Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I.Unieczynnienie źródła zakażenia I.Przecięcie dróg szerzenia się infekcji I.Uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I.Unieczynnienie źródła zakażenia I.Przecięcie dróg szerzenia się infekcji I.Uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie."— Zapis prezentacji:

1

2 I.Unieczynnienie źródła zakażenia I.Przecięcie dróg szerzenia się infekcji I.Uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie

3 Naturalne  Naturalne zakażenie patogennym drobnoustrojem  Wariolizacja Sztuczne  Czynne  Bierne  Czynno - bierne

4  Powstaje odporność przeciw drobnoustrojowi, którego antygeny zostały podane jako szczepionka  po kilku tygodniach lub kilkakrotnym szczepieniu podstawowym  utrzymuje się kilka, a nawet kilkanaście lat

5 I. Szczepienia obowiązkowe Kalendarzyk szczepień dzieci i młodzieży według wieku Szczepienia osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie II. Szczepienia zalecane III. Informacje uzupełniające

6  p/gruźlicy w I dobie życia nie szczepi się dzieci matek zakażonych HIV do czasu wykluczenia zakażenia (ok. 4 miesiąca po ujemnej próbie tuberkulinowej) i z wagą < 2000 g  p/Hib obowiązkowo od 2 m.ż. 3 dawki co 6-8 tyg. i dawkę przypominającą w 16-18 m.ż.

7  Szczepienia przeciwko pneumokokom  Szczepienia przeciwko ospie wietrznej

8 a)dzieci od 2 m. ż. do ukończenia 5 r. ż  po urazach i z wadami oun  p. ch. serca z niewydolnością układu krążenia  sch. immunologiczno-hematologiczne  małopłytkowość idiopatyczna  ostra białaczka, chłoniaki, sferocytoza  asplenia wr. lub po splenectomii  zakażone HIV  przed planowanym przeszczepieniem narządów a)wcześniaki z dysplazją oskrzelowo-płucną

9 a) dzieci do ukończenia 12 r. ż.  z ostrą białaczką limfoblastyczną w okresie remisji  zakażone HIV  przed leczeniem immunosupresyjnym lub chemioterapią  z upośledzeniem odporności b) dzieci zdrowe do ukończenia 12 r. ż. z otoczenia osób określonych powyżej, które nie chorowały na ospę wietrzną

10 2012r. c) dzieci do ukończenia 12 r.ż. narażone na zakażenie ze względów środowiskowych, w szczególności przebywające czasowo lub stale w domach dziecka, domach opieki długoterminowej, żłobkach i innych instytucjach opiekuńczych

11  Immunoglobuliny ludzkie lub immunoglobuliny zwierzęce  Szybki wzrost odporności po podaniu preparatu  Utrzymywanie się odporności tylko kilka tygodni  Odczyny alergiczne  Odporność noworodka

12  Jednoczesne podanie szczepionki w celu uodpornienia na dłuższy czas i immunoglobiny w celu szybkiego uodpornienia  Podanie w odległe od siebie części ciała  Uodpornienie ponarażeniowe, po ekspozycji na zakażenie, po kontakcie

13  Ludzkie normalne immunoglobuliny LNI – Gamma-globulina ludzka (Biomed) ‏  Dożylne immunoglobuliny IVIG – profilaktyka i wspomaganie leczenia zakażeń bakteryjnych i wirusowych Bioglobulina (Biomed), Pentaglobin IgM (Biotest) - leczenie wspomagające ciężkich zakażeń bakteryjnych  Swoiste immunoglobuliny – Gamma anty HBs (Biomed) ‏

14  Wyprodukowane z surowicy koni, bydła, baranów uodpornionych w długim cyklu szczepień  Oczyszczone frakcje swoistej immunoglobuliny G  Reakcja anafilaktyczna, choroba posurowicza  Próba uczuleniowa

15  Końska antytoksyna: błonicza, tężcowa, botulinowa, przeciwko jadowi żmij, wściekliźnie  Bydlęca antytoksyna tężcowa

16  Wstrząs anafilaktyczny – odczyn wczesny, I typ reakcji, w czasie lub bezpośrednio po  Choroba posurowicza – odczyn późny, III typ reakcji, po 7-10 dniach  Reakcja gorączkowa, zaczerwienienie i obrzęk

17  Bóle głowy, pleców, wzrost temp. ciała, dreszcze, świąd, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka  Kaszel, chrypka, narasta duszność  Wahania ciśnienia, tachycardia, sinica  Niepokój pacjenta  Utrata przytomności  Zgon

18  Wzrost temp. ciała, dreszcze, bóle głowy  Nudności, wymioty  Obrzęk węzłów chłonnych  Wysypka o charakterze pokrzywki  Obrzęk stawów - poliarthritis  Wahania RR, tachycardia  Glomerulonephritis  Granulocytoza, eozynofilia, proteinuria

19  Wywiad odnośnie chorób alergicznych  Uprzednio otrzymane preparaty  Zestaw przeciwwstrząsowy  Próba uczuleniowa !

20 0,1 ml surowicy rozcieńczonej 1:10 fizjologicznym roztworem soli Obserwacja 20 min. brak objawów {----} próba ujemna Podajemy antytoksynę jednorazowo

21 Zaczerwienienie, obrzęk, bąbel {+++} Uczulenie na surowicę Wstrzykuje się sposobem odczulającym rozcieńczona 1:20 - 1:10 w dawce 0,1 - 0,5 ml podskórnie, co pół godziny nierozcieńczona po 0,2 - 0,5 ml p.s.

22  Antybiotyk  Szczepionka - dawka przypominająca  Antytoksyna błonicza [końska] wyjątkowo u osób nieuodpornionych z bliskiego kontaktu 100 j. m./kg m.c. domięśniowo

23  Dotarcie do wszystkich osób, które nie wykazują objawów choroby, lecz spożyły pokarm, będący przyczyną zatrucia  Poliwalentna antytoksyna 10 - 20 ml dom. [1 fiolka 10 ml = 5000 j.a. antytoksyny A i B, 1000 j.a. antytoksyny E]  Monowalentna, odpowiedniego typu 10000 j.a. dom. [końska]

24  Szczepienie dzieci według kalendarzyka  Dorośli - dawki przypominające co 10 lat szczególnie dla osób z grup ryzyka: wojsko, policja, rolnicy, pracownicy leśni, transportu, budownictwa, zakażeni HIV, strażacy, wyjeżdżający w długą podróż  Dorośli nieszczepieni - Td 0, 1, 6-12 miesięcy

25  Niezwłoczne, dokładne oczyszczenie rany, chirurgiczne opracowanie, opatrzenie [eradykacja przetrwalników i uniemożliwienie namnażania bakterii, zahamowanie produkcji tetanospazminy]  Antybiotyki – penicyliny, tetracykliny, makrolidy r. kąsane, miażdżone, kłute, postrzałowe [eradykacja p.wegetatywnych]  Uodpornienie w zależności od charakteru i okoliczności zranienia, uprzednich szczepień oraz stanu pacjenta

26  Masywne zakażenie bakteryjne – [gleba]  Gdy upłynęło > 24 h  Nie można prawidłowo opatrzeć rany  Wstrząs pourazowy, duża utrata krwi  Silne wyniszczenie, osłabienie  Obniżona odporność, leczeni cytostatykami, hormonami kory nadnerczy  Napromieniowanie radioaktywne

27  ostatnia dawka szczepienia podstawowego lub przypominającego więcej niż 10 lat temu – uodpornienie czynno-bierne  Nie szczepieni, niekompletnie szczepieni, historia szczepień niepewna – uodpornienie czynno-bierne, następnie kontynuować szczepienie podstawowe 0,1,6 m

28 Szczepienie podstawowe lub przypominające  ostatnia dawka mniej niż 5 lat temu – nie wymaga,  ew. gdy szczególnie wysokie ryzyko rozważyć podanie jednej przypominającej dawki T lub Td  ostatnia dawka 5 - 10 lat temu – T lub Td, jedna przypominająca dawka

29  Szczepionka T lub Td podskórnie w jedno ramię +  Ludzka immunoglobulina p/tężcowa 250 – 500 j.m. dom w drugie ramię

30  Ostatnia dawka szczepienia podstawowego lub przypominającego mniej niż 5 lat temu - nie wymaga  Ostatnia dawka więcej niż 5 lat temu - T lub Td, jedna przypominająca dawka  Nie szczepieni, niekompletnie szczepieni, historia szczepień niepewna - T lub Td, następnie kontynuować kolejne dawki szczepienia podstawowego: 0,1,6 m

31 Szczepienie - anatoksyna tężcowa T lub Td podskórnie

32 Chorzy leczeni immunoglobuliną powinni równolegle rozpocząć uodpornienie czynne szczepionką [anatoksyną], 1 ml podskórnie 3 x co 3 dni, po 6 tygodniach i po 6-12 miesiącach. Choroba nie powoduje powstania odporności !

33  Kwalifikacja w specjalistycznych Poradniach Chorób Zakaźnych w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

34 Szczepienie profilaktyczne przednarażeniowe  Lekarze i studenci weterynarii, technicy  Personel laboratoriów  Pracownicy rzeźni, targowisk, leśnicy, myśliwi, strażnicy leśni, wypychacze zwierząt, hodowcy  Speleolodzy  Podróżujący na tereny z enzoocjami

35  Szczepienie podstawowe w dniach 0, 7, 28  Szczepienie uzupełniające po roku  Szczepienia przypominające co 3 - 5 lat

36  pokąsane przez zwierzę z rozpoznaną wścieklizną  pokąsane przez zwierzę dzikie, nieznane, zbiegłe, [padłe lub zabite], u których nie wykluczono wścieklizny  kontakt ze śliną lub tkanką mózgową zwierzęcia podejrzanego lub wściekłego  personel medyczny

37  lisy – 65%  borsuki, jenoty, wilki, kuny, łasice, tchórze, sarny, daniele, łosie, dziki, szczury, nietoperze, myszy, piżmaki, wiewiórki, jeże, zające domowe  nieszczepione psy, koty, konie, krowy zaatakowane na pastwiskach

38  Czas, w którym wirus ukazuje się w ślinie przed wystąpieniem pierwszych objawów klinicznych choroby, jest stały i mieści się w granicach 0 - 10 dni, najczęściej 1 - 3 dni  Zasada przyżyciowej obserwacji weterynaryjnej zwierząt przez 15 dni – psy i koty

39 Pierwsza pomoc:  obficie przemyć ranę bieżącą wodą i mydłem, dokładnie spłukać  zdezynfekować 40-70% alkoholem, jodyną, 0,1% sterinolem  opracowanie rany – nie zaszywać natychmiast  rozważyć wskazania do antybiotykoterapii  profilaktyka przeciwtężcowa !

40 Dotknięcie, karmienie, oślinienie zdrowej skóry, brak ran, kontakt pośredni Nie wymaga zapobiegania

41 zwierzę zdrowe → objawy wścieklizny szczepionka gdy objawy wścieklizny Oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie pogryzienia, zadrapania zwierzę podejrzane o wściekliznę → zdrowe natychmiast szczepionka – przerwać gdy zwierzę zdrowe zwierzę wściekłe, dzikie, nieznane, niebadane natychmiast podanie szczepionki

42 Można się wstrzymać z rozpoczęciem szczepień do chwili potwierdzenia wścieklizny u zwierzęcia, o ile jest możliwe:  przeprowadzenie badania zwierzęcia wykazującego objawy wścieklizny lub poddanie badaniu pośmiertnemu zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę,  poddanie obserwacji weterynaryjnej trwającej 15 dni zwierzęcia podejrzanego o zakażenie, z którym osoba narażona miała styczność (psa, kota, lisa, jenota, innego drobnego ssaka)

43 zwierzę zdrowe → objawy wścieklizny Głębokie pogryzienia, zadrapania, oślinienie błon śluzowych zwierzę podejrzane o wściekliznę → zdrowe natychmiast szczepionka + swoista immunoglobulina przerwać gdy zwierzę zdrowe zwierzę wściekłe, dzikie, nieznane, niebadane

44  Szczepionka w dniach 0, 3, 7, 14, 30  Dorosłym w m. trójgłowy ramienia, dzieciom w przednio-boczną okolicę uda  Szczepieni uprzednio – w dniach 0 i 3  Szybka immunizacja – skrócony cykl w dniach 0, 7, 21 w schemacie 2+1+1 dawki  Działania niepożądane: Miejscowe - obrzęk, zaczerwienienie Ogólne - gorączka, bóle głowy, stawów, nudności

45  Równocześnie z cyklem szczepień lub do 7 dnia od czasu podania szczepionki  Swoista immunoglobulina ludzka 20 j.m./kg masy ciała dom. i ew. połowa wyliczonej dawki - wkroplenie do rany, nastrzyknięcie okolicy rany  Immunoglobuliny nie podaje się szczepionym uprzednio

46 Jeżeli została narażona osoba uprzednio szczepiona przeciw wściekliźnie, podaje się tylko dwie dawki przypominające szczepionki według schematu w 0 i 3 dobie. Nie należy podawać swoistej immunoglobuliny.

47

48

49  Żmija zygzakowata Vipera berus  Antytoksyna monowalentna, końska 500 j.a. dom.  Pokąsanie przez kilka żmij 10-20 ml dom.  Dożylnie w stanach zagrożenia życia  Poliwalentne surowice

50  Szczepienie obowiązkowe MMR  Żywe, atenuowane wirusy odry, różyczki i świnki  I szczepienie w 13 – 14 m.ż. II w 10 roku życia

51  Uodpornienie bierne Gamma-Globulina ludzka 15% 0,25 ml/kg m.c. do 5 dni od kontaktu, głęboko domięśniowo,  Uodpornienie czynno-bierne + szczepionka

52  Uodpornienie czynne szczepienie obowiązkowe MMR  Uodpornienie bierne Gamma-Globulina ludzka 15% 20 – 30 ml dom. kobietom w ciąży

53  Szczepienie zalecane  Żywe, atenuowane wirusy  Powyżej 9 m.ż. dwie dawki w odstępie 6 tygodni  Bezpłatne szczepienia od 2008 r. dla dzieci z obniżoną odpornością (slajd 9) ‏

54 Swoista immunoglobulina ludzka - Varitect  Zapobiegawczo 1 ml/kg m.c. dożylnie do 96 godzin po ekspozycji  Leczniczo 2 ml/kg m.c. dożylnie

55 Varitect  Wrodzony niedobór odporności  Leczeni cytostatykami, immunosupresyjnie, radioterapią – choroby nowotworowe, białaczki  Noworodki matek, które zachorowały 5 dni przed i 2 dni po porodzie  Kobiety w ciąży

56  Szczepienie obowiązkowe w I dobie ż., w 2 i 7 m.ż.  Szczepienie obowiązkowe osób narażonych na zakażenie  Szczepienie zalecane 0-1-6 m  Szybkie uodpornienie 0-7-12 dni +12 m

57 Gamma anty HBs 200, 1000  Noworodki matek HBs+ 200 j. dom. nie później niż 12 godz. po urodzeniu + szczepionka  Po ekspozycji 1000 j. dom. do 48 godz.  Długotrwale hospitalizowani co 3 - 4 tyg. Hepatect amp. 2 i 10 ml  Noworodki 0,4 ml/kg w powolnym wlewie dożylnym  Po ekspozycji 0,12 - 0,2 mg/kg m.c. doż.

58 Cytotect  Profilaktyka przed przeszczepami 50 - 150 j/kg m.c we wlewie dożylnym 6 dawek co 2 tyg.  Leczenie – cytomegalia wrodzona

59


Pobierz ppt "I.Unieczynnienie źródła zakażenia I.Przecięcie dróg szerzenia się infekcji I.Uodpornienie osób wrażliwych na zakażenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google