Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG
Wózki jezdniowe zasilane gazem Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG Wózki jezdniowe zasilane gazem

2 Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan
Wózki jezdniowe zasilane gazem Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan Mieszanina węglowodorów: głównie propanu C3H8 oraz butanu C4H10, Skrót LPG - Liquified Petroleum Gas, Bezbarwny o słabej woni – trudnowykrywalny, Nie jest trujący Może powodować: wymioty; ślinotok; zwężenie źrenic; ból głowy; senność; utratę świadomości. Wózki jezdniowe zasilane gazem

3 Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan
Wózki jezdniowe zasilane gazem Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan ciężar właściwy (stan lotny) G=1,9g/cm3 temperatura zapłonu 80°C spalanie wybuchowe przy stężeniu w powietrzu 2% waga litra LPG (benzyny) 0,55kg (0,75kg) wartość opałowa LPG (benzyny 95 okt.) 46MJ/kg (44MJ/kg) temperatura parowania propanu -43°C temperatura parowania butanu 0°C rozwarstwienie LPG -25°C Wózki jezdniowe zasilane gazem

4 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Tabliczka znamionowa Nazwa lub znak wytwórcy; Numer fabryczny butli; Pojemność w decymetrach sześciennych; Ciśnienie próbne w Mpa; Nazwa gazu (mieszanina B); Rok produkcji, miesiąc i rok następnej kontroli butli przez UDT; Tara butli w kg (bez zaworu); Netto gazu w kg znajdującego się w butli; Brutto butli. Wózki jezdniowe zasilane gazem

5 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Tabliczka znamionowa Wózki jezdniowe zasilane gazem

6 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Korzystanie z gazu LPG Gaz LPG przechowywany jest w fazie ciekłej, a wykorzystywany w fazie gazowej (lotnej); Gaz LPG może być pobierany z butli w fazie lotnej bądź ciekłej; Do zasilania silników spalinowych w wózkach jezdniowych gaz pobierany jest w fazie ciekłej; Butle przeznaczone do zasilania gazem LPG silników w wózkach jezdniowych są do tego specjalnie przystosowane. Wózki jezdniowe zasilane gazem

7 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Butle Wózki jezdniowe zasilane gazem

8 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Butle Wózki jezdniowe zasilane gazem

9 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Butle Gaz propan-butan przechowuje się w butlach stalowych o znormalizowanej wielkości. Ilość gazu podana jest w kilogramach. Oznacza to ilość masy gazu, która może znajdować się w butli. Wielkości te są znormalizowane: 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 11kg, 33kg. Te wartości, odpowiadają bezpiecznej ilości gazu płynnego w butli i stanowią 80% jej objętości. Zmiana temperatury butli z gazem o 1°C powoduje zmianę ciśnienia gazu o 8 barów. Wózki jezdniowe zasilane gazem

10 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Butle BT-0,5 BT-1 BT-2 BT-3 BT-5 BD-11 BP-11 Syfon BP-33 Napełnienie (kg) 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0 11 33 Pojemność wodna (litry) 1,2 2,4 4,8 7,2 12,3 27 79 Masa butli pustej (kg) 1,8 2,6 3,2 6,8 12,5 28 Wysokość całkowita (mm) 260 265 250 308 480 590 1260 Średnica zewnętrzna 100 140 220 230 300 318 Gwint w zaworze G3/8LH W21.8L Gwint w butli W19.2 W27.8 Ciśnienie kontrolne (MPa) 2,5 Wózki jezdniowe zasilane gazem

11 Umocowanie butli w wózku
Wózki jezdniowe zasilane gazem Umocowanie butli w wózku Butla z gazem musi być umocowana stabilnie w jednej określonej pozycji. Króciec wylotowy powinien być skierowany na dół. Butla powinna leżeć tak, by znacznik na butli był skierowany do góry. Wózki jezdniowe zasilane gazem

12 Umocowanie butli w wózku
Wózki jezdniowe zasilane gazem

13 Umocowanie butli w wózku
Wózki jezdniowe zasilane gazem

14 Umocowanie butli w wózku
Wózki jezdniowe zasilane gazem

15 Oznakowanie pozycji butli
Wózki jezdniowe zasilane gazem

16 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Butle Butle posiadają logo właściciela. Są pomalowane farbą ochronną. Oprócz tabliczki znamionowej butle są dodatkowo opisywane przez właścicieli butli. Informacje te dotyczą: przeznaczenia, pozycji użytkowania, sposobu transportu, tara butli, rodzaju gazu umieszczonego w butli. Wózki jezdniowe zasilane gazem

17 Niedozwolone kolory butli do propanu-butanu
Kolor czerwony zarezerwowany jest dla gaśnic Butle z acetylenem pomalowane są na żółto Wózki jezdniowe zasilane gazem

18 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Zawory Zawory butli przeznaczonych do zasilania silników w wózkach jezdniowych wyposażone są w rurkę do poboru gazu w fazie ciekłej Zawory są chronione przed uszkodzeniem kołnierzem przyspawanym do butli. Kołnierz ten pełni również funkcję uchwytu do przenoszenia butli. Zawory są elementem nierozbieralnym. Zawory wkręcone są do butli i zabezpieczone klejem przed odkręceniem. Wózki jezdniowe zasilane gazem

19 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Zawory Wózki jezdniowe zasilane gazem

20 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Zawory Wózki jezdniowe zasilane gazem

21 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Zawory Wózki jezdniowe zasilane gazem

22 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Zawory Wózki jezdniowe zasilane gazem

23 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Zawory Należy sprawdzić stan uszczelki gumowej. Uszczelkę uszkodzoną należy wymienić. Wózki jezdniowe zasilane gazem

24 Instrukcja obsługi butli
Wózki jezdniowe zasilane gazem

25 Instrukcja obsługi butli
Wózki jezdniowe zasilane gazem

26 Elementy instalacji gazowej
Wózki jezdniowe zasilane gazem Elementy instalacji gazowej Butla z gazem Elektrozawór z filtrem gazu Reduktor-parownik Przewody Mikser Przełącznik poboru paliwa Wskaźniki Wózki jezdniowe zasilane gazem

27 Elementy instalacji gazowej
Wózki jezdniowe zasilane gazem Elementy instalacji gazowej Elektrozawór Wózki jezdniowe zasilane gazem

28 Elementy instalacji gazowej
Wózki jezdniowe zasilane gazem Elementy instalacji gazowej Reduktor- parownik Wózki jezdniowe zasilane gazem

29 Elementy instalacji gazowej
Wózki jezdniowe zasilane gazem Elementy instalacji gazowej Reduktor- parownik Wózki jezdniowe zasilane gazem

30 Elementy instalacji gazowej
Wózki jezdniowe zasilane gazem Elementy instalacji gazowej Mikser Wózki jezdniowe zasilane gazem

31 Elementy instalacji gazowej
Wskaźnik Wózki jezdniowe zasilane gazem

32 Elementy instalacji gazowej
Przełącznik benzyna-gaz Wózki jezdniowe zasilane gazem

33 Elementy instalacji gazowej
POZYCJE PRZEŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO NA ŚCIANCE PRZEDNIEJ: LED zielony (1) LED zielony (2) LED zielony (3) LED czerwony 0 - Wypalanie, oba elektrozawory (gazu i benzyny) zamknięte. Migają na zmianę dwie diody zielone 1 z 3 oraz dioda zielona 2 I - praca na benzynie (wskaźniki LED nie świecą).Elektrozawór gazu jest w tym momencie wyłączony. II - Praca na gazie, GRM pokazuje stan gazu w zbiorniku. Wszystkie zielone diody świecą - oznacza pełny zbiornik. Świecąca dioda czerwona oznacza rezerwę gazu. Wózki jezdniowe zasilane gazem

34 Sprawdzanie nieszczelności
Wózki jezdniowe zasilane gazem Sprawdzanie nieszczelności Do sprawdzania szczelności połączenia instalacji z butlą stosuje się: Roztwór wody z mydłem, Testery: elektroniczne, w aerozolu. Wózki jezdniowe zasilane gazem

35 Sprawdzanie nieszczelności
Wózki jezdniowe zasilane gazem

36 Dopuszczenie butli do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego
Wózki jezdniowe zasilane gazem Dopuszczenie butli do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego Kontrola butli nowowyprodukowanej po 10 latach. Po tym czasie, dwie legalizacje max. po 5 lat. Czas użytkowania butli max. 20 lat. Butla do poboru gazu w fazie ciekłej nie może być użytkowana w gospodarstwach domowych (o czym informuje etykieta umieszczona na butli). Króciec przyłączeniowy butli posiada gwint lewozwojny. Wózki jezdniowe zasilane gazem

37 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Wymiana butli w wózku Wózek nie może stać na studzience kanalizacyjnej, ani w pobliżu otwartych okienek piwnicy. Zakręcić zawór butli. Silnik powinien zgasnąć po wyczerpaniu gazu z instalacji. Odłączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji od zaworu butli. Zwolnić mocowanie butli na wózku. Zdjąć pustą butlę z wózka. Wózki jezdniowe zasilane gazem

38 Wózki jezdniowe zasilane gazem
Wymiana butli w wózku Sprawdzić stan pełnej butli. Włożyć pełną butlę do mocowania na wózku. Umocować butlę gwintowaną końcówką do dołu. Połączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji z zaworem butli. Odkręcić zawór butli. Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne. Wózki jezdniowe zasilane gazem


Pobierz ppt "Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG"

Podobne prezentacje


Reklamy Google