Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG."— Zapis prezentacji:

1 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG

2 Wózki jezdniowe zasilane gazem2 Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan Mieszanina węglowodorów: głównie propanu C 3 H 8 oraz butanu C 4 H 10, Skrót LPG - Liquified Petroleum Gas, Bezbarwny o słabej woni – trudnowykrywalny, Nie jest trujący Może powodować: wymioty; ślinotok; zwężenie źrenic; ból głowy; senność; utratę świadomości.

3 Wózki jezdniowe zasilane gazem3 Własności fizyko-chemiczne gazu propan-butan ciężar właściwy (stan lotny)G=1,9g/cm 3 temperatura zapłonu80°C spalanie wybuchowe przy stężeniu w powietrzu 2% waga litra LPG (benzyny)0,55kg (0,75kg) wartość opałowa LPG (benzyny 95 okt.) 46MJ/kg (44MJ/kg) temperatura parowania propanu-43°C temperatura parowania butanu0°C0°C rozwarstwienie LPG-25°C

4 Wózki jezdniowe zasilane gazem4 Tabliczka znamionowa Nazwa lub znak wytwórcy; Numer fabryczny butli; Pojemność w decymetrach sześciennych; Ciśnienie próbne w Mpa; Nazwa gazu (mieszanina B); Rok produkcji, miesiąc i rok następnej kontroli butli przez UDT; Tara butli w kg (bez zaworu); Netto gazu w kg znajdującego się w butli; Brutto butli.

5 Wózki jezdniowe zasilane gazem5 Tabliczka znamionowa

6 Wózki jezdniowe zasilane gazem6 Korzystanie z gazu LPG Gaz LPG przechowywany jest w fazie ciekłej, a wykorzystywany w fazie gazowej (lotnej); Gaz LPG może być pobierany z butli w fazie lotnej bądź ciekłej; Do zasilania silników spalinowych w wózkach jezdniowych gaz pobierany jest w fazie ciekłej; Butle przeznaczone do zasilania gazem LPG silników w wózkach jezdniowych są do tego specjalnie przystosowane.

7 Wózki jezdniowe zasilane gazem7 Butle

8 Wózki jezdniowe zasilane gazem8 Butle

9 Wózki jezdniowe zasilane gazem9 Butle Gaz propan-butan przechowuje się w butlach stalowych o znormalizowanej wielkości. Ilość gazu podana jest w kilogramach. Oznacza to ilość masy gazu, która może znajdować się w butli. Wielkości te są znormalizowane: 1kg, 2kg, 3kg, 5kg, 11kg, 33kg. Te wartości, odpowiadają bezpiecznej ilości gazu płynnego w butli i stanowią 80% jej objętości. Zmiana temperatury butli z gazem o 1°C powoduje zmianę ciśnienia gazu o 8 barów.

10 Wózki jezdniowe zasilane gazem10 Butle BT-0,5BT-1BT-2BT-3BT-5 BD-11BP-11 Syfon BP-33 Napełnienie (kg)0,51,02,03,05, Pojemność wodna (litry) 1,22,44,87,212, Masa butli pustej (kg) 1,21,82,63,26,81112,528 Wysokość całkowita (mm) Średnica zewnętrzna Gwint w zaworzeG3/8LH W21.8L Gwint w butliW19.2 W27.8 Ciśnienie kontrolne (MPa) 3,0 2,5

11 Wózki jezdniowe zasilane gazem11 Umocowanie butli w wózku Butla z gazem musi być umocowana stabilnie w jednej określonej pozycji. Króciec wylotowy powinien być skierowany na dół. Butla powinna leżeć tak, by znacznik na butli był skierowany do góry.

12 Wózki jezdniowe zasilane gazem12 Umocowanie butli w wózku

13 Wózki jezdniowe zasilane gazem13 Umocowanie butli w wózku

14 Wózki jezdniowe zasilane gazem14 Umocowanie butli w wózku

15 Wózki jezdniowe zasilane gazem15 Oznakowanie pozycji butli

16 Wózki jezdniowe zasilane gazem16 Butle Butle posiadają logo właściciela. Są pomalowane farbą ochronną. Oprócz tabliczki znamionowej butle są dodatkowo opisywane przez właścicieli butli. Informacje te dotyczą: przeznaczenia, pozycji użytkowania, sposobu transportu, tara butli, rodzaju gazu umieszczonego w butli.

17 Wózki jezdniowe zasilane gazem17 Niedozwolone kolory butli do propanu-butanu Kolor czerwony zarezerwowany jest dla gaśnic Butle z acetylenem pomalowane są na żółto

18 Wózki jezdniowe zasilane gazem18 Zawory Zawory butli przeznaczonych do zasilania silników w wózkach jezdniowych wyposażone są w rurkę do poboru gazu w fazie ciekłej Zawory są chronione przed uszkodzeniem kołnierzem przyspawanym do butli. Kołnierz ten pełni również funkcję uchwytu do przenoszenia butli. Zawory są elementem nierozbieralnym. Zawory wkręcone są do butli i zabezpieczone klejem przed odkręceniem.

19 Wózki jezdniowe zasilane gazem19 Zawory

20 Wózki jezdniowe zasilane gazem20 Zawory

21 Wózki jezdniowe zasilane gazem21 Zawory

22 Wózki jezdniowe zasilane gazem22 Zawory

23 Wózki jezdniowe zasilane gazem23 Zawory Należy sprawdzić stan uszczelki gumowej. Uszczelkę uszkodzoną należy wymienić.

24 Wózki jezdniowe zasilane gazem24 Instrukcja obsługi butli

25 Wózki jezdniowe zasilane gazem25 Instrukcja obsługi butli

26 Wózki jezdniowe zasilane gazem26 Elementy instalacji gazowej Butla z gazem Elektrozawór z filtrem gazu Reduktor-parownik Przewody Mikser Przełącznik poboru paliwa Wskaźniki

27 Wózki jezdniowe zasilane gazem27 Elementy instalacji gazowej Elektrozawór

28 Wózki jezdniowe zasilane gazem28 Elementy instalacji gazowej Reduktor- parownik

29 Wózki jezdniowe zasilane gazem29 Elementy instalacji gazowej Reduktor- parownik

30 Wózki jezdniowe zasilane gazem30 Elementy instalacji gazowej Mikser

31 Wózki jezdniowe zasilane gazem31 Elementy instalacji gazowej Wskaźnik

32 Wózki jezdniowe zasilane gazem32 Elementy instalacji gazowej Przełącznik benzyna-gaz

33 Wózki jezdniowe zasilane gazem33 Elementy instalacji gazowej POZYCJE PRZEŁĄCZNIKA GŁÓWNEGO NA ŚCIANCE PRZEDNIEJ: 0 - Wypalanie, oba elektrozawory (gazu i benzyny) zamknięte. Migają na zmianę dwie diody zielone 1 z 3 oraz dioda zielona 2 I - praca na benzynie (wskaźniki LED nie świecą).Elektrozawór gazu jest w tym momencie wyłączony. II - Praca na gazie, GRM pokazuje stan gazu w zbiorniku. Wszystkie zielone diody świecą - oznacza pełny zbiornik. Świecąca dioda czerwona oznacza rezerwę gazu. LED zielony (1) LED zielony (2) LED zielony (3) LED czerwony

34 Wózki jezdniowe zasilane gazem34 Sprawdzanie nieszczelności Do sprawdzania szczelności połączenia instalacji z butlą stosuje się: Roztwór wody z mydłem, Testery: elektroniczne, w aerozolu.

35 Wózki jezdniowe zasilane gazem35 Sprawdzanie nieszczelności

36 Wózki jezdniowe zasilane gazem36 Dopuszczenie butli do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego Kontrola butli nowowyprodukowanej po 10 latach. Po tym czasie, dwie legalizacje max. po 5 lat. Czas użytkowania butli max. 20 lat. Butla do poboru gazu w fazie ciekłej nie może być użytkowana w gospodarstwach domowych (o czym informuje etykieta umieszczona na butli). Króciec przyłączeniowy butli posiada gwint lewozwojny.

37 Wózki jezdniowe zasilane gazem37 Wymiana butli w wózku Wózek nie może stać na studzience kanalizacyjnej, ani w pobliżu otwartych okienek piwnicy. 1. Zakręcić zawór butli. 2. Silnik powinien zgasnąć po wyczerpaniu gazu z instalacji. 3. Odłączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji od zaworu butli. 4. Zwolnić mocowanie butli na wózku. 5. Zdjąć pustą butlę z wózka.

38 Wózki jezdniowe zasilane gazem38 Wymiana butli w wózku 6. Sprawdzić stan pełnej butli. 7. Włożyć pełną butlę do mocowania na wózku. 8. Umocować butlę gwintowaną końcówką do dołu. 9. Połączyć końcówkę przewodu elastycznego instalacji z zaworem butli. 10. Odkręcić zawór butli. 11. Sprawdzić, czy połączenie jest szczelne.


Pobierz ppt "2015-03-29 Wózki jezdniowe zasilane gazem1 Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazem LPG."

Podobne prezentacje


Reklamy Google