Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE INSTRUMENTY POGODOWE I KATASTROFICZNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE INSTRUMENTY POGODOWE I KATASTROFICZNE"— Zapis prezentacji:

1 POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE INSTRUMENTY POGODOWE I KATASTROFICZNE
Kamila MADEJSKA Aneta ONOPIUK

2 POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE
CDS – credit default swap TRS – total return swap CSO – credit spread option CLN – credit linked notes

3 CREDIT DEFAULT SWAP ZDARZENIE KREDYTOWE: bankructwo
Sprzedawca zabezpieczenia Sprzedawca zabezpieczenia Premia swapowa Nabywca zabezpieczenia Nabywca zabezpieczenia Świadczenie warunkowe ZDARZENIE KREDYTOWE: bankructwo obniżenie ratingu kredytowego brak terminowej zapłaty zdarzenie kredytowe związane z fuzją restrukturyzacja zadłużenia Aktywa bazowe Aktywa bazowe

4 CREDIT DEFAULT SWAP PARAMETRY TRANSAKCJI Waluta EUR Termin zapadalności 3 lata Podmiot referencyjny Polska Wartość bazowa 50 mln EUR Premia swapowa 33 pb Cykl płatności kwartalny Tryb wykonania Fizyczna dostawa według wartości nominalnej 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂=50 𝑚𝑙𝑛 𝐸𝑈𝑅×0,0033 ×0,25= 𝐸𝑈𝑅 𝑲𝒐𝒔𝒛𝒕 𝒛𝒂𝒃𝒆𝒛𝒑𝒊𝒆𝒄𝒛𝒆𝒏𝒊𝒂= 𝑚𝑙𝑛 𝐸𝑈𝑅 ×3 ×4= 𝐸𝑈𝑅

5 TOTAL RETURN SWAP Inwestor na rynku obligacji uważa, że ze względu na spodziewaną poprawę wyników finansowych korporacji XYZ, nastąpi podwyższenie jej ratingu kredytowego i w konsekwencji zawężenie spreadu jej obligacji w stosunku do oprocentowania amerykańskich obligacji skarbowych. W celu wykorzystania tej sytuacji inwestor zawiera umowę rocznego swapu na dochód całkowity jak strona nabywająca swap. Instrument bazowy 10-letnia obligacja filmy XYZ o kuponie 9% p.a. Wartość nominalna 10 mln USD Premia swapowa Rentowność 6-miesięcznych T-bills pb Cykl płatności Półroczny

6 TOTAL RETURN SWAP Rentowności 6-miesięcznych T-bills dla potrzeb obliczenia premii swapowych w okresie trwania swapu wyniosły: okres 1: 4,8% p.a. okres 2: 5,4% p.a. 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝟏= 𝑈𝑆𝐷× 4,8%+160𝑝𝑏 2 = 𝑈𝑆𝐷 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒂 𝒐𝒌𝒓𝒆𝒔 𝟐= 𝑈𝑆𝐷× 5,4%+160𝑝𝑏 2 = 𝑈𝑆𝐷 𝑹𝒂𝒛𝒆𝒎= = 𝑈𝑆𝐷 𝑷ł𝒂𝒕𝒏𝒐ś𝒄𝒊 𝒐𝒅𝒔𝒆𝒕𝒌𝒐𝒘𝒆= 𝑈𝑆𝐷 ×9%= 𝑈𝑆𝐷 W chwili zawarcia transakcji rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu USA wynosi 6,2% co oznacza, że spread dla obligacji firmy XYZ wynosi 280pb.

7 TOTAL RETURN SWAP Rok po zawarciu transakcji rentowność 9 letnich obligacji rządu USA wyniosła 7,6% a spread dla obligacji firmy XYZ zgodnie z oczekiwaniami inwestora uległ zawężeniu do 180 pb. Rentowność obligacji bazowej wynosi 9,4%. 𝑾𝒂𝒓𝒕𝒐ść 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒐𝒘𝒂 𝒐𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒄𝒋𝒊=𝟗𝟕,𝟔𝟏 ×𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎=𝟗.𝟕𝟔𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫 𝒁𝒎𝒊𝒂𝒏𝒂 𝒘𝒂𝒓𝒕𝒐ś𝒄𝒊 𝒓𝒚𝒏𝒌𝒐𝒘𝒆𝒋=𝟗.𝟕𝟔𝟏.𝟎𝟎𝟎 −𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎=−𝟐𝟑𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫 Łą𝒄𝒛𝒏𝒂 𝒑ł𝒂𝒕𝒏𝒐ść 𝒅𝒐𝒄𝒉𝒐𝒅𝒖 𝒄𝒂ł𝒌𝒐𝒘𝒊𝒕𝒆𝒈𝒐=𝟗𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎−𝟐𝟑𝟗.𝟎𝟎𝟎=𝟔𝟔𝟏.𝟎𝟎𝟎 𝑼𝑺𝑫 𝑷𝒓𝒛𝒆𝒑ł𝒚𝒘𝒚 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒐𝒘𝒆 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒐=𝟔𝟔𝟏.𝟎𝟎𝟎 −𝟔𝟕𝟎.𝟎𝟎𝟎=−𝟗.𝟎𝟎𝟎𝑼𝑺𝑫

8 CREDIT SPREAD OPTION Wykorzystanie opcji do ochrony przez wzrostem wartości spreadu obligacyjnego Rynkowy spread dla obligacji ABC 300 pb Cena wykonania 350 pb Wartość nominalna 10 mln USD Współczynnik ryzyka 5 Jeśli w chwili wykonania opcji spread rynkowy wzrośnie do poziomu 450pb to nabywca opcji będzie ją mógł wykonać a dochód jaki otrzyma wyniesie: 𝑫𝒐𝒄𝒉ó𝒅= 0,045−0,035 × ×5= 𝑈𝑆𝐷

9 BANK 1 O WYSOKIM RATIINGU AA
CREDIT LINKED NOTES BANK 1 O WYSOKIM RATIINGU AA Kupon 2-letnich CLN 4,5% Zdarzenie kredytowe Więcej niż 10% niespłaconego długu Jeśli mniej niż 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone Bank 1 (emitent) Kupon 4,5% od pełnego nominału w trakcie życia obligacji Bank 2 (inwestor) 100% nominału w dniu zapadalności Jeśli co najmniej 10% długu na kartach kredytowych zostało nie spłacone Kupon 4,5% od pełnego nominału w trakcie życia obligacji Bank 1 (emitent) Bank 2 (inwestor) 80% nominału w dniu zapadalności

10 INSTRUMENTY POGODOWE I KATASTROFICZNE
konstrukcja instrumentów ograniczenia w rozwoju z powodu asymetrii informacji

11 INSTRUMENTY KATASTROFICZNE to pochodne instrumenty finansowe, wykorzystujące do reasekuracji rynek kapitałowy

12 INSTRUMENTY KATASTROFICZNE
Zrodziły się na początku lat 90-tych ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Bezpośrednim impulsem, który wywołał stworzenie pierwszych tego typu instrumentów był huragan Andrew na Florydzie z 1992r.

13 Instrumenty katastroficzne
Kontrakty terminowe (CAT futures) Opcje katastroficzne (CAT options) Obligacje katastroficzne (CAT bonds) Swapy katastroficzne (CAT swaps)

14 ROZWÓJ RYNKU INSTRUMENTÓW KATASTROFICZNYCH

15

16 Przykład: obligacja katastroficzna ATLAS RE II
Trzyletni kontrakt, licząc od 1 stycznia 2002r., dostarczający grupie pokrycie retrocesyjne od zagregowanej szkody w wysokości 150 mln USD oraz 100 mln USD licząc dla pojedynczej szkody Obejmował szkody spowodowane przez: a) Burze w Europie północno-zachodniej: Francji, Belgii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii b) Trzęsienia ziemi w rejonie Z. Kalifornijskiej i okolicach Los Angeles c) Trzęsienia ziemi w Japonii, w wybranych obszarach

17 PROBLEM ASYMETRII INFORMACJI

18 Instrumenty katastroficzne – asymetria informacji
Instrumenty pogodowe- ryzyko bazy Przewaga reasekuratorów nad inwestorami w dostępie do informacji dotyczących powstawania szkód Niedopasowanie zabezpieczenia do szkody Pokusa nadużycia Większy rozwój i popularność instrumentów pogodowych Ograniczenia w rozwoju

19 INSTRUMENTY POGODOWE Instrumenty zarządzania ryzykiem pogodowym o charakterze nie katastroficznym. Wypłata uzależniona jest od wystąpienia określonych zjawisk pogodowych, mogących powodować szkody. Zastosowanie: sektor energetyczny, biznes gastronomiczny, rolnictwo, budownictwo, transport, turystyka oraz rozrywka.

20 zależne od temperatury
Instrumenty pogodowe Opcje Swapy Kontrakty terminowe zależne od temperatury mrozowe na opady śniegu huraganowe

21 Oprócz tego, że instrumenty pogodowe służą do zabezpieczania się przed ryzykiem, mogą być wykorzystywane również do spekulacji, czyli zawierania niepokrytych w rzeczywistości transakcji.

22 Liczba zawartych kontraktów pogodowych na CME (tys. sztuk)
Źródło: Raport WRMA

23 RYNEK INSTRUMENTÓW POGODOWYCH W POLSCE
nie są przedmiotem obrotu na giełdzie transakcje tymi instrumentami są zarządzane przez Grupę Consus

24 TO JUŻ JEST KONIEC, NIE MA JUŻ NIC
JESTEŚMY WOLNI, MOŻEMY IŚĆ : - )


Pobierz ppt "POCHODNE INSTRUMENTY KREDYTOWE INSTRUMENTY POGODOWE I KATASTROFICZNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google