Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG."— Zapis prezentacji:

1 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG

2 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem2 Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan Mieszanina węglowodorów: głównie propanu C 3 H 8 oraz butanu C 4 H 10, Skrót LPG - Liquified Petroleum Gas, Bezbarwny o słabej woni – trudnowykrywalny, Nie jest trujący Może powodować: wymioty; ślinotok; zwężenie źrenic; ból głowy; senność; utratę świadomości.

3 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem3 Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan ciężar właściwy (stan lotny)G=1,9g/cm 3 temperatura zapłonu80°C spalanie wybuchowe przy stężeniu w powietrzu 2% waga litra LPG (benzyny)0,55kg (0,75kg) wartość opałowa LPG (benzyny 95 okt.) 46MJ/kg (44MJ/kg) temperatura parowania propanu-43°C temperatura parowania butanu0°C0°C rozwarstwienie LPG-25°C

4 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem4 Tabliczka znamionowa Nazwa lub znak wytwórcy; Numer fabryczny butli; Pojemność w decymetrach sześciennych; Ciśnienie próbne w Mpa; Nazwa gazu (mieszanina B); Rok produkcji, miesiąc i rok następnej kontroli butli przez UDT; Tara butli w kg (bez zaworu); Netto gazu w kg znajdującego się w butli; Brutto butli.

5 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem5 Tabliczka znamionowa

6 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem6 Korzystanie z gazu LPG Gaz LPG przechowywany jest w fazie ciekłej, a wykorzystywany w fazie gazowej (lotnej); Gaz LPG może być pobierany z butli w fazie lotnej bądź ciekłej; Do zasilania silników spalinowych w wózkach jezdniowych gaz pobierany jest w fazie ciekłej; Butle przeznaczone do zasilania gazem LPG silników w wózkach jezdniowych są do tego specjalnie przystosowane.

7 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem7 Butle

8 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem8 Butle

9 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem9 Butle Gaz propan-butan przechowuje się w butlach stalowych o znormalizowanej wielkości. Ilość gazu podana jest w kilogramach. Oznacza to ilość masy gazu, która może znajdować się w butli. Wielkości te są znormalizowane: 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 11kg, 33kg. Te wartości, odpowiadają bezpiecznej ilości gazu płynnego w butli i stanowią 80% jej objętości. Zmiana temperatury butli z gazem o 1°C powoduje zmianę ciśnienia gazu o 8 barów.

10 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem10 Butle BT-0,5BT-1BT-2BT-3BT-5 BD-11BP-11 Syfon BP-33 Napełnienie (kg)0,51,02,03,05,011 33 Pojemność wodna (litry) 1,22,44,87,212,327 79 Masa butli pustej (kg) 1,21,82,63,26,81112,528 Wysokość całkowita (mm) 260265250308480590 1260 Średnica zewnętrzna 100140220 230300 318 Gwint w zaworzeG3/8LH W21.8L Gwint w butliW19.2 W27.8 Ciśnienie kontrolne (MPa) 3,0 2,5

11 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem11 Umocowanie butli w wózku Butla z gazem musi być umocowana stabilnie w jednej określonej pozycji. Króciec wylotowy powinien być skierowany na dół. Butla powinna leżeć tak, by znacznik na butli był skierowany do góry.

12 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem12 Umocowanie butli w wózku

13 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem13 Umocowanie butli w wózku

14 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem14 Umocowanie butli w wózku

15 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem15 Oznakowanie pozycji butli

16 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem16 Butle Butle posiadają logo właściciela. Są pomalowane farbą ochronną. Oprócz tabliczki znamionowej butle są dodatkowo opisywane przez właścicieli butli. Informacje te dotyczą: przeznaczenia, pozycji użytkowania, sposobu transportu, tara butli, rodzaju gazu umieszczonego w butli.

17 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem17 Niedozwolone kolory butli do propanu-butanu Kolor czerwony zarezerwowany jest dla gaśnic Butle z acetylenem pomalowane są na żółto

18 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem18 Zawory Zawory butli przeznaczonych do zasilania silników w wózkach jezdniowych wyposażone są w rurkę do poboru gazu w fazie ciekłej Zawory są chronione przed uszkodzeniem kołnierzem przyspawanym do butli. Kołnierz ten pełni również funkcję uchwytu do przenoszenia butli. Zawory są elementem nierozbieralnym. Zawory wkręcone są do butli i zabezpieczone klejem przed odkręceniem.

19 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem19 Zawory

20 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem20 Zawory

21 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem21 Zawory

22 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem22 Zawory

23 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem23 Zawory Należy sprawdzić stan uszczelki gumowej. Uszczelkę uszkodzoną należy wymienić.

24 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem24 Instrukcja obsługi butli

25 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem25 Instrukcja obsługi butli

26 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem26 Elementy instalacji gazowej Butla z gazem Elektrozawór z filtrem gazu Reduktor-parownik Przewody Mikser Przełącznik poboru paliwa Wskaźniki

27 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem27 Elementy instalacji gazowej Elektrozawór

28 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem28 Elementy instalacji gazowej Reduktor- parownik

29 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem29 Elementy instalacji gazowej Reduktor- parownik

30 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem30 Elementy instalacji gazowej Mikser

31 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem31 Elementy instalacji gazowej Wskaźnik

32 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem32 Elementy instalacji gazowej Przełącznik benzyna-gaz

33 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem33 Elementy instalacji gazowej POZYCJE PRZEŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO NA ŚCIANCE PRZEDNIEJ: 0 - Wypalanie, oba elektrozawory (gazu i benzyny) zamknięte. Migają na zmianę dwie diody zielone 1 z 3 oraz dioda zielona 2 I - praca na benzynie (wskaźniki LED nie świecą).Elektrozawór gazu jest w tym momencie wyłączony. II - Praca na gazie, GRM pokazuje stan gazu w zbiorniku. Wszystkie zielone diody świecą - oznacza pełny zbiornik. Świecąca dioda czerwona oznacza rezerwę gazu. LED zielony (1) LED zielony (2) LED zielony (3) LED czerwony

34 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem34 Sprawdzanie nieszczelności Do sprawdzania szczelności połączenia instalacji z butlą stosuje się: Roztwór wody z mydłem, Testery: elektroniczne, w aerozolu.

35 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem35 Sprawdzanie nieszczelności

36 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem36 Dopuszczenie butli do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego Kontrola butli nowowyprodukowanej po 10 latach. Po tym czasie, dwie legalizacje max. po 5 lat. Czas użytkowania butli max. 20 lat. Butla do poboru gazu w fazie ciekłej nie może być użytkowana w gospodarstwach domowych (o czym informuje etykieta umieszczona na butli). Króciec przyłączeniowy butli posiada gwint lewozwojny.

37 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem37 Wymiana butli w wózku Wózek nie może stać na studzience kanalizacyjnej, ani w pobliżu otwartych okienek piwnicy. 1. Zakręcić zawór butli. 2. Silnik powinien zgasnąć po wyczerpaniu gazu z instalacji. 3. Odłączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji od zaworu butli. 4. Zwolnić mocowanie butli na wózku. 5. Zdjąć pustą butlę z wózka.

38 2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem38 Wymiana butli w wózku 6. Sprawdzić stan pełnej butli. 7. Włożyć pełną butlę do mocowania na wózku. 8. Umocować butlę gwintowaną końcówką do dołu. 9. Połączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji z zaworem butli. 10. Odkręcić zawór butli. 11. Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.


Pobierz ppt "2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google