Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F"— Zapis prezentacji:

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Prezentacja kierunków studiów PWSZ w Suwałkach w ramach rekrutacji 2015/2016 PWSZ w Suwałkach Suwałki, 2015r.

2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach- powstała w 2005roku
pierwsza inauguracja 2005/2006r.

3 Jest to jedyna państwowa uczelnia w regionie Suwalszczyzny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Jest to jedyna państwowa uczelnia w regionie Suwalszczyzny Studia stacjonarne są bezpłatne PWSZ w Suwałkach Suwałki, 2015r.

4 Suwałki, 2015r. PWSZ w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Utworzenie 36 PWSZ w Polsce jest konsekwencją strategii Bolońskiej I powołania do życia uczelni zawodowych, studiów 3-3,5 letnich, które kształcą w miejscu zamieszkania studenta, tanio, w cyklach krótkich, które podążają za zmianami rynku pracy. PWSZ w Suwałkach Suwałki, 2015r.

5 Suwałki, 2015r. PWSZ w Suwałkach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Współczesny rynek pracy wymusza na młodych ludziach elastyczne podejście do wykształcenia. Wymaga aby kończyli kilka kierunków, aby kończyli kierunki zawodowe licencjackie i inżynierskie a nie uniwersyteckie, które nie przygotowują do zawodu, wymusza podążanie za pracą dalej od swojego miejsca zamieszkania. PWSZ w Suwałkach Suwałki, 2015r.

6 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach PWSZ w Suwałkach ma bardzo dobre warunki studiów Kształcimy tanio-blisko miejsca zamieszkania Wspomagamy studentów finansowo Spotkanie dotyczące współpracy z PWSZ Suwałki, 13 stycznia 2015r.

7 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof.Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

8 6-te miejsce w rankingu szkół wyższy PWSZ 2011 i 2012 oraz 2014
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 6-te miejsce w rankingu szkół wyższy PWSZ 2011 i oraz 2014

9 Dlaczego warto studiować na PWSZ w Suwałkach ?
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Dlaczego warto studiować na PWSZ w Suwałkach ? UWAGA Kształcenie oparte o profil praktyczny: połowa zajęć to ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe Bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z maturą.

10 Dlaczego warto studiować na PWSZ w Suwałkach ?
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Dlaczego warto studiować na PWSZ w Suwałkach ? Proponujemy 12 kierunków studiów I stopnia od typowo humanistycznych poprzez techniczne, inżynierskie do medycznych Bezpłatne studia stacjonarne (dzienne) dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z maturą.

11 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Politechniczny
Wykształcenie inżynierskie (I stopnia) ,5 letnie studia stacjonarne i niestacjonarne Instytut Politechniczny

12 Budownictwo Specjalności: - Budownictwo drogowe;
- Budownictwo ekologiczne i energooszczędne; - Konstrukcje budowlane i inżynierskie.

13 Zarządzanie i inżynieria produkcji - Zarządzanie środowiskiem.
Specjalności: - Inżynieria produkcji rolnej; - Przetwórstwo rolno - spożywcze; - Zarządzanie środowiskiem.

14 Rolnictwo Rolnictwo spcecjalność Specjalności:
- Agrobiznes i obszary wiejskie; - Agronomia i technologia produkcji zwierzęcej.

15 Transport Specjalności: - Eksploatacja pojazdów i urządzeń
transportowych; - Logistyka w transporcie.

16 Instytut humanistyczno - ekonomiczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Wykształcenie licencjackie (I stopnia) letnie studia stacjonarne i niestacjonarne Instytut humanistyczno - ekonomiczny

17 Pedagogika ; - Pedagogika osób starszych. Specjalności:
- Pedagogika wczesnoszkolna ; Pedagogika osób starszych.

18 Filologia Angielsko Roosyjska
Specjalności: - Język Angielski i Rosyjski - specjalność nauczycielska; - Język Angielski - translatoryka.

19 - Ekonomika małego i średniego
Ekonomia Specjalność: - Ekonomika małego i średniego przedsiębiorstwa. Filologia ze specjalnością filologia angielska jako specjalność główna i filologia rosyjska jako specjalność dodatkowa. Sylwetka absolwenta kierunek – EKONOMIA Absolwent kierunku otrzymuje tytuł licencjata. Posiada rozległą wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do pracy w instytucjach oraz organizacjach gospodarczych, jak również administracji gospodarczej szczebla operacyjnego. Jest wyspecjalizowany w określonej dziedzinie zastosowań ekonomii, może podejmować pracę w urzędach administracji państwowej oraz przedsiębiorstwach usługowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem, organizacją i promocją turystyki regionu. Absolwent może pełnić rolę: analityka oceniającego przedsięwzięcia gospodarcze, organizatora i menadżera projektów, doradcy, wykładowcy, planisty, negocjatora oraz asystenta w procesach zarządzania. kierunek – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia i specjalnością. Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej, zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomii. Po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. Podczas praktyk student zdobywa niezbędny zakres doświadczenia zawodowego, który okaże się niezbędny w podjęciu przyszłych zobowiązań zawodowych. kierunek – FILOLOGIA ANGIELSKO – ROSYJSKA (po uzyskaniu pozytywnej decyzji MNiSW) Absolwenta kierunku filologia angielsko-rosyjska charakteryzuje płynna znajomość obu języków kierunkowych, stanowiących centrum programowe studiów. Wyróżnia go także wiedza o charakterze kulturowym obejmująca znajomość podstawowych dzieł literackich powstałych w określonym języku i stanowiących erudycyjne otoczenie tego języka oraz wiedzę o realiach odpowiedniego obszaru językowego. Absolwenta cechuje również zasób wiadomości o charakterze ogólno humanistycznym niezbędnym do refleksji nad językiem jako narzędziem komunikacji i sposobem jego funkcjonowania w sferze komunikacji społecznej. Studia na kierunku filologia angielsko-rosyjska umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie: prowadzenia anglojęzycznej i rosyjskojęzycznej korespondencji służbowej, prowadzenia negocjacji w obu językach i znajomości terminologii z zakresu finansów, bankowości i handlu zagranicznego. Jedyne w skali kraju połączenie języka angielskiego z rosyjskim przygotuje absolwenta do pracy w instytucjach poza szkolnictwem, prowadzących działalność gospodarczą z krajami anglojęzycznymi oraz rosyjskojęzycznymi. Przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze tłumacza tekstów naukowych, publicystycznych oraz oficjalno - urzędowych z dziedziny prawa, ekonomii i administracji państwowej. Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej jak również posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).

20 Finanse i rachunkowość
Specjalność: - Rachunkowość w przedsiębiorstwie. Filologia ze specjalnością filologia angielska jako specjalność główna i filologia rosyjska jako specjalność dodatkowa. Sylwetka absolwenta kierunek – EKONOMIA Absolwent kierunku otrzymuje tytuł licencjata. Posiada rozległą wiedzę ekonomiczną i jest przygotowany do pracy w instytucjach oraz organizacjach gospodarczych, jak również administracji gospodarczej szczebla operacyjnego. Jest wyspecjalizowany w określonej dziedzinie zastosowań ekonomii, może podejmować pracę w urzędach administracji państwowej oraz przedsiębiorstwach usługowych na stanowiskach związanych z zarządzaniem, organizacją i promocją turystyki regionu. Absolwent może pełnić rolę: analityka oceniającego przedsięwzięcia gospodarcze, organizatora i menadżera projektów, doradcy, wykładowcy, planisty, negocjatora oraz asystenta w procesach zarządzania. kierunek – FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne przygotowujące do pracy na stanowiskach związanych z kierunkiem kształcenia i specjalnością. Program studiów umożliwia poznanie różnych aspektów działalności gospodarczej, zarówno w sferze mikro, jak i makroekonomii. Po uzyskaniu dyplomu jest przygotowany do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych. Podczas praktyk student zdobywa niezbędny zakres doświadczenia zawodowego, który okaże się niezbędny w podjęciu przyszłych zobowiązań zawodowych. kierunek – FILOLOGIA ANGIELSKO – ROSYJSKA (po uzyskaniu pozytywnej decyzji MNiSW) Absolwenta kierunku filologia angielsko-rosyjska charakteryzuje płynna znajomość obu języków kierunkowych, stanowiących centrum programowe studiów. Wyróżnia go także wiedza o charakterze kulturowym obejmująca znajomość podstawowych dzieł literackich powstałych w określonym języku i stanowiących erudycyjne otoczenie tego języka oraz wiedzę o realiach odpowiedniego obszaru językowego. Absolwenta cechuje również zasób wiadomości o charakterze ogólno humanistycznym niezbędnym do refleksji nad językiem jako narzędziem komunikacji i sposobem jego funkcjonowania w sferze komunikacji społecznej. Studia na kierunku filologia angielsko-rosyjska umożliwiają zdobycie kwalifikacji zawodowych w zakresie: prowadzenia anglojęzycznej i rosyjskojęzycznej korespondencji służbowej, prowadzenia negocjacji w obu językach i znajomości terminologii z zakresu finansów, bankowości i handlu zagranicznego. Jedyne w skali kraju połączenie języka angielskiego z rosyjskim przygotuje absolwenta do pracy w instytucjach poza szkolnictwem, prowadzących działalność gospodarczą z krajami anglojęzycznymi oraz rosyjskojęzycznymi. Przygotowują także absolwenta do pracy w charakterze tłumacza tekstów naukowych, publicystycznych oraz oficjalno - urzędowych z dziedziny prawa, ekonomii i administracji państwowej. Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej jak również posługiwania się technologią informacyjną, w tym jej wykorzystywania w nauczaniu przedmiotu (prowadzeniu zajęć).

21 licencjackie (I stopnia) - 3 letnie studia stacjonarne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Wykształcenie licencjackie (I stopnia) - 3 letnie studia stacjonarne i niestacjonarne Instytut Ochrony Zdrowia

22 Pielęgniarstwo

23 Planowany nowy kierunek:
Fizjoterapia Ratownictwo medyczne

24 Kosmetologia

25 Bezpieczeństwo wewnętrzne

26 - pokoje dwuosobowe z łazienką, kuchnia i pralnia na kilka pokoi.
Dom Studenta - pokoje dwuosobowe z łazienką, kuchnia i pralnia na kilka pokoi.

27 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
Przyszłość jest tutaj PWSZwSuwalkach

28 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
ul. Noniewicza 10, Suwałki , tеl.: , faks:


Pobierz ppt "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F"

Podobne prezentacje


Reklamy Google