Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomagamy przedsiębiorczym.  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomagamy przedsiębiorczym.  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy."— Zapis prezentacji:

1

2 Pomagamy przedsiębiorczym.

3

4  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy – Inicjatywa JEREMIE. Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomagamy przedsiębiorczym...

5 Szukasz specjalistycznej wiedzy na temat funduszy europejskich? Potrzebujesz pomocy przy wyborze opodatkowania? Chcesz dowiedzieć się jak założyć firmę? Potrzebujesz doradztwa w prowadzeniu firmy? … na co czekasz? Po prostu zadzwoń do nas! + 48 61 65 63 500

6 Znamy się na rzeczy. Dotacje dla przedsiębiorców (wrzesień 2008 – 31 marca 2014). Liczba złożonych wniosków o dotacje: 4734 Liczba zawartych umów: 1690 Wartość udzielonych dotacji: 1.176.341.195,29 PLN

7 Znamy się na rzeczy. Regionalna Instytucja Finansująca.

8 Wdrażamy działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : 1.4/4.1 - Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac. 4.2 - Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego. 4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Harmonogram ewentualnych naborów dostępny na stronie: www.poig.parp.gov.pl.www.poig.parp.gov.pl Znamy się na rzeczy.

9 Wdrażamy działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: 5.4.1 - Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej. 6.1 - Paszport do eksportu. 8.1 - Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 8.2 - Wsparcie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Harmonogram ewentualnych naborów dostępny na stronie: www.poig.parp.gov.pl.www.poig.parp.gov.pl Znamy się na rzeczy.

10 Szkolimy w różnych dziedzinach, animujemy inicjatywy lokalne, informujemy na temat możliwości finansowania w ramach EFS, pomagamy w przygotowaniu projektów i wniosków o dofinansowanie, wspieramy we wdrażaniu projektów EFS, zachęcamy - aplikuj o środki z EFS! Regionalne Ośrodki EFS w Kaliszu i Pile. Znamy się na rzeczy.

11 Znamy się na rzeczy. Fundusz Pożyczkowy.

12 Fundusz Pożyczkowy - wypłacone pożyczki. Od początku swojej działalności do dnia 31 marca 2014r. WARP Sp. z o.o. wypłaciła łącznie 1681 pożyczek na kwotę 230.697.440,65 zł. LataLiczba pożyczekŁączna kwota (zł) 2004422 261 000 20051077 081 000 200617712 344 000 200713810 606 500 200812010 020 000 200914111 007 000 201018424 689 700 201122530 873 779 201223047 581 050 2013255 59 141 410,65 201462 15 092 001,00 Znamy się na rzeczy.

13 Kto może otrzymać pożyczkę?  mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, zarejestrowani lub prowadzący działalność na terenie województwa wielkopolskiego,  absolwenci, osoby bezrobotne i inne osoby rozpoczynające działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego.

14 Unijna pożyczka niekomercyjna na start i rozwój, dla młodych i doświadczonych, bez historii kredytowej i biznesplanu. Oferujemy 2 produkty pożyczkowe:

15 Nazwa pożyczkiSTART UPSTANDARD Okres prowadzenia firmy od 0 do 24 miesięcy powyżej 24 miesięcy Kwota pożyczki od 10 tys. zł do 300 tys. zł od 10 tys. zł do 1mln. zł Długość trwania pożyczki do 60 miesięcy Oferujemy 2 produkty pożyczkowe:

16 Nazwa pożyczkiSTART UPSTANDARD Karencjado 6 miesięcy Oprocentowanie roczne 5,00%2,00% Wkład własny minimum 10% wartości projektu minimum 15% wartości projektu ProwizjaBrak Oferujemy 2 produkty pożyczkowe (cd):

17 Pożyczki możesz przeznaczyć na:  zakup, budowę lub modernizację obiektów,  tworzenie nowych miejsc pracy,  zakup wyposażenia np. maszyn, urządzeń, środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,  wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych,  oraz INNE cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy!

18

19 Zabezpieczenie pożyczki, m.in.:  weksel własny in blanco,  poręczenie wekslowe osób fizycznych,  poręczenie funduszu poręczeniowego (np. FRiPWW S.A.),  sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego,  hipoteki na nieruchomości,  i inne.

20 Jeśli pożyczka to JEREMIE, jeśli JEREMIE to w WARP.  brak opłaty i prowizji za rozpatrzenie wniosku, udzielenie pożyczki i wcześniejszą spłatę  nie narzucamy ubezpieczycieli  indywidualnie ustalany termin karencji w spłacie kapitału 0-12 miesięcy  w momencie składania wniosku o pożyczkę brak konieczności posiadania zarejestrowanej firmy, osiągania zysku i przedstawienia biznesplanu,  niskie i stałe oprocentowanie pożyczek,  elastyczność w formy spłaty (raty malejące, raty stałe, rata „balonowa”), ustalanie rat indywidualnie z Klientem,  przyjazna, profesjonalna pomoc konsultantów FP na każdym etapie składania wniosku i jego realizacji.

21 Fundusze Europejskie 2014-2020 60 proc. funduszy strukturalnych zostanie przeznaczone na realizację 15 programów regionalnych.

22 Fundusze Europejskie 2014-2020

23 Cel programu: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa. Osie priorytetowe: I: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka II: Społeczeństwo informacyjne III: Energia IV: Środowisko V: Transport VI: Rynek pracy VII: Włączenie społeczne VIII: Edukacja IX: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego X: Pomoc techniczna Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+)

24 Udoskonalenie infrastruktury ośrodków koordynujących współpracę badań i innowacji. Promowanie inwestycji B+R przedsiębiorstw, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych. Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności przez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm. Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) dla MŚP.

25 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług. Wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji. Rozwój produktów i usług opartych na Technologiach Informacyjnych i Komunikacyjnych (TIK), handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK. Wspieranie tworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) dla MŚP.

26 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO 2014+) dla MŚP.

27

28 Zapraszamy!


Pobierz ppt "Pomagamy przedsiębiorczym.  Pożyczki  Dotacje  Doradztwo  Szkolenia Regionalna Instytucja Finansująca. Punkty Konsultacyjne. Fundusz Pożyczkowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google