Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA Autor: Ewelina Boroń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA Autor: Ewelina Boroń."— Zapis prezentacji:

1 BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA Autor: Ewelina Boroń

2 CELE LEKCJI Uczeń: zna pojęcie barier, rozumie istotę barier w komunikacji, wymienia i charakteryzuje czynniki zakłócające skuteczną komunikację, wymienia i charakteryzuje czynniki przezwyciężające bariery w komunikacji, rozpoznaje czynniki, na które należy zwrócić uwagę przy komunikowaniu się.

3 POJĘCIE BARIERY W KOMUNIKACJI Bariera komunikacyjna to coś, co powstrzymuje bądź blokuje skuteczność komunikowania się. Wśród wielu barier można zwrócić uwagę na: nieostrożność, zniekształcenie motywu, nadmierne zaabsorbowanie sobą, przejawianie zachowań obronnych, brak zaufania, nastawienie do odbiorcy, emocje, różnice językowe, niezgodność przekazów werbalnych i pozawerbalnych, percepcja.

4 bariery percepcja niezgodność przekazów niewerbalnych niezgodność przekazów werbalnych różnice językowe emocje nastawienie do odbiorcy brak zaufania nieostrożność zachowania obronne zaabsorbowanie sobą zniekształcenie motywu Rysunek 1.

5 CZYNNIKI ZAKŁÓCAJĄCE PROCES SKUTECZNEGO KOMUNIKOWANIA SIĘ cechy po stronie nadawcy cechy po stronie odbiorcy dynamika interpersonalna czynniki po stronie otoczenia nieostrożność zaabsorbowanie sobą aby nie zaszkodzić sobie emocje żargon percepcja Rysunek 2.

6 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER Techniki dla nadawcy wrażliwość sprzężenie zwrotne świadomość języka wiarygodność Rysunek 3.

7 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER Techniki dla nadawcy: sprzężenie zwrotne, świadomość języka i znaczenia, zachowanie wiarygodności, wrażliwość na potrzeby odbiorcy.

8 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER Techniki dla odbiorcy aktywne słuchaniewrażliwość na potrzeby nadawcy Rysunek 4.

9 Pokonywanie barier przez odbiorcę umiejętność słuchania i rozumienia rezygnowanie ze swego punktu widzenia stawianie pytań przedstawienie pożytecznych rad Rysunek 5.

10 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER Techniki dla nadawcy i odbiorcy regulacja przepływu informacji zrozumienie bogactwa różnych środków przekazu śledzenie losów informacji Rysunek 6.

11 PRZEZWYCIĘŻANIE BARIER Techniki dla nadawcy i odbiorcy: śledzenie losów informacji, regulacja przepływu informacji, zrozumienie bogactwa różnych środków przekazu.

12 Elementy godne uwagi Kategoryczność Zła organizacja Reakcje emocjonalne Brak sprzężenia zwrotnego Nadmiar informacji Zainteresowanie słuchaczy Trema Wygląd Rysunek 7.

13 ELEMENTY GODNE UWAGI W przypadku dużej grupy staraj się zainteresować możliwie najwięcej słuchaczy, miej spisane kluczowe fragmenty wypowiedzi. Nadmiar informacji - za dużo informacji to równie źle, jak za mało; nadmiar powoduje zmniejszenie zdolności percepcji i wyłapania istotnych wiadomości. Brak sprzężenia zwrotnego - zadawaj pytania, słuchaj uważnie i pokaż swoje reakcje. Zła organizacja - planuj wystąpienie, rozmowę itp.; staraj się uporządkować przyjmowane komunikaty.

14 ELEMENTY GODNE UWAGI Kategoryczność – unikaj słów: zawsze, nigdy, wcale, zupełnie i innych, które sugerują wiedzę absolutną i niepodważalną. Reakcje emocjonalne - bądź świadom odczuć, emocji, jakie budzą się w Tobie, staraj się nad nimi panować. Wygląd - staraj się wyglądać schludnie i czysto, kiedy masz w zamiarze przekazać wiadomość; nie zwracaj za wiele uwagi na wygląd innych, gdyż może to zakłócić odbiór ich komunikatów. Trema - wystąpienie przed (dużą) grupą ludzi może powodować tremę.

15 PODSUMOWANIE Poprawne i skuteczne komunikowanie się jest bardzo ważnym elementem nie tylko w pracy, ale też w życiu codziennym. Pojawiające się w tym procesie bariery należy skutecznie zwalczać. Opracowano na podstawie: Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 554. http://www.sciaga.pl/tekst/35424-36-


Pobierz ppt "BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEZWYCIĘŻANIA Autor: Ewelina Boroń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google