Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach 2011-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach 2011-2014."— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach 2011-2014

2 Rozwój Gminy Jadów   W ostatnich latach Gmina Jadów bardzo się rozwinęła.   Realizowane są systematycznie duże inwestycje takie jak budowa kanalizacji, sieci wodociągowej, dróg itd.   W obecnej chwili w Gminie Jadów : – –wodę z wodociągu ma już ok. 89% mieszkańców (z Wólką Sulejowską ok. 91,6%), – –kanalizację ma 36,5 % mieszkańców. * stopień zwodociągowania na koniec 2010r. - ok. 63,7% * stopień skanalizowania na koniec 2010r. - ok. 18,2%

3 Pozyskane środki w latach 2011-2014 RokŚrodki unijneŚrodki z budżetu państwa 20113.241.548,3463.550,00 201211.249.533,16700.588,00 20131.361.104,00293.662,77 20142.623.067,18654.900,00 Razem18.475.252,681.712.800,77 Łącznie20.188.053,45

4 Rok 2011

5 Budżet na inwestycje w 2011r.   Ogólnie budżet na inwestycje wynosił 13.318.847,32 zł, w tym fundusz sołecki 264.249,84 zł   Z funduszu soleckiego zaplanowanych było 36 zadań   Gmina Jadów otrzymała zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 20%.

6 Środki pozyskane na inwestycje w 2011r. Środki unijne : Środki zewnętrzne z budżetu państwa : „Radosna szkoła” ZSP Urle – 63.550,00 zł Kanalizacja3.058.700,08 zł „Indywidualizacja nauczania – szansą na sukces ucznia” 81.133,28 zł Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 9.672,52 zł „Zielone światło dla aktywnych” – program GOPS 92.042,46 zł Razem pozyskane środki z UE3.241.548,34 zł

7 Budowa placu zabaw - ZSP w Urlach w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”  10.10.2011r. – zakończenie robót  Zakres robót : : –Przygotowanie podłoża pod plac zabaw –Remont ogrodzenia wokół placu zabaw – 78,00 mb –Wykonanie strefy zielonej o pow. 400,00 m2 –Wykonanie nawierzchni bezpiecznej –Montaż gotowych urządzeń:  zestaw sprawnościowy typu Robert,  huśtawka wagowa i huśtawka typu „bocianie gniazdo”,  sprężynowce – 3 szt.,  równoważnia łamana z belką balansującą,  drabinka pozioma  Slalom  Ławki wolnostojące drewniane z oparciem – szt. 2  Kosz na śmieci  Tablica informacyjna –Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  Koszt inwestycji :135.458,51 zł brutto  Wykonawca : „INTER-FLORA” Sp. z o.o. z Wrocławia

8 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie   Zakończenie prac : 21 grudnia 2011r.   Zakres robót : – –Roboty ogólnobudowlane :   elementy wentylacji grawitacyjnej,   przystosowanie strychu na pomieszczenia użytkowe,   roboty wewnętrzne ogólnobudowlane,   wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,   ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. – –Roboty instalacji sanitarnych:   wymiana instalacji centralnego ogrzewania,   przebudowa instalacji wodno -kan. – –Roboty instalacji elektrycznych:   rozdzielnice 0,4kV na obiekcie,   wewnętrzne linie zasilające,   instalacje oświetlenia i gniazd,   oprawy oświetleniowe,   zestawy odbiorcze, zestawy sterownicze,   uziemienia i połączenia wyrównawcze,   roboty towarzyszące.  667.659,48 zł brutto  Koszt inwestycji : 667.659,48 zł brutto  Firma „PATRAS”, Sokołów Podlaski  Wykonawca : Firma „PATRAS”, Sokołów Podlaski

9 Budowa sieci wodociągowej w Starowoli (Wodociąg grupowy - II etap)  11.12.2012r. – zakończono inwestycję  Zakres robót : –sieć z rur PVC o łącznej dł. 13.623,00 m –przyłącza wodociągowe z rur PE 3.719,00 m –zakończenia przyłączy – 121 szt.  Koszt inwestycji : 970.103,74 zł brutto  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDROSERVICE” z Lublina

10 Budowa stacji uzdatniania wody w Myszadłach oraz sieci wodociągowej w Myszadłach, Podmyszadłach, Podbalach (Wodociąg grupowy Myszadła - I etap) SIEĆ WODOCIĄGOWA :   25.02.2013r. – zakończenie robót (sieć wodociągowa)   Zakres robót : – –sieć z rur PVC o łącznej dł. 13.530,00 m, – –przyłącza wodociągowe z rur PE 7.268,00 m, – –zakończenia przyłączy - 132 szt.   Koszt inwestycji : 1 029 602,78   Wykonawca sieci: PPUH „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor, Łosice SUW :   12.10.2013r. – zakończenie robót SUW   Koszt inwestycji : 770. 836,15 zł   Wykonawca SUW: Firma „Bartosz” SP.J Białystok

11 Fundusz sołecki 2011r.

12 Fundusz sołecki – cd.   Kwota na fundusz sołecki w 2011r. wynosiła 264.249,84 zł   Z FS zaplanowanych było 36 zadań   Gmina Jadów otrzymała zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 20%.

13 Przeznaczenie funduszu sołeckiego (poza drogami) Sitne : – –Ogrodzenie WDK II etap – 17.341,00 zł – –Wyposażenie świetlicy – 2.684,00 zł Jadów : – –Wykonanie tablic informacyjnych – 18.000,00 zł Wujówka : – –Remont WDK – 9.688,00 zł Urle : – –Wyposażenie świetlicy przy Bibliotece w Urlach – 17.168,00 zł Letnisko Nowy Jadów : – –Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Urlach – 12.986,00 zł Strachów : – –Modernizacja oświetlenia – 8.110,00 zł Nowy Jadów : – –Zakup tablic ogłoszeniowych – 400,00 zł – –Modernizacja boiska – 4.352,00 zł

14 Przeznaczenie funduszu sołeckiego (poza drogami) – cd. Zawiszyn : – –Remont świetlicy – 16.389,00 zł – –Montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego – 1.000,00 zł Dębe Duże: – –Modernizacja boiska – 7.220,00 zł Sulejów : – –Remont budynku OSP – 4.811,00 zł – –Modernizacja oświetlenia (ul. Kwiatowa) – 9.760,00 zł Nowinki : – –Modernizacja oświetlenia – 15.064,00 zł Podbale : – –Modernizacja oświetlenia – 4.000,00 zł Szewnica : – –Modernizacja oświetlenia – 22.207,00 zł Iły : – –Modernizacja oświetlenia – 7.220,00 zł

15 Drogi z FS w 2011r.

16 Rok 2012r.

17 Budżet na inwestycje w 2012r.   Ogólnie budżet na inwestycje wynosił 20.514.979,25 zł, w tym fundusz sołecki 379.841,94 zł.   Z FS zaplanowane był o 5 0 zada ń.   Gmina Jadów otrzymała zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 10%.

18 Środki pozyskane na inwestycje w 2012r. Środki unijne : Wodociąg197.758,68 zł Kanalizacja10.044 535,80 zł „Indywidualizacja nauczania-szansą na sukces ucznia” 55.303,36 zł „Przedszkolne Zuchy”184.412,80 zł Program sportowy II „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 11.009,52 zł „Dziecięca Akademia Przyszłości”12.401,00 zł Park Jadów384.986,00 zł GOK w Jadowie – modernizacja359.126,00 zł Razem pozyskane środki z UE 11.249 533,16 zł

19 Środki pozyskane na inwestycje w 2012r. – cd. Środki zewnętrzne z budżetu państwa: Plac zabaw Szewnica „Radosna szkoła”63.850,00 zł Termomodernizacja Urzędu Gminy Jadów97.936,00 zł Modernizacja oświetlenia83.729,00 zł Remont dróg powiatowych362.552,34 zł Azbest92.620,80 zł Razem 700.688,14 zł

20 Zakup używanego samochodu dla OSP w Myszadłach  23.06.2012r. - uroczyste przekazanie samochodu strażackiego  Symbolicznego przekazania dokonał Wójt Gminy Jadów oraz Przewodniczący Rady, wręczając kluczyki Prezesowi OSP w Myszadłach Mirosławowi Rojek.  Koszt zakupu : 100.000,00 zł  Wykonawca : F.H.U.P. „PERFEKT” Radosław Zasada z Nowej Wsi

21 Wodociąg Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki) i Szewnica (Gorzelnia)  13.09.2012r. odebrano i przekazano do eksploatacji sieć wodociągów dla mieszkańców miejscowości Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki) i Szewnica (Gorzelnia).  Wykonano łącznie 55 przyłączy.  Inwestycja realizowana była w terminie od 15.11.2011r. do 30.08.2012r.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 675.750,21 zł.  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnej „INSTAL” z Sokołowa Podlaskiego

22 Zagospodarowanie centrum miejscowości Jadów 11.09.2012r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji11.09.2012r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji W ramach inwestycji wykonano :W ramach inwestycji wykonano :  zieleń – wycinka drzew, sadzenie roślin, renowacja trawników,  remont ścieżek parkowych,  remont przystanku,  przebudowa miejsc parkingowych wokół parku,  przebudowa linii oświetleniowej.  mała architektura – atrapa pompy w centrum parku, ławeczki i kosze na śmieci. Koszt inwestycji : 612.929,55 zł.Koszt inwestycji : 612.929,55 zł. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z TargówkiWykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z Targówki

23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzymach i Letnisku Nowy Jadów (część II)   14.12.2012r.- oddano do użytkowania   Zakres: – –kolektory grawitacyjne PVC o łącznej dł. 10 397,50 m, – –kolektory ciśnieniowe PE - 1564,00 m, – –kanały grawitacyjne boczne PVC - 2748,00 m, – –przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) 7875,00 m - szt. 419 – –przepompownie ścieków – 7 szt.   Koszt inwestycji : 8.272.557,66 zł   Wykonawca : konsorcjum firm „INWEST-SERWIS” Zakład Usług Inwestycyjnych z Olsztyna i Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” Sp. z o.o. z Bydgoszczy

24 Budowa kanalizacji sanitarnej w Urlach (część II)   11.12.2012 - oddanie do użytkowania   Zakres : – –kolektory grawitacyjne (główne i boczne) PVC o łącznej dł. 9 697,00 m, – –kolektory ciśnieniowe PE - 1170,00 m, – –przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) 7655,50 m - szt. 353 – –przepompownie ścieków – 7 szt.   Koszt :6.952.492,27 zł

25 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowinki i Sitne.  27.11.2012r. - odebrano i przekazano do eksploatacji  W ramach inwestycji wykonano 75 przyłączy.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 740.258,28 zł.  Wykonawca : „STANBUD” Stanisław Koc Drohiczyn Stanisław Koc Drohiczyn

26 Przebudowa drogi gminnej Szewnica – Sitne (część I)  30.10.2012r. - oddano do użytkowania  Zakres robót przewiduje: –roboty pomiarowe –przebudowa przepustów wraz z wykonaniem ławy fundamentowej oraz ścianek czołowych, –oczyszczenie istniejących rowów, –wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, –wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, –wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość 5 cm, –wykonanie poboczy z kruszywa łamanego –wykonanie stałego oznakowania drogi.  Koszt inwestycji: 477.872,18 zł  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego

27 Ogrodzenie Wiejskiego Domu Kultury w Sitnem i Biblioteki Publicznej w Urlach   27.09.2012r. – oddano do użytkowania Urle   20.08.2012 - Sitne   Przedmiot zamówienia obejmował : – –wykonanie ogrodzenia Wiejskiego Domu Kultury w Sitnem od strony północno - zachodniej tj. odcinek o dł. około 74 m. – –ogrodzenia terenu przy Bibliotece Publicznej w Urlach tj. bok od strony ul. Poniatowskiego i skos w stronę ulicy Wczasowej – ok. 77 m.   Koszt inwestycji : 31.700,00 zł   Wykonawca : „REMONTY MYSZKOWSCY” z Borzym

28 Budowa stacji uzdatniania wody w Myszadłach  20.10.2012r. – oddano do eksploatacji  Zakres robót: –ułożenie gresu na schodach, –montaż drzwi, –montaż części instalacji kanalizacyjnej wraz z bezodpływowym neutralizatorem i zbiornikiem ścieków, –wykonanie części instalacji wodociągowej, –wykonanie technologii zewnętrznej i wewnętrznej SUW, –montaż grzejników, –montaż osuszacza powietrza, –utwardzenie placu, –roboty elektryczne.  Koszt inwestycji : 668.874,00 zł  Wykonawca : Firma Bartosz Sp.J., Białystok

29 Wodociąg Grupowy Myszadła - II etap. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn  14.12.2012r. - oddano do eksploatacji  W ramach tej sieci wykonano : –sieć z rur PVC o łącznej dł. 14.301,00 m. –przyłącza wodociągowe z rur PE 5.758,50 m. –zakończenia przyłączy – 228 szt.  Koszt całkowity : 1.875.772,59 zł.  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” z Sokołowa Podlaskiego

30 Wykonanie robót remontowych w budynku byłej szkoły w Zawiszynie  07.11.2012r. – zakończenie robót  Zakres robót : –remont kuchni, łazienki i zaplecza kuchennego (przygotowanie podłoża i ułożenie glazury na części ścian) oraz gipsowanie pozostałej części zakup armatury i wyposażenia kuchni i łazienki –płytki podłogowe w kuchni, zapleczu i łazience –cokół przyścienny i lamperia w kuchni do wys. 1,5m. –zakup i wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy kuchnią i magazynkiem –Zakup i ułożenie paneli w siłowni –roboty wodno - kanalizacyjne –rynna dachowa i rury spustowe na frontowej ścianie.  Koszt inwestycji : 21.482,00 zł  Wykonawca :  Wykonawca : „REMONTY MYSZKOWSCY” z Borzym

31 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów  31.10.2012r. – zakończenie robót  Zakres zamówienia:  wymiana 383 szt. istniejących opraw oświetleniowych : - Oprawy o mocy 50W- 191 szt. - Oprawy o mocy 70W- 144 szt. - Oprawy LED o mocy max 78W- 48szt.  Wyniesienie układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne - 10 szt.  Koszt inwestycji : 319.704,50 zł  Wykonawca : „INST-EL” J.A. Chancewicz Sp.J. z Sokółki

32 Wykonanie modernizacji i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Jadów - część I  07.12.2012r. – zakończenie robót  Zakres robót:  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;  Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych;  Docieplenie stropu I piętra;  Przebudowa ustępów ogólnodostępnych;  Wykonanie wewnętrznej pochylni (korytarz na parterze)  Wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia  Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji CO w budynku Urzędu Gminy  Koszt inwestycji : 328.541,85 zł  Wykonawca: P.H.U. „BUDOMUR” Sp. z o.o. z Pułtuska

33 Fundusz Sołecki 2012r.

34 Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego   Nowinki : ustawienie brakujących słupów i lamp oświetleniowych – 13.931,00   Zawiszyn: – –Zakup wyposażenia do biblioteki- 4.203,00 – –Remont budynku szkoły (biblioteki)- 12.000,00   Strachów : postawienie 2 lamp na ul. Złote Piaski- 3.400,00   Szewnica : budowa oświetlenia ulicznego - 26.663,00   Myszadła: – –Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Myszadła – 2.800,00 – –Zakup wiaty przystankowej -5.000,00   Starowola: – –Wymiana okien w OSP Starowola – 4.499,00 – –Budowa 3 wiat przystankowych ( 2 przy drodze gminnej, 1 przy drodze powiatowej)- 11.000,00   Adampol : projekt oświetlenia ul. Jana Pawła II - 12.000,00   Iły : budowa oświetlenia przy ul. Urlańskiej – 8.545,00   Wujówka : pokrycie dachu drugiej połowy domu kultury - 11.507,00

35 Przeznaczenie FS – cd.   Oble: – –Projekt oświetlenia + ewentualne lampy- 4.856,00 – –Renowacja kamiennego krzyża -3.200,00 – –Postawienie ogrodzenia metalowego dookoła kapliczki (ok.6 m)- 800,00   Jadów : – –Ustawienie 2 latarni w parku- 15.000,00 – –Postawienie słupa ogłoszeniowego przy przystanku autobusowym- 4.000,00 – –Uzupełnienie ziemi i posianie trawy w parku -9.000,00 – –Zakup wyposażenia : krzesła, biurka do Biblioteki w Jadowie- 3.000,00   Urle: – –Projekt oświetlenia ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Długa – 3.000,00 – –Wykonanie ogrodzenia dla Biblioteki Publicznej w Urlach- 17.551,00   Nowy Jadów: – –Zakup tablic ogłoszeniowych sztuk 2 – 1.000,00 – –Ogrodzenie boiska-3.069,00 – –Podwyższenie i wyrównanie terenu boiska – 13.800,00   Sitne: – –Wykonanie ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury od strony północna- zachodniej- 15.000,00 – –Zakup materiałów i wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury – 9.137,00

36 Drogi z funduszu sołeckiego   Borzymy: – –Naprawa dróg –ul. Wspólna i inne- 8.430,00 – –Projekt chodnika wzdłuż ul. Kuracyjnej - 7.000,00 – –Remont przepustu wodnego na ul. St. Mroza- 3.000,00   Myszadła: – –Wykopanie rowu 350m oraz budowa 3 przepustów na drodze Nr 392- 8.120,00 – –Przepust na drodze Nr 469, śred.40cm, 5m – 1.540,00 – –Przepust na drodze Nr 498, śred. 40cm, 6m-1.800,00   Sulejów: – –Remont drogi gminnej nr 514, ul. Leśna ( wygruzowanie)- 15.083,00 – –Wykonanie przepustu – 1.850,00   Letnisko Nowy Jadów: – –Remont przepustu na ul. Polnej- 2.200,00 – –Żwirowanie i gruzowanie końca ul. Polnej- 10.000,00 – –Żwirowanie i gruzowanie końca ul. Wspólnej -3.174,00   Wólka Sulejowska : remont i rowy droga Nr 123- 12.380,00   Kukawki : remont drogi - 9.324,00

37 Drogi z funduszu sołeckiego – cd.   Zawiszyn: – –Żwirowanie drogi Naddawki- 3.000,00 – –Wykonanie przepustu na drodze Olszyny- 3.000,00   Dębe Duże : żwirowanie drogi przez wieś od zakończenia asfaltu w stronę lasu,wykonanie przepustu w powyższej drodze – 8.701,00   Dzierżanów : utwardzenie kolejnego odcinka drogi od strony ul. Zielonej Drogi - 7.297,00   Podbale : pogłębienie rowów na terenie sołectwa- 9.823,00   Nowinki : remont drogi - 4.000,00   Strachów : remont drogi gminnej ul. Złote Piaski – 8.100,00   Warmiaki: żwirowanie i profilowanie drogi Nr 525 – 7.827,00   Wyglądały : utwardzenie drogi we wsi Wyglądały- 8.014,00   Borki : remont mostka na działce Nr 303 -10.353,00   Wójty : remont drogi łączącej dwie drogi powiatowe od kapliczki do wyjazdu koło P. Gawina – 13.160,00

38 Rok 2013r.

39 Budżet na inwestycje w 2013r.   Ogólnie budżet na inwestycje w 2013r. wynosił 5.750.044,47 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 273.517,47 zł   Z funduszu soleckiego zaplanowanych było 29 zadań.   Gmina Jadów otrzyma zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 30%.

40 Środki pozyskane na inwestycje w 2013r. Środki unijne : Kanalizacja802.091,29 zł „Indywidualizacja nauczania-szansą na sukces ucznia” 29.900,00 zł „Przedszkolne Zuchy”175.602,00 zł „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 10.000,00 zł „Dziecięca Akademia Przyszłości”23.260,00 zł Tańce-Gimnazjum 6.860,00 zł „Więcej wiem, więcej mogę”201.908,59 zł „Wiem, rozumiem, potrafię”110.263,30 zł Razem pozyskane środki z UE1.361.104,09 zł

41 Środki pozyskane na inwestycje w 2013r. – cd. Środki zewnętrzne z budżetu państwa: Zarząd Województwa60.000,00 zł Azbest30.866,77 zł Remont dróg powiatowych (Urle)133.824,00 zł PFRON40.000,00 zł Oświetlenie28.972,00 zł Razem 293.662,77 zł

42 Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy   21 maja 2013r. odebrano i przekazano do eksploatacji budynek Urzędu Gminy Jadów. Była to II część inwestycji, która obejmowała następujące prace : wymiana pokrycia dachowego i podkładu, docieplenie ścian fundamentalnych, docieplenie ścian zewnętrznych, zasypka wolnej przestrzeni pod podłogą parteru (skrzydło boczne), opaska przy budynku.   Roboty wykonane zostały w terminie od 8 grudnia 2012r. do 7 maja 2013r.   Wykonawcą inwestycji był Zakład Handlowo- Usługowo-Budowlany z Węgrowa.   Koszt inwestycji wyniósł 264.684,57 zł   Dotacja – 97.936,00 zł

43 Zagospodarowanie terenu szkolnego przy PSP w Szewnicy   Inwestycję przekazano do użytku 4 czerwca 2013r.   W skład inwestycji wchodzą następujące elementy : ciągi piesze - wykonane z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej, odwodnienie powierzchniowe, droga dojazdowa z miejscami parkingowymi – 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) wykonane z betonowej kostki brukowej, ogrodzenie terenu szkolnego.   Prace odbywały się w terminie od 14.01.2013r. do 27.05.2013r.   Wartość inwestycji wyniosła 182.759,73 zł.   Wykonawca : USŁUGI BRUKARSKIE, Z. Kruk z Tłuszcza.   Dodatkowo zakupiono piłkochwyt za kwotę 9.225,00 zł

44 Budowa sieci wodociągowej w Zawiszynie (Owsianka)   Inwestycja została zakończona i odebrana 31.07.2013r.   Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej w zakresie: sieć z rur PVC o łącznej dł. 3.471,00 m przyłącza wodociągowe – 1.415,00 m zakończenia przyłączy – 67 szt.   Roboty zostały wykonane przez firmę R.Ulanickiego z Łochowa za kwotę 407.459,54 zł.   Dofinansowanie w wys. 80% kosztów kwalifikowanych (VAT niekwalifikowany)

45 Przebudowa drogi Szewnica - Sitne (część II)   Roboty zakończono i odebrano 31 lipca 2013r.   Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych o długości ok. 0,97 km.   Zakres robót przewidywał: roboty pomiarowe wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wykonanie stałego oznakowania drogi.   Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” sp. z o.o. za kwotę 420.671,82 zł.

46 Dodatkowa sieć wodociągowa i przyłącza w Nowinkach   8 sierpnia 2013r. odebrano i przekazano do eksploatacji dodatkową sieć wodociągową i przyłącza (część mieszkańców Nowinek podłączono do wodociągów w ubiegłym roku)   W ramach inwestycji wybudowano ponad 515 metrów sieci wodociągowej i wykonano 10 przyłączy.   Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo,,BUDROM” Małgorzata Dyjach z Karczewa.   Roboty wykonane zostały w czasie od 28.06.2013r. do 29.07.2013r. za cenę 91.866,24 zł brutto.

47 Mini traktorek z osprzętem   Gmina Jadów zakupiła mini traktorek wraz ze współpracującym z nim nowym osprzętem, tj : przyczepka pług Kosiarka piaskarka zamiatarka taczka.   Dostawcą była firma P.P.H.U. TRAKTOMIX z Kąkolewa.   Sprzęt został zakupiony dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 40 tys. z PFRON

48 Budowa kanalizacji w Adampolu   20.08.2013r. - p odpisano umowę i rozpoczęto prace   Zakres robót : kolektory grawitacyjne (główne i boczne) o łącznej dł. 3.667,00 m, kolektory ciśnieniowe PE – 1010,50 m; przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) - szt. 124 przepompownie ścieków – 3 szt.   Planowana cena inwestycji wynosi 2.186.695,18 zł.   Wykonawcą robót był Pan Eugeniusz Gawor P.P.H.U. „GAW- BUD” z Łosic.

49 Chodniki w Borzymach i Szewnicy   Termin zakończenia robót : 15.10.2013r.   Zakres robót : roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe ustawienie krawężników i obrzeży wykonanie podbudowy chodników i zjazdów, wykonanie chodników o szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm, wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie stałego oznakowania drogi, regulacja bram, studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.   Koszt inwestycji : 104.860,58 zł.   Dofinansowanie : 51.167,00 zł.   Wykonawca : „Budowa, Remonty – Dróg, Ulic, Chodników”, D.Prokopowicz z Tłuszcza

50 Droga Urle - Dębe   17.10.2013r. rozstrzygnięto przetarg dotyczący rozbudowy drogi gminnej Urle – Dębe.   Zakres prac przewidywał m.in.: – –roboty przygotowawcze, – –roboty ziemne, – –wykonanie podbudowy, – –wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, – –budowę poboczy i chodnika z kostki betonowej – –wykonanie stałego oznakowania dróg.   Koszt całkowity wyniósł 1.024.351,22 złotych.   Wykonawca : firma Drogi i Mosty – J.Kaczmarczyk z Pułtuska.   Inwestycja została ukończona 30.01.2014r.   Wybudowano 1239 m. drogi.

51 Targowisko w Jadowie   12.12.2013r. - odbiór i przekazanie do eksploatacji   Zakres robót : – –roboty budowlane – budynek administracyjno – sanitarny, wiata stalowa duża i mała, boksy drewniane otwarte, ogrodzenie terenu, – –roboty drogowe – roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe - drogi wewnętrzne i plac targowy, place pod wiaty handlowe, chodniki, parkingi, – –roboty sanitarne zewnętrzne – kanalizacja deszczowa, punkty poboru wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe, – –instalacje wodno-kanalizacyjne w budynku sanitarno – adm. – –roboty elektryczne – oświetlenie terenu targowiska, wiat, instalacja elektryczna w budynku sanitarno – administracyjnym.   Wartość inwestycji : 1 824 759,93 zł   Dofinansowanie : 968.141,00 zł   Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z Targówki

52 Modernizacja oświetlenia ulicznego (część II)   Odbiór w dniu 17.12.2013r.   Modernizacja oświetlenia obejmowała miejscowości : Myszadła, Podmyszadła, Nowy Jadów, Warmiaki, Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Starowola i Strachów.   Dofinansowanie z WFOŚiGW - 28.972,00 zł   Przedmiot inwestycji : – –wymiana130 opraw oświetleniowych, – –Wymiana 16 istniejących zegarów sterujących na zegary astronomiczne – –wyniesienie 12 układów pomiarowo-rozliczeniowych poza szafy sterujące.   Całkowity koszt inwestycj i : 134.150,00 zł.   Wykonawca : "INST-EL" J.A.Chancewicz Sp.J. Sokółka.

53 Świetlica w Sulejowie   Od 27.12.2013r. mieszkańcy Sulejowa mogą cieszyć się nową świetlicą wiejską, gdyż została oddana do eksploatacji.   W ramach inwestycji wykonano : roboty budowlane – roboty rozbiórkowe, pokrycie dachu, elewacja, ocieplenie fundamentów, drogi i chodniki, ściany, posadzki, malowanie, wykładziny, okna, drzwi, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, wyposażenie.   Prace wykonała Firma Budowlano - Handlowa Józef Powierża z Łochowa   K oszt całkowity inwestycji : 465.673,23 zł.   Dotacja : 365.796,22 zł.

54 Kontenery mieszkalne   W maju 2013r. rozstrzygnięto zamówienie na dostawę i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) - 1 podwójny i 2szt pojedyncze.   Kontenery wykonała i dostarczyła firma KAZINSTAL-BUD Usługi Ogólnobudowlane Instalacyjne z Wołomina.   Koszt inwestycji : 44.685,90 zł.

55 Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy   W styczniu 2013r. zakupiono do Urzędu Gminy Jadów automatyczny zestaw do spalania paletu o mocy 150 kW.   W skład zestawu wchodzi : rurowy palnik na palet „JB” z zapalarką i palnikiem, zbiornik paletu o ładowności 550 kg, adapter zakładany na palnik olejowy do szybkiej zmiany w przypadku awarii paletu   Cena zestawu wynosi 20.418,00 zł.   Wykonawcą była firma „pellet-on” z Bydgoszczy

56 Fundusz sołecki 2013r.

57 Fundusz sołecki 2013r. – cd.   Kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2013r. - 273.517,47 zł   Z FS zaplanowanych było 29 zadań.   30% zwrotu za wykonanie funduszu sołeckiego

58 OSP Wólka Sulejowska   Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.07.2013r.   Przedmiotem inwestycji był zakup materiałów i wyposażenia, tj. : – –drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV – 2 szt. – –drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV – –okno PCV jednoskrzydłowe wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym oraz metalową kratą – –stół konferencyjny – 4 szt.   Roboty zostały wykonane prze firmę FHU CEZAR Bożena Piotrowska z Jadowa za cenę 9.748,00 zł. brutto.

59 Dom Kultury w Wujówce   17 lipca 2013r. zakończono i odebrano inwestycję pn. „Odnowienie pomieszczeń Domu Kultury w Wujówce”.   Przedmiotem zamówienia było : – –odnowienie ścian, sufitów i podłogi w sali głównej oraz ścian i posadzki na korytarzu, – –wstawienie 3 sztuk skrzydeł drzwiowych.   Wykonawcą robót była firma „Remonty Myszkowscy” z Borzym.   Roboty wykonywane były w terminie od 05.06.2013r. do 28.06.2013r.   Cena inwestycji : 4.773,00 zł brutto.

60 Biblioteka w Zawiszynie   Otwarcie biblioteki odbyło się 22.09.2013r.   Zakres robót obejmował : remont pomieszczenia kuchni, łazienki i zaplecza kuchennego zakup armatury i wyposażenia kuchni i łazienki położenie paneli podłogowych w siłowni zakup i wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy kuchnią i magazynkiem roboty instalacyjne z zakresu wodno - kanalizacyjnego rynna dachowa i rury spustowe na frontowej ścianie.   Koszt inwestycji : 17.530,46 zł   Wykonawca : „Remonty Myszkowscy” z Borzym

61 Plac zabaw w Starowoli   23.10.2013r. odebrano i przekazano do użytku plac zabaw w Starowoli.   W skład placu zabaw wchodzi : bujany konik, huśtawka pojedyncza drewniana, sześciokąt wielofunkcyjny, kompleks sprawnościowy.   Cena : 4.450,06 zł brutto.   Wykonawcą była firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Grom.

62 Fundusz sołecki 2013r. – cd. Wiaty przystankowe Wujów ka i Wyglądał y – 6.617,40 zł Ogrodzenie boiska w Nowym Jadowie – 12.792,00 zł Ogrodzenie placu biblioteki w Zawiszynie – 15.750,00 zł Oświetlenie przy drogach gminnych – 16.851,00 zł Wytyczanie i naprawa dróg – 114.650,00 zł Budowa chodników – 14.650,00 zł Remont OSP w Myszadłach – 15.072,00 zł Zakup i montaż okien w OSP Starowola – 4.746,95 zł Zakup tablic z nazwami ulic - 16.488,04 zł Dostawa ziemi do parku w Jadowie – 24.662,99 zł Zakup wyposażenia do świetlicy w Urlach – 6.352,00 zł

63 Rok 2014r.

64 Budżet na inwestycje w 2014r.   Ogólnie budżet na inwestycje wynosi 11.676.032,00 zł (plan), w tym sołecki 336.846,00 zł.   Z FS zaplanowanych jest 34 zadania.

65 Środki pozyskane na inwestycje w 2014r.   Środki unijne : Wodociąg1.026.365,00 Kanalizacja1.200.000,00 Program Sportowy II „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 10.000,00 „Więcej wiem-więcej mogę”272.075,18 „Wiem, rozumiem, potrafię”48.720,00 Siłownia Jadów25.000,00 Targowisko968.141,00 Świetlica Sulejów246.599,00 Drogi51.167,00 Razem pozyskane środki z UE3.848.067,18

66 Środki pozyskane na inwestycje w 2014r.- cd.   Środki zewnętrzne z budżetu państwa: Samochód OSP Jadów559.900,00 Droga w Nowinkach95.000,00 Razem654.900,00

67 Przebudowa drogi w Zawiszynie  10.06.2014r. – oddanie do użytkowania.  Zakres robót : –roboty pomiarowe –wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, –wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, –wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 4 cm, –wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego –odtworzenie rowów –wykonanie stałego oznakowania drogi  Koszt inwestycji : 168.329,62 zł.  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa  Projekt : firma Usługi Projektowo – Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” z Łochowa,  nadzór inwestorski : Stefan Perzanowski z Duczek.  nadzór inwestorski : Stefan Perzanowski z Duczek.

68 Przebudowa ul. Wspólnej w Borzymach i Letnisku Nowy Jadów  15.10.2014r. – planowane zakończenie robót  Zakres robót : –roboty przygotowawcze, –roboty ziemne, –podbudowa, –warstwa wyrównawcza, –warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, –warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm, –pobocza, –chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, –przebudowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, –regulacja wysokościowa włazów kanałowych i zaworów wodociągowych, –zieleń drogowa, –wykonanie stałego oznakowania drogi  Koszt inwestycji : 783.121,87 zł brutto.  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa

69 Budowa chodnika w Nowym Jadowie  18.07.2014r. – zakończenie robót  Zakres robót : –prace przygotowawcze, –chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm, –wjazdy gospodarcze z kostki betonowej gr. 8 cm, –wykonanie odwodnienia, –wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.  Koszt inwestycji : 428.620,92  Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z Targówki

70 Budowa stacji uzdatniania wody w Sulejowie  31.03.2015r. - planowane zakończenie robót  Zakres : –przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury na pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody z dwoma zbiornikami do magazynowania wody oraz infrastrukturą techniczną.  Koszt inwestycji : 1.377.852,42 zł  Wykonawca : Firma „BARTOSZ” Sp.J. Bujwicki, Sobiech, Białystok

71 Budowa sieci wodociągowej w Sulejowie (etap I) i Wólce Sulejowskiej  13.05.2014r. – podpisanie umowy  31.03.2015r. - planowane zakończenie robót  Zakres inwestycji obejmuje : –sieć z rur PVC o łącznej dł. 9.040,50 m, –przyłącza wodociągowe z rur PE o dł. 2.354,50 m,  Koszt inwestycji : 829.389,00 zł brutto  Wykonawca : P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa

72 Przebudowa drogi w Nowinkach  08.07.2014r. - podpisanie umowy  18.09.2014r. - zakończenie robót  Zakres robót obejmuje: –roboty przygotowawcze, –wykonanie podbudowy, –wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, –wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, –wykonanie poboczy, –wykonanie zjazdów, –przebudowa przepustów, –oczyszczenie rowów i przepustów, –wykonanie stałego oznakowania drogi, –roboty pomiarowe.  Koszt inwestycji : 365.943,13 zł brutto.  Wykonawca : firma „CZYSTOŚĆ” S.J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid.

73 Przebudowa drogi gminnej Myszadła – Podmyszadła - Podbale  17.09.2014r. – zakończenie robót  Zakres robót : –roboty przygotowawcze, –podbudowa z kruszywa łamanego, –warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, –warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość 3 cm, –pobocze z kruszywa łamanego, –odtworzenie rowów i wydłużenie istniejącego przepustu, –wykonanie stałego oznakowania drogi.  Planowany koszt : 587.840,07 zł brutto.  Wykonawca : firma „CZYSTOŚĆ” S.J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid.

74 Zakup samochodu dla OSP Jadów  28.08.2014r. OSP w Jadowie otrzymała nowy samochód strażacki marki Mercedes – Benz –rok produkcji 2014, –moc silnika: 295 kW, –napęd 4 x4  Dofinansowania : –Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 159.900,00 zł –Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – 100.000,00 zł –Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – 150.000,00 zł –Zarząd Wojewódzki ZOSP – 150.000,00 zł –Środki własne - 80.000,00 zł.  Całkowity koszt samochodu : 639.900,00 zł.

75 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Myszadłach  29.08.2014r. - zakończenie robót  Zakres robót : –przygotowanie starego podłoża ścian, –docieplenie stropu budynku, –ocieplenie ścian fundamentów, –ocieplenie ścian budynku, –wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych, –roboty wykończeniowe – podokienniki, listwy cokołowe, ochrona narożników, –wykonanie podbitki pod okap dachu, –montaż nawiewników higrosterowalnych, –wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wokół budynku szkoły.  Koszt inwestycji : 193.932,08 zł  Wykonawca : Zakład Remontowo-Budowlany „CZARNICKI” z Węgrowa

76 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Myszadłach  11.09.2014r. – zakończenie robót  Zakres robót przewiduje: –roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, –chodnik, ciągi piesze i plac przed szkołą z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, –droga dojazdowa do szkoły, drogi manewrowe i miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, –drobne roboty remontowe ogólnobudowlane, –dostawa wraz z montażem ławek drewnianych, –wykonanie zieleni : sadzenie krzewów iglastych, sianie trawy  Koszt inwestycji : 266.900,08 zł  Wykonawca : ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego

77 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów etap III  20.11.2014r. - planowany termin zakończenia inwestycji  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: –wymianę 220 szt. istniejących opraw oświetleniowych  oprawy sodowe o mocy 70W- 185 szt.  oprawy sodowe o mocy 150W- 1 szt.  oprawy typu LED o mocy 48W – 34 szt –wyniesienie układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne - 3 szt. –wymiana istniejących zegarów sterujących na zegary astronomiczne z możliwością ich sterowania drogą radiową – 29 szt.  Planowany koszt inwestycji : 225.050,87  Wykonawca : „INST-EL” J.A. Chancewicz z Sokółki

78 Place zabaw i siłownie 2014r.

79 Doposażenie placu zabaw w Starowoli  24.03.2014r. doposażono plac zabaw w Starowoli.  Zamontowano i oddano do eksploatacji : –ławkę stałą z bali (szt.1) o wymiarach : dł. 1,50 m, szer. 0,40 m, wys. 0,45 m, –ławko – stół (szt.2) dł. 1,70 m, szer. 1,80 m, wys. 0,80 m  Elementy wykonane zostały z drewna sosnowego rdzeniowego, toczonego cylindryczne oraz impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową.  Wykonawcą była firma Place Zabaw, Meble Przedszkolne P.P.H.U JORDAN z Małkini Górnej.  Koszt : 1.955,35 zł brutto.

80 Plac zabaw w Jadowie – I etap (dostawa i montaż urządzeń)  01.09.2014r. - rozpoczęcie prac  25.09.2014r. – zakończenie prac  Elementy placu zabaw : –drewniany zestaw zabawowy –konik bujany –huśtawka podwójna drewniana –karuzela tarczowa.  Koszt inwestycji :10.800,00 zł (planowany jest zakup za ok.12.000,00 zł)  Wykonawca : Place Zabaw, Meble Przedszkolne, P.P.H.U. JORDAN z Małkini Górnej

81 Plac zabaw w Nowinkach (dostawa i montaż urządzeń)  25.09.2014r. - zakończeni e prac  Wyposażenie placu zabaw : –zestaw zabawowy –huśtawka podwójna drewniana –huśtawka ważka –karuzela trójramienna  Koszt inwestycji : 7.800,00 zł  Wykonawca : Place Zabaw, Meble Przedszkolne, P.P.H.U. JORDAN z Małkini Górnej

82 Siłownia w Starowoli  W dniu 31.03.2014r. doposażono siłownię w świetlicy wiejskiej w Starowoli.  Zakupiono : –bieżnię elektryczną (szt.1) –rower do treningu spinningowego (szt.1).  Sprzęt został zakupiony za kwotę 3.997,50 zł brutto.

83 Budowa miejsca wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów  listopad 2014r. – planowany termin inwestycji  Wyposażenie siłowni zewnętrznej : –wyciskanie siedząc, –wyciąg górny, –biegacz, –narciarz, –prasa nożna, –wioślarz pojedynczy, –ławka pozioma, –orbitek, –drążek do podciągania, –poręcze równoległe –jeździec konny pojedynczy.  Planowany koszt : 38.275,81 zł brutto, z czego 25.000,00 zł zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

84 Fundusz Sołecki 2014r.

85 Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego (poza drogami) Adampol:   Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego - 12.420,00 zł Iły:   Zakup tablicy informacyjnej z planem ulic – 1.200,00 zł Jadów :   Wykonanie placu zabaw w parku – 25.822,00 zł Myszadła:   Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP- 16.113,00 Nowinki :   Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw-13.322,00   Ogrodzenie terenu- 1.500,00 Sitne:   Założenie ogrzewania w budynku biblioteki - 20.037,00 zł

86 Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego (poza drogami) Starowola:   Zakup wyposażenia siłowni - 4.730,00 zł   Zakup stołów i ławek na plac zabaw - 2.000,00 zł   Zakup i montaż stolarki drzwiowej w OSP - 6.000,00 zł Sulejów:   Zakup wyposażenia świetlicy ( zastawa stołowa i inne ) – 13.814,00 zł Strachów:   Zakup wiaty przystankowej - 4.000,00 zł   Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Bitwy Warszawskiej - 5.425,00 zł Urle:   Wykonanie oświetlenia ul. Żwirki i Wigury i ul. Krzywa – 16.836,00 zł Wójty:   Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 149/1 – 11.103,00 zł

87 Drogi z Funduszu Sołeckiego   Borki: rowy i nawiezienie destruktem drogi przy dz. 259 i 307 - 8.547,00 zł   Borzymy: przebudowa ul. Wspólnej - 15.364,00 zł   Dębe Duże : remont drogi od Dębe Duże do Górki - 7.256,00 zł   Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki : remont drogi żwirowej w Wężówce - 7.824,00 zł   Dzierżanów : utwardzenie drogi przez wieś - 5.990,00 zł   Iły : remont dróg – 6.082,00 zł   Letnisko Nowy Jadów : przebudowa ul. Wspólnej – 12.704,00 zł   Nowy Jadów : projekt na drogę Nowy Jadów – Borzymy – 14.744,00 zł   Oble : odtworzenie rowu przydrożnego - 7.333,00 zł   Podbale: pogłębienie rowów przydrożnych – 8.082,00 zł   Podmyszadła : żwirowanie drogi przez wieś - 7.488,00 zł   Szewnica : utwardzenie dróg –ul. Szkolna i Lipowa - 22.026,00 zł   Wujówka: naprawa drogi nr 116 – 9.347,00 zł   Wyglądały: remont drogi przez wieś – 6.688,00 zł   Warmiaki: rowy i destrukt droga nr 259 i 307- 6.430.00 zł   Wólka Sulejowska : wygruzowanie drogi dz. nr 123 - 6.854,00 zł   Kukawki : usunięcie drzew, poszerzenie i rowy przy drodze od Domu Weselnego do Załącza - 7.617,00 zł

88 Podsumowanie i zestawienia 2011-2014

89 Wodociągi i SUW 2011r. - 2014r.   Łącznie ok. 72.000,00 m. (71.959,50) sieci wodociągowej i ok. 1.000 sztuk przyłączy (937) – razem z Sulejowem i Wólką Sulejowską.

90 Kanalizacja 2011-2014

91 Drogi i chodniki 2011-2014   Drogi (większe) :   Chodniki :   Z Urlami i Letniskiem Nowy Jadów wybudowano łącznie 3 435,5 m chodników.

92 Oświata - projekty miękkie lata 2011-2014   W latach 2011-2014 podpisano łącznie umowy na kwotę 1.315.467, 87 zł. 1. 1. „ Przedszkolne zuchy” - 393.812,80 zł 2. 2. „Indywidualizacja nauczania-szansą na sukces ucznia” - 154.600,00 zł 3. 3. „Wiem, rozumiem, potrafię” - 158.983,30 zł 4. 4. „Więcej wiem- więcej mogę” - 473.983,77 zł 5. 5. „Dziecięca akademia przyszłości” - 36.048 zł 6. 6. „Moja przyszłość ” - 98.040,00 zł

93 Dziękujemy za uwagę Opracowała : J. Winnicka


Pobierz ppt "Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach 2011-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google