Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu"— Zapis prezentacji:

1

2 Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu
Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

3 Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego
Oś 1 działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi oraz Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś działania LEADER VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

4 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Oś 1: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata wynosi ok. 230 mln zł, Odbyło się 6 naborów wniosków, Złożono 88 wniosków na kwotę pomocy ok. 362 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 4

5 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Schemat I scalenia – wydano 1 decyzję na kwotę pomocy ok. 2,1 mln zł Schemat II melioracje – wydano 49 decyzji na kwotę pomocy ok. 117 mln zł Całkowita wartość projektów wynosi ok. 205 mln zł Zakończono realizację 35 inwestycji, których wartość całkowita wyniosła 90,2 mln zł, UE – 57,2 mln zł VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 5

6 Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji
Budowa/remont wałów przeciwpowodziowych (km) – 12 Budowa/remont rowów (km) – 36 Sieć drenarska (km) – 1580 Remont stacji pomp (szt.)- 2 Kształtowanie przekroju koryta rzek (km) - 81 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 6

7 Odbudowa – kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap I - km od do 2+207 Wartość całkowita projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

8 Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz
Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200 Wartość całkowita projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

9 Regulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km – Etap I w km gm. Solec nad Wisłą Całkowita wartość projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

10 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi
Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata wynosi ok. 226 mln zł Odbyły się 2 nabory, w których złożono 832 wnioski o przyznanie pomocy, Zawarto 640 umów na kwotę 173 mln zł VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 10

11 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi
VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 11

12

13 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi
Zweryfikowano pozytywnie 546 wniosków o płatność na kwotę 125 mln zł. Zakończono realizację 478 inwestycji na kwotę ok. 121 mln zł dofinansowania unijnego, tj. ok. 74% wszystkich projektów. Do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 13

14 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi
VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 14

15 Zorganizowanie skweru z Placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej
Beneficjent: Gmina Teresin Wartość całkowita projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

16

17 Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszej Trójcy
Remont zespołu zabytkowego kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą Kwota dofinansowania UE: PLN "Sanacja kościoła w Szkopach" Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszej Trójcy Kwota dofinansowania UE: PLN

18 Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki
Wartość całkowita projektu – PLN Kwota pomocy UE – PLN Beneficjent: Gmina Jednorożec

19 Beneficjent: Gmina Brańszczyk
Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Tuchlin Beneficjent: Gmina Brańszczyk Wartość całkowita projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

20 Remont pomieszczeń M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznych w Krukowie i Zarębach wraz z zakupem wyposażenia. Beneficjent: Gmina Chorzele Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

21 Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe
Beneficjent: Gmina Szydłowo Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

22 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata wynosi 624 mln zł. Złożono 497 wniosków o przyznanie pomocy, Zawarto 382 umowy na kwotę 583 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 22

23 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Zakres operacji Kwota dofinansowania EFRROW Liczba projektów Gospodarka wodno-ściekowa 55  329 Odpady komunalne 15 Odnawialne źródła energii 8 Targowiska stałe 23  28 Infrastruktura szerokopasmowego internetu 2 Razem 583  382 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 23

24 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 24

25

26 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zweryfikowano pozytywnie 263 wniosków o płatność. Zakończono realizację 182 inwestycji (około 48% zawartych umów) Wartość całkowita dotychczas zrealizowanych projektów wynosi ok. 492 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 26

27 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (182 zrealizowane projekty): wybudowane sieci wodociągowe – 570 km wybudowane sieci kanalizacyjne – 566 km liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] – 7 650 wybudowane oczyszczalnie ścieków [szt.] – 19 odpady komunalne objęte systemami – t energia z odnawialnych źródeł (słońce) – 30 MWh VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 27

28 Całkowita wartość projektu: 2 540 986 zł
Budowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tończa gm. Liw Beneficjent: Gmina Liw Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

29 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III i IV.
Beneficjent: Gmina Zaręby Kościelne Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

30 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie
Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

31 Wartość całkowita projektu – 322 458 zł Wartość dofinansowania UE
Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd Wartość całkowita projektu – zł Wartość dofinansowania UE Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd Wartość całkowita projektu – zł Wartość dofinansowania UE – zł

32 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe
Całkowita wartość projektu: PLN Dofinansowanie UE: PLN Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe Beneficjent: Gmina Czarnia

33 Podsumowanie zrealizowanych działań PROW 2007-2013
Działanie Limit środków w mln zł Zakontraktowane środki w mln zł % zakontraktowania Złożone wnioski o płatność w mln zł Scalania i melioracje 230,6 117,1 51% 75,7 Odnowa i rozwój wsi 226,8 173,9 77% 133,9 Podstawowe usługi 624,3 583,4 94% 294,1 LEADER 263,4 180,5 70% 106,8 RAZEM 1 345,1 1 054,9 80% 610,5 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 33

34 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) , VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 34


Pobierz ppt "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google