Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa tel.: 022 535 80 00 fax: 022 505 80 01 www.wolterskluwer.pl SIP LEX Warsztaty szkoleniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa tel.: 022 535 80 00 fax: 022 505 80 01 www.wolterskluwer.pl SIP LEX Warsztaty szkoleniowe."— Zapis prezentacji:

1 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa tel.: 022 535 80 00 fax: 022 505 80 01 www.wolterskluwer.pl SIP LEX Warsztaty szkoleniowe z obsługi produktu Wyszukaj i zastosuj Instrukcje

2 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl LISTA ĆWICZEŃ  Wyszukiwanie – Identyfikator Wyszukiwanie – Identyfikator  Wyszukiwanie – Hasła Wyszukiwanie – Hasła  Wyszukiwanie – Filtr Wyszukiwanie – Filtr  Wyszukiwanie – Słownik Wyszukiwanie – Słownik  Wyszukiwanie pełnotekstowe Wyszukiwanie pełnotekstowe  Wyszukiwanie – Zawężanie listy Wyszukiwanie – Zawężanie listy ZASTOSUJWYSZUKAJ  Personalizacja – Aktówka Personalizacja – Aktówka  Personalizacja – ulubione Personalizacja – ulubione  Personalizacja – notatki Personalizacja – notatki  Personalizacja – wyślij e- mailem Personalizacja – wyślij e- mailem  Praca z tekstem – „Z” Praca z tekstem – „Z”  Praca z tekstem – drukowanie Praca z tekstem – drukowanie  Praca z tekstem – materiały powiązane Praca z tekstem – materiały powiązane  Praca z tekstem – hiperteksty Praca z tekstem – hiperteksty

3 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Identyfikator Znajdź akt o podanym identyfikatorze: Dz.U.2005.8.60 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

4

5 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Identyfikator Znajdź: Art. 5 Dz.U.64.16.93 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

6

7 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Identyfikator Znajdź akt o podanym identyfikatorze: Dz. Urz. woj. Mazowieckiego 2007.219.6284 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

8

9 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Identyfikator Znajdź akt o podanym identyfikatorze: Dz. U. UE L 1977.336.15 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

10

11 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Identyfikator Znajdź orzeczenie sądu o sygnaturze: III CK 401/2003 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

12

13 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Hasła Znajdź w bazie Dz.U. i M.P ustawę Kodeks Pracy za pomocą Haseł. POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

14

15 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Hasła Znajdź w bazie Dz.U. i M.P.za pomocą Haseł akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

16

17 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Hasła Znajdź akty w Dz. U. i M.P. dotyczące ochrony zdrowia za pomocą wyszukiwania poprzez Hasła POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

18

19 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Hasła Znajdź w bazie Dz. U. i M.P. akty prawne dotyczące księgowości za pomocą wyszukiwania poprzez Hasła POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

20

21 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Hasła Znajdź w bazie Dz.U. i M.P., umowy międzynarodowe dotyczące ubezpieczeń społecznych za pomocą Haseł POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

22

23 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Hasła Znajdź wzory dokumentów dotyczących urlop ów bezpłatnych za pomocą wyszukiwania poprzez Hasła POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

24

25 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Filtr Znajdź w bazie Dz.U. i M.P., za pomocą Filtra rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej opublikowane w roku 2006, które w tytule zawierają wyraz „urlop” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

26

27 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Filtr Znajdź za pomocą Filtra uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu w Warszawie POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

28

29 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Filtr Znajdź za pomocą Filtra w Dz. Urz. Ministra Zdrowia wszystkie zarządzenia obowiązujące od roku 2007, które dotyczą programów zdrowotnych POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

30

31 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Filtr Znajdź za pomocą Filtra uchwały SN dotyczące doręczania pism procesowych POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

32

33 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Filtr Znajdź za pomocą F iltra wzór umowy najmu lokalu POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

34

35 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Słownik Znajdź za pomocą Słownika regulacje prawne na temat podpisu elektronicznego w bazie Dz.U. i M.P. POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

36

37 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Słownik Znajdź za pomocą Słownika w pismach urzędowych informacje dotyczące duplikatu faktury POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

38

39 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Słownik Znajdź za pomocą Słownika w bazie Dz.U. i M.P., informację czy buldog amerykański jest uznawany za psa agresywnego POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

40 Zobacz : Dz.U.03.77.687 §1 Zobacz : Dz.U.03.77.687 §1

41 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Słownik Znajdź za pomocą Słownika W bazie Dz. U. i M.P. informację jaka powinna być wysokość ogrodzenia na teren ie budowy POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

42 Zobacz: Dz. U. 03.47.401 § 10

43 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie - Słownik Znajdź w bazie Dz. U. i M.P. za pomocą S łownika regulacje prawne na temat urlopu wychowawczego przysługującego ojcu lub matce POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

44

45 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie pełnotekstowe on - line Znajdź akt prawny, który mówi o testamencie al l ograficznym POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

46

47 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie pełnotekstowe on- line Znajdź informację na temat „ustawy kominowej”, jaka to ustawa, czy możemy do niej dotrzeć przez dokumenty wykładni? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

48

49 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie pełnotekstowe Ile w LEXie znajduje się dokumentów zawierających słowa bezpłatny przejazd? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

50

51 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie pełnotekstowe Wpisz w wyszukiwarkę słowo „opłata”. Jak można przefiltrować listę wynikową tylko do aktów prawnych obowiązujących? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

52

53 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie pełnotekstowe Czy w LEXie znajduj ą się rozporządzenia zawierając e słowa legitymacja senatora? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

54

55 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie – zawężanie listy Znajdź w bazie Dz.U. i M.P. za pomocą haseł akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych - zawęź listę wynikową do ustaw POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

56

57 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie – zawężanie listy W bazie Dz.U. i M.P. znajdź za pomocą Haseł akty prawne dotyczące osób niepełnosprawnych: -zawęź listę wynikową do aktów wydanych przez Ministra Infrastruktury POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

58

59 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie – zawężanie listy W bazie Dz. U. i M.P. za pomocą haseł znajdź akty prawne dotyczące prawa cywilnego: -zawęź listę wynikową do aktów zawierających w tekście słowa „czynność prawna” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

60

61 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie – zawężanie listy W bazie Dz. U. i M.P. znajdź hasło „ADWOKATURA”: -zawęź listę wynikową do aktów zawierających w tekście słowa „rozprawa sądowa” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

62

63 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Wyszukiwanie – zawężanie listy W bazie Dz. U. i M.P. znajdź hasło „ALKOHOL”: -pokaż te akty, które w tytule zawierają słowo „bezpieczeństwo” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

64

65 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – Aktówka Do aktówki dodaj Kodeks cywilny POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

66

67 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – aktówka Do aktówki dodaj Ordynację podatkową POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

68

69 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – aktówka Do aktówki dodaj Kodeks spółek handlowy ch POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

70

71 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – aktówka Do aktówki dodaj wzór dokumentu „akt powołania” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

72

73 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – aktówka Do aktówki dodaj Kodeks postępowania cywilnego POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

74

75 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – ulubione Stwórz zakładkę w ulubionych pod tytułem „Kowalski 2003” z następującymi podkatalogami: Akty prawne Orzeczenia POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

76

77 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – ulubione Do zakładki pod tytułem „Kowalski 2003” dodaj Kodeks cywilny z wersją na stan prawny 01.01.2003 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

78

79 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – ulubione Stwórz zakładkę w ulubionych pod tytułem „Nowak 2008” dodaj do niej Kodeks cywilny POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

80

81 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – ulubione Do zakładek dodaj orzeczenie o sygnaturze III CK 401/2003 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

82

83 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – ulubione Do dowolnie nazwanej zakładki w ulubionych dodaj akt o identyfikatorze Dz.U.2005.8.60 na stan prawny 01.06.2004 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

84

85 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – notatki Stwórz notatkę do aktu prawnego o identyfikatorze Dz.U.2005.8.60 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

86

87 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – notatki Stwórz samodzielną notatkę POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

88

89 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – notatki Stwórz notatkę do Kodeksu cywilnego i dodaj do niej dowolny załącznik POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

90

91 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – notatki Do orzeczenia sądowego o sygnaturze III CK 401/2003 dodaj notatkę POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

92

93 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – notatki Stwórz dowolną notatkę, której nadasz tytuł „sprawa Kowalski” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

94

95 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – wyślij emailem Wyślij emailem orzeczenie sądu o sygnaturze III CK 401/2003 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

96

97 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – wyślij emailem Wyślij emailem ostatni akt zmieniający Kodeks cywilny POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

98

99 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Personalizacja – wyślij emailem Wyślij emailem Kodeks cywilny POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

100

101 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – „Z” Pokaż jak zmienił się tekst Kodeksu pracy w wersji obowiązującej na 16.09.2008 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

102

103 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – „Z” Pokaż jak zmieniał się sposób reprezentacji Wolters Kluwer Polska (IPG) POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

104 po wybraniu „zegarka”

105 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – „Z” Pokaż jak zmieniał się „nadzór” w Telewizji Polskiej (IPG) POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

106 po wybraniu „zegarka”

107 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – „Z” Pokaż jak zmieniał się art. 1 KPC (od tekstu pierwotnego do wersji obowiązującej) POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

108 po wybraniu „zegarka”

109 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – „Z” Pokaż jak zmienił się tekst zarządzenia M.P. 74.21.123 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

110

111 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – drukowanie Z Kodeksu karnego wydrukuj Art. 1, 2 i 3 0 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

112

113 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – drukowanie Z Kodeksu cywilnego wydrukuj tylko art. 1, 10 i 20. POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

114

115 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – drukowanie Wydrukuj wszystkie materiały powiązane z art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

116 1.Wybieramy informacje o jednostce 2.Następnie ikonę drukarki

117 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – drukowanie Wydrukuj z K odeksu C ywilnego z Księgi I, Tytuł II i art. 87 POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

118

119 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – drukowanie Wydrukuj wszystkie materiały powiązane z art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego Dodatkowo zmień nazwę wydruku na „ Do sprawy X ” POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

120 Wybieramy tryb formatowania na drukarkę

121 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – materiały powiązane Ile orzeczeń sądów jest powiązanych z art. 1 Kodeksu cywilnego? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

122

123 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – materiały powiązane Pokaż akty wykonawcze powiązane z art. 2 Kodeksu cywilnego POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

124

125 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – materiały powiązane Czy przy art. 68 Kodeksu pracy znajdę wzór „aktu powołania”? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

126

127 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – materiały powiązane Pokaż wszystkie orzeczenia powiązane z Kodeksem cywilnym POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

128

129 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – materiały powiązane Ile tez z piśmiennictwa jest powiązanych z art. 3 Kodeksu pracy? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

130

131 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – hiperteksty Na ile ustaw szczególnych powołuje się art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

132

133 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – hiperteksty Na ile przepisów odrębnych powołuje się art. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

134

135 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – hiperteksty Czy aktywny link z art. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych odsyła do ustawy o Policji? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

136

137 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – hiperteksty Do ilu umów międzynarodowych odsyła nas art. 5 Kodeksu karnego? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

138

139 Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa, tel.: 022 535 80 00 fax: 022 535 80 01, www.wolterskluwer.pl Praca z tekstem – hiperteksty Czy art. 2 Kodeksu postępowania cywilnego odsyła między innymi do ustawy Prawo wodne? POWRÓT DO LISTY ĆWICZEŃ

140


Pobierz ppt "Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa tel.: 022 535 80 00 fax: 022 505 80 01 www.wolterskluwer.pl SIP LEX Warsztaty szkoleniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google