Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kamila MADEJSKA Aneta ONOPIUK.  POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE CDS – credit default swap TRS – total return swap CSO – credit spread option CLN – credit.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kamila MADEJSKA Aneta ONOPIUK.  POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE CDS – credit default swap TRS – total return swap CSO – credit spread option CLN – credit."— Zapis prezentacji:

1 Kamila MADEJSKA Aneta ONOPIUK

2  POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE CDS – credit default swap TRS – total return swap CSO – credit spread option CLN – credit linked notes

3  CREDIT DEFAULT SWAP Sprzedawca zabezpieczenia Nabywca zabezpieczenia Aktywa bazowe Premia swapowa Świadczenie warunkowe ZDARZENIE KREDYTOWE:  bankructwo  obniżenie ratingu kredytowego  brak terminowej zapłaty  zdarzenie kredytowe związane z fuzją  restrukturyzacja zadłużenia Sprzedawca zabezpieczenia Nabywca zabezpieczenia Aktywa bazowe

4  CREDIT DEFAULT SWAP PARAMETRY TRANSAKCJI WalutaEUR Termin zapadalności3 lata Podmiot referencyjnyPolska Wartość bazowa50 mln EUR Premia swapowa33 pb Cykl płatnościkwartalny Tryb wykonaniaFizyczna dostawa według wartości nominalnej

5  Inwestor na rynku obligacji uważa, że ze względu na spodziewaną poprawę wyników finansowych korporacji XYZ, nastąpi podwyższenie jej ratingu kredytowego i w konsekwencji zawężenie spreadu jej obligacji w stosunku do oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych. W celu wykorzystania tej sytuacji inwestor zawiera umowę rocznego swapu na dochód całkowity jak strona nabywająca swap. TOTAL RETURN SWAP Instrument bazowy10-letnia obligacja filmy XYZ o kuponie 9% p.a. Wartość nominalna10 mln USD Premia swapowaRentowność 6-miesięcznych T-bills + 160 pb Cykl płatnościPółroczny

6  TOTAL RETURN SWAP Rentowności 6-miesięcznych T-bills dla potrzeb obliczenia premii swapowych w okresie trwania swapu wyniosły: okres 1: 4,8% p.a. okres 2: 5,4% p.a. W chwili zawarcia transakcji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA wynosi 6,2% co oznacza, że spread dla obligacji firmy XYZ wynosi 280pb.

7  TOTAL RETURN SWAP Rok po zawarciu transakcji rentowność 9 letnich obligacji rządu USA wyniosła 7,6% a spread dla obligacji firmy XYZ zgodnie z oczekiwaniami inwestora uległ zawężeniu do 180 pb. Rentowność obligacji bazowej wynosi 9,4%.

8  Jeśli w chwili wykonania opcji spread rynkowy wzrośnie do poziomu 450pb to nabywca opcji będzie ją mógł wykonać a dochód jaki otrzyma wyniesie: CREDIT SPREAD OPTION Rynkowy spread dla obligacji ABC 300 pb Cena wykonania350 pb Wartość nominalna10 mln USD Współczynnik ryzyka5 Wykorzystanie opcji do ochrony przez wzrostem wartości spreadu obligacyjnego

9  CREDIT LINKED NOTES BANK 1 O WYSOKIM RATIINGU AA Kupon 2-letnich CLN4,5% Zdarzenie kredytoweWięcej niż 10% niespłaconego długu Kupon 4,5% od pełnego nominału w trakcie życia obligacji 100% nominału w dniu zapadalności Bank 1 (emitent) Bank 1 (emitent) Kupon 4,5% od pełnego nominału w trakcie życia obligacji 80% nominału w dniu zapadalności Bank 1 (emitent) Bank 1 (emitent) Bank 2 (inwestor) Bank 2 (inwestor) Bank 2 (inwestor) Bank 2 (inwestor) Jeśli mniej niż 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone Jeśli co najmniej 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone

10  konstrukcja instrumentów ograniczenia w rozwoju z powodu asymetrii informacji

11  INSTRUMENTY KATASTROFICZNE to pochodne instrumenty finansowe, wykorzystujące do reasekuracji rynek kapitałowy

12   Zrodziły się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych.  Bezpośrednim impulsem, który wywołał stworzenie pierwszych tego typu instrumentów był huragan Andrew na Florydzie z 1992r. INSTRUMENTY KATASTROFICZNE

13 Instrumenty katastroficzne Kontrakty terminowe (CAT futures) Kontrakty terminowe (CAT futures) Obligacje katastroficzne (CAT bonds) Opcje katastroficzne (CAT options) Opcje katastroficzne (CAT options) Swapy katastroficzne (CAT swaps)

14  ROZWÓJ RYNKU INSTRUMENTÓW KATASTROFICZNYCH

15

16   Trzyletni kontrakt, licząc od 1 stycznia 2002r., dostarczający grupie pokrycie retrocesyjne od zagregowanej szkody w wysokości 150 mln USD oraz 100 mln USD licząc dla pojedynczej szkody  Obejmował szkody spowodowane przez: a) Burze w Europie północno-zachodniej: Francji, Belgii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii b) Trzęsienia ziemi w rejonie Z. Kalifornijskiej i okolicach Los Angeles c) Trzęsienia ziemi w Japonii, w wybranych obszarach Przykład: obligacja katastroficzna ATLAS RE II

17  PROBLEM ASYMETRII INFORMACJI

18 Przewaga reasekuratorów nad inwestorami w dostępie do informacji dotyczących powstawania szkód Pokusa nadużycia Ograniczenia w rozwoju Instrumenty katastroficzne – asymetria informacji Instrumenty pogodowe- ryzyko bazy Niedopasowanie zabezpieczenia do szkody Większy rozwój i popularność instrumentów pogodowych

19   Instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym o charakterze nie katastroficznym.  Wypłata uzależniona jest od wystąpienia określonych zjawisk pogodowych, mogących powodować szkody.  Zastosowanie: sektor energetyczny, biznes gastronomiczny, rolnictwo, budownictwo, transport, turystyka oraz rozrywka. INSTRUMENTY POGODOWE

20 Instrumenty pogodowe Kontrakty terminowe Opcje Swapy zależne od temperatury mrozowe na opady śniegu huraganowe

21 Oprócz tego, że instrumenty pogodowe służą do zabezpieczania się przed ryzykiem, mogą być wykorzystywane również do spekulacji, czyli zawierania niepokrytych w rzeczywistości transakcji.

22 Liczba zawartych kontraktów pogodowych na CME (tys. sztuk) Źródło: Raport WRMA

23  RYNEK INSTRUMENTÓW POGODOWYCH W POLSCE  nie są przedmiotem obrotu na giełdzie  transakcje tymi instrumentami są zarządzane przez Grupę Consus

24 TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ NIC JESTEŚMY WOLNI, MOŻEMY IŚĆ : - )


Pobierz ppt "Kamila MADEJSKA Aneta ONOPIUK.  POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE CDS – credit default swap TRS – total return swap CSO – credit spread option CLN – credit."

Podobne prezentacje


Reklamy Google