężna fala deszczu oraz burz połączonych z gradem, a nawet trąbami powietrznymi. 2010 W wyniku obfitych opadów deszczu podniósł się poziom wody w Wiśle. Wezbrane wody zalały Kraków i przerwały wał powodziowy w nowej Hucie, także Śląsk znalazł się pod wodą. Zagrożenie pojawiło się też na Odrze. Fala powodziowa dotarła do Sandomierza i przesuwa się dalej na północ.. 1903 Powódź dotknęła znaczną część ziem polskich znajdujących się w dorzeczu Odry, Soły i Wisły. 1934 Wylew Dunajca, Raby i Wisły spowodował śmierć 55 osób oraz zalała prawie 1,3 tys. km2 terenu. 1979 Na przełomie 1978/79 roku spadła rekordowa ilość śniegu. Po tak ciężkiej zimie przyszły oczywiście roztopy

10 1997r 1903r 2009r 2010r

11 Bibliografia ENCYKLOPEDIA GEOGRAFIA ( wyd. GREG)


Pobierz ppt "Wykonała : Agnieszka Konieczka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google