Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i."— Zapis prezentacji:

1 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii KONSULTACJE SPOŁECZNE

2 Gdański projekt wodno-ściekowy Obecna sytuacja dotycząca zagospodarowania osadów ściekowych w Gdańsku Planowany zakres „Modernizacji gospodarki osadowej” PLAN PREZENTACJI

3 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna Sp. z o.o. 100% własność Miasta Gmina Miasta Gdańska Saur Neptun Gdańsk S.A. Odbiorcy usług Wykonawcy i dostawcy usług

4 Beneficjent projektu: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Mieszkańcy Gdańska

5 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY Gospodarka wodna Kanalizacja sanitarna Etap III Zamknięcie OŚ Zaspa Etap II b rozbudowy OŚ Gdańsk –Wschód

6 Zakres rzeczowy projektu: Budowa 86 km kanalizacji sanitarnej Likwidacja oczyszczalni ścieków Zaspa Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk - Wschód Modernizacja i budowa Stacji Uzdatniania Wody Budowa zbiorników wody i magistral wodociągowych

7 Korzyści z realizacji projektu: Poprawa jakości wody pitnej Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni ścieków Czystsza woda w Zatoce Gdańskiej i plaże Większy dostęp do kanalizacji sanitarnej Poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę

8

9

10 Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki do oczyszczalni

11 Oczyszczalnia ścieków Zaspa Oczyszczalnia ścieków Gdańsk - Wschód

12 W Gdańsku co roku powstaje ok. 45 000 ton osadów ściekowych Do tej pory osady wykorzystywane były przyrodniczo, głównie do rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych

13 Etap I (1996-1999) modernizacja części mechanicznej budowa części biologicznej Etap IIa (2000-2002) budowa układu zrzutowego w głąb Zatoki Gdańskiej Rozbudowa OŚ Gdańsk - Wschód

14 Opracowanie Studium Wykonalności dla gospodarki osadami ściekowymi - rekomendowane suszenie i termiczne przekształcanie osadu W związku z realizacją Gdańskiego projektu wodno – ściekowego pojawiła się szansa na zakończenie rozbudowy oczyszczalni Gdańsk – Wschód o element gospodarki osadami Wspólny projekt z Elektrociepłowniami Wybrzeże dotyczący współspalania osadów w kotłach energetycznych elektrociepłowni

15 W Polsce powstaje ok. 570 000 ton s.m. osadów ściekowych – wg KPOŚK Najpowszechniejszą metodą utylizacji było składowanie Prognozuje się dalszy wzrost ilości osadów o ok. 30% do roku 2015

16 Przyrodnicze zagospodarowanie osadów wymaga ok. 3000 ha powierzchni rocznie

17 Zakres Planowanej Modernizacji Gospodarki Osadami ITPO - Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów CHP – Instalacja Odzysku Energii Realizacja planowana jest w ramach Kontraktu 3.2 – Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Gdańsk-Wschód - etap IIb – Zagospodarowanie Osadów Ściekowych Sposób zgodny z aktualnie stosowanymi w Unii Europejskiej rozwiązaniami dla dużych aglomeracji

18 Planowane instalacje Modernizacji Gospodarki Osadowej

19 Technologia: Zgodna z tzw. BAT NAJLEPSZA DOSTĘPNA TECHNIKA zalecaną przez Europejskie Biuro IPPC System odzysku ciepła Bezpieczeństwo i monitoring: Instalacja oczyszczania gazów odlotowych System monitoringu procesu i gazów odlotowych Monitoring oddziaływania OŚ na otoczenie

20 Korzyści z realizacji MGO: Zmniejszenie uciążliwości oczyszczalni w zakresie nieprzyjemnych zapachów Całkowita higienizacja osadów Rozwiązanie docelowe dla osadów ściekowych powstających na oczyszczalni Wyeliminowanie transportu osadów Uzyskanie tzw. „zielonych certyfikatów” energetycznych - poprawienie ekonomiki procesu oczyszczania ścieków Pełne wykorzystanie powstającego biogazu

21 GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii www.gpws.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "GDAŃSKI PROJEKT WODNO-ŚCIEKOWY WODA DLA POKOLEŃ Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google