Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ĆWICZENIE 1 TOROMIERZ TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DRÓG SZYNOWYCH studia II stopnia, specjalność ITS, semestr 3 dr inż. Jacek Makuch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ĆWICZENIE 1 TOROMIERZ TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DRÓG SZYNOWYCH studia II stopnia, specjalność ITS, semestr 3 dr inż. Jacek Makuch"— Zapis prezentacji:

1 ĆWICZENIE 1 TOROMIERZ TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DRÓG SZYNOWYCH studia II stopnia, specjalność ITS, semestr 3 dr inż. Jacek Makuch jacek.makuch@pwr.edu.pl

2 Tor - w wyniku eksploatacji ulega zużyciu, w tym deformacjom geometrycznym, zagrażającym utratą bezpieczeństwa prowadzenia ruchu (wykolejenia!!!) GENEZA PROBLEMU

3 Szczecin ul. Potulicka 2012 r. film z youtube, autor: mac6514

4 Katowice ul. Gliwicka (fragment filmu reklamowego firmy TINES)

5 1.Co należy mierzyć? 2.Czym należy mierzyć? 3.W których miejscach należy mierzyć? 4.Jakie należy przyjąć wartości graniczne ? WNIOSEK: potrzebna jest więc metoda określania stanu zużycia toru (pod kątem jego deformacji)

6 CO NALEŻY MIERZYĆ ?

7 1.SZEROKOŚĆ TORU

8 2. PRZECHYŁKA TORU

9 3. NIERÓWNOŚCI PIONOWE

10 4. NIERÓWNOŚCI POZIOME

11 DODATKOWO: 5.na postawie pomiarów szerokości toru możemy wyliczyć GRADIENT SZEROKOŚCI (zmiana szerokości toru na długości bazy wynoszącej 1 m) 6.na podstawie pomiarów przechyłki jesteśmy w stanie określić WICHROWATOŚĆ (zmiana przechyłki jednego toku szynowego w stosunku do drugiego na długości bazy wynoszącej 5 m)

12 PONADTO na postawie zmierzonych albo wyliczonych dotychczas wielkości jesteśmy w stanie określić pewne SYNTETYCZNE MIARY OCENY STANU TORU: „J” - WSKAŹNIK JAKOŚCI TORU (średnia ważona odchyleń standardowych wybranych nierówności toru): S z - odchylenie standardowe nierówności pionowych S y - odchylenie standardowe nierówności poziomych S w - odchylenie standardowe wichrowatości toru S e - odchylenie standardowe szerokości toru „W 5 ” - WADLIWOŚĆ PIECIOPARAMETROWA: W - wadliwość (stosunek liczby pomiarów z przekroczonymi odchyłkami dopuszczalnymi do całkowitej liczby pomiarów) W e, W g, W w - wadliwości szerokości, przechyłki i wichrowatości W z, W y - średnie arytmetyczne wadliwości odpowiednio nierówności pionowych i poziomych, wyznaczone z wadliwości lewego i prawego toku szynowego

13 „Sp” - WSKAŹNIK ŚREDNIEGO PRZEKROCZENIA POLA TOLERANCJI (średnia z ilorazów odchyłek przekraczających wartości dopuszczalne do tych wartości) „Si” - WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA POLA TOLERANCJI (średnia z ilorazów odchyłek nie przekraczających wartości dopuszczalne do tych wartości) „Spm” - WSKAŹNIK MAKSYMALNEGO PRZEKROCZENIA ODCHYŁEK DOPUSZCZALNYCH (iloraz odchyłki maksymalnej do dopuszczalnej)

14 CZYM NALEŻY MIERZYĆ ?

15 URZĄDZENIA I PRZYRZĄDY POMIAROWE: podstawowe: liniały stalowe, miary składane albo taśmowe, suwmiarki POMIARY NIEWYGODNE, NIEDOKŁADNE !!! (urządzenia te nie uwzględniają specyfiki konstrukcji toru kolejowego) geodezyjne: teodolit, niwelator, dalmierz

16 Dlatego wymyślono typowo kolejowe przyrządy: 1.toromierze 2.profilomierze, prostomierze, falistomierze 3.drezyny i wagony pomiarowe

17 PIERWSZE TOROMIERZE: miały kształt poprzecznej belki ustawianej na obu szynach toru umożliwiały pomiar jedynie szerokości toru urządzenia mechaniczne (początki kolei – połowa XIX wieku)

18 DRUGA GENERACJA: dodanie do toromierza poziomicy umożliwiło wykonywanie pomiaru również przechyłki toru

19 TRZECIA GENERACJA: dodanie osprzętu elektronicznego umożliwiło: –nowy sposób archiwizacji –możliwość obliczeń, analiz, współpracy z oprogramowaniem komputerowym

20 CZWARTA GENERACJA: zmiana kształtu – dodanie do poprzecznej belki również belki podłużnej, co umożliwiło: –pomiar również nierówności pionowych i poziomych zmiana sposobu oparcia o tor – dodanie kółek, co umożliwiło: –pomiar ciągły (zwiększenie wydajności przeprowadzanych pomiarów)

21 TYPY TOROMIERZY OBECNIE WYKORZYSTYWANYCH NA KOLEI: 1.Klasyczne (mechaniczne) 2.Elektroniczne (samorejestrujące) do pomiarów punktowych 3.Elektroniczne (samorejestrujące) do pomiarów ciągłych

22 W KTÓRYCH MIEJSCACH NALEŻY MIERZYĆ? JAKIE NALEŻY PRZYJĄĆ WARTOŚCI GRANICZNE?

23 PRZEPISY KOLEJOWE

24 Id-14

25 Id-1 zał.15

26 ODCHYŁKI DOPUSZCZALNE PORÓWNANIE Id-14, zał.1 Id-1, zał.15, tablica 1 (naprawa bieżąca) Id-1, zał.15, tablica 2 (naprawa główna)

27 PRZEPISY TRAMWAJOWE

28 POMIARY GEOMETRII TORÓW TRAMWAJOWYCH TOROMIERZEM ELEKTRONICZNYM WE WROCŁAWIU W 2011

29 TEC-1435 samorejestrujący toromierz elektroniczny do pomiarów ciągłych

30 BUDOWA TOROMIERZA

31 REJESTRATOR wyświetlacz (5 mierzonych wielkości) pulpit przycisków zdarzeń i usterek (ciągłych albo punktowych) i wprowadzania danych

32

33 POZOSTAŁE OZNACZENIA NA KLAWISZACH: „żarówka” – podświetlenie ekranu „strzałki” (↑, ←, →, ↓) - wybór ENTER - zatwierdzenie niebieski SHIFT czerwony SHIFT cyfry: 0, 1, … 9 litery: A, B, … Z kropka dziesiętna myślnik nie ma spacji ! jeden pusty klawisz ! (w innych modelach ~ faliste zużycie)

34 REJESTRATOR w nowszych modelach toromierza

35 MENU GŁÓWNE: 1.POMIAR: –Zapis serii (pomiary z zapisem wyników) –Podgląd (pomiary bez zapisu wyników – np. próbne) –Stan akumulatora (12,6V – po naładowaniu, jeśli spadnie poniżej 12V – może przestać działać) –Pamięć (ile metrów toru pojedynczego można jeszcze zmierzyć?)

36 MENU GŁÓWNE: 2.PARAMETRY: –Nagłówek: Data Krok pomiaru (do wyboru: 0,5m, 1m, 2,5m, 5m) Nr toru (max. czteroznakowy) Szlak: –identyfikator szlaku (max. czteroznakowy) –Nazwa (max. 28-znakowa) Kilometraż (kilometr początku pomiaru) Kierunek (rosnący albo malejący) –Inwentaryzacja (np. typ szyny, podkładu, itd. – 16 parametrów) –Strojenie (kalibracja): Szerokość Przechyłka Pion Poziom Przetwornik

37 MENU GŁÓWNE: 3.KOMUNIKACJA (przy zgrywaniu danych do komputera) 4.PLIK: –Kasowanie pliku –Kasowanie pamięci –Przeglądanie nagłówka pliku

38 INWENTARYZACJA: 1.Typ szyny 2.Rodzaj szyny 3.Typ podkładów 4.Przytwierdzenie 5.Rodzaj złącz 6.Podsypka 7.Typ toru 8.Rodzaj toru 9.Klasa toru 10.Most, wiadukt 11.Przystanek 12.Przepust, kładka 13.Przejście 14.wolny 15.wolny 16.wolny

39 OBSŁUGA TOROMIERZA: ZMONTOWANIE KALIBRACJA WPROWADZENIE DANYCH OPISUJĄCYCH POMIAR (data, nr toru, identyfikator i nazwa szlaku) ORAZ USTAWIENIE: kroku pomiaru, kierunku i początku kilometrażu POMIAR: –„wkolejenie” (ustawienie na torze i sprawdzenie dolegania rolek) –pchanie toromierza, –kontrola poprawności podawanych wyników, –wciskanie przycisków zdarzeń lub usterek ROZMONTOWANIE ZGRANIE PLIKÓW DANYCH DO KOMPUTERA

40 OBSŁUGA TOROMIERZA: (Gdańsk, autor filmu: Tomasz Korycki)

41 OBSŁUGA TOROMIERZA - PRZYPADKI SZCZEGÓLNE: BŁĄD W POMIARACH: –pominęliśmy jakieś zdarzenie albo usterkę, –zahaczyliśmy o wystającą zabudowę toru, rośliny albo na główce szyny były zanieczyszczenia (toromierz nam podskoczył albo spadł z szyn), (PONOWNIE USTAWIAMY I) COFAMY TOROMIERZ (błędnie wykonane pomiary są kasowane, a licznik odległości jest cofany), A NASTĘPNIE PONOWNIE PRZEPROWADZAMY POMIAR (UWAGA: przy cofaniu toromierz WYSKAKUJE !!! – trzeba go dociskać do toru) KONIECZNOŚĆ PRZEPUSZCZENIA TOREM POJAZDU SZYNOWEGO –wstrzymujemy pomiar, –zdejmujemy toromierz z toru, –przepuszczamy pojazd szynowy, –ponownie ustawiamy toromierz, –wznawiamy pomiary.

42 ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW PRZY POMOCY PROGRAMU KOMPUTEROWEGO:

43 ANALIZA WYNIKÓW POMIARÓW WCZYTANIE PLIKÓW DANYCH POMIAROWYCH OKREŚLENIE ZESTAWU ODCHYŁEK DOPUSZCZALNYCH ANALIZA WYNIKÓW: –w formie tabelarycznej –w formie graficznej WYGENEROWANIE PLIKÓW RAPORTÓW SPORZĄDZENIE RAPORTÓW OCENY SYNTETYCZNEJ

44 DANE POMIAROWE PLIKI 4 TYPÓW – z rozszerzeniami: „bpt” „dat” „PAR” – tekstowy, edytowalny „txt” – na razie pusty

45 DANE POMIAROWE NAZWY PLIKÓW tworzone przez toromierz wg następującego schematu: zaczynały się od dużej litery „L”, po której podawany był czteroznakowy identyfikator odcinka, następnie po podkreślniku duża litera „T” i numer toru, a po kolejnych podkreślnikach: –kilometr początku toru –data wykonania pomiaru –data i czas (godzina, minuta i sekunda) zgrania pliku z rejestratora np.: L5-04_T1_KM0_000_DP2011_09_18_DA2011_09_18_14_54_26

46 ZESTAW ODCHYŁEK DOPUSZCZALNYCH

47 ZESTAW ODCHYŁEK DOPUSZCZALNYCH UWAGA! – nieco inny niż w Id-14 (można go zmodyfikować)

48 WYNIKI POMIARÓW W FORMIE TABELARYCZNEJ przekroczenie przez którykolwiek z sześciu analizowanych parametrów wartości odchyłek dopuszczalnych jest sygnalizowane przez program wyświetleniem symbolu „#” na początku wiersza przekroczenie przez każdy z osobna z analizowanych parametrów wartości odchyłki dopuszczalnej jest sygnalizowane przez program wyświetleniem symbolu „#” po prawej jego stronie

49 WYNIKI POMIARÓW W FORMIE GRAFICZNEJ linia niebieska – wartości zmierzone linie czerwone – wartości odchyłek dopuszczalnych

50 WYNIKI POMIARÓW W FORMIE GRAFICZNEJ

51 PLIK RAPORTU POMIARÓW

52 RAPORT OCENY SYNTETYCZNEJ

53 ZASTOSOWANIE

54 POMIARY GEOMETRII TORÓW TRAMWAJOWYCH TOROMIERZEM ELEKTRONICZNYM WE WROCŁAWIU pomiary przeprowadzono w nocnych przerwach w kursowaniu tramwajów (od ok. godz. 23.30 do ok. godz. 4.30) w ciągu 25 nocy pomiędzy 13.09.2011 a 29.10.2011 łącznie pomiary wykonano dla 185 km toru pojedynczego średnio w ciągu jednej nocy mierzono 7,4 km toru pojedynczego łącznie pomiary przeprowadzono na 565 odcinkach torów zespół pomiarowy stanowiły 2 osoby

55 (fot.: Radosław Mazurkiewicz)

56 PRZYKŁADOWY SZKIC Z TRZECIEJ W KOJEJNOŚCI NOCY POMIAROWEJ

57

58 PORÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW ul. Bardzka ul. Przyjaźni (stan bardzo dobry) (stan bardzo zły)

59 PORÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW tego samego odcinka torów (wykres czarny – pomiar z 19.09.2011, wykres niebieski – pomiar z 30.09.2011)

60

61 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ĆWICZENIE 1 TOROMIERZ TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ DRÓG SZYNOWYCH studia II stopnia, specjalność ITS, semestr 3 dr inż. Jacek Makuch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google