Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM STEREOTYPOM NA TEMAT STAROŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM STEREOTYPOM NA TEMAT STAROŚCI"— Zapis prezentacji:

1 PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM STEREOTYPOM NA TEMAT STAROŚCI
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Zabawa „Biuro matrymonialne”
Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Uświadomienie ludziom stereotypowego sposobu patrzenia na innych Koncepcja rekategoryzacji Hipoteza kontaktu Zarządzanie wiekiem Intermentoring Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 1. Uświadomienie ludziom stereotypowego sposobu patrzenia na innych
Ludzie powinni mieć świadomość, że ich subiektywne stany emocjonalne nie zawsze wynikają z obiektywnego stanu rzeczy a często są skutkiem subiektywnego czynnika wartościującego, kształtowanego właśnie poprzez stereotyp uświadomienie tego mechanizmu jest najważniejszym działaniem mającym na celu zniwelowanie negatywnej roli stereotypu.       proces uświadamiania należy zaczynać od siebie samego. Jakie zachowania ludzi starszych mogłyby nas zadziwić? Jakie zachowania nazwalibyśmy niestereotypowymi? warto zastanowić się nad swoją reakcją na widok "nietypowo" zachowujących się seniorów (seniorzy w dyskotece; całująca się publicznie starsza para; babcia razem z dorosłym wnukiem pijąca piwo w pubie; stary mężczyzna biegle obsługujący komputer i świetnie orientujący się w najnowszych technologiach informatycznych) Zdziwienie w w/w sytuacjach może być sygnałem, że patrzymy na starszych przez pryzmat stereotypu. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 2. Koncepcja rekategoryzacji
polega na dopingowaniu ludzi, by postrzegali innych nie tylko jako członków obcej, źle odbieranej grupy, ale także jako przedstawicieli innych, szerszych kategorii, które nie wywołują negatywnych skojarzeń. chodzi o to, aby wybierali spośród szeregu kategorii, do których można zaliczyć postrzegany podmiot, te najmniej pejoratywne (np. by nie postrzegali danej osoby wyłącznie jako emeryta, lecz jako członka tej samej partii politycznej). Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 realizowany ze środków Unii Europejskiej
3. Hipoteza kontaktu zakłada, że źródłem stereotypów i uprzedzeń jest brak kontaktu między grupami obcymi; zlikwidować stereotypy można przez wzajemne, osobiste kontakty, poznawanie się członków różnych grup, pozwoli to dostrzec pozytywne cechy przedstawicieli innych grup, ich osobiste walory i różnorodność; takie kontakty pomagają w redukcji uprzedzeń. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 Jakie to mogą być wartości?
4. Zarządzanie wiekiem polega na tworzeniu przyjaznego środowiska dla osób starszych polega na niwelowaniu różnic pokoleniowych, polega na zatrudnianiu, utrzymywaniu i rozwoju starszych pracowników – angażując ich w działalność zawodową bądź pozazawodową. Takie podejście wymaga zmiany myślenia o pokoleniu 50+ i dostrzeżenia w nich wartości, których nie posiadają młodsi, Jakie to mogą być wartości? doświadczenie zawodowe, dyspozycyjność, lojalność, przywiązanie do firmy, Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
5. Intermentoring to projekt niwelowania różnic pokoleniowych i aktywizacji osób starszych; polega na włączeniu się nauczyciela i ucznia w proces przepływu informacji zawodowych. W intermentoringu młodsi pracownicy są mentorami dla starszych (, np. w zakresie nowych technologii; starsi z kolei odwzajemniają się młodym swoją wiedzą, doświadczeniem, znajomością tradycji i kultury, obyciem oraz etosem zawodowym firmy itp. Korzyści wypływają właśnie z owej zamiany ról: wzrost umiejętności interpersonalnych i społecznych, wzajemne uczenie się. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 Jak się zmienia wizerunek starości?
(Kawa czy herbata?) Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "PRZECIWDZIAŁANIE NEGATYWNYM STEREOTYPOM NA TEMAT STAROŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google