Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Backup, archiwizacja, tolerowanie awarii, odtwarzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Backup, archiwizacja, tolerowanie awarii, odtwarzanie"— Zapis prezentacji:

1 Backup, archiwizacja, tolerowanie awarii, odtwarzanie
Przegląd technologii

2 Backup i Archiwizacja

3 Backup vs. archiwizacja
Archiwizacja – przeniesienia danych w inne miejsce w pamięci masowej, w celu ich długotrwałego przechowywania Kopie bezpieczeństwa / kopie zapasowe (ang. backup) - dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia.

4 Cel backupu Odtworzenie stanu systemu i danych z pewnej chwili czasu w przypadku wystąpienia awarii systemu lub fizycznego uszkodzenia sprzętu

5 Cel archiwizacji Wymogi prawne Zapewnienie ciągłości biznesu
Groźba utraty danych

6 Ustawa o rachunkowości
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegają trwałemu przechowywaniu. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres: 1) księgi rachunkowe - 5 lat, 2) karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat, 3) dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej – do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, nie krócej jednak niż do dnia rozliczenia osób, którym powierzono składniki aktywów objęte sprzedażą detaliczną, 4) dowody księgowe dotyczące wieloletnich inwestycji rozpoczętych, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione, 5) dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności, 6) dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, 7) dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat, 8) pozostałe dowody księgowe i dokumenty - 5 lat. Okresy przechowywania ustalone w ust. 2 oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.

7 Metody i technologie Migawki (snapshoty) Deduplikacja Replikacja
RAID-y

8 Na czym archiwizować dane
Macierze dyskowe / storage Zdalny mirroring Publiczna chmura (cloud) Streamery / Biblioteki taśmowe Dyski magnetoptyczne Płyty CD/DVD Dyski magnetyczne Mikrofilmy

9 Wybór technologii Awarie a błędy użytkowników (istotne w kontekście RAID) Koszty technologii Miejsce składowania danych Koszty przechowywania Ograniczenia technologii Systemy krytyczne i zapasowe centra danych Sieci SAN

10 Macierze dyskowe – sposoby dostępu i Rodzaje dysków

11 SAS Server Attached Storage. Jest to pamięć masowa przyłączana do zwykłego serwera znajdującego się w sieci w celu składowania danych.

12 NAS Network Attached Storage. Stacje pamięci masowych są przyłączane do sieci jako kolejne maszyny. Cechy: Możliwość wykorzystania infrastruktury sieci IP (ethernet, WiFi, etc.) Interfejs iSCSI (przesyłanie blokowe) lub protokoły bazujące na przesyłaniu plików (NFS, CIFS) Serwer kontrolujący (niekonieczny)

13 SAN Storage Area Network.
Sieć dedykowana do łączenia hostów z macierzami dyskowymi Macierze dyskowe mogą być współdzielone przez wiele hostów Technologie: FC, Ethernet (w szczególności 10Gb) w tym: FCOE, iSCSI Rozwiązania plikowe są tu również obecne – skutek dążenia do systemów konwergentnych

14 Fiber channel Produkty Fibre Channel pracowały z przepływnościami:
początkowo odpowiednio 1 Gb/s oraz 2 Gbit/s. W 2006 standardy dla szybkości 4 Gb/s i 10 Gb/s zostały ratyfikowane Standard 8 Gbit/s został także opracowany i od połowy roku 2008 są już dostępne w sprzedaży przełączniki z portami FC o tej szybkości. Standard 16Gb/s – został opracowany w 2011 32GFC i 128GFC – planowane na 2016 Produkty oparte o standardy 1, 2, 4 i 8 Gbit/s powinny ze sobą współpracować, jakkolwiek standard 10 Gbit/s wymaga całkowitej zmiany.

15 Warstwy FC FC0 Warstwa fizyczna zawierająca kable, światłowody, złącza, itp. FC1 Warstwa łącza danych która implementuje kodowanie i dekodowanie sygnałów. FC2 Warstwa sieci, zdefiniowana przez standard FC-PH, zawierający rdzeń protokołu FC. FC3 Warstwa implementująca zewnętrzne funkcje które rozciągają się pomiędzy wieloma portami urządzenia FC. FC4 Warstwa aplikacji lub enkapsulacji protokołów wyższych warstw, odpowiedzialna jest za przesyłanie danych innych protokołów po protokole FC.

16 Rodzaje dysków SSD SAS (Serial Attached SCSI) SATA NL-SAS (IDE)

17 Macierze dyskowe, czyli jak nie stracić danych
Technologia raid

18 RAID - cel Podstawowe zabezpieczenie przed utratą danych (oprócz RAID-0) na skutek awarii pojedynczego dysku w macierzy dyskowej Łączy wiele dysków w jeden wolumen dyskowy Implementacje sprzętowe (dedykowane kontrolery) Implementacje softwareowe (np. w linuksie jako moduł jądra systemu)

19 Rodzaje RAID RAID 0 - striping RAID 1 - mirroring
RAID 2 – kody Hamminga RAID 3 – sumy kontrolne (parzystość), małe bloki RAID 4 – pojedyncza parzystość (osobny dysk parzystości) RAID 5 – pojedyncza parzystość RAID 6 – podwójna parzystość RAID DP – podwójna parzystość (osobne dyski parzystości ) RAID 10 – mirroring + striping

20 Poziomy architektury RAID
RAID-0 (ang. striping - podział danych, zapis paskowy) jest podstawową, a zarazem i najszybszą wersją RAID‘ a. W architekturze tej dane przynależne do jednego logicznego napędu dzieli się na bloki (klastry), które zapisywane są kolejno na wszystkich zainstalowanych dyskach. Bloki przyporządkowywane są do napędów fizycznych poprzez rotację. Pierwszy blok zapisywany jest na pierwszym dysku, drugi na drugim, itd. Architektura RAID-0

21 Poziomy architektury RAID- c.d.
Standard RAID-1 znany jest przede wszystkim jako zapis lustrzany (ang. mirroring). W architekturze tej dane przynależne do jednego logicznego napędu przechowywane są jednocześnie (w takiej samej postaci) na dwóch dyskach. Ten koncepcyjnie prosty system jest jednak dosyć drogi w eksploatacji. Wadą jest bowiem wykorzystanie tylko połowy sumarycznej pojemności zainstalowanych dysków. Architektura RAID-1

22 Poziomy architektury RAID- c.d.
Architektura, podobnie jak RAID-0, implementuje podział danych (striping). Jedyną różnicą w stosunku do RAID- 0 jest wielkość podziału - w tym przypadku podział danych następuje na poziomie bitów. Dodatkowo, dla większego bezpieczeństwa, dane mogą być przechowywane jednocześnie na kilku nośnikach (mirroring) bądź też może dla nich być wyznaczana informacja kontrolna - parzystość. Ostatni przypadek stanowi podwaliny standardu RAID-3

23 Poziomy architektury RAID- c.d.
Architektura RAID-3 stanowi rozszerzenie architektury RAID-0. Dane, podobnie jak w RAID-0, zapisywane są naprzemiennie na zainstalowanych dyskach (ang. striping), a dodatkowy dysk służy do przechowywania informacji kontrolnej - parzystości. Napędu tego nie uwzględnia się przy określaniu szerokości paska. Parzystość wyznaczana jest oddzielnie dla każdego paska. Pojemność elementarnego klastra (bloku) w standardzie RAID-3 wynosi jeden bajt lub jedno słowo. Architektura RAID-3

24 Poziomy architektury RAID- c.d.
Architektura RAID-4 stanowi odmianę architektury RAID-3. Główną wadą RAID-3 jest zbyt mały rozmiar klastra - jeden bajt lub jedno słowo. Skutkuje to zbytnim obciążeniem wszystkich dysków macierzy, które muszą naprzemiennie obsługiwać praktycznie każde odwołanie do macierzy. W architekturze RAID-4 rozmiar klastra jest znacznie większy - równy fizycznemu rozmiarowi sektora dysku bądź też rozmiarowi sprzętowego bufora wejścia-wyjścia. Zapewnia to znacznie mniejszy stopień obciążenia poszczególnych napędów i daje dobre efekty, zwłaszcza przy długich, sekwencyjnych odczytach danych. Obecnie każdy sprzętowy kontroler RAID-3 pozwala jednocześnie na pracę w standardzie RAID-4.

25 Poziomy architektury RAID- c.d.
Poważną wadą architektur RAID-3, RAID-4 jest zbyt duże obciążenie dysku z informacją o parzystości. Każdy zapis danych wymusza również zapis i na tym dysku, co skutecznie obniża wydajność systemu. Technologia RAID-5 omija to uniedogodnienie. Informacja o parzystości umieszczana jest dla kolejnych pasków w różnych lokacjach. Dla pierwszego paska na ostatnim dysku, dla drugiego - na przedostatnim itd. Architektura RAID-5

26 Najpopularniejsze RAIDy
RAID 0 – zero bezpieczeństwa w przypadku awarii pojedynczego dysku RAID 1 – lustrzana kopia dysku RAID 10 – lustrzana kopia każdego z dysków tworzących raid 0. RAID 5 – pojedyncza parzystość, przetrwa awarie jednego dysku (ale odbudowa macierzy jest kosztowna, uwaga na awarie drugiego dysku) RAID 6 – przetrwa awarie dwóch dysków (podwójna parzystość)

27 RAID DP (NetAPP) Zasada działania

28

29

30 RAID-DP Oddtwarzanie

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 RAID, RAID DP i WAFL Chroni przed utratą dwóch dysków
Wydajność 2-3% niższa niż RAID-4 W przypadku losowych zapisów odnotowuje mniejszą stratę wydajności niż RAID-6 Małe starty na wydajności poprzez wykorzystanie cache-a/NVRAM WAFL – write anywhere file system Zaleta wszystkich RAID-ów zwiększenie prędkości odczytu

41 Prędkości transmisji i zapsiu
Czas przesłania 1TB danych w [min]: 10Mbps – 13653,33 100Mbps – 1365,333 SAN FCP (scsi-3) 2Gbps – 68,27 OC -255 ATM 13,21 Gbps – 10,34 SAN + DWDM 200 Gbps – 0,68 Nie zapominajmy o prędkości samych dysków – w przypadku pojedynczego SSD jest to ok. 650MB/s przy zapisie i ok. przy odczycie 700MB/s

42 Przyspieszanie backupu i ograniczanie przestrzeni

43 Migawki Migawki /snapshots – umożliwiają zachowanie stanu systemu plików w różnych momentach czasu Od momentu wykonania migawki system zapisuje kopie zmienianych bloków, oryginalne pozostawiając nietknięte Zaleta możliwość częstego zachowywania obrazu systemu Wada strata przestrzeni na dane i możliwe spowolnienie szybkości pracy (zależne od sposobu implementacji i wykorzystywanych dysków) Ryzyko utraty danych w przypadku awarii całej macierzy.

44 Migawki Umożliwiają np. szybki backup całych maszyn w środowiskach wirtualnych. Scenariusz Szybki snapshot Transfer danych ze snapshotu do innej lokalizacji np. na inną macierz, lub do lokalizacji zdalnej do Cloudu

45 Replikacja Synchroniczna (Zero utraty danych) Asynchroniczna
Macierz podstawowa czeka na potwierdzenie zapisu od repliki Znaczenie mają opóźnienia wynikające np. z fizycznej odległości A co się stanie jak replika przestanie działać? Asynchroniczna Semi-synchroniczna (potwierdzenia Punkt w czasie (używa snapshoty)

46 Deduplikacja Identyczne bloki dyskowe są przechowywane tylko raz
Sprawdza się bardzo dobrze w przypadku środowisk wirtualnych (spore fragmenty dysków z systemami operacyjnymi są identyczne) Alignment bloków systemów maszyn wirtualnych, z blokami hyperwizora (np. VMFS) i blokami macierzy Możliwe jest stosowanie kilku scenariuszy deduplikacji np. cykliczna w godzinach mniejszego obciążenia lub na bieżąco

47 Rodzaje deduplikacji Źródło:

48 Zysk z deduplikacji

49 Deduplikacja a wydajność
Może wystąpić degradacja wydajności, zarówno przy stosowaniu deduplikacji w momencie zapisu jak i w trybie wsadowym NetAPP podaje 7% spadek wydajności przy zapisie Może mieć też wpływ na szybkość odczytów, ale to jest zależne od rodzaju przechowywanych danych Oszczędność przestrzeni, krótszy backup, niewielki spadek wydajności głównie przy zapisie

50 Dostępność deduplikacji
Storage – większość producentów macierzy dyskowych wspiera deduplikację Windows – od serwera 2008, dodatkowa rola, nie można deduplikować wolumenu systemowego Linux, Unix, FreeBSD Apliance do backupu np. vSphere Data Protection (VMWare)

51 Deduplikacja z OpenSource
ZFS OpenDedup / SDFS Btrfs / bedup, dupremove LessFS

52 Rozproszone systemy plików

53 Przykładowe systemy GFS (Google Inc.)
HDFS (Apache Software Foundation) Windows Distributed File System (DFS) (Microsoft) IFS (EMC Isilon) Ceph (Inktank, Red Hat) MooseFS (Core Technology / Gemius) BeeGFS (Fraunhofer) GlusterFS (Red Hat) Lustre Ibrix Źródło: Wikipedia

54 GFS https://www.cs.rutgers.edu/~pxk/417/notes/16-dfs.html

55 HDFS (HADOOP) https://www.cs.rutgers.edu/~pxk/417/notes/16-dfs.html

56 Azure Storage z DFS Front end Partition layer
DFS – rozproszony i replikowany system plików O DFS: microsoft.com/ pl-pl/library/ cc753479%28v=ws.10%29.aspx

57 Virtual Storage Appliance (VMWare)
https://www.vmware.com/files/pdf/techpaper/VM-vSphere-Storage-Appliance-Deep-Dive-WP.pdf

58 Słów kilka o zasilaczach
Zasilanie, to podstawa Słów kilka o zasilaczach

59 Zabezpieczenia sprzętowe- c.d.
Zastosowanie zasilaczy awaryjnych Często zdarza się, że występują wahania napięcia sieciowego lub nawet jego brak. Skutecznym rozwiązaniem chroniącym przed uszkodzeniem sprzętu (płyta główna, dyski) jest zastosowanie zasilacza awaryjnego, który reaguje natychmiastowo sygnalizując wystąpienie awarii i podtrzymując napięcie sieciowe. Stosowanie zasilaczy awaryjnych jest bardzo powszechne i dotyczy nie tylko serwera, ale także stacji roboczych pracujących w sieci lokalnej. Zastosowanie zasilaczy typu hot-swap Nagłe wahania napięcia lub inne nieprawidłowości zasilania mogą spowodować uszkodzenie zasilacza serwera. Dlatego powszechnie stosuje się serwery z dwoma lub trzema zasilaczami typu hot-swap, które mogą być wymienione pod napięciem bez konieczności wyłączania serwera.

60 Kopie zapasowe i plany odtwarzania po awarii
Informatyce dzielą się na tych co robią „backupy” i na tych co jeszcze nie robią Kopie zapasowe i plany odtwarzania po awarii

61 Wybór technologi (cd.) Identyfikacja krytycznych procesów i danych
Określenie okna backup'u Określenie dopuszczalnego czasu niedostępności po awarii Określenie czasu przez, który chcemy przechowywać kopie archiwalne Określenie czasu, który jest potrzebny na odtworzenie danych przy wykorzystaniu danej technologii Określenie czasu potrzebnego na odtworzenie procesów

62 Disaster recovery plan
Disaster recovery – plan gwarantujący dostępność danych i aplikacji w określonym czasie po zdarzeniu o charakterze katastrofalnym Klasyfikacja planów odtwarzania po awarii: Tier 0 – Do nothing, no off-site data Tier 1 – Offsite vaulting Tier 2 – Offsite vaulting with a hot site Tier 3 – Electronic vaulting Tier 4 – Electronic vaulting to hot site (active secondary site) Tier 5 – Two site two phase commit Tier 6 – Zero data loss

63 Rodzaje zagrożeń Lokalne Logiczne Katastrofy

64 Rodzaje strat Straty bezpośrednie i pośrednie Straty bezpośrednie:
Zmniejszenie przychodów Spadek wydajności pracy Kary za opóźnienia Straty pośrednie: Utrata klientów Utrata wiarygodności Korzyści utracone Koszty przestoju

65 Koszty przestoju Koszty przestoju różnych rodzajów aplikacji [$/min] (USA, 1998) Call location: $ /min e-commerce: $ / min Customer service center: $3 700 / min Point of sale: $3 500 / min

66 Parametry profilów DR RTO – czas potrzebny na odtworzenie danych – jak długo biznes może działać bez systemu RPO – okres czasu pracy systemu z jakiego utracimy dane na skutek awarii BWO - “Okno backupowe”, czas potrzebny na wykonanie kopii Retencja - Okres przechowywania na nośnikach

67 Koszty przestoju i koszt technologii
Pieniądze Koszt technologii Straty wynikające z przestoju systemu Czas

68 Podsumowanie Najczęstsza przyczyna utraty danych – błąd człowieka
Backup, replikacja Przyspieszanie backupu: Snapshoty Zmniejszenie rozmiaru: Deduplikacja vs. Kompresja RAIDy - remedium na awarie dysków Rozproszone systemy plików


Pobierz ppt "Backup, archiwizacja, tolerowanie awarii, odtwarzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google