Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i."— Zapis prezentacji:

1 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. (Mk 10,6-8)

2 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej aktywność w dziedzinie prokreacji i wychowania ma naśladować stwórcze dzieło, jakiego dokonał Bóg Ojciec. Jest ona wezwana do udziału w modlitwie i ofierze Chrystusa. (Katechizm Kościoła katolickiego, 2205)

3 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie Zadania rodziny chrześcijańskiej – tworzenie wspólnoty osób – służba życiu – udział w rozwoju społeczeństwa – uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła

4 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie Prawa i obowiązki kobiety (FC 22-24) prawo określające pełny dostęp kobiety do zadań publicznych prawo do uznania wartości macierzyństwa poszanowanie pracy kobiet w domu wychowanie dzieci szacunek należny kobiecie Prawa i obowiązki mężczyzny (FC 25) miłość do żony i dzieci zabezpieczenie równego rozwoju wszystkim członkom rodziny odpowiedzialność za rodzinę obowiązek wychowania dzieci praca dawanie przykładu chrześcijańskiego życia Prawa dziecka (FC 26) prawo do życia od momentu poczęcia prawo do miłości i troski oraz rzetelnej i czułej opieki szacunek wobec dziecka prawo do wychowania – Tworzenie wspólnoty osób

5 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Służba życiu: 1. Przekazywanie życia (płodność jako owoc i znak miłości małżeńskiej, świadectwo wzajemnego oddawania się małżonków). Tu, obok fizycznego przekazywania życia, mieści się również życie moralne, duchowe, nadprzyrodzone. 2. Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego.

6 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Udział w rozwoju społeczeństwa: Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego – rodzi i wychowuje obywateli. Tu od początku człowiek uczy się ról społecznych. Rodzina wychowuje człowieka do cnót społecznych. Rodziny powinny podejmować różne dzieła w służbie społecznej, m.in. na rzecz ubogich. Rodzina powinna też być czynna politycznie – włączać się w życie społeczne przez obronę praw i obowiązków rodziny oraz propagowanie tzw. polityki prorodzinnej.

7 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła: Rodzina chrześcijańska ma swoje miejsce w Kościele. Uczestniczy w życiu Kościoła przez udział w sakramentach. Żyjąc we wspólnocie miłości, rodzina jest posłana do świata, by przekazywać innym miłość Chrystusa. Ma udział w posłannictwie Kościoła, dając na co dzień świadectwo przynależności do Chrystusa.


Pobierz ppt "4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie „Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google