Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2013 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2013 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 1

2 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2013 ROKU

3 3 ZAKRES KONTROLI 2.138

4 4 ILOŚĆ KONTROLI

5 Wewnętrzne rozliczenie realizacji planu pracy za 2013 r. 5 Wydział KontroleIlośćMandaty karne Ilość % Ilość insp./ dni Średni czas kontroli Ilość insp./dni pozaoperaty wnych Wnioski do sądów Art. 41 Kw Dochodzenia uproszczone Decyzje/jak. handl. Doniesienia do prokuratur Informacje do US, UKS itp. Ilość Kwota grzywien w zł Średnia wysokość w zł PlanWykonanie 12345678910111213141516 WŻ 315371117,781.3443,6280571059/37216222537.400166,22 WN 500750150,002.5943,4666622013/0162223340.550174,03 OK 270319118,158992,823762104/013817231.000180,23 ZT 258306118,601.2123,9655711031/22213714928.500191,28 ZS 320392122,501.3773,5179310019/636719946.700234,67 RAZEM 1.6632.138128,567.4263,473.1971350126/6524426978184.150188,29 2012 r. 1.8342.462134,248.1903,333.5552490122/72294551.250258.550206,84 2013 r./ 2012 r. –171–324–5,68–764+0,14–358–11–40+4/–7–5–29–272–74.400–18,55

6 6 SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI MD MASZYNOWA LVD NISKONAPIĘCIOWA EMC KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ TOYS ZABAWKOWA PPED ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ GAD URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE NAWI URZĄDZEŃ WAGOWYCH PED URZĄDZEŃ CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2007/23/WE WYROBÓW PIROTECHNICZNY CH BED EFEKTYWNOŚCI KOTŁÓW GAZOWYCH BOATS REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH RTTE URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SPVD PROSTYCH ZBIORNIKÓW CIŚNIENIOWYCH Dyrektywa nr 2009/125/WE EKOPROJEKT Dyrektywa nr 2010/30/UE ETYKIETY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

7 Wyniki kontroli wyrobów w zakresie wymogów dyrektyw nowego podejścia 7 Nr dyrektywyNazwa Ilość partii BadanychZakwestionowanych OgółemLaboratoryjnieCE Deklaracja, sprawozdanie z badań lub dokumentacja techniczna Nieprawidłowo- ści wynikające z rozporządzeń (inne) Niezgodność z zasadniczymi wymaganiami 12345678 2006/42Maszyny 21 0 10 1 2006/95 Urządzenia elektryczne niskonapięciowe 651 12 11 0 6 2009/48 Bezpieczeństwo zabawek 214292324138 89/686 Środki ochrony osobistej 441 000 1 2009/142 Urządzenia spalające paliwa gazowe 000000 97/23 Urządzenia ciśnieniowe 22 0 58414 2007/23 Wyroby pirotechniczne 68 3 000 3 2009/125Ekoprojekt 98 0 7146 2010/30 Etykiety Efektywności Energetycznej 2500210

8 8 538 wyroby zbadane 149 placówki Stwierdzone uchybienia to m.in.: nieprawidłowe oznakowanie nieprawidłowo sporządzone deklaracje zgodności niedostosowanie konstrukcji wyrobu do norm bezpieczeństwa zawartość w wyrobie niedozwolonych substancji 157 DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA (602) (170) wyroby zakwestionowane (164)

9 9 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH REGULATOR TEMPERATURY 16 niezgodności 1. brak na wyrobie napięcia znamionowego lub jego zakresu, 2. brak rodzaju zasilania na wyrobie, (…) 15. odstępy izolacyjne powierzchniowe izolacji podstawowej mniejsze od wymaganych (stwierdzono 1,8 mm, winno być minimum 4,0 mm), 16. odstępy izolacyjne powierzchniowe izolacji roboczej mniejsze od wymaganych (stwierdzono 1,8 mm, winno być minimum 4,0 mm)

10 10 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH PILARKA niewystarczająca wytrzymałość materiałów użytych do wykonania elementów maszyny i zastosowanych urządzeń ochronnych brak w instrukcji obsługi pełnych informacji dotyczących użytkowania maszyny oraz niedołączenie deklaracji zgodności umieszczenie na urządzeniu istotnych dla konsumentów informacji w sposób nietrwały, skutkujący ich odpadaniem … ƚ ącznie 6 niezgodności

11 11 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Zabawka – Kucyki Badania laboratoryjne wykazały obecność ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP) w ilości 20,0+1,6%, tj. mieszaniny niebezpiecznej, zaburzającej rozwój komórek, mającej działanie szkodliwe na funkcje rozrodcze i płodność lub na rozwój potomstwa, a także wywołującej zmiany w wątrobie i płucach.

12 12 553 138 (25%) OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW PRODUKTY (1050) (116) (11%) ZBADANEZAKWESTIONOWANE

13 13 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH DRABINA nierównomierne rozmieszczenie szczebli (odległość pomiędzy pierwszym a drugim i drugim a trzecim szczeblem, mierzona pomiędzy ich górnymi powierzchniami wynosiła 320 mm, natomiast pomiędzy pozostałymi szczeblami - 270 mm) ostre i z zadziorami wystające śruby użyte do zamocowania łańcucha blokującego rozstaw, mogące spowodować przypadkowe skaleczenia, otarcia lub zahaczenie odzieżą użytkownika brak ostrzeżenia, że drabina powinna opierać się na nogach, nie na szczeblach czy stopniach … łącznie 5 nieprawidłowości

14 14 PRZYKŁADY PRODUKTÓW ZAKWESTIONOWANYCH Magnesy posiadające cechy i właściwości mogące wywołać u konsumen- tów, zwłaszcza u dzieci przeświadczenie, że są to środki spożywcze, stanowią one imitację żywności (lody, pieczywo, lizak), ich wygląd wskazuje na przeznaczenie inne niż rzeczywiste, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu konsumentów

15 15 PORÓWNANIE JAKOŚCI PALIW W LATACH 2003-2013

16 16 PORÓWNANIE JAKOŚCI GAZU SKROPLONEGO (LPG) W LATACH 2007-2013

17 17 697397 (57%) nie przestrzegano przepisów: ARTYKUŁY SPOŻYWCZE kontrole (924) (716 - 77%) wynikowe przeprowadzone

18 18 100 82 (82%) naruszono przepisy: GASTRONOMIA wynikowe (183)(140 - 76%) kontrole przeprowadzone

19 19 Przedmiot badań PartieWadliwość ZbadaneZakwestionowane% ilość Artykuły nieżywnościowe 3.78751513,6 Artykuły żywnościowe7.8031.40017,9 Wyroby i napoje w gastronomii 1.05471 6,7 Ogółem 12.6441.98615,7

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 Aromat arakowy 39 Aromat arakowy 39 Groch biały 23 Groch biały 23 Wafelki Knoppers 12 Wafelki Knoppers 12 Kisiel wiśniowy 21 Kisiel wiśniowy 21 Czosnek przyprawa mini w kostkach 35,5 Czosnek przyprawa mini w kostkach 35,5 Sos myśliwski 13 Sos myśliwski 13 Krem z wiórkami kokosowymi 10 Krem z wiórkami kokosowymi 10 Serek do chleba z papryką 12 Serek do chleba z papryką 12 Kawa Jacobs Aroma 10 Kawa Jacobs Aroma 10 Orzechy włoskie 9 Orzechy włoskie 9 Chrupki kukurydziane 7 Chrupki kukurydziane 7 Oliwki zielone 7 Oliwki zielone 7

25 25

26 26 OCHRONA PRAWNYCH INTERESÓW KONSUMENTÓW Lp. WyszczególnienieKrakówTarnówNowy SączRazem 1. Informacje o nieprawidłowościach (skargi konsumenckie) 1.043158601.261 2. Informacje anonimowe 78 72 41 191 3. Porady 7.0082.2462.19911.453 4. Mediacje 64386 23752 5. Wnioski do SPSK 10000

27 27 1284 1174110 rozpatrzone informacje we własnym zakresie przez inne organy SKARGI I WNIOSKI 965 Artykuły przemysłowe (60%) Buty 77 Usługi (34%) Gastronomiczne 132 Artykuły spożywcze (11%) Mleko i przetwory mleczne

28 28 Formy załatwiania informacji w latach 2009-2013

29 29 Udzielanie porad w latach 2009-2013

30 30 Tematyka porad w latach 2009-2013

31 31 STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI

32 32 SANKCJE 24 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw PROKURATURY 13 umorzyły postępowanie karne na zasadach ogólnych* 11 wydały postanowienia o odmowie ścigania* * dotyczy również 2012 r. i lat poprzednich 5 akty oskarżenia*

33 33 DECYZJE ADMINISTRACYJNE W 2013 wydano łącznie 126 decyzji, w tym: Ilość decyzjiPodstawa wydania decyzji 45 art. 40a ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (kary pieniężne z tytułu wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających wymaganiom jakości handlowej lub zafałszowanych) 39art. 30 ust. 1 ustawy o IH (dot. zobowiązań z tytułu kosztów przeprowadzonych badań) 9art. 40j ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności (dot. opłat związanych z badaniami wyrobów) 3 art. 19 ust. 1 i 3 ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej (kara za niepoinformowanie potencjalnych nabywców o tym, że jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 23 umorzenie postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych (20) i ustawy o Inspekcji Handlowej (3) 1 art. 25 ust. 1 pkt 5b ustawy o rolnictwie ekologicznym (kara pieniężna za wprowadzenie do obrotu towarów, oznakowanych w sposób sugerujący, że są to produkty rolnictwa ekologicznego) 2art. 40k ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności (zakaz udostępniania wyrobów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami) 2art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o IH (wycofanie z obrotu paliwa niespełniającego wymagań jakościowych) 2 przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (art. 207 § 1 i 2 oraz art. 210 § 1 i 4 w zw. z art. 67a § 1 pkt 3 – odmowa umorzenia zaległości podatkowej; art. 67a § 1 pkt 1 i art. 207 – rozłożenie na raty należności z tytułu kary pieniężnej) oraz 1 postanowienie – na podstawie art. 25a ust 1 i 5 ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów ( zobowiązanie z tytułu kosztów badań laboratoryjnych)

34 34 WYKROCZENIA 47% 38% 10% ujawnione nieprawidłowości zakwalifikowane jako wykroczenia brak informacji o cenach nieprzestrzeganie wymogów sanitarnych lub oferowanie do sprzedaży towarów „przeterminowanych” 5%5% brak wymaganych informacji wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań

35 35 WYKROCZENIA 13 978 184.150 zł 5 wniosków o ukaranie skierowanych do sądów wniosków o ukaranie skierowanych do sądów mandatów karnych mandatów karnych łączna kwota nałożonych mandatów karnych osób wobec których zastosowano artykuł 41 Kodeksu wykroczeń

36 36 Wykaz wykroczeń ujawnionych w 2013 roku Lp.Podstawa prawna wykroczeniaDotyczy Ilość przypadków 1.art. 137 § 1 Kw naruszenie przepisów o obowiązku uwidaczniania cen (brak wywieszek, cenników, cen jednostkowych i bezpośrednio na opakowaniu) 808 2. art. 100 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia „przeterminowane” artykuły żywnościowe151 3. art. 76 pkt 1 i 2 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nieumieszczenie w miejscu sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu, sprzedawanie sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, bez wymaganej informacji lub niewłaściwie oznakowanego 115 4. art. 26 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo o miarach stosowanie przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów kontroli metrologicznej lub niespełniających wymagań 100 5. art. 26 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych brak informacji o systemach zwrotu i zbiórki opakowań, właściwym postępowaniu z odpadami po produktach będących w ofercie handlowej, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach 59 6.art. 111 Kw niewłaściwy stan sanitarny, nieprzestrzeganie warunków sanitarnych w obrocie środkami spożywczymi 52 7. art. 60 1 § 2 Kw niezgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem 30 8.art. 15 ust. 1 ustawy o języku polskimwyłącznie obcojęzyczne nazewnictwo towarów21 9. art. 60 1 § 4 pkt 3, 2 i 2a Kw wbrew obowiązkowi świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, używanie nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji, używanie oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego 16 10. art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nieuwidocznienie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu 9

37 36 Razem 1.380 11.art. 134 § 1 Kw oszustwo 3 12. art. 55 ust. 1 i 2 ustawy o produktach biobójczych wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego bez wymaganego pozwolenia na obrót lub wpisu do rejestru i nieposiadającego na opakowaniu właściwych oznaczeń 3 13. art. 44 ust. 1, art. 46 ust. 2, art. 56 ust. 1 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wprowadzenie do obrotu substancji chemicznej zakwalifikowanej jako niebezpieczna, której opakowanie nie posiadało właściwych oznaczeń i wyczuwalnego dotykiem ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, nieudostępnienie na wniosek kontrolujących karty charakterystyki substancji chemicznej 3 14. art. 100 ust. 1 pkt 11 ustawy o bezpieczeń- stwie żywności i żywienia nieaktualne badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych 2 15.art. 136 § 1 i 2 Kw umyślne usuwanie oznaczeń z towarów przeznaczonych do sprzedaży, oferowanie towarów niewłaściwie oznaczonych 2 16. art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych nieumieszczenie informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych i palenia tytoniu 2 17. art. 100 ust. 1 pkt 7 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia niewykonanie czynności w zakresie identyfikacji żywności1 18. art. 53 ust. 1 pkt 28 ustawy o paszach wprowadzenie do obrotu paszy niezgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dn. 13.07.2009r. 1 19. art. XII § 2 ustawy przepisy wprowadzające Kodeks pracy naruszenie przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów usługowych i gastronomi- cznych 1 20. art. 39 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowejuniemożliwienie inspektorowi przeprowadzenia kontroli 1

38 38 INNE DZIAŁANIA 184 426 426 żądania usunięcia nieprawidłowości informacji do innych organów kontrolnych wnioski pokontrolne 1664

39 39 Poziom wykształcenia pracowników ZAŁOGA

40 Pracownicy służby cywilnej z wyższym wykształceniem 40

41 41 Wiek pracowników

42 42 Budżet 2013

43 43 WYDATKI

44 44 Wydatki na badania laboratoryjne

45 45


Pobierz ppt "1. 2 INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE W 2013 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google