Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES."— Zapis prezentacji:

1

2 Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

3 Oś 1 działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi oraz Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Oś 4 działania LEADER Działania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

4 4 Oś 1: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa  Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata wynosi ok. 230 mln zł,  Odbyło się 6 naborów wniosków,  Złożono 88 wniosków na kwotę pomocy ok. 362 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

5 5 Schemat I scalenia – wydano 1 decyzję na kwotę pomocy ok. 2,1 mln zł Schemat II melioracje – wydano 49 decyzji na kwotę pomocy ok. 117 mln zł  Całkowita wartość projektów wynosi ok. 205 mln zł  Zakończono realizację 35 inwestycji, których wartość całkowita wyniosła 90,2 mln zł, UE – 57,2 mln zł VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

6 6 Efekty rzeczowe zrealizowanych inwestycji Budowa/remont wałów przeciwpowodziowych (km) – 12 Budowa/remont rowów (km) – 36 Sieć drenarska (km) – 1580 Remont stacji pomp (szt.)- 2 Kształtowanie przekroju koryta rzek (km) - 81 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

7 Odbudowa – kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap I - km od do Wartość całkowita projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

8 Remont jazu w Soczewce wraz z budową przepławki dla ryb – rz. Skrwa Lewa w km Wartość całkowita projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

9 Regulacja – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Krępianki w km – Etap I w km gm. Solec nad Wisłą Całkowita wartość projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

10 10 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi  Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata wynosi ok. 226 mln zł  Odbyły się 2 nabory, w których złożono 832 wnioski o przyznanie pomocy,  Zawarto 640 umów na kwotę 173 mln zł VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

11 11 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

12

13 13 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi  Zweryfikowano pozytywnie 546 wniosków o płatność na kwotę 125 mln zł.  Zakończono realizację 478 inwestycji na kwotę ok. 121 mln zł dofinansowania unijnego, tj. ok. 74% wszystkich projektów.  Do każdej zainwestowanej złotówki ze środków unijnych dołożono kolejną złotówkę z własnego budżetu. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

14 14 Oś 3 działanie: Odnowa i rozwój wsi VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

15 Zorganizowanie skweru z Placem zabaw dla dzieci przy ulicy Południowej Beneficjent: Gmina Teresin Wartość całkowita projektu – zł Dofinansowanie UE – zł

16

17 " Sanacja kościoła w Szkopach" Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka Najświętszej Trójcy Kwota dofinansowania UE: PLN Remont zespołu zabytkowego kościoła farnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Solcu nad Wisłą Kwota dofinansowania UE: PLN

18 18 Beneficjent: Gmina Jednorożec Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, sportu i turystyki Wartość całkowita projektu – PLN Kwota pomocy UE – PLN

19 Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Tuchlin Beneficjent: Gmina Brańszczyk Wartość całkowita projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

20 Remont pomieszczeń M-GBP w Chorzelach, Filii Bibliotecznych w Krukowie i Zarębach wraz z zakupem wyposażenia. Beneficjent: Gmina Chorzele Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

21 Budowa terenów sportowych i rekreacyjnych w miejscowości Nosarzewo Borowe Beneficjent: Gmina Szydłowo Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

22 22 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  Limit środków dla województwa mazowieckiego na lata wynosi 624 mln zł.  Złożono 497 wniosków o przyznanie pomocy,  Zawarto 382 umowy na kwotę 583 mln zł. VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

23 23 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Zakres operacji Kwota dofinansowania EFRROW Liczba projektów Gospodarka wodno- ściekowa Odpady komunalne Odnawialne źródła energii Targowiska stałe Infrastruktura szerokopasmowego internetu Razem VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

24 24 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

25

26 26 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej  Zweryfikowano pozytywnie 263 wniosków o płatność.  Zakończono realizację 182 inwestycji (około 48% zawartych umów)  Wartość całkowita dotychczas zrealizowanych projektów wynosi ok. 492 mln zł.

27 Oś 3 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (182 zrealizowane projekty):  wybudowane sieci wodociągowe – 570 km  wybudowane sieci kanalizacyjne – 566 km  liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych [szt.] –  wybudowane oczyszczalnie ścieków [szt.] – 19  odpady komunalne objęte systemami – t  energia z odnawialnych źródeł (słońce) – 30 MWh 27 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013

28 Budowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tończa gm. Liw Beneficjent: Gmina Liw Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

29 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III i IV. Beneficjent: Gmina Zaręby Kościelne Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

30 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie Beneficjent: Miasto i Gmina Gąbin Całkowita wartość projektu: zł Dofinansowanie UE: zł

31 Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd Wartość całkowita projektu – zł Wartość dofinansowania UE Poprawa stanu naturalnego i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych Gminy Gózd Wartość całkowita projektu – zł Wartość dofinansowania UE – zł

32 32 Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Surowe Beneficjent: Gmina Czarnia Całkowita wartość projektu: PLN Dofinansowanie UE: PLN

33 33 Podsumowanie zrealizowanych działań PROW VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 Działanie Limit środków w mln zł Zakontraktowane środki w mln zł % zakontraktowa nia Złożone wnioski o płatność w mln zł Scalania i melioracje 230,6117,151%75,7 Odnowa i rozwój wsi 226,8173,977%133,9 Podstawowe usługi 624,3583,494%294,1 LEADER 263,4180,570%106,8 RAZEM1 345,11 054,980%610,5

34 34 VII MAZOWIECKI KONGRES ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FALENTY, 6-7 LISTOPADA 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa, ul. Skoczylasa 4 (V piętro) tel. (+22) ,


Pobierz ppt "Rezultaty i efekty realizacji PROW 2007–2013na Mazowszu Radosław Rybicki Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich VII MAZOWIECKI KONGRES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google