Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI"— Zapis prezentacji:

1 DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI
WYKORZYSTANIE WEKSLI, CZEKÓW, WARRANTÓW (Z DOMU SKŁADOWEGO) I KONOSAMENTÓW NA POLSKIM RYNKU I ZA GRANICĄ. DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI

2 WEKSLE SĄ PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI BEZWARUNKOWE ZOBOWIĄZANIE
ŚCIŚLE OKREŚLONA FORMA PODSTAWOWE: WEKSEL WŁASNY i WEKSEL TRASOWANY BRAK OPŁATY SKARBOWEJ BRAK URZĘDOWYCH BLANKIETÓW

3 Weksle nawet na paragonie

4 Dla ważności weksla koniecznie jest umieszczenie w nim:
nazwę „weksel” termin płatności polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej miejsce płatności oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana podpis wystawcy wekslu zawiera nazwisko osoby, która ma zapłacić*

5 Weksel kaucyjny – zastosowanie?

6 Weksle jako kredyt Aftermarket.pl potrzebował zł i wyemitował w tym celu weksle Firmie w 2012 roku zablokowano konto Paypal Spółka wpadła w kłopoty finansowe (zamrożone środki) Poprosiła społeczność internetową do zakupu cegiełek- weksli o nominale 1000zł, które miały być wykupione za rok za cenę 1100zł.

7 Weksel jako zabezpieczenie obowiązku zapłaty kary umownej
Spółka Axux zakupiła hutę. W umowie klauzula, na mocy której sprzedający przez 5 lat od daty transakcji będzie powstrzymywał się od działalności konkurencyjnej. W razie złamania zakazu sprzedający miał zapłacić 1 mln zł kary, na zabezpieczenie zapłaty której wystawił weksel in blanco.

8 Weksle za granicą Dwa systemy wekslowe: genewski i anglosaski, istotne różnice: Brak wymogu umieszczania słowa „weksel” Weksel trasowany w UK: Bill of exchange, USA: Draft Weksel własny w UK: Promissory Note, USA: Note Możliwe wystawienie weksla na okaziciela Brak poręczenia (awalu) – podpis na wekslu oznacza indos, a więc przeniesienie praw z weksla Czek jest wekslem trasowanym

9 Wielka Brytania – Promissory Note
JEST TO PRZYKŁAD WEKSLA WŁASNEGO (PROMISSORY NOTE) ZASTOSOWANIE: POŻYCZKI SPŁACANE RATALNIE!

10 CZEKI Czek jest przede wszystkim środkiem zapłaty, bowiem wręczany jest zamiast pieniądza, przy zakupie towarów lub usług Wyróżniamy czeki gotówkowe i czeki rozrachunkowe W Polsce nigdy nie były szeroko stosowane jako forma rozliczeń pieniężnych Wyparte głównie przez karty kredytowe/debetowe i przelewy elektroniczne W praktyce w Europie czeki używane są już tylko we Francji i Wielkiej Brytanii Czeki popularne również w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

11 CZEKI – co muszą zawierać?
Nazwę „czek” polecenie bezwarunkowe zapłacenia nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) Miejsce płatności oznaczenie daty i miejsca wystawienia czeku podpis wystawcy czeku

12 Dotacja za pomocą czeku

13 Czeki podróżnicze Wystawiane są imiennie na konkretną osobę
ważne dopiero w chwili złożenia przez właściciela drugiego podpisu STOSOWANE W CZASIE POBYTU ZA GRANICĄ – BEZPIECZNY PRZEWÓZ GOTÓWKI

14 Czeki a zagranica – czek bankierski
STOSOWANE W OBROCIE ZAGRANICZNYM Wykorzystywany przy płatnościach z bezspornych transakcji handlowych Czeki bankierskie mogą mieć stosunkowo długie terminy ważności

15 WARRANTY Z DOMU SKŁADOWEGO

16 WYKORZYSTANIE WARRANTU Z DOMU SKŁADOWEGO
6 BANK (POŻYCZKODAWCA) BANK DOMICYLOWY 5 4 3 7 8 2 POSIADACZ TOWARU DOM SKŁADOWY 1

17 WARRANTY W POLSCE PIERWSZYM DOMEM SKŁADOWYM BYŁ „AMBER GOLD”. OFEROWAŁ 10% LOKATY W ZŁOTO, NIEZALEŻNIE OD JEGO KURSU.

18 FORMALNA DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW SKŁADOWYCH
Domy Składowe działają na podstawie otrzymanej zgody Ministerstwa Gospodarki oraz wpisu do Rejestru Przedsiębiorstw Składowych prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

19 WARRANTY Dowód składowy (w postaci nierozdzielonej),
Rewers, powstający z niesamodzielnej części nierozdzielonego dowodu składowego po jego rozdzieleniu, Warrant, powstającym również z niesamodzielnej części nierozdzielonego dowodu składowego po jego rozdzieleniu Wyżej wymienione dokumenty są niezależnymi papierami wartościowymi, które inkorporują następujące wierzytelności: • Nierozdzielony dowód składowy i rewers • Warrant

20 CO SIĘ DZIEJE W PRZYPADKU ROZDZIELENIA DOWODU SKŁADOWEGO?
Blankiety rewersu i warrantu zostają fizycznie oddzielone od siebie. Rewers zatrzymuje kredytobiorca, a na warrancie jako indosant umieszcza pierwszy indos, po czym warrant zostaje wręczony kredytodawcy jako indosatariuszowi. Jednocześnie na rzeczy złożonej do składu powstaje prawo zastawu posiadacz rewersu będzie uprawniony do odbioru rzeczy ze składu dopiero po wykonaniu zobowiązania zabezpieczonego prawem zastawu.

21 WARRANTY ZA GRANICĄ PRZYKŁAD KALIFORNI
JEST TO PRZYKŁAD WARRANTU Z ZABEZPIECZENIEM PIENIĘZNYM NIE SĄ WLICZANE DO DŁUGU PUBLICZNEGO ZASTOSOWANIE? FINANSOWANIE BIEŻĄCYCH POTRZEB FINANSOWYCH

22 WARRANTY ZA GRANICĄ PRZYKŁAD STANÓW ZJEDNOCZONYCH
W STANACH ZJEDNOCZNYCH INTERESUJĄCYM ZASTOSOWANIEM SĄ CELOWE DOTACJE, NP. STYPENDIA, JAK NA WARRANCIE OBOK

23 KONOSAMENT NAJWAŻNIEJSZY DOKUMENT W TRANSPORCIE MORSKIM
DOWÓD PRZYJĘCIA ŁADUNKU DO PRZEWOZU DOKUMENT PRZENASZALNY PAPIER WARTOŚCIOWY NIE JEST UMOWĄ PRZEWOZU ŁADUNKU FORMA DOKUMENTU PRZEWOZOWEGO TYTUŁ WŁANOŚCI TOWARU ZAZWYCZAJ TRZY DOKUMENTY DOTYCZY DROGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ

24 TYPY KONOSAMENTÓW IMIENNE NA OKAZICIELA NA ZLECENIE MORSKIE
(BILL OF LADING – B/L) ŚRÓDLĄDOWE

25 WZÓR I TREŚĆ KONOSAMENTU

26

27

28

29 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "DOMINIKA CELIŃSKA KAMIL CHROSTOWSKI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google