Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. Cele statutowe stowarzyszenia to: Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promującej zdrowie psychiczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. Cele statutowe stowarzyszenia to: Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promującej zdrowie psychiczne,"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej

2 Cele statutowe stowarzyszenia to: Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promującej zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne dzieci, młodzieży oraz wszystkich dorosłych Zwiększenie efektywności rozwiązywania problemów społecznych dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu możliwości i sił tkwiących w społeczeństwie. Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu społeczeństwa naszego środowiska i kraju. Pomoc w organizowaniu środków finansowych i materialnych umożliwiających efektywną pracę z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i wychowawcami. Aktywizowanie mieszkańców miasta i gminy Czarna Białostocka Tworzenie szerokiego obszaru współpracy organizacji działających non profit na terenie miasta, gminy i województwa podlaskiego.

3 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej zostało założone przez piętnastu członków w marcu 2003 roku, zarejestrowane w sądzie 8.09.2003 roku. Jako miejsce działalności stowarzyszenie przyjęło pomieszczenie na ulicy Torowej 9, gdzie dotychczas urzędowała Świetlica Socjoterapeutyczna. Świetlica Socjoterapeutyczna natomiast działa już od września 2000 roku ( czyli 10 lat) początkowo przy Klubie Abstynenta Świt, potem uchwałą została przyjęta przez Stowarzyszenie CAL. Stowarzyszenie CAL przyjęło pod swoje skrzydła również Klub Młodzieżowy Kangury, który działa do dnia dzisiejszego oraz Świetlicę Środowiskową Przystań Nadziei działającą od 2006 roku. Te instytucje co roku obejmują swoją działalnością 60 dzieci i młodzieży z terenu Czarnej Białostockiej. Wielu wychowanków dziś już jest dorosłych, ale chętnie wspominają chwile przeżyte w świetlicach czy klubie. Ci młodzi ludzie w wielu przypadkach wrócili, jako wolontariusze, aby pomagać następnym pokoleniom. Trudno opisać 10 lat działalności świetlicy, a 7 lat stowarzyszenia było bardzo wiele interesujących poczynań, wiele zaangażowanych osób.

4 Nasza działalność w skrócie: Organizacja obozów socjoterapeutycznych - dotychczas odbyło się 9 obozów, uczestniczyło łącznie 300 dzieci i młodzieży z gminy Czarna Białostocka. Za udział w obozie uczestnicy nie ponosili opłat. W 2007 roku zorganizowaliśmy wyjazd również z udziałem matek. Każdy obóz odbywał się w atrakcyjnych zakątkach Polski: góry, morze. Finansowanie tych wyjazdów w jednej trzeciej było ze środków GKRPA, natomiast dwie trzecie ze środków zewnętrznych ( sponsorzy, projekty).

5 Obóz socjoterapeutyczny w Bieszczadach

6 Obóz socjoterapeutyczny w Tatrach

7 Organizacja wypoczynku letniego stacjonarnego na terenie Czarnej Białostockiej – półkolonie dla dzieci (organizowane przez trzy lata, łącznie 70 dzieci). Imprezy organizowane przez Stowarzyszenie dla mieszkańców naszej miejscowości: Festyny „Jesień, kartofel, poezja”, „Bliżej siebie, mimo lat”, „Dzieciństwo bez przemocy” Festyny „Majówka z piosenką żołnierską” we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 Dzień Wolontariusza organizowany co roku Turniej świetlic Spotkania wigilijne

8 Spotkanie wigilijne w Świetlicy Socjoterapeutycznej

9 Współpraca z wolontariuszami, szkolenia i spotkania dla nich. Szczególnym osiągnięciem było w grudniu 2004 roku zdobycie nagrody przez naszą wolontariuszkę Martę Zięcinę ( obecnie prezes CAL) w konkursie „ Barwy Wolontariatu”. Uczestniczyliśmy w wielu akcjach ogólnopolskich, zbiórkach żywności, współpracujemy z Bankiem Żywności w Suwałkach w organizacji pomocy żywnościowej dla mieszkańców naszej miejscowości.

10 Fundusze pozyskane przez Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej Rok Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej Źródła zewnętrze ( Fundacje, sponsorzy) Razem 20032 200,00 9 910,0012 110,00 20042 500,0040 360,0042 860,00 20056 000,0022 604,0028 604,00 20065 100,0024 182,0029 282,00 200711 580,0035 709,0047 289,00 20086 912,0019 876,0026 788,00 20096 300,009 672,0015 972,00 Razem40 592,00162 313,00202 905,00

11 Najciekawsze projekty realizowane przez Stowarzyszenie : Projekt TACY SAMI - letnia szkoła tolerancji z Fundacji Wspomagania Wsi Projekt był realizowany sierpień – wrzesień 2003r. założeniem było przybliżenie dzieciom, młodzieży i mieszkańcom Czarnej Białostockiej różnorodności wyznań i narodowości zamieszkujących nasze tereny. Chcieliśmy poruszyć trudny temat tolerancji i akceptacji. W ramach projektu odbyły się trzy wycieczki do świątyń różnych wyznań oraz spotkania z przedstawicielami mniejszości narodowych. Powstała księga TACY SAMI.

12 Jedna z wycieczek w ramach projektu

13 Projekt „TACY SAMI - chociaż niepełnosprawni” z Fundacji im. St. Batorego W ramach projektu realizowanego w 2003 roku, odbyły się zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych i grupy wsparcia dla ich rodziców. Oprócz tego odbył się cykl spotkań wspólnych dla dzieci ze świetlicy z dziećmi niepełnosprawnymi. Na zakończenie działań odbyła się wycieczka do Surażkowa, gdzie w pięknej scenerii dzieci mogły spędzić czas na jeździe konnej, zabawach sportowych i innych atrakcjach. Dzieci i rodzice otrzymali duże wsparcie, wyrazili dalszą chęć uczestniczenia w tego typu zajęciach, co zaowocowało działaniami Stowarzyszenia „Jeden świat” z Białegostoku, które realizowało podobny projekt w naszym pomieszczeniu.

14 Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi w świetlicy

15 Projekt „Poszukiwacze zaginionej historii” z Program Równać Szanse Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Projekt realizowany w 2004 roku zakładał zorganizowanie 12 rajdów rowerowych do różnych wsi położonych w naszej gminie. W każdym tygodniu wyjazd odbywał się do innej wsi, dzięki czemu uczestnicy poznali różne miejscowości naszej gminy. Przy okazji wyjazdu poszukiwaliśmy historii danej wsi we wszystkich dostępnych miejscach: Bibliotekach, w Urzędzie Miejskim, w Towarzystwie Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic. Poznane miejscowości upamiętnialiśmy na zdjęciach, zbieraliśmy wiadomości od mieszkańców wsi, przeprowadzając wywiady, zbieraliśmy ciekawostki o danych miejscowościach, historie związane z nadaniem nazwy, pamiątki. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczno - literacki „Historia podlaskiej wsi”. Po wyjazdach uporządkowaliśmy wiadomości w albumie o naszej gminie - każda wieś jest opisana.

16 Jedna z wypraw rowerowych

17 Projekt „Ziomale” ze Stowarzyszenia Szkoła Liderów W projekt zostało zaangażowanych 15 uczestników Klubu Młodzieżowego „Kangury” i 50 dzieci z naszej miejscowości, głównie w wieku szkoły podstawowej. W miesiącach maj- czerwiec 2005 na szkoleniach w formie warsztatowej młodzież ta została przygotowana do pracy z młodszymi kolegami i koleżankami. Pod okiem wychowawców grupa przygotowała program zajęć dla młodszych kolegów, które następnie zostały przeprowadzane przez nich w czasie wakacji.

18 W czasie realizacji projektu Ziomale

19 Projekt „Bliżej siebie mimo lat” -Łączymy Pokolenia z Fundacji PZU Projekt realizowany październik – listopad 2005, zakładał wspólne spotkania integracyjne, wieczorki dla dzieci, młodzieży i seniorów. Odbyły się trzy wycieczki do miejsc ciekawych dla wszystkich pokoleń – Wioska Chleba, Muzeum Wsi Polskiej, Skansen. Młode pokolenie uczyło się haftu, starych przyśpiewek, poznało obrzędy weselne za czasów dziadków. Odbył się konkurs literacko – plastyczny na temat podlaskiej wsi wczoraj i dziś. Całość podsumowaliśmy na wieczorku „Bliżej siebie mimo lat”

20

21 Projekt „Kurtyna” z programu Dzieci Ulicy Fundacja dla Polski Projekt realizowany wrzesień 2006 – marzec 2007, adresowany do dzieci i ich rodziców z rodzin trudnych (około 47 dzieci i 20 rodziców). W ramach tego projektu uruchomiliśmy zajęcia socjoterapeutyczne w Świetlicy Środowiskowej i prowadziliśmy w dwóch placówkach terapię przez teatr. Rodzice korzystali z zajęć terapeutycznych, a po zakończeniu projektu z grupy wsparcia. Odbył się wyjazd do teatru na przedstawienie, połączony ze zwiedzaniem kulis teatru. Całość zakończyliśmy zorganizowaniem przedstawienia teatralnego, które pokazaliśmy mieszkańcom naszej miejscowości.

22 Program Starszy Brat Starsza Siostra z Fundacji im. St. Batorego Realizowany od maja 2002 roku, otrzymał on dotację z wysokości 8 000 zł, dofinansowanie wpłynęło do SP nr 2, ale realizowany był przede wszystkim w Świetlicy Socjoterapeutycznej, gdzie przychodzący wolontariusze mieli kontakt z dzieciakami. Ideą programu był bezpośredni kontakt dorosłego wolontariusza z dzieckiem potrzebującym pomocy. Działanie wolontariusza opierało się na pomocy i wsparciu, życzliwym, przyjacielskim opiekowaniu się dzieckiem.

23

24 Projekt GAM Szafa „MAKE A CONNECTION” z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży Projekt trwał wrzesień 2004 – luty 2005. Młodzież odnowiła pomieszczenia, w których następnie prowadziła zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek. Zajęcia były różnorodne, każdy mógł znaleźć dla siebie coś co go interesowało, poprzez muzykę, fotografię, malarstwo do popisów kulinarnych.

25 W czasie realizacji projektu

26 Projekt STRAPONTIN Program „Młodzież” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Projekt ”STRAPONTIN” od grudnia 2006 do czerwca 2007, umożliwił organizację siłowni dla młodzieży, która doskonaląc swoją sprawność fizyczną mogła potem ćwiczyć pod okiem fachowych instruktorów taniec Break Dance. Projekt był inicjowany i realizowany przez młodzież z Klubu Młodzieżowego „Kangury”. Adresowany był do młodzieży z naszej gminy w wieku 13 - 25 lat zainteresowanej kulturą Hip Hopową. W ramach projektu odbył się „Przegląd zespołów Hip Hop”.

27 To tylko niektóre z realizowanych przez stowarzyszenie projektów, nie sposób opisać całej działalności. Na koniec warto podkreślić dotychczasową współpracę Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie gminy Czarna Białostocka, co umożliwiło podejmowanie wspólnie ciekawych i twórczych działań. Na uwagę zasługuje również współpraca z Urzędem Miejskim, dzięki czemu mogliśmy prowadzić dwie świetlice i klub. I tym bardziej nie rozumiemy, dlaczego od lipca mamy opuścić lokal na ulicy Torowej 9 i zakończyć swoją działalność?

28


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej. Cele statutowe stowarzyszenia to: Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promującej zdrowie psychiczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google