Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

COMENIUS Wielostronny partnerski projekt szkół. “Wir wollen Brücken bauen” “Chcemy budować mosty” Polska – Niemcy – Austria – Francja 2012 – 2014 Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "COMENIUS Wielostronny partnerski projekt szkół. “Wir wollen Brücken bauen” “Chcemy budować mosty” Polska – Niemcy – Austria – Francja 2012 – 2014 Projekt."— Zapis prezentacji:

1 COMENIUS Wielostronny partnerski projekt szkół

2 “Wir wollen Brücken bauen” “Chcemy budować mosty” Polska – Niemcy – Austria – Francja 2012 – 2014 Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Krempnej

3 Koordynator główny projektu Szkoła Podstawowa „Eine – Welt – Schule” MINDEN – NIEMCY

4 Pozostałe szkoły: Szkoła Podstawowa VS Grubergasse 4-6 WIEDEŃ – AUSTRIA

5 Szkoła Podstawowa RPI Nervieux Mizerieux NERVIEUX – FRANCJA

6 Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej KREMPNA – POLSKA

7 Plan wizyt studyjnych  28.11.2012 – 03.12.2012 Minden, Niemcy  05.06.2013 – 09.06.2013 Wiedeń, Austria  10.10.2013 –15.10.2013 Krempna, Polska  Maj 2014 – Nervieux, Francja

8 Cele: Poprawa kompetencji społecznych dzieci, Poznanie środowisk życia i sytuacji powszednich dzieci w innych kulturach, Nawiązanie kontaktu z dziećmi z innych krajów europejskich przez platformę internetową e-twinning, Przybliżenie kolegom i koleżankom metod i treści nauczania innych szkół europejskich, aby umożliwić im spojrzenie ponad granicami, Wzmocnienie związku państw europejskich między sobą, Zachęcanie dzieci do nauki współczesnych języków obcych, Promowanie świadomości znaczenia różnorodności kulturowej i językowej w Europie oraz świadomości potrzeby walki z rasizmem, uprzedzeniami i ksenofobią, Troska o uczących się ze specjalnymi potrzebami poprzez wspieranie promowania ich integracji w edukacji ogólnodostępnej

9 Założenia: Obok dostosowanych do dzieci metod, przez maskotki dzieci mają być zachęcane do pisania (książeczki stworzone przez dzieci dla swoich rówieśników z krajów partnerskich), uczone czytania, słuchania (piosenki, płyty CD dołączone do każdego podręcznika, płyty nagrane w każdym kraju z ustalonym słownictwem i kartami obrazkowymi), ale także obchodzenia się z nowoczesnymi środkami (komputer: programy multimedialne, e-twinning, programy komunikacyjne, filmy…). Na końcu stworzone ma zostać wspólne dzieło sztuki. Nauczyciele wspólnie z uczniami przeprowadzą, udokumentują (sfilmują) i omówią projekt pracy. Od kolegów i koleżanek w krajach partnerskich nauczyciele uczą się nowych metod pracy przez odwiedzanie różnych typów szkół, przedszkoli, przez hospitowanie różnych form szkolnych i wspólne snucie refleksji nad formami lekcji, poznają systemy edukacyjne we Francji, Austrii i Niemczech. Podczas wspólnych wizyt planowane jest konkretnie, jak powinny następować kolejne kroki pracy.

10 To już jest http://desktop.etwinning.net/index.cfm http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=19846275&p_p_id=19&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column- 3&p_p_col_count=1&_19_struts_action=%2Fmessage_boards%2Fview_message&_19_messageId=24053065 K o n k u r s p l a s t y c z n y ZADANIE: wykonanie pracy plastycznej – książeczki z informacjami o sobie, każda informacja na osobnej stronie (format A5 – mogą być różne kształty) TEMATY DO POSZCZEGÓLNYCH KART: JA - ICH, MOJA RODZINA - MEINE FAMILIE, MOJE ZABAWKI - MEINE SPIELSACHEN, KOLORY - FARBEN, LICZBY - ZAHLEN, W CO GRASZ? - WAS SPIELST DU?, CO LUBISZ? - WAS MAGST DU? JEDZENIE - ESSEN, MOJE RZYBORY SZKOLNE - MEINE SCHULSACHEN Warunki uczestnictwa: Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Krempnej, który wykona pracę na zadany temat. Ocenie podlegać będzie pomysłowość i estetyka wykonania. Za najlepsze prace przewidujemy nagrody rzeczowe, a także wysłanie ich do krajów współpracujących z naszą szkołą w ramach projektu Comenius „Wir wollen Brücken bauen” („Chcemy budować mosty”)

11 Podsumowanie Wywoływanie radości poprzez nowe doświadczenia jest zasadniczym warunkiem, aby zmotywować ludzi do uczenia się przez całe życie, a to odbywa się tylko za pomocą zaangażowania całej osoby, kontaktów, żywej komunikacji, odwołaniem się do sfery emocjonalnej. Mamy nadzieję, że będziemy mogli to osiągnąć w szczególny sposób za pomocą projektu Comenius.


Pobierz ppt "COMENIUS Wielostronny partnerski projekt szkół. “Wir wollen Brücken bauen” “Chcemy budować mosty” Polska – Niemcy – Austria – Francja 2012 – 2014 Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google