Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” jest współfinansowany przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” jest współfinansowany przez."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Combidata Poland sp. z o. o w partnerstwie z Krajowym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w ramach umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe” Kombinat Rolny w KIETRZU Technika rolnicza Andrzej Kulka AGRO/57/5

2 Kombinat rolny w Kietrzu to: Około 8500 ha Użytków Rolnych w tym około 350 ha Użytków Zielonych ( 77 pól w zmianowaniu ) Podstawowa działalność produkcyjna prowadzona jest w dwóch zakładach: Kietrz i Baborów W Kombinacie funkcjonują 3 fermy hodowlane Krotoszyn, Pliszcz, Baborów stado krów mlecznych liczy ok. 3000 sztuk o średniej wydajności ponad 10000 kg mleka/szt.

3 Mapa pól zakładu Kietrz

4 Baza obróbki i magazynowania ziarna

5 Ferma Krotoszyn

6 Przygotowanie i zadawanie pasz

7 Produkcja polowa

8

9 Park maszynowy

10

11

12

13 Rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwie: Fermy zamawiają usługi w dziale mechanizacji i transportu dotyczące produkcji polowej (pasz, słomy, wywozu gnojowicy). Produkcja roślinna dzieli się na 2 działy – Produkcji roślin kombajnowych – Produkcji roślin paszowych. Produkcja roślinna zamawia usługi w dziale mechanizacji i transportu dotyczące prac polowych – orki, doprawianie roli, siew roślin kombajnowych (pszenica, rzepak), chemiczna ochrona roślin, zbiór, transport i obróbka magazynowa (dosuszanie, czyszczenie i sortowanie).

14 Rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwie: Praca w produkcji roślinnej odbywa się na różnych zmianach: – Zmiana pierwsza 8 godzin. – Zmiana przedłużona do 12 godzin. – Zmiana nocna. W okresie intensywnych prac polowych sprzęt pracuje 24 godziny z przerwą na tankowanie i obsługę oraz zmianę operatorów.


Pobierz ppt "Projekt „AGRO na 6-stkę – Program doskonalenia nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego szkół rolniczych w Polsce” jest współfinansowany przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google