Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak skutecznie uczyć się języków obcych?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak skutecznie uczyć się języków obcych?"— Zapis prezentacji:

1 Jak skutecznie uczyć się języków obcych?
2012/2013 Projekt edukacyjny zrealizowany pod opieką mgr Małgorzaty Stasińskiej

2 Co utrudnia naukę języków obcych?
Trudności z przyswajaniem gramatyki Trudności z zapamiętywaniem słówek Trudności z zapamiętywaniem zasad ortograficznych Brak czasu na naukę Zniechęcenie do nauki Nauczyciel nie chce nam wyjaśnić* *Tylko jedna osoba udzieliła takiej odpowiedzi.

3 Co pomaga w nauce języków obcych?
Podczas przeprowadzania wywiadu wśród osób, które mają bardzo dobre wyniki w nauce języków obcych zapytaliśmy je o sekrety ich niezwykłych osiągnięć, niektóre z nich wymienię poniżej. Techniki nauki słówek: Wypisywanie nowych słówek na karteczkach razem z tłumaczeniem Dzielenie słówek na części mowy, układanie z nimi zdań i zwrotów Częste powtarzanie nowych słówek w zdaniach i zwrotach Rysowanie tego co się da zobrazować Techniki nauki gramatyki: Rysowanie osi czasu, przedstawiania czasów w diagramach Porównywanie nowo poznanego czasu z innymi, na przykładach Częste powtarzanie wyrazów kluczowych, np. okoliczników czasu Pomoce w nauce języków: Filmy, piosenki, książki w oryginale, rozmowy na Skype w języku obcym, gry komputerowe, pisanie maili, należenie do fanklubów, itp.

4 Test predyspozycji językowych- - co to jest?
Testy predyspozycji nie są po angielsku, a po polsku oraz w sztucznych lub rzadko używanych językach.   Jak jest zbudowany i co bada test predyspozycji i uzdolnień językowych? Test predyspozycji językowych nie sprawdza wiedzy kandydatów, lecz odwołuje się do ich szeroko rozumianych umiejętności językowych. Do testu nie można się więc w klasyczny sposób przygotować.

5 Badane są: • pamięć, • rozumienie tekstu oraz relacji składniowych (np. ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań „rozsypanego” tekstu), • rozumienie leksyki (stawianie hipotez co do znaczenia słów nieznanych znajdujących się w znanym kontekście tekstowym) • wyobraźnia i domysł językowy, • selekcja informacji (wyciąganie wniosków z podanych, różnorodnych informacji), • rozumowanie przez analogię oraz dedukcję językową (ćwiczenia na korpusach języków sztucznych i teksty w różnych językach). 

6 Przykładowe zadania z testu predyspozycji

7 Przykładowe zadania z testu predyspozycji cd.

8 Przykładowe zadania z testu predyspozycji cd.

9 Testy inteligencji – co to jest?
Test inteligencji wielorakich to test, który jest rozszerzoną wersją popularnych testów na sprawdzenie ilorazu inteligencji, czyli IQ. Został on rozszerzony do 7 typów inteligencji , którymi są inteligencje: Językowo-werbalna Matematyczno- logiczna Słuchowo-muzyczna Przestrzenno-wizualna Kinestetyczno-ruchowa Interpersonalna Intrapersonalna Twórcą teorii i najpopularniejszego testu inteligencji wielorakiej jest Howard Gardner. Amerykański uczony obawiał się, że dotychczasowe testy skupiają się zbytnio nad dwoma pierwszymi typami inteligencji i niektórzy uczniowie mogą być postrzegani jako mało zdolni. Dlatego też w 1983 roku opracował bardziej szczegółowe testy, które opublikował w swojej książce Frames of Mind.

10 Jak odczytywać wyniki testu inteligencji.
W teście Gardnera wypełnia się kwestionariusz, przypisując wartość liczbową każdemu stwierdzeniu, oceniając prawdziwość w odniesieniu do siebie. Używa się cyfr od 0 do 5, aby określić stopień prawidłowości poszczególnych stwierdzeń. 0 punktów - zdecydowanie się nie zgadzam z danym stwierdzeniem 1 punkt – raczej nie zgadzam się z danym stwierdzeniem 2 punkty – twierdzenie dotyczy mnie tylko w pewnym stopniu 3 punkty – twierdzenie dotyczy mnie w średnim stopniu 4 punkty – raczej zgadzam się z danym stwierdzeniem 5 punktów – zdecydowanie zgadzam się z danym stwierdzeniem Potrafię zanucić melodię wielu piosenek ___p – inteligencja muzyczna Lubię recytować łamańce językowe ___p – inteligencja językowa Dobrze gram w szachy/ warcaby ___p– inteligencja matematyczno/logiczna Trudno długo wysiedzieć mi bez ruchu ___p – inteligencja kinestetyczna

11 Jak odczytywać wyniki testu inteligencji Cd.
Do odczytywania wyniku testu służy klucz ,w którym wpisujemy i sumujemy liczbę punktów uzyskaną w odpowiedzi na poszczególne pytania Przykład: Typ inteligencji stwierdzenia Suma punktów lingwistyczna Pytania 5,9,19,20 ……………………..pkt.

12 Jak określić czy masz inteligencję wizualno-przestrzenną?
Osoby z tym typem inteligencji: Z łatwością odczytują mapy Zapamiętują łatwo rzeczy, które zapisują Potrafią szybko odczytywać różne sposoby zapisów informacji np. odczytywać nuty Są bardzo spostrzegawcze Lubią układać puzzle Uwielbiają książki z ilustracjami Filmy i slajdy bardzo pomagają im w zapamiętywaniu nowych informacji w

13 Jeśli masz tą inteligencję to powinieneś:
Używać kolorowych długopisów Podkreślać, rysować, tworzyć schematy i tabele Stosować wizualne pomoce naukowe – slajdy, wideo, schematy, itp. Pracować w ciszy Możesz układać krzyżówki z najważniejszymi słowami do zapamiętania Zapisywać kluczowe słowa, wzory, daty, wnioski na małych karteczkach i umieszczać na wysokości oczu

14 Jak określić czy masz inteligencję słuchowo-muzyczną?
Osoby z tym typem inteligencji: Mają niezwykłe poczucie rytmu Lubią słuchać muzyki podczas każdego zajęcia Zapamiętują to, co usłyszą Umieją grać „ze słuchu”, czyli bez nut potrafią zagrać usłyszaną melodię Często wystukują rytm o blat palcami, ołówkami i innymi przedmiotami. Często uczą się gry na różnych instrumentach Potrafią zapisać i odtworzyć melodię w postaci graficznej (nuty, tabulatury lub własne wymyślone zapisy)

15 Jeśli masz tą inteligencję to powinieneś:
Słuchać audiobook’ów w trakcie czytania książki (śledzić to, co czyta głos w audiobooku) Uczyć się przy akompaniamencie muzyki w tle Wymyślać rymowanki przy uczeniu się np. wzorów, regułek, dat, zasad pisowni, itp.. Układać melodie do tekstu, który mamy opanować, np. wiersza, regułki, danych ogólnych, streszczenia książki, itp. Klaskać lub wybijać rytm w trakcie nauki Śpiewać lub grać podczas nauki

16 Jak określić, że masz inteligencję kinestetyczno-ruchową?
Osoby z tym typem inteligencji: w wyjątkowy sposób panują nad własnym ciałem, panują nad przedmiotami, czyli rzadko coś im wypada z rąk potrafią naśladować czynności innych ludzi, są dobre w sportach, trudno im wysiedzieć długo w bezruchu, potrafią rysować, malować, majsterkować, lepić, rzeźbić, szyć, itp.

17 Jeśli masz tą inteligencję to powinieneś:
Ucząc się poruszać się, tańczyć, chodzić do rytmu Pisać notatki w trakcie nauki Podczas nauki odgrywać sceny w wyobraźni Gestykulować podczas nauki Wyobrażać sobie ruch, zachowanie bohatera, o którym czytasz Brać udział w różnych formach ruchowych Zgłaszać się do odpowiedzi przy tablicy Odgrywać role czytając lekturę lub ucząc się wiersza

18 Jak określić czy masz inteligencję matematyczno-logiczną?
Osoby z tym typem inteligencji: Koncentrują się na myśleniu przyczynowo-skutkowym, Potrafią szybko rozwiązywać zawiłe problemy, Są dokładne, systematyczne, zorganizowane i cierpliwe, Są dociekliwe w docieraniu do rozwiązania, Lubią rozwiązywać łamigłówki i zagadki Nie mają problemów z liczeniem w pamięci Lubią gry i zabawy wymagające myślenia abstrakcyjnego i strategicznego np. szachy, warcaby

19 Jeśli masz tą inteligencję to powinieneś:
Bawić się cyframi i liczbami, rozwiązując sudoku lub inne łamigłówki logiczne Bawić się w zgadywanie przewidywanego rezultatu różnych sytuacji Każde zadanie wykonywać krok po kroku Grać w gry logiczne na swoim komputerze Wykorzystywać matematykę w nauce innych przedmiotów Analizować i interpretować dane Korzystać z arkusza kalkulacyjnego

20 Jak rozpoznać czy masz inteligencję językowo-werbalną?
Osoby z tym typem inteligencji: Łatwo wyrażają swoje myśli w słowach Mają dobrą dykcję oraz wymowę Zapamiętują informacje słowne Łatwo opanowują języki obce Lubią czytać książki Potrafią dobrze pisać wypracowania Lubią opowiadać dowcipy i historyjki Lubią recytować łamańce językowe Posiadają duży zasób słów

21 Jeśli masz tą inteligencję to powinieneś:
często bawić się w gry słowne (np. Scrabble, anagramy, krzyżówki) stwórzyć klub czytelniczy w swojej szkole organizować warsztaty pisania kreatywnego nagrywać to co mówią inni, a następnie słuchać tego co nagrałeś regularnie odwiedzać biblioteki i księgarnie czytać przynajmniej jedną książkę w tygodniu stworzyć klub mówców przygotować dziesięciominutowe swobodne przemówienie przy okazji jakiegoś spotkania lub z okazji jakiegoś święta

22 Jak rozpoznać czy masz inteligencję inter- lub intrapersonalną?
Osoby z tymi typami inteligencji: Mają łatwości z nawiązywaniem znajomości (interpersonalna) Lepiej rozumieją przeżycia swoje i innych osób oraz lepiej sobie radzą ze swoimi i innych ludzi emocjami (inter i intrapersonalna) Posiadają umiejętność wyrażania emocji w sposób werbalny i niewerbalny oraz odczytywania stanów emocjonalnych innych osób (interpesonalna) Posiadają zdolność do wprowadzania się w stany emocjonalne sprzyjające rozwiązywaniu problemów (intrapersonalna) Potrafią uczyć się na swoich błędach (intrapersonalna)

23 Jeśli masz tą inteligencję to powinieneś:
Intrapersonalną (skierowaną na siebie) Pracować nad własną samo-świadomością Nie ukrywać swoich „gorących punktów” Pracować indywidualnie z coach’em Uczyć się indywidualnie Interpersonalną (skierowaną na innych) Brać udział w grupowych szkoleniach i seminariach Wyrozumiale wysłuchiwać problemów innych Zapisać się i pracować w różnych klubach Uczyć się w grupie

24 Analiza ankiety „Po co uczyć się języków obcych?”
Uczniowie klas drugich Gimnazjum nr 2 w Zgierzu twierdzą, że: znajomość języków obcych jest podstawową umiejętnością, każdego młodego człowieka. dobra znajomość języka obcego wzmacnia poczucie własnej wartości W przyszłej pracy będzie konieczna znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Znajomość języka jest niezbędna również w podróży, w kontaktach z innymi ludźmi, do uzyskania obcojęzycznych informacji z Internetu czy zrozumienia obcojęzycznego programu w telewizji.

25 Diagramy niektórych pytań z ankiety

26

27

28 Ćwiczenia na koncentrację
W ułatwieniu procesu uczenia się niezwykle ważne jest, żeby każda informacja była i n t e r e s u j ą c a. Im bardziej zwariowane skojarzenie, tym szybciej ją zapamiętamy. Ucząc się, powinniśmy także uświadomić sobie korzyści, jakie przyniesie nam zdobycie tej wiedzy. Dokonajmy wizualizacji tego (wyobraźmy sobie to), co zyskamy, przyswajając sobie dane umiejętności i wiadomości.

29 Sztuka zapamiętywania to ćwiczenia
Samuel Jahnson powiedział: „Sztuka pamięci to nic innego jak sztuka uwagi” Psychologia poznania udowodniła, że zapamiętujemy 40% tego co słyszymy, 50% tego co widzimy, 70% tego co jednocześnie widzimy i słyszymy, 90% tego, czego sami doświadczamy. Należy zauważyć, że prymusami w szkole są ci, którzy tłumaczą lekcje kolegom. Dlatego znakomitym sposobem zapamiętywania jest robienie sobie samemu wykładu dotyczącego wiadomości, które musimy przyswoić.  

30 „Repeti to est mater studiorum”
To łacińskie powiedzenie oznacza – „Powtarzanie jest matką uczenia się”. Krzywa zapamiętywania pokazuje, że po kilku miesiącach, jeśli się nie powtarza materiału w głowie zostaje nam najwyżej 20% poprzednio dobrze opanowanego materiału. Zapamiętaj!! Po krótkim (wystarczy nawet tylko kilka minut) powtórzeniu, następnego dnia, potem po tygodniu i jeszcze raz po miesiącu i po 6 miesiącach – pamiętamy nawet 90%. Dlatego utrwalajmy materiał, a pozostanie z nami na długo.

31 Ćwiczenia na koncentrację
Zanim zaczniemy się uczyć, warto jest się do tego właściwie przygotować. Każdy z nas powinien uprawiać jakiś sport. Najlepiej by było, aby urozmaicić wszystkie siedem dni w tygodniu, tzn. w każdy dzień powinno się robić coś innego. Regularny trening dotlenia nasz mózg, dzięki czemu myślimy szybciej, sprawniej i jesteśmy bardziej kreatywni. Pamiętając jednocześnie, żeby nie był to trening zbyt intensywny. Bardzo przydatne są także wszelkie ćwiczenia relaksacyjne. Aby przyswoić sobie nowy materiał niezbędna jest koncentracja uwagi – to najważniejszy element w procesie zapamiętywania informacji. Koncentracja jest to utrzymywanie myśli na tym samym obiekcie w pewnym okresie czasu.

32 Ćwiczenia na koncentrację cd.
 Oto kilka ćwiczeń, które pozwolą nam poprawić koncentrację: Oddychanie przemienne: (powtórzyć kilka razy) X X X wdech zatrzymanie wydech np. 2 sek sek sek   Kciukiem zatykamy prawą dziurkę nosa, palcem serdecznym lewą, a wskazujący i środkowy są lekko ugięte między brwiami. Most Wyobraźmy sobie most, na którym spacerujemy w jedną i drugą stronę.  Masaż Najpierw masujemy skronie i czoło, potem kostny kontur za uszami – dwa niewielkie wybrzuszenia za małżowiną uszną, a następnie kończymy masowaniem szyi i karku.

33 Autorzy: Aleksander Jabłoński Ib Piotr Przygoda IIa Patryk Chojnacki IIa Piotr Bednarek IIa Rok szkolny 2012/2013


Pobierz ppt "Jak skutecznie uczyć się języków obcych?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google