Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku kategoria: PROMOTOR EKOLOGII NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku kategoria: PROMOTOR EKOLOGII NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni."— Zapis prezentacji:

1 „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku kategoria: PROMOTOR EKOLOGII NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku

2 Adres: Zespół Szkół nr 1 38-500 Sanok ul. Jana III Sobieskiego 23 telefon: 13 46 38 010 fax: 13 46 38 012 e-mail: zsesanok@post.pl www: www.zs1sanok.pl NIP: 687-13-54-193 Regon: 000241531 Dyrektor szkoły: mgr Maria Pospolitak Rok założenia: 1925 Ilość oddziałów: 21 Ilość uczniów: 537 Ilość nauczycieli: 57 Koła przedmiotowe:38 Zajęcia wyrównawcze:5 Koła zainteresowań:6 Zajęcia sportowe: 5 wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja

3 Menu – Nasze działania związane z ekologią Sukcesy w konkursach w roku szkolnym 2011/2012. Działalność ekologiczna. Realizacja programu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie” w roku szkolnym 2011/ 2012: Zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców i innych mieszkańców Sanoka z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami. Popularyzacja wiedzy o zdrowym żywieniu. Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Poznawanie walorów przyrodniczych Sanoka i okolic. Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia. Działalność informacyjna - wydawnictwa, publikacje, audycje. Partnerzy, pozyskiwanie środków na finansowanie działalności ekologicznej i edukacyjnej. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Nagrody i wyróżnienia naszych uczniów w konkursach ekologicznych - załącznik

4 Sukcesy w latach 2011 i 2012: II miejsce w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”, IV miejsce w XI edycji Konkursu Starostwa Powiatowego w Sanoku „Zbierając baterie dbasz o swoje środowisko”, I miejsce w finale etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Mazury - Cud Natury”, I miejsce w konkursie „Eko-foto-łamigłówka”, XII miejsce na 220 szkół w konkursie „Nakręć się na zdrowie” Fundacji Banku Ochrony Środowiska, II miejsce w etapie wojewódzkim XX Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w Rzeszowie, IV miejsce w XIX edycji ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia w Rzeszowie, udział w Polskim GLOBE GAMES 2011 w Rucianem-Nidzie, I miejsce i Grand Prix w klasyfikacji generalnej III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”, zaproszenie na II Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny w Poznaniu w ramach konkursu na film promujący oszczędzanie energii. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Radość ze zwycięstwa w III edycji konkursu „Drugie życie elektrośmieci”.”

5 Działalność ekologiczna Szkolne Koło LOP powstało w 1989 roku. W ramach kilkunastoletniej działalności podejmowano różnorodne działania, w tym: wykonywanie badań hydrologicznych rzeki San w ramach międzynarodowego Programu GLOBE(Global Learning and Observations to Benefit the Environment) od 2006 roku, organizacja cyklicznych zbiórek makulatury, czyli „sprzątanie ekonomika”, udział w zbiórkach pieniędzy organizowanych przez UNICEF i Polską Akcję Humanitarną, ekologiczne warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych plastyków z wykorzystaniem surowców wtórnych jako tworzywa prac, wycieczki do oczyszczalni ścieków w Trepczy i Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Sanoku, udział w „Spotkaniach z ekologią” w Zespole Parków Krajobrazowych w Krośnie na temat systemu ochrony przyrody, walorów przyrodniczych i kulturowych Karpat, organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi: fotografami przyrody (Maciej Skowroński), podróżnikami (Dorota Mróz), przewodnikami (Stanisław Sieradzki, Piotr Fień, Krzysztof Wróbel), wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Wycieczka do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Sanoku

6 Działalność ekologiczna  udział w Międzynarodowych Targach POLEKO 2002 w Poznaniu i prezentacja osiągnięć ekologicznych szkoły na własnym stoisku targowym w ramach „Ogólnopolskiej Wystawy- Ekologiczne Szkoły 2002”,  udział w Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO w Poznaniu w 2006r., gdzie na własnym stoisku zaprezentowano formy działalności ekologicznej w szkole,  organizacja konkursów szkolnych o tematyce ekologicznej: ”Coś z niczego”, „Potyczki ekologiczne”, konkurs biologiczno- geograficzny,  udział w olimpiadach i konkursach pozaszkolnych: Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu, Nasza Agenda 21, Ekologia w Unii - my w Unii, Drugie Życie Elektrośmieci, Młody Reporter dla Środowiska, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko- Planeta”, Internetowy konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat zmian klimatu,  organizacja pięciu miejskich zbiórek elektroodpadów, w trakcie których zebrano ponad 30 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  zbiórka zużytych baterii: w latach 2008-2012 zebrano 720 kg baterii i przekazano je do Organizacji Odzysku REBA S.A. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Warsztaty ekologiczne dla dzieci z Przedszkola nr 1

7 Działalność ekologiczna Szkolny Klub Przyjaciół Zwierząt „Animals” powstał w roku 2001. Celem klubu jest propagowanie wiedzy o zwierzętach, dążenie do zmian postaw ludzkich w stosunku do zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom oraz obserwacja fauny. Formy pracy koła:  zbiórka karmy, środków czystości i medycznych, koców i innych potrzebnych rzeczy dla zwierząt w sanockim schronisku,  udział w pokazach zwierząt organizowanych przez Społeczne Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,  akcje plakatowe: „Zerwijmy łańcuchy”, „Sprzątajmy po naszych pupilach”,  zbiórka środków pieniężnych na Schronisko „Kundelek” w Rzeszowie,  organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów propagujących wiedzę na temat przepisów „Ustawy o ochronie praw zwierząt”,  udział w ogólnopolskich akcjach w obronie maltretowanych zwierząt,  organizacja we współpracy ze Społecznym Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami imprezy plenerowej połączonej ze zbieraniem pieniędzy na budowę schroniska dla zwierząt,  udział w mszach w kościele oo. Franciszkanów w Sanoku w dniu św. Franciszka i w błogosławieństwie zwierząt. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Wizyta w schronisku „Kundelek” w Rzeszowie

8 Realizacja programu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Najważniejsze cele programu: 1. Zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców i innych mieszkańców Sanoka z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami:  zbiórka zużytych baterii - udział w Konkursie „Zbierając baterie, dbasz o swoje środowisko”,  akcja dla mieszkańców Sanoka „Sadzonka za baterie” w ramach Dnia Ziemi,  zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami gospodarki bateriami,  wywiad z panią Magdaleną Nowak z Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na temat gospodarki bateriami w Sanoku,  międzyklasowy konkurs dla uczniów „Baterie za wolność!”,  spotkania uczniów z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Sanoka na temat gospodarki odpadami w Sanoku,  wycieczka do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Sanoku,  prezentacje multimedialne na lekcjach wychowawczych na temat zasad gospodarki odpadami, wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja

9 Realizacja programu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.  konkurs literacko-plastyczny na temat „Co to są elektrośmieci i jak z nimi postępować?”,  zajęcia edukacyjne ekologiczne dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku,  warsztaty plastyczne „Coś z niczego, czyli kreatywny recykling” dla sześciolatków z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 w Sanoku,  sonda wśród sanoczan na temat gospodarki odpadami wraz z Telewizją Sanok,  miejska zbiórka elektroodpadów i baterii we współpracy z Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, dzięki której pozyskano prawie 12 ton elektroodpadów i 45 kg baterii,  udział w akcji „Sprzątanie świata”,  udział w „Objazdowym Festiwalu Filmowym WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Miejska zbiórka elektroodpadów i baterii

10 Realizacja programu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. 2. Popularyzacja wiedzy o zdrowym żywieniu:  realizacja programu profilaktycznego „Trzymaj formę” w Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 4 w Sanoku,  prezentacja multimedialna dla uczniów, nauczycieli i rodziców poświęcona zasadom racjonalnego żywienia oraz roli warzyw i owoców w żywieniu,  warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku i wolontariuszy z PWSZ w Sanoku nt. „Żywność, żywienie a zdrowie – diety odchudzające i skuteczność ich stosowania”,  realizacja projektu "Nakręć się na zdrowie" Fundacji Banku Ochrony Środowiska,  2. miejsce Magdaleny Kobrzenieckiej w etapie wojewódzkim Olimpiady Zdrowego Stylu Życia w Rzeszowie,  wycieczka do pijalni wód leczniczych w Iwoniczu i Rymanowie-Zdroju oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sanoku,  pokazy i kiermasze zdrowej żywności przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Warsztaty dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku

11 Realizacja programu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. 3. Podnoszenie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli. Warsztaty, szkolenia i konferencje dla uczniów i nauczycieli:  seminarium dla uczniów Polskie Globe Games 2011 w Rucianem-Nidzie,  warsztaty dla uczniów w ramach projektu „Lokalna Edukacja Globalna” Fundacji Nowe Media,  program edukacyjny dla uczniów z zakresu ochrony środowiska „Eko-logika” z cyklu „Zielona Polska”,  szkolenie Rady Pedagogicznej „Odnawialne źródła energii”,  warsztaty w ramach projektu „Zielony telefon alarmowy OZE”,  kurs internetowy „Jak prowadzić edukację dla zrównoważonego rozwoju?”,  e- learning dla nauczycieli „Edukacja odpadowa”,  szkolenie e- learningowe „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”,  seminarium „Zielone Karpaty = Czyste Karpaty”,  warsztaty „Edukacja zdrowotna w placówkach nauczania i wychowania - propozycje programów zdrowotnych”,  konferencja „Promocja zdrowia”,  konferencja „Konieczność wprowadzania zmian w nawykach żywieniowych wśród dzieci i młodzieży”,  konferencja „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Warsztaty „Zielony telefon alarmowy OZE””

12 Realizacja programu ekologicznego „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Organizacja konkursów szkolnych: „Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę”, „Narysuj prawa zwierząt”, „Potyczki ekologiczne”, „Co to są elektrośmieci i jak z nimi postępować?”, „Baterie za wolność!”, „Skąd pochodzisz?”. Udział uczniów w konkursach pozaszkolnych: XXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Symbol Natury 2000, Eko-Foto-Łamigłówka, IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Drugie życie elektrośmieci”, Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”, Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK dla szkół średnich, III Podkarpacki Konkurs Turystyczno- Krajoznawczy, konkurs „Zbierając baterie dbasz o swoje środowisko”. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja 4. Poznawanie walorów przyrodniczych Sanoka i okolic.  XV Wojewódzki Rajd Szkół Ponadgimnazjalnych Wetlina 2011,  rajd rowerowy na „Dzień Ziemi” Sanok-Czerteż-Sanok,  Rajd Młodzieżowy PTSM w Bieszczady,  rajd pieszy Sanok-Prusiek-Stróże Wielkie-Sanok,  wycieczka Lesko-Komańcza-Blizne-Haczów,  rejs statkiem po Jeziorze Solińskim,  wycieczka w Pieniny i do Zakopanego,  wycieczka Sanok-Wola Sękowa-Sanok,  wycieczka Sanok-Puławy-Sanok. Rajd pieszy Sanok-Prusiek-Stróże Wielkie-Sanok

13 Zorganizowane konferencje, seminaria, szkolenia:  Szkolenia dla rodziców i uczniów: „Negatywne skutki wypalania traw”, „Ochrona kasztanowców; szrotówek kasztanowcowiaczek”, „Zasady postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami”,  Spotkanie młodzieży z przedstawicielką Polskiego Ruchu Greenpeace na temat „Znaczenie ekologii w życiu człowieka”,  Warsztaty plastyczne „Coś z niczego, czyli kreatywny recykling” dla dzieci z Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 w Sanoku,  Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku „Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi”,  Warsztaty dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Wolontariuszy z PWSZ w Sanoku pt. „Żywność, żywienie a zdrowie – diety odchudzające i skuteczność ich stosowania”,  Warsztaty dla wolontariuszy Powiatowego Centrum Wolontariatu na temat racjonalnego żywienia oraz diet stosowanych w różnych chorobach,  Warsztaty dotyczące zasad zdrowego żywienia dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 4 w Sanoku,  Szkolenie „Jedz zdrowo, żyj kolorowo” dla uczniów klas trzecich gimnazjum (Humniska, Besko, Dydnia, Niebocko, Długie, Milcza),  Gra miejska „Gminowo”. Temat: Ochrona środowiska i segregacja śmieci w Sanoku - wywiad z urzędnikiem UM w Sanoku, wizyta w Sanockim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej,  Konferencja z udziałem władz miejskich pt. „Nasze drogie śmieci” zorganizowana dla uczniów, rodziców oraz mieszkańców Sanoka. wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja

14 Działalność informacyjna - wydawnictwa, publikacje, audycje.  Artykuły o tematyce ekologicznej na portalu „Bieszczaduch”: „Taniec godowy krzyżówki”, „Bieszczadzkie drapieżniki”, „Gągoły nad Sanem”, „Odnawialne źródła energii - naszą przyszłością”.  Internetowe i papierowe wydanie ekologicznej gazety „E- kumam”. A w nim: wywiad z panem Ludwikiem Kopleńskim oraz panem Piotrem Kutiakiem, pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Sanoka (nr 2), wywiad z burmistrzem Sanoka panem Wojciechem Blecharczykiem (nr 3), wywiad z panią Magdaleną Nowak-Grudzień, pracownikiem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (nr 5), wywiad z rzecznikiem UM Sanoka panią Agnieszką Frączek (nr 6).  Artykuł uczennic „Odpady niebezpieczne w naszym najbliższym otoczeniu” w miesięczniku „Ekopartner” 3 (161) marzec 2005r.  Kronika LOP- prowadzona nieprzerwanie od 1989 roku.  Kronika Animals prowadzona od 2001 roku.  Gazetki ścienne na korytarzach i w klasach o tematyce ekologicznej.  Artykuły w prasie lokalnej: „Tygodnik Sanocki” (np. publikacja eseju uczniów „Dlaczego temat ZSEE i zużytych baterii jest istotnym problemem we współczesnym świecie?”- nr 9/2011), „Gazeta Podkarpacka”, „Głos Ziemi Sanockiej”.  Przygotowanie audycji radiowych dotyczących regionu (atrakcje turystyczne, ochrona środowiska) w Radiu Internetowym Bieszczady.FM (pierwotnie Młodzieżowe Radio Internetowe). wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja

15 Partnerzy, pozyskiwanie środków na finansowanie działalności ekologicznej i edukacyjnej:  Pan Wojciech Blecharczyk - burmistrz Sanoka  Pan Sebastian Niżnik - starosta sanocki  Pani Agnieszka Frączek - rzecznik prasowy Urzędu Miasta Sanoka  Pan Jacek Gomułka - naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Sanoka  Pan Czesław Bartkowski - prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  Pan Andrzej Rychter - kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta  Pan Ludwik Kopleński i pan Piotr Kutiak - pracownicy Urzędu Miasta Sanoka  Pan Wojciech Skiba - naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sanoku  Pani Elżbieta Ziajka - dyrektor Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 w Sanoku  Pani Maria Harajda - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Sanoku  Pan Krzysztof Zając - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku  Pan Grzegorz Kornecki - dyrektor Gimnazjum nr 4 w Sanoku  Pani Czesława Kurasz - wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz prezes Powiatowego Centrum Wolontariatu  Pani Mieczysława Truchan - Antykwariat SABA  Pani Maria Wronkowicz - Firma Druczek  Pan Rafał Dudek - sklepik szkolny  Firma Handlowa Komputronik  Agencja Echomedia  Bank PKO BP, Bank Pekao S.A., Podkarpacki Bank Spółdzielczy wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Wywiad z Wojciechem Blecharczykiem- burmistrzem Sanoka

16 Dziękujemy za uwagę wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni Środowisku” - XIV edycja Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku


Pobierz ppt "„Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku kategoria: PROMOTOR EKOLOGII NARODOWY KONKURS EKOLOGICZNY - „Przyjaźni."

Podobne prezentacje


Reklamy Google