Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach"— Zapis prezentacji:

1 Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach 2011-2014

2 Rozwój Gminy Jadów W ostatnich latach Gmina Jadów bardzo się rozwinęła. Realizowane są systematycznie duże inwestycje takie jak budowa kanalizacji, sieci wodociągowej, dróg itd. W obecnej chwili w Gminie Jadów : wodę z wodociągu ma już ok. 89% mieszkańców (z Wólką Sulejowską ok. 91,6%), kanalizację ma 36,5 % mieszkańców. * stopień zwodociągowania na koniec 2010r. - ok. 63,7% * stopień skanalizowania na koniec 2010r. - ok. 18,2%

3 Pozyskane środki w latach 2011-2014
Rok Środki unijne Środki z budżetu państwa 2011 ,34 63.550,00 2012 ,16 ,00 2013 ,00 ,77 2014 ,18 ,00 Razem ,68 ,77 Łącznie ,45

4 Rok 2011

5 Budżet na inwestycje w 2011r.
Ogólnie budżet na inwestycje wynosił ,32 zł, w tym fundusz sołecki ,84 zł Z funduszu soleckiego zaplanowanych było 36 zadań Gmina Jadów otrzymała zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 20%.

6 Środki pozyskane na inwestycje w 2011r.
Środki unijne : Środki zewnętrzne z budżetu państwa : „Radosna szkoła” ZSP Urle – ,00 zł Kanalizacja ,08 zł „Indywidualizacja nauczania – szansą na sukces ucznia” 81.133,28 zł Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 9.672,52 zł „Zielone światło dla aktywnych” – program GOPS 92.042,46 zł Razem pozyskane środki z UE ,34 zł

7 Budowa placu zabaw - ZSP w Urlach w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”
r. – zakończenie robót Zakres robót : : Przygotowanie podłoża pod plac zabaw Remont ogrodzenia wokół placu zabaw – 78,00 mb Wykonanie strefy zielonej o pow. 400,00 m2 Wykonanie nawierzchni bezpiecznej Montaż gotowych urządzeń: zestaw sprawnościowy typu Robert, huśtawka wagowa i huśtawka typu „bocianie gniazdo”, sprężynowce – 3 szt., równoważnia łamana z belką balansującą, drabinka pozioma Slalom Ławki wolnostojące drewniane z oparciem – szt. 2 Kosz na śmieci Tablica informacyjna Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt inwestycji : ,51 zł brutto Wykonawca : „INTER-FLORA” Sp. z o.o. z Wrocławia

8 Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie
Zakończenie prac : 21 grudnia 2011r. Zakres robót : Roboty ogólnobudowlane : elementy wentylacji grawitacyjnej, przystosowanie strychu na pomieszczenia użytkowe, roboty wewnętrzne ogólnobudowlane, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku. Roboty instalacji sanitarnych: wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa instalacji wodno -kan. Roboty instalacji elektrycznych: rozdzielnice 0,4kV na obiekcie, wewnętrzne linie zasilające, instalacje oświetlenia i gniazd, oprawy oświetleniowe, zestawy odbiorcze, zestawy sterownicze, uziemienia i połączenia wyrównawcze, roboty towarzyszące. Koszt inwestycji : ,48 zł brutto Wykonawca : Firma „PATRAS” , Sokołów Podlaski

9 Budowa sieci wodociągowej w Starowoli (Wodociąg grupowy - II etap)
r. – zakończono inwestycję Zakres robót : sieć z rur PVC o łącznej dł ,00 m przyłącza wodociągowe z rur PE 3.719,00 m zakończenia przyłączy – 121 szt. Koszt inwestycji : ,74 zł brutto Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „HYDROSERVICE” z Lublina

10 Budowa stacji uzdatniania wody w Myszadłach oraz sieci wodociągowej w Myszadłach, Podmyszadłach, Podbalach (Wodociąg grupowy Myszadła - I etap) SIEĆ WODOCIĄGOWA : r. – zakończenie robót (sieć wodociągowa) Zakres robót : sieć z rur PVC o łącznej dł ,00 m, przyłącza wodociągowe z rur PE 7.268,00 m, zakończenia przyłączy szt. Koszt inwestycji : ,78 Wykonawca sieci: PPUH „GAW-BUD” Eugeniusz Gawor, Łosice SUW : r. – zakończenie robót SUW Koszt inwestycji : ,15 zł Wykonawca SUW: Firma „Bartosz” SP.J Białystok

11 Fundusz sołecki 2011r.

12 Fundusz sołecki – cd. Kwota na fundusz sołecki w 2011r. wynosiła ,84 zł Z FS zaplanowanych było 36 zadań Gmina Jadów otrzymała zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 20%.

13 Przeznaczenie funduszu sołeckiego (poza drogami)
Sitne : Ogrodzenie WDK II etap – ,00 zł Wyposażenie świetlicy – 2.684,00 zł Jadów : Wykonanie tablic informacyjnych – ,00 zł Wujówka : Remont WDK – 9.688,00 zł Urle : Wyposażenie świetlicy przy Bibliotece w Urlach – ,00 zł Letnisko Nowy Jadów : Zakup wyposażenia dla Biblioteki w Urlach – ,00 zł Strachów : Modernizacja oświetlenia – 8.110,00 zł Nowy Jadów : Zakup tablic ogłoszeniowych – 400,00 zł Modernizacja boiska – 4.352,00 zł

14 Przeznaczenie funduszu sołeckiego (poza drogami) – cd.
Zawiszyn : Remont świetlicy – ,00 zł Montaż 2 lamp oświetlenia ulicznego – 1.000,00 zł Dębe Duże: Modernizacja boiska – 7.220,00 zł Sulejów : Remont budynku OSP – 4.811,00 zł Modernizacja oświetlenia (ul. Kwiatowa) – 9.760,00 zł Nowinki : Modernizacja oświetlenia – ,00 zł Podbale : Modernizacja oświetlenia – 4.000,00 zł Szewnica : Modernizacja oświetlenia – ,00 zł Iły : Modernizacja oświetlenia – 7.220,00 zł

15 Drogi z FS w 2011r.

16 Rok 2012r.

17 Budżet na inwestycje w 2012r.
Ogólnie budżet na inwestycje wynosił ,25 zł, w tym fundusz sołecki ,94 zł. Z FS zaplanowane było 50 zadań. Gmina Jadów otrzymała zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 10%.

18 Środki pozyskane na inwestycje w 2012r.
Środki unijne : Wodociąg ,68 zł Kanalizacja 10.044 535,80 zł „Indywidualizacja nauczania-szansą na sukces ucznia” 55.303,36 zł „Przedszkolne Zuchy” ,80 zł Program sportowy II „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 11.009,52 zł „Dziecięca Akademia Przyszłości” 12.401,00 zł Park Jadów ,00 zł GOK w Jadowie – modernizacja ,00 zł Razem pozyskane środki z UE 11.249 533,16 zł

19 Środki pozyskane na inwestycje w 2012r. – cd.
Środki zewnętrzne z budżetu państwa: Plac zabaw Szewnica „Radosna szkoła” 63.850,00 zł Termomodernizacja Urzędu Gminy Jadów 97.936,00 zł Modernizacja oświetlenia 83.729,00 zł Remont dróg powiatowych ,34 zł Azbest 92.620,80 zł Razem ,14 zł

20 Zakup używanego samochodu dla OSP w Myszadłach
r. - uroczyste przekazanie samochodu strażackiego Symbolicznego przekazania dokonał Wójt Gminy Jadów oraz Przewodniczący Rady, wręczając kluczyki Prezesowi OSP w Myszadłach Mirosławowi Rojek. Koszt zakupu : ,00 zł Wykonawca : F.H.U.P. „PERFEKT” Radosław Zasada z Nowej Wsi

21 Wodociąg Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki) i Szewnica (Gorzelnia)
r. odebrano i przekazano do eksploatacji sieć wodociągów dla mieszkańców miejscowości Oble, Dębe (Wężówka, Wyrobki) i Szewnica (Gorzelnia). Wykonano łącznie 55 przyłączy. Inwestycja realizowana była w terminie od r. do r. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ,21 zł. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnej „INSTAL” z Sokołowa Podlaskiego

22 Zagospodarowanie centrum miejscowości Jadów
r. nastąpił końcowy odbiór inwestycji W ramach inwestycji wykonano : zieleń – wycinka drzew, sadzenie roślin, renowacja trawników, remont ścieżek parkowych, remont przystanku, przebudowa miejsc parkingowych wokół parku, przebudowa linii oświetleniowej. mała architektura – atrapa pompy w centrum parku, ławeczki i kosze na śmieci. Koszt inwestycji : ,55 zł. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z Targówki

23 Budowa kanalizacji sanitarnej w Borzymach i Letnisku Nowy Jadów (część II)
r.- oddano do użytkowania Zakres: kolektory grawitacyjne PVC o łącznej dł. 10 397,50 m, kolektory ciśnieniowe PE ,00 m, kanały grawitacyjne boczne PVC ,00 m, przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) 7875,00 m - szt. 419 przepompownie ścieków – 7 szt. Koszt inwestycji : ,66 zł Wykonawca : konsorcjum firm „INWEST-SERWIS” Zakład Usług Inwestycyjnych z Olsztyna i Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” Sp. z o.o. z Bydgoszczy

24 Budowa kanalizacji sanitarnej w Urlach (część II)
oddanie do użytkowania Zakres : kolektory grawitacyjne (główne i boczne) PVC o łącznej dł. 9 697,00 m, kolektory ciśnieniowe PE ,00 m, przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) 7655,50 m - szt. 353 przepompownie ścieków – 7 szt. Koszt : ,27 zł

25 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowinki i Sitne.
r. - odebrano i przekazano do eksploatacji W ramach inwestycji wykonano 75 przyłączy. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ,28 zł. Wykonawca : „STANBUD” Stanisław Koc Drohiczyn

26 Przebudowa drogi gminnej Szewnica – Sitne (część I)
r. - oddano do użytkowania Zakres robót przewiduje: roboty pomiarowe przebudowa przepustów wraz z wykonaniem ławy fundamentowej oraz ścianek czołowych, oczyszczenie istniejących rowów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, grubość 5 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wykonanie stałego oznakowania drogi. Koszt inwestycji: ,18 zł Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego

27 Ogrodzenie Wiejskiego Domu Kultury w Sitnem i Biblioteki Publicznej w Urlach
r. – oddano do użytkowania Urle Sitne Przedmiot zamówienia obejmował : wykonanie ogrodzenia Wiejskiego Domu Kultury w Sitnem od strony północno - zachodniej tj. odcinek o dł. około 74 m. ogrodzenia terenu przy Bibliotece Publicznej w Urlach tj. bok od strony ul. Poniatowskiego i skos w stronę ulicy Wczasowej – ok. 77 m. Koszt inwestycji : ,00 zł Wykonawca : „REMONTY MYSZKOWSCY” z Borzym

28 Budowa stacji uzdatniania wody w Myszadłach
r. – oddano do eksploatacji Zakres robót: ułożenie gresu na schodach, montaż drzwi, montaż części instalacji kanalizacyjnej wraz z bezodpływowym neutralizatorem i zbiornikiem ścieków, wykonanie części instalacji wodociągowej, wykonanie technologii zewnętrznej i wewnętrznej SUW, montaż grzejników, montaż osuszacza powietrza, utwardzenie placu, roboty elektryczne. Koszt inwestycji : ,00 zł Wykonawca : Firma Bartosz Sp.J., Białystok

29 Wodociąg Grupowy Myszadła - II etap
Wodociąg Grupowy Myszadła - II etap. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawiszyn r. - oddano do eksploatacji W ramach tej sieci wykonano : sieć z rur PVC o łącznej dł ,00 m. przyłącza wodociągowe z rur PE 5.758,50 m. zakończenia przyłączy – 228 szt. Koszt całkowity : ,59 zł. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” z Sokołowa Podlaskiego

30 Wykonanie robót remontowych w budynku byłej szkoły w Zawiszynie
r. – zakończenie robót Zakres robót : remont kuchni, łazienki i zaplecza kuchennego (przygotowanie podłoża i ułożenie glazury na części ścian) oraz gipsowanie pozostałej części zakup armatury i wyposażenia kuchni i łazienki płytki podłogowe w kuchni, zapleczu i łazience cokół przyścienny i lamperia w kuchni do wys. 1,5m. zakup i wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy kuchnią i magazynkiem Zakup i ułożenie paneli w siłowni roboty wodno - kanalizacyjne rynna dachowa i rury spustowe na frontowej ścianie. Koszt inwestycji : ,00 zł Wykonawca : „REMONTY MYSZKOWSCY” z Borzym

31 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów
r. – zakończenie robót Zakres zamówienia: wymiana 383 szt. istniejących opraw oświetleniowych : - Oprawy o mocy 50W- 191 szt. - Oprawy o mocy 70W- 144 szt. - Oprawy LED o mocy max 78W- 48szt. Wyniesienie układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne - 10 szt. Koszt inwestycji : ,50 zł Wykonawca : „INST-EL” J.A. Chancewicz Sp.J. z Sokółki

32 Wykonanie modernizacji i termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Jadów - część I
r. – zakończenie robót Zakres robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; Wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych; Docieplenie stropu I piętra; Przebudowa ustępów ogólnodostępnych; Wykonanie wewnętrznej pochylni (korytarz na parterze) Wykonanie instalacji elektrycznych niskiego napięcia Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i instalacji CO w budynku Urzędu Gminy Koszt inwestycji : ,85 zł Wykonawca: P.H.U. „BUDOMUR” Sp. z o.o. z Pułtuska

33 Fundusz Sołecki 2012r.

34 Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego
Nowinki : ustawienie brakujących słupów i lamp oświetleniowych – ,00 Zawiszyn: Zakup wyposażenia do biblioteki ,00 Remont budynku szkoły (biblioteki) ,00 Strachów : postawienie 2 lamp na ul. Złote Piaski ,00 Szewnica : budowa oświetlenia ulicznego ,00 Myszadła: Zakup pomocy dydaktycznych dla PSP Myszadła – 2.800,00 Zakup wiaty przystankowej ,00 Starowola: Wymiana okien w OSP Starowola – 4.499,00 Budowa 3 wiat przystankowych ( 2 przy drodze gminnej , 1 przy drodze powiatowej) ,00 Adampol : projekt oświetlenia ul. Jana Pawła II ,00 Iły : budowa oświetlenia przy ul. Urlańskiej – 8.545,00 Wujówka : pokrycie dachu drugiej połowy domu kultury ,00

35 Przeznaczenie FS – cd. Oble:
Projekt oświetlenia + ewentualne lampy ,00 Renowacja kamiennego krzyża ,00 Postawienie ogrodzenia metalowego dookoła kapliczki (ok.6 m)- 800,00 Jadów : Ustawienie 2 latarni w parku ,00 Postawienie słupa ogłoszeniowego przy przystanku autobusowym ,00 Uzupełnienie ziemi i posianie trawy w parku ,00 Zakup wyposażenia : krzesła , biurka do Biblioteki w Jadowie ,00 Urle: Projekt oświetlenia ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Długa – 3.000,00 Wykonanie ogrodzenia dla Biblioteki Publicznej w Urlach ,00 Nowy Jadów: Zakup tablic ogłoszeniowych sztuk 2 – 1.000,00 Ogrodzenie boiska-3.069,00 Podwyższenie i wyrównanie terenu boiska – ,00 Sitne: Wykonanie ogrodzenia przy Wiejskim Domu Kultury od strony północna- zachodniej ,00 Zakup materiałów i wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury – 9.137,00

36 Drogi z funduszu sołeckiego
Borzymy: Naprawa dróg –ul. Wspólna i inne ,00 Projekt chodnika wzdłuż ul. Kuracyjnej ,00 Remont przepustu wodnego na ul. St. Mroza ,00 Myszadła: Wykopanie rowu 350m oraz budowa 3 przepustów na drodze Nr ,00 Przepust na drodze Nr 469, śred.40cm, 5m – 1.540,00 Przepust na drodze Nr 498, śred. 40cm, 6m-1.800,00 Sulejów: Remont drogi gminnej nr 514, ul. Leśna ( wygruzowanie) ,00 Wykonanie przepustu – 1.850,00 Letnisko Nowy Jadów: Remont przepustu na ul. Polnej ,00 Żwirowanie i gruzowanie końca ul. Polnej ,00 Żwirowanie i gruzowanie końca ul. Wspólnej ,00 Wólka Sulejowska : remont i rowy droga Nr ,00 Kukawki : remont drogi ,00

37 Drogi z funduszu sołeckiego – cd.
Zawiszyn: Żwirowanie drogi Naddawki ,00 Wykonanie przepustu na drodze Olszyny ,00 Dębe Duże : żwirowanie drogi przez wieś od zakończenia asfaltu w stronę lasu ,wykonanie przepustu w powyższej drodze – 8.701,00 Dzierżanów : utwardzenie kolejnego odcinka drogi od strony ul. Zielonej Drogi ,00 Podbale : pogłębienie rowów na terenie sołectwa ,00 Nowinki : remont drogi ,00 Strachów : remont drogi gminnej ul. Złote Piaski – 8.100,00 Warmiaki: żwirowanie i profilowanie drogi Nr 525 – 7.827,00 Wyglądały : utwardzenie drogi we wsi Wyglądały ,00 Borki : remont mostka na działce Nr ,00 Wójty : remont drogi łączącej dwie drogi powiatowe od kapliczki do wyjazdu koło P. Gawina – ,00

38 Rok 2013r.

39 Budżet na inwestycje w 2013r.
Ogólnie budżet na inwestycje w 2013r. wynosił ,47 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie ,47 zł Z funduszu soleckiego zaplanowanych było 29 zadań. Gmina Jadów otrzyma zwrot za wyk. funduszu sołeckiego w wys. 30%.

40 Środki pozyskane na inwestycje w 2013r.
Środki unijne : Kanalizacja ,29 zł „Indywidualizacja nauczania-szansą na sukces ucznia” 29.900,00 zł „Przedszkolne Zuchy” ,00 zł „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 10.000,00 zł „Dziecięca Akademia Przyszłości” 23.260,00 zł Tańce-Gimnazjum 6.860,00 zł „Więcej wiem, więcej mogę” ,59 zł „Wiem, rozumiem, potrafię” ,30 zł Razem pozyskane środki z UE ,09 zł

41 Środki pozyskane na inwestycje w 2013r. – cd
Środki pozyskane na inwestycje w 2013r. – cd. Środki zewnętrzne z budżetu państwa: Zarząd Województwa 60.000,00 zł Azbest 30.866,77 zł Remont dróg powiatowych (Urle) ,00 zł PFRON 40.000,00 zł Oświetlenie 28.972,00 zł Razem ,77 zł

42 Modernizacja i termomodernizacja Urzędu Gminy
21 maja 2013r. odebrano i przekazano do eksploatacji budynek Urzędu Gminy Jadów. Była to II część inwestycji, która obejmowała następujące prace : wymiana pokrycia dachowego i podkładu, docieplenie ścian fundamentalnych, docieplenie ścian zewnętrznych, zasypka wolnej przestrzeni pod podłogą parteru (skrzydło boczne), opaska przy budynku. Roboty wykonane zostały w terminie od 8 grudnia 2012r. do 7 maja 2013r. Wykonawcą inwestycji był Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany z Węgrowa. Koszt inwestycji wyniósł ,57 zł Dotacja – ,00 zł

43 Zagospodarowanie terenu szkolnego przy PSP w Szewnicy
Inwestycję przekazano do użytku 4 czerwca 2013r. W skład inwestycji wchodzą następujące elementy : ciągi piesze - wykonane z betonowej kostki brukowej na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej, odwodnienie powierzchniowe, droga dojazdowa z miejscami parkingowymi – 10 miejsc parkingowych (w tym jedno dla osób niepełnosprawnych) wykonane z betonowej kostki brukowej, ogrodzenie terenu szkolnego. Prace odbywały się w terminie od r. do r. Wartość inwestycji wyniosła ,73 zł. Wykonawca : USŁUGI BRUKARSKIE, Z. Kruk z Tłuszcza. Dodatkowo zakupiono piłkochwyt za kwotę 9.225,00 zł

44 Budowa sieci wodociągowej w Zawiszynie (Owsianka)
Inwestycja została zakończona i odebrana r. Przedmiotem zamówienia była budowa sieci wodociągowej w zakresie: sieć z rur PVC o łącznej dł ,00 m przyłącza wodociągowe – 1.415,00 m  zakończenia przyłączy – 67 szt. Roboty zostały wykonane przez firmę R.Ulanickiego z Łochowa za kwotę ,54 zł. Dofinansowanie w wys. 80% kosztów kwalifikowanych (VAT niekwalifikowany)

45 Przebudowa drogi Szewnica - Sitne (część II)
Roboty zakończono i odebrano 31 lipca 2013r. Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych o długości ok. 0,97 km. Zakres robót przewidywał: roboty pomiarowe wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego wykonanie stałego oznakowania drogi. Roboty zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” sp. z o.o. za kwotę ,82 zł.

46 Dodatkowa sieć wodociągowa i przyłącza w Nowinkach
8 sierpnia 2013r. odebrano i przekazano do eksploatacji dodatkową sieć wodociągową i przyłącza (część mieszkańców Nowinek podłączono do wodociągów w ubiegłym roku) W ramach inwestycji wybudowano ponad 515 metrów sieci wodociągowej i wykonano 10 przyłączy. Wykonawcą inwestycji było przedsiębiorstwo ,,BUDROM”  Małgorzata Dyjach z Karczewa. Roboty wykonane zostały w czasie od  r. do r. za cenę ,24 zł brutto.

47 Mini traktorek z osprzętem
Gmina Jadów zakupiła mini traktorek wraz ze współpracującym z nim nowym osprzętem, tj : przyczepka pług Kosiarka piaskarka zamiatarka taczka. Dostawcą była firma P.P.H.U. TRAKTOMIX z Kąkolewa. Sprzęt został zakupiony dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 40 tys. z PFRON

48 Budowa kanalizacji w Adampolu
r. - podpisano umowę i rozpoczęto prace Zakres robót : kolektory grawitacyjne (główne i boczne) o łącznej dł ,00 m, kolektory ciśnieniowe PE – 1010,50 m; przyłącza kanalizacyjne (przykanaliki) - szt. 124 przepompownie ścieków – 3 szt. Planowana cena inwestycji wynosi ,18 zł. Wykonawcą robót był Pan Eugeniusz Gawor P.P.H.U. „GAW-BUD” z Łosic.

49 Chodniki w Borzymach i Szewnicy
Termin zakończenia robót : r. Zakres robót : roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe ustawienie krawężników i obrzeży wykonanie podbudowy chodników i zjazdów, wykonanie chodników o szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm, wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie stałego oznakowania drogi, regulacja bram, studzienek kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt inwestycji : ,58 zł. Dofinansowanie : ,00 zł. Wykonawca : „Budowa, Remonty – Dróg, Ulic, Chodników”, D.Prokopowicz z Tłuszcza

50 Droga Urle - Dębe r. rozstrzygnięto przetarg dotyczący rozbudowy drogi gminnej Urle – Dębe. Zakres prac przewidywał m.in.: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, budowę poboczy i chodnika z kostki betonowej wykonanie stałego oznakowania dróg. Koszt całkowity wyniósł ,22 złotych. Wykonawca : firma Drogi i Mosty – J.Kaczmarczyk z Pułtuska. Inwestycja została ukończona r. Wybudowano 1239 m. drogi.

51 Targowisko w Jadowie r. - odbiór i przekazanie do eksploatacji Zakres robót : roboty budowlane – budynek administracyjno – sanitarny, wiata stalowa duża i mała, boksy drewniane otwarte, ogrodzenie terenu, roboty drogowe – roboty pomiarowe, rozbiórkowe, ziemne, nawierzchniowe - drogi wewnętrzne i plac targowy, place pod wiaty handlowe, chodniki, parkingi, roboty sanitarne zewnętrzne – kanalizacja deszczowa, punkty poboru wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej i wodociągowe, instalacje wodno-kanalizacyjne w budynku sanitarno – adm. roboty elektryczne – oświetlenie terenu targowiska, wiat, instalacja elektryczna w budynku sanitarno – administracyjnym. Wartość inwestycji : 1 824 759,93 zł Dofinansowanie : ,00 zł Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z Targówki

52 Modernizacja oświetlenia ulicznego (część II)
Odbiór w dniu r. Modernizacja oświetlenia obejmowała miejscowości : Myszadła, Podmyszadła, Nowy Jadów, Warmiaki, Sulejów, Wujówka, Wólka Sulejowska, Starowola i Strachów. Dofinansowanie z WFOŚiGW ,00 zł Przedmiot inwestycji : wymiana130 opraw oświetleniowych, Wymiana 16 istniejących zegarów sterujących na zegary astronomiczne wyniesienie 12 układów pomiarowo-rozliczeniowych poza szafy sterujące. Całkowity koszt inwestycji : ,00 zł. Wykonawca : "INST-EL" J.A.Chancewicz Sp.J. Sokółka.

53 Świetlica w Sulejowie Od r. mieszkańcy Sulejowa mogą cieszyć się nową świetlicą wiejską, gdyż została oddana do eksploatacji. W ramach inwestycji wykonano : roboty budowlane – roboty rozbiórkowe, pokrycie dachu, elewacja, ocieplenie fundamentów, drogi i chodniki, ściany, posadzki, malowanie, wykładziny, okna, drzwi, roboty instalacyjne, roboty elektryczne,   wyposażenie. Prace wykonała Firma Budowlano - Handlowa Józef Powierża z Łochowa Koszt całkowity inwestycji : ,23 zł. Dotacja : ,22 zł.

54 Kontenery mieszkalne W maju 2013r. rozstrzygnięto zamówienie na dostawę i montaż kontenerów socjalnych (mieszkalnych) - 1 podwójny i 2szt pojedyncze. Kontenery wykonała i dostarczyła firma KAZINSTAL-BUD Usługi Ogólnobudowlane Instalacyjne z Wołomina. Koszt inwestycji : ,90 zł.

55 Modernizacja kotłowni Urzędu Gminy
W styczniu 2013r. zakupiono do Urzędu Gminy Jadów automatyczny zestaw do spalania paletu o mocy 150 kW. W skład zestawu wchodzi : rurowy palnik na palet „JB” z zapalarką i palnikiem, zbiornik paletu o ładowności 550 kg, adapter zakładany na palnik olejowy do szybkiej zmiany w przypadku awarii paletu Cena zestawu wynosi ,00 zł. Wykonawcą była firma „pellet-on” z Bydgoszczy

56 Fundusz sołecki 2013r.

57 Fundusz sołecki 2013r. – cd. Kwota przeznaczona na fundusz sołecki w 2013r ,47 zł Z FS zaplanowanych było 29 zadań. 30% zwrotu za wykonanie funduszu sołeckiego

58 OSP Wólka Sulejowska Roboty zakończono i odebrano w dniu 10.07.2013r.
Przedmiotem inwestycji był zakup materiałów i wyposażenia, tj. : drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych z PCV – 2 szt. drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych z PCV okno PCV jednoskrzydłowe wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym oraz metalową kratą stół konferencyjny – 4 szt. Roboty zostały wykonane prze firmę FHU CEZAR Bożena Piotrowska z Jadowa za cenę 9.748,00 zł. brutto.

59 Dom Kultury w Wujówce 17 lipca 2013r. zakończono i odebrano inwestycję pn. „Odnowienie pomieszczeń Domu Kultury w Wujówce”. Przedmiotem zamówienia było : odnowienie ścian, sufitów i podłogi w sali głównej oraz ścian i posadzki na korytarzu, wstawienie 3 sztuk skrzydeł drzwiowych. Wykonawcą robót była firma „Remonty Myszkowscy” z Borzym. Roboty wykonywane były w terminie od r. do r. Cena inwestycji : 4.773,00 zł brutto.

60 Biblioteka w Zawiszynie
Otwarcie biblioteki odbyło się r. Zakres robót obejmował : remont pomieszczenia kuchni, łazienki i zaplecza kuchennego zakup armatury i wyposażenia kuchni i łazienki położenie paneli podłogowych w siłowni zakup i wymiana drzwi wewnętrznych pomiędzy kuchnią i magazynkiem roboty instalacyjne z zakresu wodno - kanalizacyjnego rynna dachowa i rury spustowe na frontowej ścianie. Koszt inwestycji : ,46 zł Wykonawca : „Remonty Myszkowscy” z Borzym

61 Plac zabaw w Starowoli r. odebrano i przekazano do użytku plac zabaw w Starowoli. W skład placu zabaw wchodzi : bujany konik, huśtawka pojedyncza drewniana, sześciokąt wielofunkcyjny, kompleks sprawnościowy. Cena : 4.450,06 zł brutto. Wykonawcą była firma NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw, Grom.

62 Fundusz sołecki 2013r. – cd. Wiaty przystankowe Wujówka i Wyglądały – ,40 zł Ogrodzenie boiska w Nowym Jadowie – ,00 zł Ogrodzenie placu biblioteki w Zawiszynie – ,00 zł Oświetlenie przy drogach gminnych – ,00 zł Wytyczanie i naprawa dróg – ,00 zł Budowa chodników – ,00 zł Remont OSP w Myszadłach – ,00 zł Zakup i montaż okien w OSP Starowola – 4.746,95 zł Zakup tablic z nazwami ulic ,04 zł Dostawa ziemi do parku w Jadowie – ,99 zł Zakup wyposażenia do świetlicy w Urlach – 6.352,00 zł

63 Rok 2014r.

64 Budżet na inwestycje w 2014r.
Ogólnie budżet na inwestycje wynosi ,00 zł (plan), w tym sołecki ,00 zł. Z FS zaplanowanych jest 34 zadania.

65 Środki pozyskane na inwestycje w 2014r.
Środki unijne : Wodociąg ,00 Kanalizacja ,00 Program Sportowy II „Aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych w Gminie Jadów” 10.000,00 „Więcej wiem-więcej mogę” ,18 „Wiem, rozumiem, potrafię” 48.720,00 Siłownia Jadów 25.000,00 Targowisko ,00 Świetlica Sulejów ,00 Drogi 51.167,00 Razem pozyskane środki z UE ,18

66 Środki pozyskane na inwestycje w 2014r.- cd.
Środki zewnętrzne z budżetu państwa: Samochód OSP Jadów ,00 Droga w Nowinkach 95.000,00 Razem ,00

67 Przebudowa drogi w Zawiszynie
r. – oddanie do użytkowania. Zakres robót : roboty pomiarowe wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - 4 cm, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego odtworzenie rowów wykonanie stałego oznakowania drogi Koszt inwestycji : ,62 zł. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa Projekt : firma Usługi Projektowo – Kosztorysowe „PRZEKRÓJ” z Łochowa, nadzór inwestorski : Stefan Perzanowski z Duczek. 

68 Przebudowa ul. Wspólnej w Borzymach i Letnisku Nowy Jadów
r. – planowane zakończenie robót  Zakres robót : roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowa, warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, gr. 4 cm, pobocza, chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm, przebudowa zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm, regulacja wysokościowa włazów kanałowych i zaworów wodociągowych, zieleń drogowa, wykonanie stałego oznakowania drogi Koszt inwestycji : ,87 zł brutto. Wykonawca : Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o. z Węgrowa

69 Budowa chodnika w Nowym Jadowie
r. – zakończenie robót Zakres robót : prace przygotowawcze, chodniki o szer. 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm, wjazdy gospodarcze z kostki betonowej gr. 8 cm, wykonanie odwodnienia, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszt inwestycji : ,92 Wykonawca : Przedsiębiorstwo Realizacji Robót Drogowych „DROG-BUD” z Targówki

70 Budowa stacji uzdatniania wody w Sulejowie
r. - planowane zakończenie robót Zakres : przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury na pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody z dwoma zbiornikami do magazynowania wody oraz infrastrukturą techniczną. Koszt inwestycji : ,42 zł Wykonawca : Firma „BARTOSZ” Sp.J. Bujwicki, Sobiech, Białystok

71 Budowa sieci wodociągowej w Sulejowie (etap I) i Wólce Sulejowskiej
r. – podpisanie umowy r. - planowane zakończenie robót Zakres inwestycji obejmuje : sieć z rur PVC o łącznej dł ,50 m, przyłącza wodociągowe z rur PE o dł ,50 m, Koszt inwestycji : ,00 zł brutto Wykonawca : P.H.U. „INWOD” Roman Pacek z Lubartowa

72 Przebudowa drogi w Nowinkach
r. - podpisanie umowy r. - zakończenie robót Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy, wykonanie zjazdów, przebudowa przepustów, oczyszczenie rowów i przepustów, wykonanie stałego oznakowania drogi, roboty pomiarowe. Koszt inwestycji : ,13 zł brutto. Wykonawca : firma „CZYSTOŚĆ” S.J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid.

73 Przebudowa drogi gminnej Myszadła – Podmyszadła - Podbale
r. – zakończenie robót Zakres robót : roboty przygotowawcze, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, grubość 3 cm, pobocze z kruszywa łamanego, odtworzenie rowów i wydłużenie istniejącego przepustu, wykonanie stałego oznakowania drogi. Planowany koszt : ,07 zł brutto. Wykonawca : firma „CZYSTOŚĆ” S.J. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid.

74 Zakup samochodu dla OSP Jadów
r. OSP w Jadowie otrzymała nowy samochód strażacki marki Mercedes – Benz rok produkcji 2014, moc silnika: 295 kW, napęd 4 x4 Dofinansowania : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ,00 zł Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej – ,00 zł Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – ,00 zł Zarząd Wojewódzki ZOSP – ,00 zł Środki własne ,00 zł. Całkowity koszt samochodu : ,00 zł.

75 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Myszadłach
r. - zakończenie robót Zakres robót : przygotowanie starego podłoża ścian, docieplenie stropu budynku, ocieplenie ścian fundamentów, ocieplenie ścian budynku, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków dekoracyjnych, roboty wykończeniowe – podokienniki, listwy cokołowe, ochrona narożników, wykonanie podbitki pod okap dachu, montaż nawiewników higrosterowalnych, wykonanie opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wokół budynku szkoły. Koszt inwestycji : ,08 zł Wykonawca : Zakład Remontowo-Budowlany „CZARNICKI” z Węgrowa

76 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Myszadłach
r. – zakończenie robót Zakres robót przewiduje: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne, chodnik, ciągi piesze i plac przed szkołą z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm, droga dojazdowa do szkoły, drogi manewrowe i miejsca parkingowe z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, drobne roboty remontowe ogólnobudowlane, dostawa wraz z montażem ławek drewnianych, wykonanie zieleni : sadzenie krzewów iglastych, sianie trawy Koszt inwestycji : ,08 zł Wykonawca : ROBOTY DROGOWE I BRUKARSKIE Mirosław Krysiuk z Mińska Mazowieckiego

77 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jadów etap III
r. - planowany termin zakończenia inwestycji Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: wymianę 220 szt. istniejących opraw oświetleniowych oprawy sodowe o mocy 70W- 185 szt. oprawy sodowe o mocy 150W- 1 szt. oprawy typu LED o mocy 48W – 34 szt wyniesienie układów pomiarowo-rozdzielczych oświetlenia ulicznego poza szafy stacyjne - 3 szt. wymiana istniejących zegarów sterujących na zegary astronomiczne z możliwością ich sterowania drogą radiową – 29 szt. Planowany koszt inwestycji : ,87 Wykonawca : „INST-EL” J.A. Chancewicz z Sokółki

78 Place zabaw i siłownie 2014r.

79 Doposażenie placu zabaw w Starowoli
r. doposażono plac zabaw w Starowoli. Zamontowano i oddano do eksploatacji  : ławkę stałą z bali (szt.1) o wymiarach : dł. 1,50 m, szer. 0,40 m, wys. 0,45 m, ławko – stół (szt.2) dł. 1,70 m, szer. 1,80 m, wys. 0,80 m Elementy wykonane zostały z drewna sosnowego rdzeniowego, toczonego cylindryczne oraz impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową. Wykonawcą była firma Place Zabaw, Meble Przedszkolne P.P.H.U JORDAN z Małkini Górnej. Koszt : 1.955,35 zł brutto.

80 Plac zabaw w Jadowie – I etap (dostawa i montaż urządzeń)
r. - rozpoczęcie prac r. – zakończenie prac Elementy placu zabaw : drewniany zestaw zabawowy konik bujany huśtawka podwójna drewniana karuzela tarczowa. Koszt inwestycji :10.800,00 zł (planowany jest zakup za ok ,00 zł) Wykonawca : Place Zabaw, Meble Przedszkolne, P.P.H.U. JORDAN z Małkini Górnej

81 Plac zabaw w Nowinkach (dostawa i montaż urządzeń)
r. - zakończenie prac Wyposażenie placu zabaw : zestaw zabawowy huśtawka podwójna drewniana huśtawka ważka karuzela trójramienna Koszt inwestycji : 7.800,00 zł Wykonawca : Place Zabaw, Meble Przedszkolne, P.P.H.U. JORDAN z Małkini Górnej

82 Siłownia w Starowoli W dniu r. doposażono siłownię w świetlicy wiejskiej w Starowoli. Zakupiono  : bieżnię elektryczną (szt.1) rower do treningu spinningowego (szt.1). Sprzęt został zakupiony za kwotę ,50 zł brutto.

83 Budowa miejsca wypoczynku i rozrywki mieszkańców Gminy Jadów
listopad 2014r. – planowany termin inwestycji Wyposażenie siłowni zewnętrznej : wyciskanie siedząc, wyciąg górny, biegacz, narciarz, prasa nożna, wioślarz pojedynczy, ławka pozioma, orbitek, drążek do podciągania, poręcze równoległe jeździec konny pojedynczy. Planowany koszt : ,81 zł brutto, z czego ,00 zł zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

84 Fundusz Sołecki 2014r.

85 Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego (poza drogami)
Adampol: Wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia ulicznego ,00 zł Iły: Zakup tablicy informacyjnej z planem ulic – 1.200,00 zł Jadów : Wykonanie placu zabaw w parku – ,00 zł Myszadła: Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP ,00 Nowinki : Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw ,00 Ogrodzenie terenu ,00 Sitne: Założenie ogrzewania w budynku biblioteki ,00 zł

86 Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego (poza drogami)
Starowola: Zakup wyposażenia siłowni ,00 zł Zakup stołów i ławek na plac zabaw ,00 zł Zakup i montaż stolarki drzwiowej w OSP ,00 zł Sulejów: Zakup wyposażenia świetlicy ( zastawa stołowa i inne ) – ,00 zł Strachów: Zakup wiaty przystankowej ,00 zł Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Bitwy Warszawskiej ,00 zł Urle: Wykonanie oświetlenia ul. Żwirki i Wigury i ul. Krzywa – ,00 zł Wójty: Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 149/1 – ,00 zł

87 Drogi z Funduszu Sołeckiego
Borki: rowy i nawiezienie destruktem drogi przy dz. 259 i ,00 zł Borzymy: przebudowa ul. Wspólnej ,00 zł Dębe Duże : remont drogi od Dębe Duże do Górki ,00 zł Dębe Małe, Wężówka, Wyrobki : remont drogi żwirowej w Wężówce ,00 zł Dzierżanów : utwardzenie drogi przez wieś ,00 zł Iły : remont dróg – 6.082,00 zł Letnisko Nowy Jadów : przebudowa ul. Wspólnej – ,00 zł Nowy Jadów : projekt na drogę Nowy Jadów – Borzymy – ,00 zł Oble : odtworzenie rowu przydrożnego ,00 zł Podbale: pogłębienie rowów przydrożnych – 8.082,00 zł Podmyszadła : żwirowanie drogi przez wieś ,00 zł Szewnica : utwardzenie dróg –ul. Szkolna i Lipowa ,00 zł Wujówka: naprawa drogi nr 116 – 9.347,00 zł Wyglądały: remont drogi przez wieś – 6.688,00 zł Warmiaki: rowy i destrukt droga nr 259 i zł Wólka Sulejowska : wygruzowanie drogi dz. nr ,00 zł Kukawki : usunięcie drzew, poszerzenie i rowy przy drodze od Domu Weselnego do Załącza ,00 zł

88 Podsumowanie i zestawienia 2011-2014

89 Wodociągi i SUW 2011r r. Łącznie ok ,00 m. (71.959,50) sieci wodociągowej i ok sztuk przyłączy (937) – razem z Sulejowem i Wólką Sulejowską.

90 Kanalizacja

91 Drogi i chodniki 2011-2014 Drogi (większe) : Chodniki :
Z Urlami i Letniskiem Nowy Jadów wybudowano łącznie 3 435,5 m chodników.

92 Oświata - projekty miękkie lata 2011-2014
W latach podpisano łącznie umowy na kwotę , 87 zł. „Przedszkolne zuchy” ,80 zł „Indywidualizacja nauczania-szansą na sukces ucznia” ,00 zł „Wiem, rozumiem, potrafię” ,30 zł „Więcej wiem- więcej mogę” ,77 zł „Dziecięca akademia przyszłości” zł „Moja przyszłość” ,00 zł

93 Dziękujemy za uwagę Opracowała : J. Winnicka


Pobierz ppt "Inwestycje realizowane w Gminie Jadów w latach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google