Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie"— Zapis prezentacji:

1 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
„Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”. (Mk 10,6-8)

2 4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie
Rodzina chrześcijańska jest komunią osób, znakiem i obrazem komunii Ojca i Syna w Duchu Świętym. Jej aktywność w dziedzinie prokreacji i wychowania ma naśladować stwórcze dzieło, jakiego dokonał Bóg Ojciec. Jest ona wezwana do udziału w modlitwie i ofierze Chrystusa. (Katechizm Kościoła katolickiego, 2205)

3 Zadania rodziny chrześcijańskiej
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie Zadania rodziny chrześcijańskiej – tworzenie wspólnoty osób – służba życiu – udział w rozwoju społeczeństwa – uczestnictwo w życiu i posłannictwie Kościoła

4 – Tworzenie wspólnoty osób
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Tworzenie wspólnoty osób Prawa i obowiązki kobiety (FC 22-24) • prawo określające pełny dostęp kobiety do zadań publicznych • prawo do uznania wartości macierzyństwa • poszanowanie pracy kobiet w domu • wychowanie dzieci • szacunek należny kobiecie Prawa i obowiązki mężczyzny (FC 25) • miłość do żony i dzieci • zabezpieczenie równego rozwoju wszystkim członkom rodziny • odpowiedzialność za rodzinę • obowiązek wychowania dzieci • praca • dawanie przykładu chrześcijańskiego życia Prawa dziecka (FC 26) • prawo do życia od momentu poczęcia • prawo do miłości i troski oraz rzetelnej i czułej opieki • szacunek wobec dziecka • prawo do wychowania

5 2. Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego.
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Służba życiu: 1. Przekazywanie życia (płodność jako owoc i znak miłości małżeńskiej, świadectwo wzajemnego oddawania się małżonków). Tu, obok fizycznego przekazywania życia, mieści się również życie moralne, duchowe, nadprzyrodzone. 2. Wychowanie do istotnych wartości życia ludzkiego.

6 – Udział w rozwoju społeczeństwa:
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Udział w rozwoju społeczeństwa: Rodzina jest podstawową komórką życia społecznego – rodzi i wychowuje obywateli. Tu od początku człowiek uczy się ról społecznych. Rodzina wychowuje człowieka do cnót społecznych. Rodziny powinny podejmować różne dzieła w służbie społecznej, m.in. na rzecz ubogich. Rodzina powinna też być czynna politycznie – włączać się w życie społeczne przez obronę praw i obowiązków rodziny oraz propagowanie tzw. polityki prorodzinnej.

7 – Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła:
4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie – Uczestnictwo w życiu i misji Kościoła: Rodzina chrześcijańska ma swoje miejsce w Kościele. Uczestniczy w życiu Kościoła przez udział w sakramentach. Żyjąc we wspólnocie miłości, rodzina jest posłana do świata, by przekazywać innym miłość Chrystusa. Ma udział w posłannictwie Kościoła, dając na co dzień świadectwo przynależności do Chrystusa.


Pobierz ppt "4. Powołanie człowieka do życia w rodzinie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google