Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: * Zespół Szkół Budowlanych ID grupy: 97/73_MF_G1 Opiekun: Bogna Świdzińska Kompetencja: * Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: * Nasza szkoła w liczbach Semestr/rok szkolny: * IV / 2011/2012

3 * Średnia arytmetyczna liczb: nazywamy liczbę Na przykład: Średnia arytmetyczną liczb: 1,5,3,6,8,4 jest:

4 * Niektóre dane, lepiej od średniej arytmetycznej, charakteryzuje wartość środkowa- mediana. W celu jej wyznaczenia porządkujemy dane od wartości mniejszej do największej, na przykład: - medianą jest liczba 5 - medianą jest liczba 3 * Medianą nieparzystej liczby danych jest wartość środkowa. W przypadku parzystej liczby danych medianą jest średnia arytmetyczna dwóch sąsiednich wartości środkowych, na przykład: – mediana jest równa (2+3)/2= 5/2= 2,5

5 * Analizując dane liczbowe, rozpatruje się również dominantę – wartość, która występuje wśród danych najczęściej (dominantą była również nazwana wartość modalną lub modą). Na przykład dla liczb: 1,1,2,2,2,3,5,5,6 dominantą jest liczba 2.

6 * Jako miarę rozproszenia danych wokół ich średniej przyjmuje się odchylenie standardowe. Wariancją n danych liczbowych o średniej arytmetycznej jest liczba: Odchylenie standardowe σ jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji:

7 * Średnią ważoną liczb: z odpowiadającymi im wagami: będącymi liczbami dodatnimi, określamy wzorem:

8 * PRZYKŁAD: Podczas egzamin z języka obcego wypowiedz studenta oceniono w dwóch kategoriach: - ocena za umiejętność komunikacji, - ocena za poprawność gramatyczną. Ostateczną oceną z egzaminu ustalona, korzystając ze wzoru: (3 + ) / 3+1

9

10 Po wejściu do gmachu US w Zielonej Górze, przeszliśmy do sali konferencyjnej na wiele ciekawych lekcji o statystyce. Na pierwszym wykładzie przenieśliśmy się do czasów Sejmu Czteroletniego, gdy po raz pierwszy zostały przeprowadzone badania statystyczne dotyczące ludności Polski. Historia Statystyczna Polski Sejm 4-letni Księstwo Warszawskie Księstwo Polskie Statystyka była prowadzona również pod wszystkim zaborami W 1918 roku Rada Regencyjna powołała Urząd Statystyczny 1945-1946 pierwszy spis ludności po wojnie.

11 Kolejny wykład, który ogólnie mówił o pracy urzędy, pan (wykładowca) opowiadał, że to o czym uczymy się na matematyce w dziale ‘Statystyka jednak znajduje odwzorowanie w pracy urzędu. Dowiedzieliśmy się również co należy do głównych obowiązków statystyki publicznej: zapewnienie rzetelnego i obiektywnego informowania społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej; zbieranie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł oraz gromadzenie danych statystycznych; rozróżnianie między danymi zbieranymi i gromadzonymi na potrzeby statystyki a danymi zbieranymi przez inne organy administracji rządowej, a także przez samorząd terytorialny; zagwarantowanie i przestrzeganie tajemnic służbowych, urzędowych, handlowych. Później słyszeliśmy o nadawaniu nr REGON oraz o sprawozdawczości elektronicznej. Dyrektorem Urzędu statystycznego w Zielonej Górze jest Roman Fedek. US podlega wojewodzie jednak jest niezespolone i nie podlegają żadnemu ministerstwu.

12

13 W 1997 roku minęło 50lat od powstania Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki. Jubileusz Szkoły skłania do refleksji, obejrzenia się wstecz, do pewnych podsumowań. Prapoczątki były trudne i skromne, gdyż do celów dydaktycznych zaadoptowano w 1947roku baraki po byłym obozie pracy przy ul. Botanicznej 15 (obecnie 52). Powstała tu Szkoła Przysposobienia Przemysłowego, po roku przekształcona w Szkołę Przysposobienia Zawodowego. Do 1957roku opuściło szkołę 982 absolwentów wykształconych w specjalnościach: ślusarz, tokarz, odlewnik, formierz, lakiernik, niter, spawacz, elektryk. 15 sierpnia 1957 roku Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego powołała pierwsze klasy Szkoły Rzemiosł Budowlanych o specjalnościach: murarz, monter instalacji budowlanych i malarz budowlany. Powstało również Technikum Budowlane dla Pracujących. Zdjęcia odbywały się w pomieszczeniach po SPZ. Organizację nowej szkoły powierzono dyrektorowi Władysławowi Szymańskiemu, a po roku stanowisko to objął i piastował do 1978 roku Jerzy Waszczyk. Był to bardzo trudny okres dla kierujących szkołą i pracujących w SRB. Ich trud i wysiłek zaowocował osiągnięciami, które umożliwiły rozwój nowych kierunków. Stało się to tym bardziej możliwe, że w 1961 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny przy ul. Botanicznej 50, wykonany w ciągu 14 miesięcy. Przy budowie nowego obiektu pracowali głównie uczniowie szkoły w ramach zajęć warsztatowych. Mieściły się w nim 24 sale lekcyjne i sala gimnastyczna, świetlica, gabinet lekarski oraz pomieszczenia gospodarcze.

14 W nowym budynku szkolnym podjęło naukę 580 uczniów w 13 oddziałach SRB, dwu klasowych nowo powstałego Technikum Budowlanego dla absolwentów SRB oraz I klasa Technikum Drogowego o specjalności: budowa dróg i mostów kołowych. Lata sześćdziesiąte charakteryzuje dalszy, bardzo szybki rozwój szkoły. Powoływano sukcesywnie nowe kierunki, i tak: w 1962r.- Technikum Budowlane 3-letnie o specjalności: wyposażenia sanitarne budynków; w1963r.- Technikum Gospodarki Wodnej (do 1970r.); -Technikum Dokumentacji Budowlanej (do 1980r., reaktywowane w 1988r.); w 1968r.- Pedagogiczne Studium Techniczne (do 1977r.); w 1970r.- Liceum Zawodowe o specjalności: magazynier (do 1977r.). W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych popularność ”budowlanki” była bardzo duża. Uczyć się tu pragnęli często najlepsi uczniowie szkół podstawowych, również na specyficzną atmosferę tej szkoły i bogate życie pozalekcyjne. Rosło też znaczenie szkoły przygotowującej kadrę techniczną w budownictwie dla gospodarki regionu, czego wyrazem było nadanie jej w 1967 roku imienia wielkiego patrioty i inżyniera – Tadeusza Kościuszki. Następne lata przyniosły kolejne zmiany organizacyjne, kadrowe, programowe, inne też stawały się warunki środowiskowe. W 1972roku szkoła otrzymała nazwę Zespołu Szkół Budowlanych. W roku szkolnym 1969/70 utworzono, w miejsce 3-letniej SRB, 2-letnią Zasadniczą Szkołą Zawodową, kształcącą dodatkowo w zawodach: stolarz i monter izolacji budowlanej. W 1975 roku powstało Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, które w strukturze organizacyjnej ZSB funkcjonowało do 1996 roku, kiedy to rozpoczęło samodzielną działalność, przenosząc się do nowego obiektu. W 1974 roku powstało Technikum Drzewne, a w 1978r. – również 5-letnie – Technikum Geodezyjne. Wcześniej, bo w 1976 roku – Policealne Studium Zawodowe.

15 W 1978 roku odszedł na zasłużoną emeryturę wieloletni dyrektor szkoły, z wielkim sentymentem wspomniany przez współpracowników, mż. Jerzy Waszczyk. Na stanowisko nowego dyrektora ZSB powołany został i funkcję tę pełnił do 1988 roku mgr Stanisław Bielech. Lata 90 przyniosły wielkie zmiany polityczne i społeczne. Gospodarka narodowa podlegała przeobrażeniom, a szkolnictwo zawodowe musiało dostosować się do skomplikowanych warunków u schyłku XX wieku, aby sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się rynku pracy. Szkoła nasza ciągle jeszcze pozostaje przed wielkimi zmianami, choć pierwsze przeobrażenia są dostrzegalne. W 1991 roku powstała kolejna klasa kształcąca w zawodzie: technolog robót wykończeniowych. W 1995 roku rozpoczęło działalność Technikum Urządzeń Sanitarnych. I ostatnia nowość – od 1997 roku powołane zostało Liceum Ogólnokształcące. W następnych latach planowane są następne kierunki Liceum Ogólnokształcącego oraz pierwsza klasa Liceum Technicznego. Na osobne omówienie zasługuje Wydział Zaoczny, funkcjonujący w ramach organizacyjnych Zespołu Szkół dla pracujących (do 1978r.); w 1958r. – Szkołę Ministrów Budowlanych (do 1966r.); w 1961r. – Policealne Studium Zawodowe – specjalność: budownictwo ogólne (do 1985r.); w 1965r. – Technikum Budowlane po ZSZ- specjalność: budownictwo ogólne; w 1970 r. – Technikum Budowlane po ZSZ – specjalność: wyposażone są – nitarne budynków (do 1980r.); w 1972r. – Policealne Studium Geodezyjne (do 1979r.); w 1974 r. – Technikum Geodezyjne (do 1980r.); w 1977r. – Technikum Drzewne po zasadniczej Szkole Zawodowej. Taka jest, w wielkim skrócie, historia Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki. Historia szkoły, która na trwałe zrosła się z pejzażem ul. Botanicznej i Zielonej Góry.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „AS KOMPETENCJI” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google