Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONSULTACJE SPOŁECZNE"— Zapis prezentacji:

1 KONSULTACJE SPOŁECZNE
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 Gdański projekt wodno-ściekowy
PLAN PREZENTACJI Gdański projekt wodno-ściekowy Obecna sytuacja dotycząca zagospodarowania osadów ściekowych w Gdańsku Planowany zakres „Modernizacji gospodarki osadowej”

3 Wykonawcy i dostawcy usług
Odbiorcy usług Gmina Miasta Gdańska Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. 100% własność Miasta Saur Neptun Gdańsk S.A. Wykonawcy i dostawcy usług

4 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Beneficjent projektu: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Mieszkańcy Gdańska

5 Kanalizacja sanitarna
Etap II b rozbudowy OŚ Gdańsk –Wschód Etap III Zamknięcie OŚ Zaspa GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY Gospodarka wodna Kanalizacja sanitarna

6 Zakres rzeczowy projektu:
Budowa 86 km kanalizacji sanitarnej Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspa Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk - Wschód Modernizacja i budowa Stacji Uzdatniania Wody Budowa zbiorników wody i magistral wodociągowych

7 Korzyści z realizacji projektu:
Poprawa jakości wody pitnej Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków Czystsza woda w Zatoce Gdańskiej i plaże Większy dostęp do kanalizacji sanitarnej Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

8

9

10 Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki do oczyszczalni

11 Oczyszczalnia ścieków
Gdańsk - Wschód Oczyszczalnia ścieków Zaspa

12 ok. 45 000 ton osadów ściekowych W Gdańsku co roku powstaje
Do tej pory osady wykorzystywane były przyrodniczo, głównie do rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych

13 Rozbudowa OŚ Gdańsk - Wschód
Etap I ( ) modernizacja części mechanicznej budowa części biologicznej Etap IIa ( ) budowa układu zrzutowego w głąb Zatoki Gdańskiej

14 Opracowanie Studium Wykonalności dla gospodarki osadami ściekowymi - rekomendowane suszenie i termiczne przekształcanie osadu W związku z realizacją Gdańskiego projektu wodno – ściekowego pojawiła się szansa na zakończenie rozbudowy oczyszczalni Gdańsk – Wschód o element gospodarki osadami Wspólny projekt z Elektrociepłowniami Wybrzeże dotyczący współspalania osadów w kotłach energetycznych elektrociepłowni

15 W Polsce powstaje ok. 570 000 ton s.m. osadów ściekowych – wg KPOŚK
Najpowszechniejszą metodą utylizacji było składowanie Prognozuje się dalszy wzrost ilości osadów o ok. 30% do roku 2015

16 Przyrodnicze zagospodarowanie osadów wymaga ok ha powierzchni rocznie

17 Modernizacji Gospodarki Osadami
Zakres Planowanej Modernizacji Gospodarki Osadami ITPO - Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów CHP – Instalacja Odzysku Energii Sposób zgodny z aktualnie stosowanymi w Unii Europejskiej rozwiązaniami dla dużych aglomeracji Realizacja planowana jest w ramach Kontraktu 3.2 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód - etap IIb – Zagospodarowanie Osadów Ściekowych

18 Planowane instalacje Modernizacji Gospodarki Osadowej

19 Bezpieczeństwo i monitoring:
Instalacja oczyszczania gazów odlotowych System monitoringu procesu i gazów odlotowych Monitoring oddziaływania OŚ na otoczenie Technologia: Zgodna z tzw. BAT NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNIKA zalecaną przez Europejskie Biuro IPPC System odzysku ciepła

20 Korzyści z realizacji MGO:
Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w zakresie nieprzyjemnych zapachów Całkowita higienizacja osadów Rozwiązanie docelowe dla osadów ściekowych powstających na oczyszczalni Wyeliminowanie transportu osadów Uzyskanie tzw. „zielonych certyfikatów” energetycznych - poprawienie ekonomiki procesu oczyszczania ścieków Pełne wykorzystanie powstającego biogazu

21 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.gpws.pl WODA DLA POKOLEŃ
Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KONSULTACJE SPOŁECZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google