Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES."— Zapis prezentacji:

1

2 Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

3 Oś 1 działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi oraz Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś 4 działania LEADER Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

4 4 Oś 1: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa  Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 wynosi ok. 230 mln zł,  Odbyło się 6 naborów wniosków,  Złożono 88 wniosków na kwotę pomocy ok. 362 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

5 5 Schemat I scalenia – wydano 1 decyzję na kwotę pomocy ok. 2,1 mln zł Schemat II melioracje – wydano 49 decyzji na kwotę pomocy ok. 117 mln zł  Całkowita wartość projektów wynosi ok. 205 mln zł  Zakończono realizację 35 inwestycji, których wartość całkowita wyniosła 90,2 mln zł, UE – 57,2 mln zł VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

6 6 Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji Budowa/remont wałów przeciwpowodziowych (km) – 12 Budowa/remont rowów (km) – 36 Sieć drenarska (km) – 1580 Remont stacji pomp (szt.)- 2 Kształtowanie przekroju koryta rzek (km) - 81 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

7 Odbudowa – kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km 0+000-3+650 wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap I - km od 0+000 do 2+207 Wartość całkowita projektu – 2 375 106 zł Dofinansowanie UE – 941 507 zł

8 Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km 2+200 Wartość całkowita projektu – 1 178 011 zł Dofinansowanie UE – 645 088 zł

9 Regulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km 4+260-14180 – Etap I w km 4+260-9200 gm. Solec nad Wisłą Całkowita wartość projektu – 2 171 354 zł Dofinansowanie UE – 1 214 237 zł

10 10 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi  Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 wynosi ok. 226 mln zł  Odbyły się 2 nabory, w których złożono 832 wnioski o przyznanie pomocy,  Zawarto 640 umów na kwotę 173 mln zł VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

11 11 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

12

13 13 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi  Zweryfikowano pozytywnie 546 wniosków o płatność na kwotę 125 mln zł.  Zakończono realizację 478 inwestycji na kwotę ok. 121 mln zł dofinansowania unijnego, tj. ok. 74% wszystkich projektów.  Do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

14 14 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

15 Zorganizowanie skweru z Placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej Beneficjent: Gmina Teresin Wartość całkowita projektu – 269 191 zł Dofinansowanie UE – 109 427 zł

16

17 " Sanacja kościoła w Szkopach" Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszej Trójcy Kwota dofinansowania UE: 358 750 PLN Remont zespołu zabytkowego kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą Kwota dofinansowania UE: 500 000 PLN

18 18 Beneficjent: Gmina Jednorożec Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki Wartość całkowita projektu – 440 187 PLN Kwota pomocy UE – 233 350 PLN

19 Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Tuchlin Beneficjent: Gmina Brańszczyk Wartość całkowita projektu: 289 584 zł Dofinansowanie UE: 175 694 zł

20 Remont pomieszczeń M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznych w Krukowie i Zarębach wraz z zakupem wyposażenia. Beneficjent: Gmina Chorzele Całkowita wartość projektu: 390 545 zł Dofinansowanie UE: 238 220 zł

21 Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe Beneficjent: Gmina Szydłowo Całkowita wartość projektu: 576 634 zł Dofinansowanie UE: 353 280 zł

22 22 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata 2007-2013 wynosi 624 mln zł.  Złożono 497 wniosków o przyznanie pomocy,  Zawarto 382 umowy na kwotę 583 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

23 23 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres operacji Kwota dofinansowania EFRROW Liczba projektów Gospodarka wodno- ściekowa 55 198 351329 Odpady komunalne2 054 60015 Odnawialne źródła energii4 530 9568 Targowiska stałe23 684 93928 Infrastruktura szerokopasmowego internetu 963 8842 Razem583 432 730382 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

24 24 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

25

26 26 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  Zweryfikowano pozytywnie 263 wniosków o płatność.  Zakończono realizację 182 inwestycji (około 48% zawartych umów)  Wartość całkowita dotychczas zrealizowanych projektów wynosi ok. 492 mln zł.

27 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (182 zrealizowane projekty):  wybudowane sieci wodociągowe – 570 km  wybudowane sieci kanalizacyjne – 566 km  liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] – 7 650  wybudowane oczyszczalnie ścieków [szt.] – 19  odpady komunalne objęte systemami – 4 404 t  energia z odnawialnych źródeł (słońce) – 30 MWh 27 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

28 Budowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tończa gm. Liw Beneficjent: Gmina Liw Całkowita wartość projektu: 2 540 986 zł Dofinansowanie UE: 1 447 908 zł

29 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III i IV. Beneficjent: Gmina Zaręby Kościelne Całkowita wartość projektu: 3 265 962 zł Dofinansowanie UE: 2 001 678 zł

30 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin Całkowita wartość projektu: 4 642 510 zł Dofinansowanie UE: 2 221 473 zł

31 Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd Wartość całkowita projektu – 322 458 zł Wartość dofinansowania UE Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd Wartość całkowita projektu – 322 458 zł Wartość dofinansowania UE – 198 232 zł

32 32 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe Beneficjent: Gmina Czarnia Całkowita wartość projektu: 1 727 385 PLN Dofinansowanie UE: 814 239 PLN

33 33 Podsumowanie zrealizowanych działań PROW 2007-2013 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 Działanie Limit środków w mln zł Zakontraktowane środki w mln zł % zakontraktowa nia Złożone wnioski o płatność w mln zł Scalania i melioracje 230,6117,151%75,7 Odnowa i rozwój wsi 226,8173,977%133,9 Podstawowe usługi 624,3583,494%294,1 LEADER 263,4180,570%106,8 RAZEM1 345,11 054,980%610,5

34 34 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) 5979700, 5979701 rolnictwo@mazovia.pl


Pobierz ppt "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google