Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomagamy przedsiębiorczym.  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomagamy przedsiębiorczym.  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomagamy przedsiębiorczym.

3

4  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy – Inicjatywa JEREMIE. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomagamy przedsiębiorczym...

5 Szukasz specjalistycznej wiedzy na temat funduszy europejskich? Potrzebujesz pomocy przy wyborze opodatkowania? Chcesz dowiedzieć się jak założyć firmę? Potrzebujesz doradztwa w prowadzeniu firmy? … na co czekasz? Po prostu zadzwoń do nas!

6 Znamy się na rzeczy. Dotacje dla przedsiębiorców (wrzesień 2008 – 31 marca 2014). Liczba złożonych wniosków o dotacje: 4734 Liczba zawartych umów: 1690 Wartość udzielonych dotacji: ,29 PLN

7 Znamy się na rzeczy. Regionalna Instytucja Finansująca.

8 Wdrażamy działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : 1.4/4.1 - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Harmonogram ewentualnych naborów dostępny na stronie: Znamy się na rzeczy.

9 Wdrażamy działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Paszport do eksportu Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Harmonogram ewentualnych naborów dostępny na stronie: Znamy się na rzeczy.

10 Szkolimy w różnych dziedzinach, animujemy inicjatywy lokalne, informujemy na temat możliwości finansowania w ramach EFS, pomagamy w przygotowaniu projektów i wniosków o dofinansowanie, wspieramy we wdrażaniu projektów EFS, zachęcamy - aplikuj o środki z EFS! Regionalne Ośrodki EFS w Kaliszu i Pile. Znamy się na rzeczy.

11 Znamy się na rzeczy. Fundusz Pożyczkowy.

12 Fundusz Pożyczkowy - wypłacone pożyczki. Od początku swojej działalności do dnia 31 marca 2014r. WARP Sp. z o.o. wypłaciła łącznie 1681 pożyczek na kwotę ,65 zł. LataLiczba pożyczekŁączna kwota (zł) , ,00 Znamy się na rzeczy.

13 Kto może otrzymać pożyczkę?  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, zarejestrowani lub prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego,  absolwenci, osoby bezrobotne i inne osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego.

14 Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój, dla młodych i doświadczonych, bez historii kredytowej i biznesplanu. Oferujemy 2 produkty pożyczkowe:

15 Nazwa pożyczkiSTART UPSTANDARD Okres prowadzenia firmy od 0 do 24 miesięcy powyżej 24 miesięcy Kwota pożyczki od 10 tys. zł do 300 tys. zł od 10 tys. zł do 1mln. zł Długość trwania pożyczki do 60 miesięcy Oferujemy 2 produkty pożyczkowe:

16 Nazwa pożyczkiSTART UPSTANDARD Karencjado 6 miesięcy Oprocentowanie roczne 5,00%2,00% Wkład własny minimum 10% wartości projektu minimum 15% wartości projektu ProwizjaBrak Oferujemy 2 produkty pożyczkowe (cd):

17 Pożyczki możesz przeznaczyć na:  zakup, budowę lub modernizację obiektów,  tworzenie nowych miejsc pracy,  zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń, środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,  wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,  oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

18

19 Zabezpieczenie pożyczki, m.in.:  weksel własny in blanco,  poręczenie wekslowe osób fizycznych,  poręczenie funduszu poręczeniowego (np. FRiPWW S.A.),  sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego,  hipoteki na nieruchomości,  i inne.

20 Jeśli pożyczka to JEREMIE, jeśli JEREMIE to w WARP.  brak opłaty i prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie pożyczki i wcześniejszą spłatę  nie narzucamy ubezpieczycieli  indywidualnie ustalany termin karencji w spłacie kapitału 0-12 miesięcy  w momencie składania wniosku o pożyczkę brak konieczności posiadania zarejestrowanej firmy, osiągania zysku i przedstawienia biznesplanu,  niskie i stałe oprocentowanie pożyczek,  elastyczność w formy spłaty (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”), ustalanie rat indywidualnie z Klientem,  przyjazna, profesjonalna pomoc konsultantów FP na każdym etapie składania wniosku i jego realizacji.

21 Fundusze Europejskie proc. funduszy strukturalnych zostanie przeznaczone na realizację 15 programów regionalnych.

22 Fundusze Europejskie

23 Cel programu: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Osie priorytetowe: I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka II: Społeczeństwo informacyjne III: Energia IV: Środowisko V: Transport VI: Rynek pracy VII: Włączenie społeczne VIII: Edukacja IX: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego X: Pomoc techniczna Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+)

24 Udoskonalenie infrastruktury ośrodków koordynujących współpracę badań i innowacji. Promowanie inwestycji B+R przedsiębiorstw, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) dla MŚP.

25 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji. Rozwój produktów i usług opartych na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK. Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) dla MŚP.

26 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) dla MŚP.

27

28 Zapraszamy!


Pobierz ppt "Pomagamy przedsiębiorczym.  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google