Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych

2 dr hab. Aleksandra Kuzior,
Władze Kierownik Katedry: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.

3 Działalność dydaktyczna
Na kierunku kształcenia Socjologia na studiach I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Katedra koordynuje specjalności: Socjologia Regionów Przemysłowych Badania Rynku i Reklamy Na kierunku kształcenia Socjologia na studiach II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) Katedra koordynuje specjalności: Socjologia Społeczności Lokalnych Komunikowanie Społeczne i PR Na kierunku kształcenia Zarządzanie na studiach II stopnia (stacjonarnych magisterskich) Katedra koordynuje specjalność: Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej

4 Działalność dydaktyczna
Zasadniczym celem edukacji na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalisty w zakresie stosunków społecznych w skali makro i mikro, działającego w warunkach rozwiniętej gospodarki rynkowej i wzrastającej złożoności życia społecznego, który potrafi: analizować zachodzące przekształcenia społeczne i prognozować ich kierunki przewidywać konsekwencje przekształceń dla regionów i społeczności lokalnych prowadzić badania zmian rynku pracy działać w zakresie problemów komunikacji społecznej diagnozować zjawiska z zakresu patologii społecznej działać w wymiarze public relations prowadzić badania ewaluacyjne

5 Działalność dydaktyczna
Podstawowa wiedza absolwenta ma obejmować: przedmioty ogólnego wykształcenia humanistycznego wiedzę z zakresu socjologii i psychologii pracy wiedzę z zakresu psychologii społecznej przedmioty społeczno-ekonomiczne związane z nabyciem umiejętności organizatorskich metody analizy i diagnozy procesów społecznych metody ilościowo-informatyczne przydatne do analizy i opisu zjawisk społecznych

6 Działalność dydaktyczna
Celem specjalności Zarządzanie Kadrami w Administracji Publicznej realizowanej na kierunku kształcenia Zarządzanie jest przygotowanie absolwentów do sprawowania funkcji zawodowych w zakresie szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalność ta gwarantuje doskonałe przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy na stanowiskach kierowniczych w administracji lokalnej i regionalnej. Podstawowa wiedza absolwenta obejmuje takie zagadnienia jak: kształtowanie systemów wynagrodzeń określanie strategii personalnej tworzenie systemów motywacji organizacyjne, prawne i socjologiczne aspekty funkcjonowania społeczności lokalnych etyczne aspekty funkcjonowania organizacji zakres działań związanych z marketingiem miasta sposoby pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE

7 Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze
Zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności: teoria i praktyka marketingu kadrowego kulturowe aspekty praktyki zarządzania teoria komunikacji i public relations edukacja menedżerów, przygotowanie i kształcenie kadr kierowniczych dla administracji i przemysłu współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. zarządzanie wiedzą, zarządzanie talentami problematyka elastycznego zatrudnienia oraz nowoczesnych form organizacji pracy i ich wpływu na zarządzanie zasobami ludzkimi etyka stosowana CSR

8 Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze
Socjologia i psychologia przemysłowa, w szczególności: socjologia miasta socjologia przemysłu socjologia życia publicznego, w tym badania nad lokalnymi społecznościami obywatelskimi ludzie i instytucje w procesach transformacji miejskich społeczności lokalnych zagadnienia etyki biznesu i etyki menedżera psychologiczne aspekty wirtualizacji zarządzania etyczne aspekty zarządzania organizacją

9 Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze to:
Komunikacja społeczna, w szczególności: istota i funkcje PR komunikowanie interpersonalne i społeczne kultura języka psychologiczne aspekty komunikacji społecznej i PR kreowanie wizerunku strategie i techniki negocjacji Badania rynku i reklamy, w szczególności: badania marketingowe ewaluacja socjologia reklamy

10 Działalność naukowo-badawcza Główne kierunki badań w Katedrze to:
Zagadnienia behawioralnej szkoły zarządzania, w szczególności: metodologia nauki, nauk technicznych i nauk o zarządzaniu społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania organizacją motywowanie do pracy zarządzanie informacją i wiedzą w przedsiębiorstwach uczących się kultura organizacyjna a kształtowanie postaw pracowniczych edukacja menedżerów w Polsce na tle tendencji kształcenia menedżerów w Europie Środkowej i Zachodniej ekologiczne konteksty zarządzania regionem przemysłowym zasady zrównoważonego rozwoju etyka stosowana CSR

11 SOCIUS Koło Naukowe Studentów Socjologii
Koło Naukowe Studentów Socjologii SOCIUS powstało w 2001 roku. Do dziś studenci w ramach działalności koła przeprowadzili wiele projektów, m.in.: Badanie preferencji czytelniczych Gliwiczan, Preferencje uczniów klas maturalnych gliwickich szkół dotyczące szkolnictwa wyższego; Badania ankietowe uczestników Targów Pracy; Badania dot. konsumpcji piwa wśród studentów Politechniki Śląskiej.

12 Koło Naukowe Komunikacji Społecznej

13 Konferencje, praktyki, seminaria
Od 2009 roku Katedra organizuje konferencję „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”, która odbywa się zawsze 10 grudnia. Patronat honorowy nad konferencją sprawują takie organizacje jak: Amnesty International, Polski Komitet ds. UNESCO, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, oraz Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania

14 Studia podyplomowe koordynowane przez Katedrę
Katedra prowadzi studia podyplomowe Trzysemestralne: Zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe Dwusemestralne: Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych Ekonomia społeczna Gerontologia społeczna Przygotowanie do wsparcia społecznego i aktywizacji osób niepełnosprawnych Zarządzanie zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki globalnej

15 Możliwości pracy dla absolwentów
Absolwenci kierunku Socjologia mogą znaleźć pracę jako: Doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych; Specjaliści w zakresie badania opinii społecznych; Specjaliści w zakresie reorientacji zawodowej. Absolwenci kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie kadrami w administracji publicznej mogą znaleźć pracę jako: Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi; Specjaliści ds. rekrutacji i selekcji; Specjaliści ds. szkoleń; Specjaliści ds. Public Relations; Doradcy personalni; Head-hunterzy („łowcy głów”).

16 Rekrutacja http://rekrutacja.polsl.pl Szczegóły Rekrutacji na stronie:
Serdecznie zapraszamy do studiowania na naszym Wydziale Szczegóły Rekrutacji na stronie:

17 Zapraszamy! Sekretariat Katedry: Strona internetowa:
ul. Roosevelta 26-28 Zabrze Tel.: (32) Strona internetowa:


Pobierz ppt "POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Gliwicach WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Katedra Stosowanych Nauk Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google